Ὅμηροι ἐπί πέντε ὧρες στόν βυθό τοῦ Αἰγαίου οἱ ἄνδρες δύο τουρκικῶν ὑποβρυχίων!

Τούς ἐνετόπισαν καί τούς «ἐγκλώβισαν» οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔξω ἀπό τήν Κάσο καί τήν Κάρπαθο – Δέν εἶχαν ἐκδώσει subnote

Η ΙΣΤΟΡΙΑ «παίζει» καμμιά φορά περίεργα παιγνίδια. Καί εἶναι ἀσύλληπτα εἴρων μέ ὅλους ὅσοι ἐπιδίδονται κατά σύστημα σέ αὐτό πού οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ὀνόμαζαν «ὕβριν». Τόσο ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ὅσο κυρίως ὁ ἑταῖρος του ἡγέτης τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος Μπαχτσελί ἔχουν ἀπειλήσει ἐπανειλημμένως τούς ἄνδρες τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὅτι «θά τούς πετάξουν στήν θάλασσα», ὅτι «θά τούς στείλουν στόν βυθό στήν κοιλιά τῶν ψαριῶν» καί ἄλλα ἀπεχθῆ καί τάχα ἡρωικά. Δυστυχῶς οἱ Τοῦρκοι ἡγέτες δέν προβληματίσθηκαν ἀπό τήν ζημία ὕψους ἀλλά καί βάθους τριῶν μέτρων πού προεκάλεσε ἡ φρεγάτα «Λῆμνος» στήν φρεγάτα «Κεμάλ Ρεΐς» στέλλοντές την οὐσιαστικά γιά παλιοσίδερα.

Συνέχισαν καί συνεχίζουν τίς ἀπειλές πολέμου. Μέ διαρροές στίς «ἡμέτερες» ἐφημερίδες ὅπως ἡ «Γενή Σαφάκ», σέ γερμανικά περιοδικά ὅπως τό «Spiegel», μέ δημόσιες δηλώσεις. Πρός δόξαν Ἑλλήνων ἀνοήτων ἀκαδημαϊκῶν πού ἔχοντάς τα χαμένα γράφουν ὅτι ἡ Τουρκία «δέν εἶναι δύναμη ἐπιθετική». Οἱ μωροί! Δύο νέα ἄγνωστα ἐπεισόδια (πού ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία») μέ πρωταγωνιστές δύο τουρκικά ὑποβρύχια πού συνελήφθησαν ἀπό ἡμέτερες δυνάμεις νά πλέουν παρανόμως ἔξω ἀπό τήν Κάσο καί τήν Κάρπαθο χωρίς προηγούμενη ἔκδοση subnote θέτουν στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, στόν φανατικό Μπαχτσελί καί στόν «φιγουρατζῆ» Ὑπουργό Ἀμύνης Ἀκάρ (πού πετᾶ μέ F-16 γιά νά μᾶς δείξει πόσο… ἑτοιμοπόλεμος εἶναι) τό ἑξῆς ζήτημα: «Ἐπιθυμεῖτε νά μάθετε ἀπό τούς ἄνδρες τῶν δύο ὑποβρυχίων σας –εἶχε προηγηθεῖ ἕνα ἀκόμη πού ἐντοπίσαμε καί ἐγκλωβίσαμε στά Στενά τοῦ Καφηρέα ἔξω ἀπό τήν Ἄνδρο– πῶς ἔνοιωσαν οἱ ἄνδρες παραμένοντας ὅμηροι στό βυθό τοῦ Αἰγαίου ἐπί πέντε ὧρες μέ ἑλληνικά ἀνθυποβρυχιακά νά τά σημαδεύουν ἀπό πάνω μέ “βόμβες ἀκριβείας βυθοῦ” (ἀνθυποβρυχιακές τορπίλλες); Θέλετε νά μάθετε πῶς ἔνοιωσαν μετά τόν πρῶτο πού τό ἔβαλε γιά τό… Σούνιο, ἄλλοι δύο κυβερνῆτες σας; Ρωτῆστε τους γιατί θά τούς πάρει καιρό νά ξεπεράσουν τόν ἐξευτελισμό.».

Ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας» Μανώλης Κοττάκης πληροφορηθείς τό γεγονός τῆς «περιπέτειας» τῶν δύο τουρκικῶν ὑποβρυχίων σέ Κάσο – Κάρπαθο ζήτησε ἐπιβεβαίωση ἀπό κορυφαία πηγή τοῦ Πενταγώνου. Ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε τόν ἄφησε ἄφωνο: «Ὑπό κανονικές συνθῆκες ἡ Τουρκία θά μετροῦσε σήμερα μεῖον τρία –βυθισμένα– ὑποβρύχια!». Ἀλλά ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά δέν πάτησε τό κουμπί ἄν καί μέ βάση τούς διεθνεῖς καί νατοϊκούς κανονισμούς θά μποροῦσε! Κινούμενα τά ὑποβρύχια χωρίς subnote θεωροῦνται ὕποπτα!

Τά τουρκικά ὑποβρύχια πού ἐνετοπίσθησαν ἀπό τά σόναρ τῶν ἀνθυποβρυχιακῶν ἑλικοπτέρων μας Α-Β 212 καί S-708-6 Aegean Hawhk πού ἀπονηώνοντο ἀπό τίς φρεγάτες τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ ἐκινοῦντο παρανόμως μεταξύ διεθνῶν καί ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων· τό πρῶτο ἀνοικτά τῆς Καρπάθου καί τό δεύτερο ἀνοικτά τῆς Κάσου. Οἱ ἄνδρες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τό ἀρχιπέλαγος ἀλλά καί τόν βυθό του σάν τήν παλάμη τοῦ χεριοῦ τους, εἶχαν στήσει καρτέρι στά σημεῖα πού ἀνέμεναν πώς θά ἐμφανισθοῦν οἱ Τοῦρκοι «σκιτζῆδες». Καί μόλις ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους ἄρχισε τό …πάρτυ. Τά ἑλληνικά ἀνθυποβρυχιακά ἑλικόπτερα τούς εἶχαν στό στόχαστρό τους ἐπί πέντε ὁλόκληρες ὧρες. Στήν ἀγωνία τους οἱ Τοῦρκοι κυβερνῆτες σίγησαν, ἔπαψαν νά δίδουν σημεῖα «ζωῆς» μέ συνέπεια ἡ Ἄγκυρα νά ἀνησυχήσει ὑπέρμετρα γιά τήν τύχη ἑνός ἐκ τῶν δύο ὑποβρυχίων. Ἔφθασε δέ νά κάνει –σύμφωνα μέ τό Militaire.gr– κρούση σέ νορβηγική ἑταιρεία διασώσεως! Ἐφοβήθησαν πώς τό Αἰγαῖο ἔγινε ὑγρός τάφος τους! Μετά τόν κυβερνήτη τῆς «Κεμάλ Ρεΐς» οἱ ἄνδρες τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, τοῦ Στόλου ἀλλά καί τῆς Διοικήσεως Ἑλικοπτέρων ἐξευτέλισαν ἄλλους τρεῖς κυβερνῆτες.

Ἀνάλογα περιστατικά ἔχουν συμβεῖ καί στόν ἀέρα μέ πιλότους τουρκικῶν μαχητικῶν νά κατεβαίνουν σέ πολύ χαμηλό ὕψος γιά νά γλυτώσουν μέ ἑλιγμούς ἀπό τήν καταδίωξη τῶν Ἑλλήνων χειριστῶν. Ἄς ρωτήσει λοιπόν ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος νά μάθει τά «κατορθώματα» τῶν ἀνδρῶν του. Ἄν καί ὁ βίος του ἔχει δείξει πώς εἶναι πείσμων καί δέν ἀντέχει τίς ἧττες. Στό ἄκουσμά τους ἐξαγριώνεται καί σαλπίζει ἔφοδο ἐκ νέου.

Οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις πού παίζουν «ἄμυνα μέ τό μυαλό» ὅπως ἔγραφε κάποτε ὁ Τσιφόρος καί ὄχι μέ τήν δύναμη, ἔχουν χαρτογραφημένο τόν ἀντίπαλο, τά περάσματά του σέ ἀέρα, θάλασσα καί ἔδαφος, καί μέ ἠθικό ἀκμαῖο τόν περιμένουν. Στήν Θράκη πέραν τοῦ Ἕβρου ἄρχισαν καί στρατιωτικές περιπολίες μέ τζίπ στά παράλιά της. Στά νησιά ἐπικρατεῖ συναγερμός. Στό Πεντάγωνο σχεδιάζεται νέα ἄσκησις μέ τήν συμμετοχή Γαλλίας, Ἰταλίας, Κύπρου ἐνῶ μαχητικά ἀπό τά Ἐμιράτα θά μείνουν στήν Κρήτη γιά 15 ἡμέρες. Ἄν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀντί διαλόγου νομίζει πώς ἡ κύρωσις τῆς Συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο ἀπό τήν Βουλή τήν Τετάρτη εἶναι ἰδανική ἀφορμή γιά ἀνάφλεξη, ἄς κοπιάσει. Οἱ ψυχωμένοι ἀρχηγοί ΓΕΕΘΑ Κ. Φλῶρος, ΓΕΝ Σ. Πετράκης, ΓΕΣ Χ. Λαλούσης, ΓΕΑ Δ. Μπλιούμης, μαζί μέ τόν Ὑπουργό Ἀμύνης Νῖκο Παναγιωτόπουλο καί τόν ὑφυπουργό Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ, τόν ἀναμένουν.

Κεντρικό θέμα