Ὅλα βαίνουν καλῶς ἐναντίον μας!

Mητσοτάκης: Γιά τίς πυρκαϊές φταῖνε …οἱ βροχές τῆς ἀνοίξεως πού ἦταν «κατάρα», τό νερό τῶν πυροσβεστικῶν πού …«ἐξατμίζεται», τό …«πυρονέφος τῆς νύχτας», καί οἱ …δήμαρχοι πού θά «τιμωρηθοῦν» στίς ἐκλογές – «Ἀμελητέα» ἡ καταστροφή σέ ὁρισμένα σημεῖα τῆς Ρόδου – Ξανακάηκε ἡ Δαδιά τό 1950 καί …ἀναστήθηκε

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ αὐτοκριτική, πολλές ἀναλύσεις γιά τόν «ρόλο» τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς στήν ἐκδήλωση μέγα-πυρκαϊῶν, ἀμφισβήτηση τῶν ἐπίσημων εὐρωπαϊκῶν στοιχείων γιά τίς καμένες ἐκτάσεις ἀλλά καί μία –ἄνευ προηγουμένου– αἰσιοδοξία, ὅτι τά δάση τῆς Δαδιᾶς, τῆς Πάρνηθος καί ἄλλων περιοχῶν θά ἀναγεννηθοῦν χωρίς πρόβλημα, περιελάμβανον οἱ χθεσινές τοποθετήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Βουλή. Ἐάν δέν γνώριζε κάποιος τήν κατάσταση πού βιώνει ἡ χώρα τίς τελευταῖες ἑβδομάδες, θά ἐξήγαγε τό συμπέρασμα, ἀκούγοντας τόν κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅτι ὅλα βαίνουν καλῶς σέ αὐτήν. Ἐάν ὅμως ἀνέβει κάποιος στήν Ἀκρόπολη καί ἀγναντέψει πρός τήν Πάρνηθα ἤ περάσει ἀπό τήν Μάνδρα καί τήν Κερατέα, θά συγκλονισθεῖ ἀπό τό μαῦρο τοπίο καί τήν νεκρική σιγή πού κυριαρχοῦν σέ μέρη πού ἄλλοτε ἦσαν ἕνας παράδεισος.

Κανείς δέν θά ἐπερίμενε ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά ἐπέρριπτε μέρος τῆς εὐθύνης γιά τήν γρήγορη ἐξάπλωση τῶν μεγάλων πυρκαϊῶν στίς ἀνοιξιάτικες βροχές! «Εἴχαμε καί μιά ἀπρόβλεπτη συγκυρία. Ὅσο καί ἄν ἀκούγεται παράδοξο, οἱ πολλές βροχές τοῦ Μαΐου καί τοῦ Ἰουνίου δέν ἦταν, δυστυχῶς, τελικά εὐχή. Μᾶλλον κατάρα ἦταν, διότι συνέτειναν –ὅπως μᾶς λένε οἱ εἰδικοί, δέν τά λέμε ἐμεῖς αὐτά– στή γρήγορη ἀνάπτυξη πολλῶν εὔφλεκτων χόρτων, ἔκαναν ἀκόμα μεγαλύτερο τό πρόβλημα τῶν καθαρισμῶν καί τῆς ἀντιπυρικῆς προστασίας» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Στήν Ἑλλάδα οἱ βροχές, οἱ ἄνεμοι καί τά χιόνια πρέπει νά πέφτουν βάσει προγράμματος γιατί διαφορετικά… «τήν πατήσαμε». Καί πάλι καλά πρέπει νά λέμε, πού δέν εἴδαμε τίς φλόγες νά φθάνουν μέχρι τά ἄλση τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, ἀφοῦ κατά τόν Πρωθυπουργό ὁ κρατικός μηχανισμός εἶχε προετοιμασθεῖ καλύτερα ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ὅμως «βρεθήκαμε ἀντιμέτωποι μέ ἕναν συνδυασμό γεγονότων χωρίς προηγούμενο.» Πρῶτον, τό θερμότερο καλοκαίρι ὅλων τῶν ἐποχῶν πού συνοδεύτηκε ἀπό ἰσχυρούς ἀνέμους, δηλαδή τό καιρικό φαινόμενο «Hot-Dry-Windy» πού ἐπηρέασε ἀκόμη καί τόν Ἕβρο, δεύτερον, οἱ δεκάδες πυρκαϊές πού ξεσποῦσαν κάθε ἡμέρα καί, τρίτον, τό ἐπίπεδο ἀκραίου συναγερμοῦ 5 τῆς Πολιτικῆς Προστασίας πού ἦταν πιό συχνό ἀπό κάθε ἄλλη φορά.

Ἀκόμη καί ἡ ἔγκαιρη ἐπέμβασις τῆς Πυροσβεστικῆς δέν μπορεῖ πλέον νά περιορίσει τά πύρινα μέτωπα, κατά τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔφερε τό παράδειγμα τῆς Πάρνηθος. Ἐκεῖ, παρά τό γεγονός ὅτι ἑλικόπτερο τῆς Πυροσβεστικῆς ἔσπευσε ὀκτώ λεπτά ἀφ’ ὅτου ἐκδηλώθηκε ἡ πυρκαϊά, ἦταν ἀδύνατον νά τεθεῖ ὑπό ἔλεγχο, γιατί μπῆκε σέ χαράδρα καί ἀνεπτύχθησαν μεγάλες θερμοκρασίες. «Τά ἐναέρια μέσα ἐπιχειροῦν, συχνά ὅμως ἡ γεωμορφολογία καί ὁ καπνός τά ἐμποδίζουν, τό νερό τό ὁποῖο ρίχνουν συχνά ἐξατμίζεται πρίν φτάσει στό στόχο του» ἀνέφερε ὁ Πρωθυπουργός, γιά τίς περιπτώσεις τῆς Πάρνηθος καί τοῦ Ἕβρου.

Στήν κριτική πού ἀσκεῖται στήν Κυβέρνηση, ὅτι δέν εἶχε φροντίσει ἀπό τόν χειμῶνα νά καθαρισθοῦν οἱ περιοχές καί νά διανοιχθοῦν ἀντιπυρικές ζῶνες, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀντιπαρέθεσε τό …«πυρονέφος». «Δυστυχῶς, καμμία ἀντιπυρική ζώνη δέν μπορεῖ νά σταματήσει τίς φωτιές, ὅπως ἔχει πιστοποιηθεῖ πολλές φορές στό παρελθόν. Τό ἴδιο εἴδαμε, καί ἀκόμα χειρότερα, στήν φωτιά τοῦ Ἕβρου. Στήν Ἀλεξανδρούπολη παρατηρήθηκε γιά πρώτη φορά –αὐτό τοὐλάχιστον μᾶς λένε οἱ εἰδικοί– τό φαινόμενο τοῦ πυρονέφους τῆς νύχτας. Ἕνα φαινόμενο τό ὁποῖο εἶχε νά παρατηρηθεῖ σέ πυρκαϊά ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές τῆς Καλιφόρνιας τοῦ 2018, ὅταν ἔχασαν τήν ζωή τους 18 ἄνθρωποι. Αὐτή ἡ πυρκαγιά, τῆς Ἀλεξανδρούπολης, τοῦ Ἕβρου, θά μελετᾶται γιά πολλά χρόνια ἀκόμα ἀπό τούς ἐπιστήμονες» ὑπεστήριξε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀντιλαμβανόμενος ὅτι οἱ ἀνωτέρω δικαιολογίες θά ἀποτελέσουν βούτυρο στό ψωμί τῆς ἀντιπολιτευτικῆς κριτικῆς, δήλωσε ὅτι δέν τίς ἐπικαλεῖται γιά νά δικαιολογήσει χειρισμούς πού ἔγιναν. «Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ὅταν ἔχουμε αὐτό τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς, αὐτοί δέν ἀποδείχθηκαν ἀντίστοιχοι τῶν συνθηκῶν.»

Ἐν συνεχείᾳ ὅμως ἐπέρριψε μέ εὐκολία εὐθῦνες γιά τίς φωτιές στούς δημάρχους τῶν πυρόπληκτων περιοχῶν. «Ὑπάρχουν, ὅμως, καί ἄλλοι δῆμοι –καί δυστυχῶς δέν εἶναι λίγοι– οἱ ὁποῖοι δέν πράττουν τό αὐτονόητο. Ἀνέχονται παράνομες χωματερές, “κλείνουν τό μάτι” σέ ἐπικίνδυνες πρακτικές δημοτῶν. Τό κράτος θά τούς ἐλέγξει ἀλλά καί οἱ δημότες, καθώς ἔχουμε σέ λίγες ἑβδομάδες δημοτικές καί περιφερειακές ἐκλογές, ἔχουν χρέος νά συνυπολογίσουν αὐτή τή στάση στά κριτήρια τῆς ψήφου τους» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς νουθετεῖ τούς πολῖτες τί νά πράξουν στίς ἐπικείμενες αὐτοδιοικητικές ἐκλογές. Προανήγγειλε τήν ἀξιολόγηση καί τῶν δημάρχων γιά τά μέτρα πού λαμβάνουν ὡς πρός τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Καί τά συμπεράσματα αὐτῶν (σ.σ. ἀξιολογήσεων) «θά δημοσιοποιοῦνται καί ὁ καθένας πιά ἄς ἀναλάβει τίς εὐθῦνες του.»

Ἐπίσης, δέν εἶναι μόνον οἱ ὑπουργοί πού ἀμφισβητοῦν τά εὐρωπαϊκά στοιχεῖα γιά τίς καμένες ἐκτάσεις ἀλλά καί ὁ Πρωθυπουργός, πού ἔφθασε σχεδόν στό σημεῖο νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ φωτιά στήν Ρόδο δέν θά ἔχει καμμία ἐπίπτωση στό νησί. «Θυμᾶστε, ἔβγαινε καί ἡ ἀντιπολίτευση καί λέγατε, “160.000 καμένα στρέμματα”. Ἔτσι δέν εἶναι; “160.000 καμένα στρέμματα στή Ρόδο”. Πράγματι, αὐτή ἦταν ἡ περίμετρος τῆς φωτιᾶς. Αὐτό μᾶς ἔδινε τό Copernicus στήν ἀρχή. Σωστό ἦταν τό νούμερο αὐτό. […] Τό κόκκινο ἐδῶ (σοβαρή οἰκολογική ζημία) ἀντιστοιχεῖ σέ λίγο παραπάνω ἀπό τό 10% τῆς συνολικῆς καμένης ἔκτασης. Αὐτό, γιά νά μποροῦμε πραγματικά νά τεκμηριώνουμε ἐπιστημονικά καί νά ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὅλα τά καμένα στρέμματα τά ὁποῖα μπορεῖ νά παρουσιάζονται σέ ἕναν συνολικό ἀπολογισμό, δέν ἔχουν τήν ἴδια ἀξία.» Μάλιστα, πρέπει νά αἰσθανόμαστε τυχεροί καί ἱκανοποιημένοι πού ἡ ἐφετινή φωτιά στήν Πάρνηθα ναί μέν ἔκαψε ὅλη τήν δυτική πλευρά μέχρι τό τελεφερίκ, ἀλλά, ὅπως τόνισε ὁ Πρωθυπουργός, «τοὐλάχιστον προστατεύθηκε ὁ βασικός πυρῆνας τοῦ Ἐθνικοῦ Δρυμοῦ καί δέν ἔφτασε ἡ φωτιά στά ἔλατα»! Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί στόν Ἐθνικό Δρυμό τῆς Δαδιᾶς, ἀφοῦ ὅταν διαλυθοῦν οἱ καπνοί θά δοῦμε «ὅτι θά ὑπάρχουν ἀρκετά ἄκαυτα κομμάτια μέσα σέ αὐτή τήν περίμετρο»! Τό ἴδιο δάσος ἐκάη τήν δεκαετία τοῦ 1950, ἀλλά ἐκεῖνα τά «ἄκαυτα κομμάτια» οὐσιαστικῶς, συμφώνως πρός τόν κ. Μητσοτάκη, ἀναγέννησαν τό δάσος μέσα σέ τριάντα χρόνια. Κατά συνέπεια ὅλα βαίνουν καλῶς.

Ἡ δράσις τῶν ΜΚΟ

Δέν παρέλειψε νά ἀφήσει αἰχμές γιά τήν δράση τῶν ΜΚΟ στόν Ἕβρο, οἱ ὁποῖες στέλνουν τούς μετανάστες στήν Ἑλλάδα μέσῳ μονοπατιῶν στό δάσος τῆς Δαδιᾶς. «Ὅσοι κάηκαν στή Δαδιά δέν ἔπρεπε νά βρίσκονται ποτέ ἐκεῖ, ἐνῷ ὑπῆρχαν μηνύματα 112 καί εἰδοποιήσεις γιά ἐκκένωση. Εἶναι πραγματικά τραγικό αὐτό πού ἔγινε. Ἄς ἀναρωτηθοῦμε ποιοί τούς πῆγαν ἐκεῖ καί ποιές εἶναι αὐτές οἱ ΜΚΟ πού ἔχουν καθαρή εἰκόνα» ὑπεγράμμισε. Ἐν συνεχείᾳ εἶπε ὅτι «δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά συγχέει κανείς τήν παράνομη μετανάστευση μέ τήν πολιτική πού ἀκολουθεῖται γιά τήν μειονότητα στή Θράκη. Εἶναι λάθος, εἶναι τελείως ἄστοχη αὐτή ἡ σύγκριση. Οἱ μουσουλμᾶνοι συμπολῖτες μας εἶναι Ἕλληνες πολῖτες καί κάποιες ἀπό τίς φωτιές ἐπηρέασαν μειονοτικά χωριά καί οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἐκεῖ κι ἔβαλαν πλάτη μαζί μέ τήν Πυροσβεστική. Εἶναι δυνατόν νά ἀφήνονται τέτοια ὑπονοούμενα; Μακριά ἀπό μᾶς ὁποιαδήποτε τέτοια θεωρία, καί εἶναι λάθος νά ἀκούγονται αὐτά στό ἑλληνικό Κοινοβούλιο.» Ἐπίσης ἐξήγγειλε αὐστηρότερες ποινές γιά τούς ἐμπρηστές, αὔξηση προστίμων καί ἄμεση φυλάκιση, ἀκόμη καί γιά περιπτώσεις ἁπλῆς ἀμελείας. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά συνεχίσει νά στέλνει μήνυμα στό «112» γιά ἐκκενώσεις, γιατί ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἡ βασική προτεραιότης καί ἀκολουθοῦν ἡ προστασία τῆς περιουσίας, τῶν κρισίμων ὑποδομῶν καί μετά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ μοναδική ΜΚΟ πού ἔλαβε τά εὔσημα ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἦταν ἡ WWF, γιατί κατέθεσε «τεκμηριωμένο σχέδιο» μέ προτεραιότητες γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἀνθεκτικότητος τῆς ἑλληνικῆς φύσεως καί τῶν οἰκισμῶν ἀπό τίς πυρκαϊές. «Ἀποτελοῦν τό μπούσουλα τοῦ σχεδίου μας. Μακάρι νά ἄκουγα παρόμοιες προτάσεις ἀπό τά ἄλλα κόμματα» τόνισε.

Ἡ ἀντιπολίτευσις

Στίς δευτερολογίες τόσο τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅσο καί τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων ἐπεκράτησαν οἱ ἀλληλοκατηγορίες γιά τό ποιός ἔκανε τήν καλύτερη δουλειά ὅταν εἶχε τά ἡνία τῆς χώρας. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης κατελόγισε τήν πλήρη εὐθύνη γιά ἀνεπάρκεια καί ἀνευθυνότητα στήν πρόληψη καί κατάσβεση τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν καί τῶν ἔντονων προβλημάτων πού ἔπληξαν καί συνεχίζουν νά πλήττουν τήν χώρα. Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης ὑπεστήριξε ὅτι οἱ κυβερνητικοί χειρισμοί «εἶναι τά ἀποκαλυπτήρια μιᾶς Κυβέρνησης αὐξημένης αὐταρέσκειας, αὐξημένης ἀλαζονείας καί μηδενικῆς ἀποτελεσματικότητας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς “ὀργανωμένης ἀνευθυνότητας” στήν διαχείριση κρίσιμων προβλημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.» Ὁ κ. Μητσοτάκης τοῦ θύμισε τήν τραγωδία στό Μάτι, ἄν καί ἐκείνη τήν χρονιά δέν ἐκάησαν πολλά στρέμματα. Γιά τό Μάτι, ὁ Πρωθυπουργός συγκρούσθηκε καί μέ τήν Πρόεδρο τῆς Πλεύσεως Ἐλευθερίας κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ἀπαντῶντας στίς καταγγελίες τῆς κ. Κωνσταντοπούλου γιά τίς εὐθῦνες τῶν ἀξιωματικῶν πού εἶναι κατηγορούμενοι (γιά τό Μάτι), εἶπε ὅτι «ὑπάρχει τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας, νά εἶστε πολύ πιό προσεκτική γιατί αὐτοί οἱ ἀξιωματικοί πού ἀναφέρεστε σήμερα εἶναι στή Δαδιά μέσα στή φωτιά, καί ἀκοῦν ἐσᾶς νά τούς κουνᾶτε τό δάχτυλο καί νά θέλετε νά τούς βάλετε φυλακή. Μέ τί ψυχολογία θά πᾶνε αὔριο νά σβήσουν μιά φωτιά; Ἐάν καταδικαστεῖ κάποιος, θά σεβαστοῦμε τήν ἀπόφαση, ἀλλά μέχρι τότε νά σεβόμαστε τό τεκμήριο ἀθωότητας. Εἶναι ἀνέντιμο νά δολοφονεῖτε χαρακτῆρες μέ τρόπο πού παραπέμπει σέ ἄλλη ἰδιότητα καί ὄχι σέ αὐτή τοῦ πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ».

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, καί εἰδικῶς τό γεγονός ὅτι «δέν ἀκούσαμε καμμία συγγνώμη». «Δέν ἔχουμε ἀκούσει ἀκόμα οὔτε λογοδοσία οὔτε ἀπόδοση εὐθυνῶν στή σημερινή συζήτηση, ὅ,τι λογοπαίγνια καί νά κάνετε» ἀνέφερε ὁ κ. Φάμελλος. Χαρακτήρισε, δέ, τόν κ. Μητσοτάκη ὡς «κρυπτόμενο Πρωθυπουργό πού ψάχνει μίζερα δικαιολογίες ἀκόμα καί στόν “στρατηγό ἄνεμο”», ἐνῷ δέν ἄφησε ἀσχολίαστο πώς ὁ Πρωθυπουργός δέν ἔκανε ἀναφορά στό σοβαρό περιστατικό μέ τίς ἐκρήξεις στήν Ἀγχίαλο.

Ὑψηλοί τόνοι

Οἱ τόνοι ἀνέβηκαν ὅταν ὁ Πρωθυπουργός ἀπήντησε στόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Λύσεως κ. Κυριάκο Βελόπουλο. «Ποιός σᾶς λέει αὐτές τίς σαχλαμάρες;» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀναφερόμενος στόν πολιτικό ἀντίπαλό του, ὁ ὁποῖος εἶχε μιλήσει γιά τίς ρίψεις ἐπιβραδυντικοῦ ὑλικοῦ. «Ἐπιβραδυντικό δέν χρησιμοποιοῦν τά Canadair, ἀλλά μόνο τά Πετζετέλ, καί ἔχει μία ἐλάχιστη συνεισφορά στήν κατάσβεση τῆς πυρκαγιᾶς» τόνισε. «Εἶστε ἐσεῖς καί τά ἄλλα κομματίδια τῆς ἴδιας ἰδεολογικῆς κατεύθυνσης διακινητές “fake news”, λέτε ὅ,τι σαχλαμάρα μπορεῖ νά πεῖ κανείς κι ὅταν σᾶς ἀπαντᾶμε, ἐκνευρίζεστε. Νισάφι πιά. Δέν θά εἶστε στό ἀπυρόβλητο» κατέληξε ὁ Πρωθυπουργός.

Ὁ κ. Θανάσης Παφίλης, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τόν ἀσθενῆ γ.γ. τοῦ ΚΚΕ, ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση, γιατί ἀναθέτει τίς μελέτες ἀνασυγκροτήσεως τοῦ δάσους σέ ἰδιῶτες κι ὄχι σέ δασολόγους. Ζήτησε ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη καί τά ὑπόλοιπα κόμματα νά συμφωνήσουν εἰς τό νά ἐπανέλθουν στά δασαρχεῖα μέ τήν πρόσληψη 2.000 δασολόγων καί πυροσβεστῶν, ὅσα δηλαδή εἶναι καί τά κενά πού ὑπάρχουν. Ὁ Πρόεδρος τῆς Νίκης, τέλος, κ. Δημήτρης Νατσιός, χαρακτήρισε τά μηνύματα στό «112» φυγομαχία, λέγοντας ἐπί λέξει ὅτι «δίπλα στήν μεγάλη θλίψη γιά τά στρέμματα πού χάσατε, θά εἶστε ὑπερήφανοι γιά τίς ζωές πού σώσατε.»

Κεντρικό θέμα