Ὄνειρα θερινῆς νυκτός τά «ἤρεμα νερά» μέ τήν Τουρκία

Ἀνώμαλη προσγείωσις γιά τήν Κυβέρνηση μετά τίς προκλητικές δηλώσεις Ἐρντογάν «νά προσέχετε» καί τήν παρενόχληση τοῦ ἑλικοπτέρου Χαρδαλιᾶ στόν Ἅη Στράτη

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ἦλθε νά σαρώσει τίς ἐλπίδες τῶν ἀφελῶν πού εἶχαν πιστέψει ὅτι ἡ κατάστασις θά ἐξομαλύνετο. Οἱ προκλήσεις ἐπαναλαμβάνονται. Ὁ Ἐρντογάν ἀπειλεῖ μέ τό ἴδιο θράσος, ἐνῶ τό ἑλικόπτερο πού μετέφερε τόν ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκο Χαρδαλιᾶ στόν Ἅη Στράτη παρηνώχλησαν μέσῳ ἀσυρμάτου οἱ τουρκικές Ἀρχές. Ὁ ὑφυπουργός πήγαινε στίς ἐκδηλώσεις μνήμης γιά τόν πεσόντα πιλότο Νῖκο Σιαλμᾶ. Τἥν ὥρα πού τό ἑλικόπτερο μέ τόν Νῖκο Χαρδαλιᾶ εὑρίσκετο στόν ἀέρα, ἀκούστηκε στόν ἀσύρματο: «Βρίσκεσθε σέ τουρκικό ἐναέριο χῶρο». Κάτι παρόμοιο εἶχε συμβεῖ καί στίς 12 Φεβρουαρίου ὅταν καί πάλι τό ἑλικόπτερο τοῦ Νίκου Χαρδαλιᾶ εἶχε δεχθεῖ παρενόχληση ἀπό τούς Τούρκους. Τότε κατευθύνετο πρός Καλόλιμνο καί Φαρμακονήσι.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ Ἐρντογάν δήλωνε: «Ἐξέφρασα ἔντονα τίς ἀντιδράσεις μου γιά τή διαδικασία καί εἶπα ὅτι δέν θά ξανασυναντηθῶ μαζί τους ἄν δέν βρεθεῖ μπροστά μου ἕνας ἔντιμος πολιτικός, καί ὅτι ἔχουμε τελειώσει τίς συναντήσεις μας μέ τήν Ἑλλάδα. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει πιό ξεκάθαρη ἀνάπαυλα. Ἡ Ἑλλάδα ἄς προσέχει ἀπό ἐδῶ καί πέρα».

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος «ἐσάρωσε» ἀπό τό προσκήνιο τίς δύο –ἀνούσιες ὅπως ἀπεδείχθη– χειραψίες τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης, τοῦ Νίκου Δένδια μέ τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου καί τοῦ Νίκου Παναγιωτόπουλου μέ τόν Χουλουσί Ἀκάρ. Τίς χειραψίες πού εἶχαν ὁδηγήσει κάποιους νά ὁμιλοῦν γιά ἐπαναπροσέγγιση, ἀκόμη καί γιά ἐπικειμένη συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἦλθε ὅμως ὁ τελευταῖος νά τά ἀνατρέψει ὅλα.

Ἐπιβεβαίωσε τόν σκεπτικισμό τῶν ρεαλιστῶν πού ἀνέμεναν ἀπό στιγμή σέ στιγμή τήν ἀνατροπή τῶν δεδομένων, τά ὁποῖα σέ κάποιους ἐνέπνεαν αἰσιοδοξία.

Ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὁ Νῖκος Δένδιας ἐδήλωσε: «Δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού ἀποφασίσαμε διακοπή διαύλων ἐπικοινωνίας, οὔτε εἴμαστε ἐμεῖς πού κλιμακώνουμε τήν ἔνταση στό ρητορικό ἐπίπεδο», ἐνῶ διεμήνυσε πώς «ἡ Ἑλλάδα ἐπιθυμεῖ πάντοτε μείωση τῆς ἔντασης, καί νά ὑπάρχουν ἀνοικτοί δίαυλοι ἐπικοινωνίας.»

Οἱ… αἰσιόδοξοι πάντως θεωροῦσαν ὅτι ἡ Τουρκία θά ἀναθεωροῦσε τήν ἐπιθετική τακτική της, ἐξ αἰτίας τῶν πιέσεων τῶν ΗΠΑ καί ἄλλων συμμαχικῶν χωρῶν. Ἡ «Ἑστία» ὅμως εἶχε προειδοποιήσει ἤδη ἀπό προχθές ὅτι ἡ ἄσκησις πιέσεως πρός τήν Ἑλλάδα ἦταν ζήτημα χρόνου, καθώς ὁ συμβιβασμός στό Αἰγαῖο ἦταν «στό μενού τῆς μυστικῆς συναντήσεως τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν μέ τούς συμβούλους Ἀσφαλείας τῶν Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν καί Σόλτς.» Καί ὅπως ἀποδεικνύεται, οἱ πιέσεις κατευθύνονται πρός τήν Ἀθήνα προκειμένου νά ὑποχωρήσει σέ ζητήματα ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ὄχι πρός τήν Τουρκία γιά νά μειώσει τήν ἔνταση τῆς ἐπιθετικῆς ρητορικῆς καί τῶν ἀπειλῶν.

«Παράκλητους τοῦ Ἐρντογάν» χαρακτήριζε ἡ «Ἑστία» τούς συμβούλους Ἀσφαλείας ΗΠΑ, Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Γερμανίας. Ἐκ τῶν ἐξελίξεων συνάγεται ὅτι οἱ σύμβουλοι αὐτοί ὑπεχώρησαν πρό τῶν ἐκβιασμῶν τῆς Ἀγκύρας, προκειμένου νά τήν πείσουν νά ἄρει τό βέτο της γιά τήν ἔνταξη τῆς Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στό ΝΑΤΟ. Οἱ ΗΠΑ μάλιστα ἀπεδέχθησαν, μεταξύ τῶν λοιπῶν ἀνταλλαγμάτων, νά συναινέσουν στήν ἀπόκτηση ἀπό τήν Τουρκία τῶν προηγμένων μαχητικῶν ἀεροπλάνων F-16 τῆς κατηγορίας V (Viper). Καί εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι ἡ ὑποχωρητική αὐτή στάσις ἀντί νά ὁδηγήσει σέ ἀποκλιμάκωση, ἀπεθράσυνε τόν Ἐρντογάν.

Μέ μία κίνηση διέγραψε τίς κινήσεις τῶν ὑπουργῶν του καί διέλυσε τό κλῖμα αἰσιοδοξίας, γιά τό ὁποῖο ἀπό τήν ἀρχή εἶχε ἐπισημανθεῖ ὅτι εἶναι τεχνητό. Οἱ δηλώσεις τους παραμένουν ἐπιθετικές ὅσο ἦσαν πάντα. Γιά μίαν ἀκόμη φορά ἀποδεικνύεται πόσο ἐκτός πραγματικότητος εἶναι οἱ ἐπικλήσεις τῆς Ἑλλάδος στό διεθνές δίκαιο καί ἡ ἐμπιστοσύνη τήν ὁποία ἐκφράζει πρός τήν ὑποστήριξη τῆς ὁποίας ἐλπίζει ὅτι θά τύχει ἀπό συμμάχους. «Εἶναι οἱ ἰσχυρές μας συμμαχίες, εἶναι ἡ συμμετοχή μας στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια. Καί μέ ἤρεμη ἀποφασιστικότητα καί ψυχραιμία θά ἀντιπαρερχόμαστε πάντα ὁποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει ἀπό τούς κανόνες τῆς καλῆς διπλωματικῆς πρακτικῆς» ἐδήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Τέσσερεις ὅμως ἰσχυρές χῶρες τίς ὁποῖες θεωροῦμε συμμάχους ἔδειξαν ὑποχωρητική διάθεση κατά τήν συνάντηση τῶν συμβούλων Ἀσφαλείας τους μέ τόν κ. Καλίν. Πόση ἐμπιστοσύνη μποροῦμε νά τούς ἔχουμε ὅτι σέ μιά κρίσιμη στιγμή θά σταθοῦν στό πλευρό τῆς Ἑλλάδος καί δέν θά ἀκολουθήσουν τήν πεπατημένη τῶν «ἴσων ἀποστάσεων»;

Ἡ λογική ὑπαγορεύει ὅτι πρέπει πλέον νά ἀποδεχθοῦμε τήν πραγματικότητα, ὅτι ἡ ἐκβιαστική τακτική τῆς Τουρκίας φέρνει ἀποτελέσματα. Σέ ἀπόλυτη ἀντίθεση πρός τήν δική μας στάση, αὐτήν τοῦ δεδομένου συμμάχου πού ἀποδέχεται τά πάντα. Ἡ στάσις αὐτή ἔχει ὁδηγήσει τούς συμμάχους νά θεωροῦν ὅτι ἡ Ἀθήνα «μέ λίγη πίεση» θά μποροῦσε νά ὑποχωρήσει ἔναντι πάσης διεκδικήσεως. Ἀπ’ ἐναντίας, θεωρῶντας ὅτι ἡ Ἄγκυρα εἶναι ὁ «δύστροπος» τῆς ὑποθέσεως, ἔχουν κρίνει ὅτι αὐτήν θά πρέπει νά κρατοῦν εὐχαριστημένη ὑποχωρῶντας στίς διαρκεῖς ἀπαιτήσεις της. Ἔτσι ὁδηγηθήκαμε σέ ἕναν φαῦλο κύκλο ὑποχωρητικότητος, πού ἔχει ὁδηγήσει τήν Τουρκία νά κλιμακώνει τήν κρίση καί νά μεγιστοποιεῖ τίς ἀπαιτήσεις της.

Κεντρικό θέμα