Ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τό στέλεχος πού κατήγγειλε τό Προξενεῖο!

Παραπέμπεται στήν Ἐπιτροπή Δεοντολογίας ἡ Ἑλένη Λαφτσῆ – Κατηγορεῖται γιά «Προσβολή προσωπικότητας» τοῦ μουσουλμάνου βουλευτοῦ Ζεϊμπέκ Ὀζγκιούρ καί γιά «Διακινδύνευση ἐκλογικῆς νίκης ΣΥΡΙΖΑ στή Ροδόπη» – Ἐπεισόδιο σέ κομματική συνεδρίαση: «Τί δουλειά ἔχεις ἐσύ ἐδῶ μέσα;», τήν προπηλάκισαν

ΝΕΕΣ διαστάσεις προσλαμβάνει μετεκλογικῶς στήν Θράκη τό ἐσωκομματικό θρίλλερ μέ τίς ἐθνικές προεκτάσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», παραπέμπεται στά κομματικά ὄργανα τῆς Κουμουνδούρου μέ τό ἐρώτημα τῆς διαγραφῆς τό στέλεχος πού κατήγγειλε τίς ἀπαράδεκτες παρεμβάσεις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Πιό συγκεκριμένα: Ἐνῷ ἡ πάλαι ποτέ κραταιά Ἀριστερά παραπαίει μέ τήν χρονίζουσα διαδικασία ἐκλογῆς ἀρχηγοῦ, ἡ ἀναταραχή ὅσον ἀφορᾶ στήν κατάσταση στήν Ροδόπη καί τίς κατηγορίες πού ἀφοροῦν στόν μουσουλμᾶνο βουλευτή Φερχάτ Ὀζγκιούρ καί τίς σχέσεις του μέ τό τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς συνεχίζεται. Μολονότι ὁ ἴδιος ἀρνεῖται μέχρι σήμερα νά ἀναγνωρίσει τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης… Τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὅμως ἀντί νά ἀσχολεῖται μέ τήν οὐσία τοῦ ζητήματος, καί νά ἀπαιτεῖ ἐξηγήσεις, στρέφεται ἐκδικητικῶς παραμονές Δεκαπενταυγούστου κατά στελέχους ἀπό τήν Θράκη πού εἶχε καταγγείλει τήν κατάσταση, δίδοντας εἰρωνικά μάλιστα συγχαρητήρια στό τουρκικό Προξενεῖο γιά τήν πρωτιά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ροδόπη.

Παραπέμπεται τήν προσεχῆ Πέμπτη στά κομματικά ὄργανα μέ τό ἐρώτημα τῆς διαγραφῆς! Σέ σημεῖο πού πολλοί νά διερωτῶνται στήν Ἀθήνα ἄν κουμάντο στόν ΣΥΡΙΖΑ κάνει τό τουρκικό προξενεῖο καί ὄχι τά μέλη του. Ἡ εἰδοποίησις τήν ὁποία ἔλαβε ἡ κυρία Λαφτσῆ ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας ἦταν ψυχρή καί σταλινικοῦ ὕφους. «Συντρόφισσα Λαφτσῆ, καλεῖστε γιά ὑπόθεσή σας.»

Ἡ κ. Ἑλένη Λαφτσῆ εἶχε δηλώσει μετά τίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου: «Συγχαρητήρια στό τουρκικό προξενεῖο πού γιά ἄλλη μιά φορά κατάφερε νά παρέμβει στά πολιτικά πράγματα στή Ροδόπη! Συγχαρητήρια καί σέ ὅσους συνέβαλαν στήν προσπάθεια τοῦ ἐρντογανικοῦ κράτους νά ἐκλέξει τό ὑποτιθέμενο ἀριστερό δεκανίκι τους ὡς βουλευτή στή Ροδόπη. Συγχαρητήρια καί σέ ὅσους προσπαθοῦν νά περάσουν στήν κοινή γνώμη αὐτή τήν παρέμβαση τῆς Τουρκίας ὡς νίκη ἑνός ἀριστεροῦ χώρου. Θά σᾶς στενοχωρήσω, ἀλλά αὐτή ἡ ὑποβοηθούμενη ἐκλογή οὔτε ἀριστερή οὔτε προοδευτική στό ἐλάχιστο εἶναι. Εἶναι μόνο παρέμβαση ὠμή καί αἰσχρή!».

Μέ ἀφορμή αὐτήν τήν δήλωση ἡ Ἐπιτροπή Δεοντολογίας τοῦ κόμματος τήν ἐγκαλεῖ γιά «προσβολή προσωπικότητας βουλευτῆ» καί γιά «διακινδύνευση ἐκλογικῆς νίκης ΣΥΡΙΖΑ στή Ροδόπη» καί ζητεῖ νά ἀπολογηθεῖ ἐγγράφως μέχρι τήν Πέμπτη. Ἡ κλῆσις της στά κομματικά ὄργανα μάλιστα ἀφορᾶ ὄχι μόνον στήν προαναφερθεῖσα δήλωση ἀλλά καί σέ ὅλα τά δημοσιεύματα πού ἐπυροδοτήθησαν ἐξ αἰτίας αὐτῆς.

Τό ζήτημα εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρό καί ἀπαιτεῖται νά λάβουν θέση οἱ ὑποψήφιοι ἀρχηγοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ἤδη ἐκδηλώθηκαν ἀντιδράσεις πρός τήν ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας. Θά πρέπει ἀκόμη τούς ὑποψηφίους ἀρχηγούς νά ἀπασχολήσει ἡ συμπεριφορά μελῶν τοῦ κόμματος πού προπηλάκισαν τήν κ. Λαφτσῆ ὅταν προσῆλθε στήν συνεδρίαση τῆς περιφερειακῆς ὀργανώσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης. «Τί δουλειά ἔχεις ἐδῶ μέσα;» φώναζαν οἱ δύο μειονοτικοί βουλευτές Ὀζγκιούρ καί Ζεϊμπέκ προπηλακίζοντάς την. Βασίμως εἰκάζεται ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Δεοντολογίας λειτούργησε ὑπό τό κράτος πιέσεων τῶν στελεχῶν πού ἔχουν συνασπισθεῖ περί τόν ἐκλεγέντα μουσουλμᾶνο βουλευτή Φερχάτ Ὀζγκιούρ, χάριν τοῦ ὁποίου ἡ κ. Λαφτσῆ διώκεται.

Ἀντιδράσεις ὅμως ὑπάρχουν καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Μέ ἐπιστολή τους, 165 στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν Ροδόπη ἐπισημαίνουν ὅτι: «Γεννᾶ πολύ σοβαρά ἐρωτήματα ἡ ἐσπευσμένη καί μέ διαδικασίες Fast Track παραπομπή τῆς σ. Ἑλένης Λαφτσῆ στήν Ἐπιτροπή Δεοντολογίας».

Στήν ἐπιστολή τους ἐπισημαίνουν ὅτι «τό κόμμα βρίσκεται, ἀκόμη, ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ σόκ τῆς ἐκλογικῆς του κατάρρευσης, ἐνῷ ὑπάρχει κενό στήν ἡγεσία καί ἀναζητεῖται ὁ προσανατολισμός πού θά ἀκολουθήσει» καί ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ ζητήματος πού ἔχει ἀνακύψει, τονίζουν: «Ἡ ἀνάρτηση τῆς σ. Ἑλένης Λαφτσῆ, ἀνεξαρτήτως τῆς στιγμῆς πού ἔγινε, στήν οὐσία ἐξέφρασε αὐτό πού πιστεύει ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀπό ὅσα αὐτή βίωσε μέ τίς ἀνοικτές παρεμβάσεις τρίτων στά τοπικά πολιτικά πράγματα, γεγονός ἄλλωστε, πού καί ὁ σ. Γ. Κατρούγκαλος καυτηρίασε μέ δηλώσεις του κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Κομοτηνή. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἀξιοποίηση ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη τῶν παρεμβάσεων τῆς προξενικῆς ἀρχῆς, ἦταν σχεδιασμένη καί ὁμολογούμενη στά πάννελ ἀπό τό πρῶτο βράδυ τῶν ἀποτελεσμάτων. Ὁ στόχος του ἦταν προφανής, ἡ συσκότιση τῶν τελευταίων ἐξελίξεων στόν τομέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικής, μέσῳ μιᾶς διπλωματίας ὑποχωρήσεων σέ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας.

»Ὡς μέλη τοῦ ΣΥΡΖΑ – Π.Σ., ὡς πολιτικά πρόσωπα καί ὡς πολῖτες μέ ἐπαγγελματική καί κοινωνική δράση στήν περιοχή, ἀρνούμαστε νά ἀναλαμβάνουμε διαρκῶς ρόλο ἀπολογούμενου πρός τήν τοπική κοινωνία γιά πρακτικές καί συμπεριφορές τοπικῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος, πού συναλλάσσονται ἀνοιχτά μέ τούς παράτυπους μουφτῆδες καί τούς ἰσχυρούς παρακρατικούς μηχανισμούς τους στήν περιοχή, διχάζοντας τούς πολῖτες πρός ἴδιον ὄφελος.

»Τοποθετούμαστε μέ σαφήνεια ὅτι:

– Τέτοιου εἴδους πρακτικές ἀξιολογοῦνται ἀπό ἐμᾶς ὡς συμπεριφορές ἔξω καί πέρα ἀπό κάθε ἠθικό κώδικα, μακριά ἀπό τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς Ἀριστερᾶς πού ὑπηρετοῦμε μέ ἀνιδιοτέλεια καί ἀξιοπρέπεια ἐδῶ καί δεκαετίες.

– Τέτοιου εἴδους πρακτικές ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα τόν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, πλήττουν τό κῦρος του, ὑποβαθμίζουν τό ἠθικό του πλεονέκτημα καί ἀκυρώνουν τόν ρόλο του ὡς πολιτική δύναμη ἔκφρασης καί ἀπεύθυνσης στό σύνολο τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί ὄχι μονοδιάστατα σέ ἕνα μόνο τμῆμα της. Ἄς μήν ξεγελοῦν τά πρόσκαιρα καί εὐνοϊκά γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ἀποτελέσματα τῶν πρόσφατων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων στό νομό μας».

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ επισήμασις ὅτι: «Προφανῶς, στό κόμμα μας τό προνόμιο καί τήν ἀσυλία νά διατυπώνουν δημόσια τίς προσωπικές τους ἀπόψεις τό ἔχουν μόνο τά προβεβλημένα στελέχη μας, ἀνεξαρτήτως ἄν ἡ θέση τους πλήττει τήν ἀξιοπιστία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ἤ ἀκόμη κι ἄν ἐκθέτει τήν χώρα, ὅπως ἡ θέση πού διατυπώνει πρώην ὑπουργός μας γιά τήν ἀνάγκη –στήν ἑπόμενη ἀπογραφή πληθυσμοῦ– νά ζητηθεῖ ἡ καταγραφή τῆς καταγωγῆς τῶν τριῶν συνιστωσῶν πού συναποτελοῦν τήν μουσουλμανική μειονότητα στή Θράκη!».

Κεντρικό θέμα