Ὁ Ράμα ἐκδικεῖται τήν ἑλληνική μειονότητα μέ τήν παράταση τῆς φυλακίσεως Μπελέρη

Ἐκφοβίζει τούς κατοίκους τῆς Βορείου Ἠπείρου γιά νά ὑποχωρήσουν στά σχέδιά του

Στήν φυλακή παραμένει ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρης, ὁ ὁποῖος χθές ἐδικάσθη ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο κατά τοῦ Ὀργανωμένου Ἐγκλήματος καί τῆς Διαφθορᾶς (SPAK), τό ὁποῖο ἀπεφάσισε τήν ἀπαγγελία κατηγοριῶν εἰς βάρος του καί τήν παράταση τῆς κρατήσεως τοῦ ἰδίου καί τοῦ συνεργάτου του, Παντελῆ Κοκαβέση. Ἡ ἀπόφασις δέν εἶναι τελεσίδικος, δείχνει ὅμως τίς προθέσεις τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος νά ἀσκεῖ διαρκῆ ἐκφοβισμό καί ψυχολογική βία εἰς βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν, προκειμένου νά τούς ὑποχρεώσει νά ὑποχωρήσουν πρό τῶν ἀπαιτήσεων νά ἐγκαταλείψουν τίς περιουσίες τους στίς παραθαλάσσιες περιοχές τῆς Χειμάρρας, τίς ὁποῖες ὁ Ἔντι Ράμα σκοπεύει νά παραχωρήσει «πρός ἀξιοποίησιν» σέ ἄτομα τῆς ἐπιλογῆς του.

Ἡ Ἀλβανία, βεβαίως, ἀδιαφορεῖ πρός τήν ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία μέχρι στιγμῆς ἔχει ἀναλάβει ἀποκλειστικῶς ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος χθές, στό περιθώριο τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΕ στίς Βρυξέλλες, ἔθεσε τό θέμα τῆς κρατήσεως τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας στήν Ἀλβανίδα ὁμόλογό του, Ὄλτα Χάσκα. Ταὐτοχρόνως, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ ἀνακοίνωσή του τονίζει: «Ἡ παράταση τῆς κράτησης τοῦ Φρέντη Μπελέρη, ἐκλεγμένου πλέον δημάρχου Χειμάρρας, προσκρούει στό κοινό περί δικαίου αἴσθημα καί στήν εὐρωπαϊκή ἀντίληψη γιά τό κράτος δικαίου». Μεταξύ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, πάντως, ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός, καθώς θεωροῦν τήν ἀντίδραση τῆς Ἀθήνας ὑποτονική.

Πολυάριθμοι Βορειοηπειρῶτες, πάντως, εἶχαν συγκεντρωθεῖ χθές ἔξω ἀπό τό δικαστήριο τῶν Τιράνων γιά συμπαράσταση στούς δύο κατηγορουμένους, οἱ ὁποῖοι δέν παρέστησαν ἀλλά ἐξεπροσωπήθησαν στήν διαδικασία ἀπό τούς δικηγόρους τους. Πέραν, ὅμως, ἀπό τήν ὑποστήριξη τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὅλη μεθόδευσις τῆς σκευωρίας εἰς βάρος τῶν δύο Ἑλλήνων ἔχει δημιουργήσει καί ἀντιδράσεις σέ νομικούς κύκλους τῆς γειτονικῆς χώρας. Γνωστοί ποινικολόγοι τῆς Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι μάλιστα δέν πρόσκεινται στήν ἀντιπολίτευση, κάνουν λόγο ἀκόμα καί γιά ποινικές εὐθῦνες, πού μπορεῖ νά βαρύνουν τήν ἀστυνομία καί τήν εἰσαγγελία τῆς Αὐλῶνος, καθώς διαπιστώνουν παράνομες μεθόδους ἐξαγωγῆς στοιχείων καθώς καί πλῆθος ἐνδείξεων κατασκευῆς καί παραποιήσεως τεκμηρίων.

Ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ ἴδιος ὁ πολίτης πού ἐχρησιμοποιήθη ὡς μυστικός πράκτορας ἀπό τήν ἀστυνομία, ἔχει βεβαρημένο ποινικό μητρῶο, μέ καταδίκη γιά ἐξαπάτηση ἀνηλίκου, καί τονίζουν ὅτι πρόκειται γιά σαφῶς ἀναξιόπιστο ἄτομο, πού εὐκόλως θά μποροῦσε νά χειραγωγηθεῖ ἀπό τίς ἀρχές.

Οἱ δικηγόροι τῶν κατηγορουμένων ἀνέφεραν ὅτι ἀνέμεναν ἀπό τήν εἰδική εἰσαγγελία νά ἀπορρίψει τήν ὑπόθεση καί νά τήν στείλει στό ἀρχεῖο, κάτι πού ὅμως δέν συνέβη, παρά τήν πίεση πού ἠσκήθη ἀπό πολλές πλευρές. Σημειώνουν ὅτι αὐτό εἶναι δεῖγμα τοῦ πῶς λειτουργεῖ τό ἀλβανικό καθεστώς, ὅπου τό κράτος δικαίου δέν ὑφίσταται.

Σέ ἐκπομπή τοῦ Euronews Albania, ἡ σύλληψις τοῦ Φρέντη Μπελέρη προεβλήθη ἰδιαιτέρως, καί σέ αὐτήν ὁ δικηγόρος Genc Gjokutaj εἶπε ὅτι ἡ ὑποκλοπή ἐπικοινωνίας τοῦ Μπελέρη καί ἡ κατηγορία γιά ἐξαγορά ψήφων μπορεῖ νά εἶναι σκηνοθετημένη ἀπό τήν ἀστυνομία. «Αὐτό εἶναι ἀπαίσιο! Σύλληψις τοῦ ὑποψηφίου τῆς ἀντιπολιτεύσεως δύο μέρες πρίν τίς ἐκλογές, μέ ἕναν μάρτυρα πού ἔχει καταδικασθεῖ γιά ἐξαπάτηση! Σᾶς δίνω τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου, ὅτι ἔχει καταδικασθεῖ γιά αὐτό».

Πάντως, σέ κάθε περίπτωση, ὁ Μπελέρης παραμένει δήμαρχος Χειμάρρας. Ὅμως, ὅσο κρατεῖται εἶναι ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νοθεύσεως τοῦ ἀποτελέσματος μέσῳ ἐπανακαταμετρήσεων ὑπό τόν ἀσφυκτικό ἔλεγχο τοῦ καθεστῶτος Ράμα. Ἀκόμη, εἶναι ἀβέβαιο τό τί μπορεῖ νά συμβεῖ, ὅταν τό δικαστήριο ἀσχοληθεῖ μέ τήν οὐσία τῆς ὑποθέσεως, ὁπότε, ὅπως δείχνουν οἱ μέχρι στιγμῆς ἐξελίξεις, δέν ὑπάρχει κανένα ἐχέγγυο τηρήσεως τοῦ νόμου.

Στήν Ἀθήνα, σέ συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἔξω ἀπό τήν ἀλβανική πρεσβεία καλεῖ ἡ Ἕνωσις Χειμαρρειωτῶν. Στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει: «Ἡ Ἀλβανική Κυβέρνηση, ἀπέναντι σέ κάθε ἔννοια δικαίου, ἀποφάσισε σήμερα (σ.σ. χθές) νά συνεχίσει νά κρατᾶ φυλακισμένο τόν δήμαρχο τῆς Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, καί τόν πολίτη Παντελῆ Κοκαβέση. Ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν ἐξέλιξη, ἡ Ἕνωση Χειμαρριωτῶν θά ἀσκήσει κάθε δύναμη πού μπορεῖ, προκειμένου οἱ συμπατριῶτες μας νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι, ὅπως δικαιοῦνται.

Καλοῦμε ὅλους τούς Χειμαρραίους πού μένουν στήν Ἀθήνα ἀλλά καί κάθε Βορειοηπειρώτη, κάθε Ἑλλαδίτη, κάθε πολίτη τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀλβανίας, πού ἀντιλαμβάνεται αὐτή τήν ἀδικία, νά βρεθεῖ στό πλευρό μας, στήν εἰρηνική διαμαρτυρία, πού ὀργανώνουμε τήν Τρίτη 23 Μαΐου στίς 6.00 τό ἀπόγευμα στήν ἀλβανική πρεσβεία τῆς Ἀθήνας (Ἀρ. Βεκιαρέλη 7, Φιλοθέη). Νά δώσουμε ὅλοι μαζί τό μήνυμα, ὅτι οἱ πρακτικές τοῦ σιγκουρίμι δέν θά μείνουν ἀναπάντητες».

Κεντρικό θέμα