ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεταννίας ἀκύρωσε συνάντηση μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος

Σοβαρό διπλωματικό ἐπεισόδιο μέ ἀφορμή τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος – Ἐνόχλησις Μητσοτάκη ἀπό τήν ἀπρόοπτο ἐξέλιξη

ΣΟΒΑΡΟ διπλωματικό ἐπεισόδιο μέ ἀπροσδιόριστες ἀκόμη συνέπειες στίς σχέσεις Ἀθηνῶν καί Λονδίνου ἐσημειώθη χθές τό βράδυ, ὅταν ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ἀκύρωσε αἰφνιδιαστικά τήν προγραμματισμένη συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ τελευταῖος ἐνεφανίσθη ἰδιαίτερα ἐνοχλημένος, καθώς δέν ὑπάρχει ἀνάλογο προηγούμενο εἴτε μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἡνωμένου Βασιλείου εἴτε στίς ἐπισκέψεις ἀξιωματούχων τῆς χώρας μας σέ ἄλλα κράτη πού θεωροῦνται φιλικά ἤ καί συμμαχικά.

Θεωρεῖται ὅτι ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός προέβη στήν ἐνέργεια αὐτή, θέλοντας νά ἀποφύγει τήν συζήτηση γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, θέμα πού εἶναι βέβαιον ὅτι θά τοῦ ἔθετε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἄλλως τε τό εἶχε ἤδη προαναγγείλει σέ συνέντευξη πού εἶχε δώσει στό BBC, κατά τήν ὁποία μάλιστα εἶχε δηλώσει ἀπεριφράστως, ὅτι «τά Γλυπτά ἐκλάπησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα.»

Δέν ἔχει γίνει ἀκόμη γνωστό ἐάν ὁ Ρίσι Σούνακ ἐνοχλήθηκε καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἐνωρίτερα χθές συνάντηση μέ τόν ἀρχηγό τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος Κήρ Στάρμερ, ὁ ὁποῖος τόν ἐπεσκέφθη στήν κατοικία τοῦ Ἕλληνος πρέσβεως στό Λονδῖνο.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός πάντως δέν ἔκρυψε τήν δυσαρέσκειά του γιά τήν ἀκύρωση τῆς συναντήσεως, προέβη δέ ἀμέσως στήν ἀκόλουθη δήλωση: «Ἐκφράζω τήν ἐνόχλησή μου γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός ἀκύρωσε τήν προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ὧρες πρίν αὐτή πραγματοποιηθεῖ.

»Ἑλλάδα καί Βρεταννία ἑνώνονται ἀπό παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας καί τό πλαίσιο τῶν διμερῶν μας σχέσεων εἶναι ἐξαιρετικά εὐρύ.

»Οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδος γιά τό ζήτημα τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνα εἶναι γνωστές. Ἤλπιζα νά ἔχω τήν εὐκαιρία νά τίς συζητήσω καί μέ τόν Βρεταννό ὁμόλογό μου, μαζί μέ τίς μεγάλες προκλήσεις τῆς διεθνοῦς συγκυρίας: Γάζα, Οὐκρανία, Κλιματική κρίση, μετανάστευση. Ὅποιος πιστεύει στήν ὀρθότητα καί τό δίκαιο τῶν θέσεών του δέν φοβᾶται ποτέ τήν ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων».

Μέχρι ἀργά χθές τήν νύκτα δέν εἶχε ὑπάρξει ἐπίσημος ἀνακοίνωσις ἀπό βρεταννικῆς πλευρᾶς, οὔτε εἶχε γίνει γνωστό ἐάν ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός ἔδωσε στήν ἑλληνική ἀντιπροσωπεία πού εὑρίσκεται στό Λονδῖνο κάποια ἐξήγηση γιά τήν αἰφνιδιαστική ἀκύρωση τῆς συναντήσεως.

Κεντρικό θέμα