Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ πού θά τόν ὁδηγήσουν ὥστε νά προκηρύξει πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο (τό πιθανώτερο στίς 18 Σεπτεμβρίου), ἀνέλυσε γιά πρώτη φορά ἐν ἐκτάσει χθές ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ παράτασις τοῦ κλίματος πολιτικῆς ὀξύτητος, ἡ ἀποχή ἀ λά γαλλικά καί ὁ φόβος γιά πιθανή παράλυση καί ἀκυβερνησία μετά τό πολιτικό ναυάγιο τοῦ κεντρώου μεταρρυθμιστοῦ Μακρόν φαίνεται πώς ἐπισπεύδουν τίς ἀποφάσεις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος στήν συνέντευξη πού παρεχώρησε στό Capital.gr (Σπῦρος Δημητρέλης) ἔδωσε καί ἕναν πρωτότυπο ὁρισμό γιά τήν ταυτότητα τῆς νέας κυβερνητικῆς πλειοψηφίας. Θά εἶναι «τυπικῶς ΝΔ», ὅπως ἀπεκάλυψε, καθώς τό νέο σχῆμα θά ἐμπλουτισθεῖ μέ στελέχη καί ἀπό ἄλλους πολιτικούς χώρους. (Συζητῶνται στό παρασκήνιο τά ὀνόματα τῶν πρώην Ὑπουργῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, Εὔης Χριστοφιλοπούλου καί Γιώργου Φλωρίδη.)

Ἡ ἀφορμή πού ἀναζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός γιά νά λάβει τήν ὁριστική ἀπόφαση καί νά χρεώσει τίς κάλπες στόν ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται νά εἶναι τό νομοσχέδιο γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση καί ἡ στάσις πού θά τηρήσει ἡ ἀντιπολίτευσις. Ὅπως εἶναι γνωστό, τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καί οἱ πανεπιστημιακοί θεωροῦν «κόκκινο πανί» τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί θά ἀντιδράσουν δυναμικά μέ κινητοποιήσεις. Κάτι πού ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ βούτυρο στό ψωμί της.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπανέλαβε ὅτι δέν εἶναι καλό γιά τήν χώρα νά εὑρίσκεται σέ παρατεταμένη προεκλογική περίοδο καί σέ καθεστώς ἔντονων ἀντιπαραθέσεων. Ἀπηύθυνε ἐκ νέου ἔκκληση στήν ἀντιπολίτευση νά καθίσει νά συζητήσει μέ λογική καί μέτρο, ὥστε νά μετριασθεῖ ἡ ὀξύτης. «Ἔχω πεῖ ὅτι μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδος σέ μεγάλη ἔνταση ἀντιπαράθεσης σίγουρα εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἡ χώρα δέν χρειάζεται. Ἀλλά αὐτό εἶναι μία ἔκκληση πρός τήν ἀντιπολίτευση, νά μποροῦμε νά συζητήσουμε μέ λογική καί μέ μέτρο καί μέ ἀντιπαράθεση, ὅποτε αὐτή χρειάζεται, τίς πολιτικές μας διαφωνίες. Καί ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, οὐκ ὀλίγες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες τῆς κυβέρνησης οἱ ὁποῖες θά εἶναι ἀντικείμενο τέτοιων συζητήσεων» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μητσοτάκης.

Σέ αὐτό τό σημεῖο ἀνεφέρθη συγκεκριμένα στίς ἀλλαγές στά πανεπιστήμια. «Πάρτε γιά παράδειγμα τό σημαντικότατο νομοσχέδιο γιά τήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, τό ὁποῖο θά ἔχει ψηφιστεῖ ἐντός τοῦ Ἰουλίου. Θά εἶναι καί αὐτό ἕνα μέτρο τοῦ πῶς ἀντιλαμβάνεται ἡ ἀντιπολίτευση τήν πολιτική ἀντιπαράθεση καί πόσο τελικά ἐπιδιώκει νά ὀξύνει τά πράγματα.»

Ἡ μεταβλητή τῶν Παρισίων

Ὁ Πρωθυπουργός ἐνέταξε ὅμως στήν ἀνάλυσή του γιά τίς ἐκλογές καί μία νέα παράμετρο, τόν ἄνεμο ἀποσταθεροποιήσεως πού ἔρχεται ἀπό τό Παρίσι. Τήν ἀποχή μαμμούθ τῶν ψηφοφόρων καί τήν παραλυσία πού ἐπιφέρει τό ἀποτέλεσμα στήν πολιτική ζωή τῆς Γαλλίας.

«Θέλω νά πάω στό τέλος τῆς τετραετίας, ἀλλά κάνω καί μία ἔκκληση πρός ὅλους νά μήν ὀξύνουν τά πράγματα σέ τέτοιο βαθμό πού θά καταλήξουμε νά ἔχουμε μία πολύ παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μεγάλης ἔντασης, ἡ ὁποία τό μόνο πού θά κάνει εἶναι νά ὀξύνει τήν πολιτική ἀντιπαράθεση σέ τέτοιο βαθμό πού τελικά θά ὁδηγήσει πολῖτες νά μήν ἀσχολοῦνται καί νά μήν ἐνδιαφέρονται γιά τά πολιτικά τεκταινόμενα. Τό φαινόμενο τῆς Γαλλίας, κυρίως ὡς πρός τήν ἀποχή ἡ ὁποία παρατηρήθηκε, εἶναι πολύ νωπό γιά νά τό ἀγνοήσουμε» ὑπεγράμμισε στήν συνέντευξη ὁ Πρωθυπουργός. Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς συνεντεύξεώς του ὁ κ. Μητσοτάκης ἔφερε ἐκ νέου τό παράδειγμα τῆς Γαλλίας, ἐπειδή κινδυνεύει, βάσει τῶν ὅσων εἶπε, «νά ἐγκλωβιστεῖ σέ μιά ἀπόλυτη παράλυση.» «Ναί μέν ὁ Πρόεδρος Μακρόν κερδίζει τίς ἐκλογές, πλήν ὅμως, μή ἔχοντας καθαρή πλειοψηφία στή Βουλή, θά ἔχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία νά ὑλοποιήσει τό νομοθετικό του ἔργο.» Γιά νά μήν ὑπάρξει ἀντίστοιχο πρόβλημα στήν Ἑλλάδα χρειάζεται «ἕνα σταθερό χέρι στό τιμόνι τῆς χώρας», κατέληξε ὁ Πρωθυπουργός.

Ἡ αὐτοδύναμη Ἑλλάς

Ὁ ἐγκλωβισμός στίς συμμαχίες τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί ἡ ΝΔ

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό ἐκλογικό σύστημα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς ὁ κύριος Μητσοτάκης σχολίασε ὅτι εἶναι «καταστροφικό» γιά τήν χώρα «διότι μᾶς ἐγκλωβίζει σέ συμμαχίες ἐξαιρετικά σύνθετες καί πολλές φορές καθιστᾶ καί μικρά κόμματα ρυθμιστές τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, μέ κριτήρια τά ὁποῖα δέν ὠφελοῦν πάντα τό ἐθνικό καί τό δημόσιο συμφέρον»! Μετά τίς δεύτερες ἐκλογές θέλει νά προκύψει Κυβέρνησις πού θά ἐγγυᾶται σταθερότητα καί ἀποτελεσματικότητα. «Μιλάω γιά τήν αὐτοδύναμη Ἑλλάδα καί γιά μία Κυβέρνηση ἡ ὁποία μπορεῖ νά εἶναι, τυπικά, μιά Κυβέρνηση πλειοψηφίας τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἔχω ἀποδείξει ὅμως ὅτι δέν ἔχω καμμία δυσκολία νά ἀξιοποιήσω στελεχιακό δυναμικό καί ἀπό ἄλλους πολιτικούς χώρους πέραν τῆς ΝΔ καί νά ἀξιοποιήσω πραγματικά τούς καλύτερους» σχολίασε προκαλῶντας αἴσθηση. Εἰδικῶς ἡ ἀποστροφή ὅτι ἡ κυβερνητική πλειοψηφία θά εἶναι «τυπικά ΝΔ.»

ΣΥΡΙΖΑ: Καλοδεχούμενες οἱ ἐκλογές

Μόλις ἐδημοσιεύθη ἡ συνέντευξις, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔδειξε τόν δρόμο πού θά ἀκολουθήσει ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό ἑξῆς. «Ἄν νομίζει ὅτι μέχρι τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ προλαβαίνει νά διασωθεῖ, πλέον εἶναι πολύ ἀργά. Κύριε Μητσοτάκη, τό πάρτι τελείωσε» ἀνέφερε ἡ Κουμουνδούρου. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις, ἑρμηνεύοντας τίς ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τόνισε ὅτι ἡ χώρα ὁδεύει σέ πρόωρες ἐκλογές. Κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό ὅτι προσπαθεῖ νά ρίξει τίς εὐθῦνες στόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν προσφυγή στίς κάλπες. «Καλοδεχούμενες οἱ ἐκλογές, καί ἄς ἄργησαν γιά νά σωθεῖ ἡ κοινωνία. Ἄν νομίζει ὅτι μέχρι τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ προλαβαίνει νά διασωθεῖ, πλέον εἶναι πολύ ἀργά» σχολίασε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας λάδι στήν φωτιά τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως.

Κεντρικό θέμα