Ὁ πολιτευτής τῆς ΝΔ κ. Τατσόπουλος ταυτίζει τούς Τρεῖς Ἱεράρχες μέ τόν Χίτλερ!

Διαστρεβλώνει κείμενά τους καί προσπαθεῖ νά τούς ἐμφανίσει ὡς ὑβριστές τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ἐνῷ αὐτοί ἀσκοῦσαν κριτική στήν φιλοσοφική σκέψη τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς παρακμῆς – Οἱ Ἱεράρχες μεταρρύθμισαν καί ἀναγέννησαν τήν ἑλληνική σκέψη μέ θέσεις κατά τῶν ἀνισοτήτων, τοῦ πλούτου, τῆς δουλείας καί τῶν διακρίσεων κατά τῶν γυναικῶν

ΤΟΝ Πέτρο Τατσόπουλο τόν γνωρίσαμε ὡς βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπῶς ἡ «εἰκονακλαστική» ρητορική του δέν μᾶς ἔκανε ἐντύπωση. Οὔτε καί ὅταν προέβαινε σέ ἐξόχως ἀπρεπεῖς ἀναφορές στό ἥμισυ τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἀθηνῶν (γιά ὅποιον τό θυμᾶται…) Ὅλα αὐτά ἐταίριαζαν μέ τήν ἀμφίβολη αἰσθητική καί τό ἐπίπεδο τῆς… εὐπρεπείας πού χαρακτήριζε καί συνεχίζει νά χαρακτηρίζει τό κόμμα τῆς ἀριστερᾶς. Ὅμως ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια, ὁ Πέτρος Τατσόπουλος εἶναι πολιτευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἀνεξήγητος γιά ἐμᾶς ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέλεξε νά τόν καλέσει νά μετάσχει στό ψηφοδέλτιο τῆς ἁλματωδῶς ἀνερχομένης τότε Νέας Δημοκρατίας. Καί δυστυχῶς ἡ ἐξέλιξις, ἡ συμπεριφορά τοῦ κ. Τατσόπουλου ἐμᾶς δικαιώνει καί ὄχι τόν Πρωθυπουργό.

Ὁ Πέτρος Τατσόπουλος παραμένει ξένο σῶμα, μέσα στήν φιλελεύθερη παράταξη. Ὄχι μόνον ἔφερε μαζί τίς ἰδεοληψίες του, ἀλλά συμπεριφέρεται κατά τρόπον ἐξόχως προκλητικό ἀπέναντι στίς ἀρχές τῆς παρατάξεως καί προσβάλλει τόν μεγάλο ὄγκο τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ. Ἔτσι χθές ἠθέλησε νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση γιά τούς ἑορτάζοντες Τρεῖς Ἱεράρχες, ὄχι γιά νά τούς τιμήσει, ἀλλά γιά νά ἐκστομίσει ἐναντίον τους, δίκην χολῆς, τερατώδεις ἀνακρίβειες. Ἔφθασε ἀκόμη καί νά τούς παραλληλίσει μέ τόν Χίτλερ καί τόν Γκαῖμπελς. Καί ἀκόμη ἡ ἐπίσημος Νέα Δημοκρατία σιωπᾶ. Ἀκόμη δέν τόν ἔχει ἀποβάλει ἀπό τίς τάξεις της.

Λέγει ὁ κ. Τατσόπουλος: «Ἡ ἀναγνώριση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἰσοδυναμεῖ, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μέ ἀναγνώριση τοῦ Χίτλερ, τοῦ Γκέμπελς καί τοῦ Γκέρινγκ ὡς προστατῶν τοῦ ἑβραϊκοῦ γένους. Μιλᾶμε γιά ἀνήκεστη ἰδεολογική βλάβη καί τήν πιό ξεδιάντροπη πλαστογραφία στήν ἑλληνική ἱστορία. Διαβάστε, γελάστε καί θυμῶστε ἐλεύθερα». Καί ἀκόμη ἡ ἐπίσημος Νέα Δημοκρατία σιωπᾶ. Ἀκόμη δέν τόν ἔχει ἀποβάλει ἀπό τίς τάξεις της.

Ποῦ τά λέγει αὐτά ὁ κ. Τατσόπουλος; Σέ «ἀνοικτή συζήτηση», ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Εἰδικώτερα, στήν πρόσκλησή του ἀναφέρει: «Στίς 30 Ἰανουαρίου ἀνήμερα τῶν Τριῶν (ἀνθελλήνων) Ἱεραρχῶν σᾶς καλοῦμε σέ μιά ἀνοιχτή συζήτηση, ὡς ἀντίδοτο στόν ἀνορθολογισμό καί στή Δεισιδαιμονία, γιατί ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά».

Ὁ κ. Τατσόπουλος εἶναι βεβαίως ἀνιστόρητος, ὄχι μόνον ὡς πρός τήν ἀπώτερη ἐποχή ἀλλά καί πρός πλέον σύγχρονα γεγονότα, ὅπως τό Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, γιά τό ὁποῖο αἰτιᾶται τόν Χίτλερ, τόν Γκαῖμπελς καί τόν Γκαίριγκ. Ἄν εἶχε κατ’ ἐλάχιστον μελετήσει τά γεγονότα, θά ἐγνώριζε ὅτι κύριος ὑπαίτιος τῆς μαζικῆς δολοφονίας τῶν Ἑβραίων ἦταν ὁ Χίμλερ, τόν ὁποῖο παραλείπει νά ἀναφέρει, δίπλα στόν Χίτλερ. Πῶς νά θεωρήσει κανείς ὅτι μπορεῖ νά ἔχει γνώση τῶν γεγονότων;

Καί ὅμως νομίζει ὅτι «συλλογᾶται ἐλεύθερα» καί ὅτι δικαιοῦται νά ἐκτοξεύει μύδρους κατά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Καί ἡ Νέα Δημοκρατία ἀκόμη σιωπᾶ, καί δέν τόν ἔχει ἀποβάλλει ἀπό τίς τάξεις της.

Ὁ κ. Τατσόπουλος διαστρεβλώνει τίς ἀπόψεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προκειμένου νά τούς παρουσιάσει σάν ἀνθέλληνες. Τοῦ «διαφεύγει» ὅτι οἱ ἀντιπαραθέσεις τους εἶχαν νά κάνουν μέ παρακμιακούς φιλοσόφους τῆς ἐποχῆς, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ἦσαν φορεῖς μεταρρυθμιστικοῦ πνεύματος καί πραγματικῆς ἀναγεννήσεως.

Ἄλλως τε οἱ τρεῖς Ἱεράρχες εἶχαν κάνει πράξη τά πιστεύω τους, μοιράζοντας τίς περιουσίες τους σέ ἀγαθοεργίες. «Ντρέπομαι», ἔλεγε ὁ Χρυσόστομος, «κάθε φορά πού βλέπω πλουσίους νά γυρίζουν ἐδῶ κι ἐκεῖ, νά ἱππεύουν ἄλογα μέ χρυσά χαλινάρια, καί ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα νά δώσουν κάτι στόν φτωχό, γίνονται ἀπό τούς φτωχούς φτωχότεροι.» Δέν θά ἀσχοληθοῦμε ἐμεῖς μέ τήν ἀνασκευή τῶν ὅσων ὑποστηρίζει. Τό ἀφήνουμε στόν τακτικό ἀρθρογράφο μας Δημήτρη Νατσιό, διδάσκαλο καί πρόεδρο τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος «Νίκη», ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναφερθεῖ στούς Τρεῖς Ἱεράρχες κατά τό παρελθόν.

Ἀντιγράφουμε χαρακτηριστικές ἀναφορές του:

Γιά τό ἑλληνικό πνεῦμα: «Ἀνῆλθε βέβαια τό ἀρχαιοελληνικό πνεῦμα σέ ὕψη δυσθεώρητα, ἐν τούτοις τά μελανά στίγματα παρέμειναν. Τό ἰδεῶδες τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ πολίτη ἐπισκιαζόταν ἀπό τόν θεσμό τῆς δουλείας, τήν ὑποτίμηση τῶν γυναικῶν, τήν περιφρόνηση τοῦ σώματος, ὅπως αὐτό ἐκφράστηκε ἀπό τούς νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, κατέπεσε μέ τήν ἐπικούρεια φιλοσοφία στήν ἡδονοθηρία: “ἀρχή καί ρίζα παντός ἀγαθοῦ, ἡ τῆς γαστρός ἡδονή” ἔλεγε ὁ Ἐπίκουρος. Φάε, δηλαδή, πίε καί εὐφραίνου, ἐκφυλίστηκε τό ἑλληνικό πνεῦμα, κυρίως κατά τούς αἰῶνες τῆς ρωμαιοκρατίας, τότε ἐμφανίστηκαν καί οἱ Γραικύλοι, Ἕλληνες πού υἱοθετοῦσαν τά αἰσχρά ἤθη τῶν ξένων.

»Ἦταν ἡ στιγμή πού ὁ Ἑλληνισμός ὁμοίαζε μέ ἕναν γέρο, κουρασμένο καί ἑτοιμοθάνατο, ὅπως γράφει ὁ Παν. Κανελλόπουλος. Τό πνεῦμα ἔσβηνε, ἡ τότε παγκοσμιοποίηση ἐκβαρβάριζε καί μόλυνε τά πάντα. Εἶχε ἔρθει ὅμως “τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί ἐξαπέστειλεν ὁ θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ”. Αὐτό τό πλήρωμα τοῦ χρόνου σήμαινε, ὅπως γράφει καί ὁ μεγάλος μας ἱστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, πώς ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἦταν σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ τελειότατη πίστη νά ἐκφρασθεῖ μέ τό τελειότατο ὄργανο καί νά ζυμωθεῖ μέσα σ’ ἕνα ὑψηλό πολιτισμό, ὅπως τόν δημιούργησαν καί τόν ἐξέφρασαν οἱ Ἕλληνες. “Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου”, εἶπε ὁ Χριστός ὅταν ἀντίκρισε τούς Ἕλληνες. Καί ἔτσι ἔγινε. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (αὐτό σημαίνει ἡ φράση) καί τήν Πεντηκοστή, οἱ Ἀπόστολοι μεταφέρουν τό χαρμόσυνο μήνυμα εἰς πάντα τά ἔθνη, μέ πρῶτο τό ἑλληνικό. Στέκεται προβληματισμένος στήν Τροία, ἀπέναντι ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὁπότε τοῦ ἐμφανίζεται τό γνωστό ὅραμα τοῦ Μακεδόνα ἄνδρα ὁ ὁποῖος τόν παρακαλεῖ “διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν”. Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ἡ ἑλληνική Οἰκουμένη γίνεται χριστιανική Οἰκουμένη».

Γιά δέ τήν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων ἐπισημαίνει: «1.700 χρόνια πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ φεμινισμοῦ χτυπᾶ ὁ Γρηγόριος τήν ἀνισότητα ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τούς τότε νόμους πού προκλητικά εὐνοοῦσαν τούς ἄνδρες. “Δέν δέχομαι αὐτήν τήν νομοθεσία” ἔλεγε. “Ἄνδρες ἦταν οἱ νομοθέτες γι’ αὐτό ἐνομοθέτησαν κατά τῶν γυναικῶν. Οὐκ ἔνι ἄρσεν ἤ θῆλυ εἶπεν ὁ Κύριος”. “Γιά τά κτήματα πού ἔχουν δοθεῖ στά παιδιά φροντίζουμε, ὄχι ὅμως καί γιά τά παιδιά. Βλέπεις τήν ἀνοησία γονέα. Ἄσκησε τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ πρῶτα καί κατόπιν θά ἔλθουν ὅλα τά ἄλλα. Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ δέν εἶναι ἐνάρετη, καθόλου δέ τό ὠφελοῦν τά χρήματα καί ὅταν εἶναι, καθόλου δέν τό βλάπτει ἡ φτώχεια, θέλεις νά τό ἀφήσεις πλούσιο; Μάθε το νά εἶναι καλός ἄνθρωπος… Γιατί πλούσιος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλά χρήματα καί πού περιβάλλεται ἀπό πολλά ἀγαθά, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτε”. Λόγια πρός τούς γονεῖς τοῦ ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἠχοῦν παράξενα σ’ ἕναν κόσμο σάν τόν σημερινό πού ἔχει ἐπιδοθεῖ στό μανιῶδες κυνῆγι τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ, τῆς καλοπέρασης, τῆς ἐπίδειξης».

Πολλά θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε. Εἶναι περιττό. Ὅσοι εἶναι πραγματικά ἐλεύθεροι καί σκεπτόμενοι, ἔχουν βγάλει τά συμπεράσματά τους.

Κεντρικό θέμα