Ὁ πόλεμος μετακομίζει στήν Δύση

Πολιτική ἀστάθεια στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες, ἀμφιθυμία Γερμανίας-Γαλλίας γιά τήν συνέχεια τῆς συρράξεως, οἰκονομική βουτιά στίς ΗΠΑ. Ἐκνευρισμός Ζελένσκυ καί στό βάθος 100 δισ. εὐρώ ἀπό τό φυσικό ἀέριο

Τήν θρυαλλίδα τῶν οἰκονομικῶν δεινῶν καί γιά τίς δύο ἀκτές τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀνάβει ἡ Οὐκρανία, καθώς πληθωρισμός, ὑψηλότερα ἐπιτόκια, ἀκριβότερο χρῆμα καί ὕφεσις διαμορφώνουν ἕνα ἐκρηκτικό κοκταίηλ γιά τούς Εὐρωπαίους καί Ἀμερικανούς πολῖτες.

Ἄνευ ὑπερβολῆς, ὁ πόλεμος, μέ διαφορετικά, ἀσφαλῶς, χαρακτηριστικά ἀπό ἐκεῖνα στήν Οὐκρανία, μετακομίζει στήν Δύση καί προκαλεῖ ἀστάθεια σέ κυβερνήσεις ὅπως τῆς Γαλλίας καί τῆς Βουλγαρίας.

Γιά τό συμπέρασμα αὐτό ἀρκεῖ, ἄλλως τε, ἡ ἀνάλυσις τῆς Τραπέζης τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ἀναλυτές στρατηγικῆς τῆς ὁποίας βλέπουν ὁμοιότητες τῆς τρεχούσης περιόδου μέ ἐκείνην τοῦ 2008, τότε πού συνέβη ἡ χρεοκοπία τῆς Lehman Brothers.

Καθώς, δέ, οὔτε οἱ Ρῶσσοι ἐπέτυχαν τήν γρήγορη νίκη ἀλλά οὔτε καί οἱ Οὐκρανοί δείχνουν ἱκανοί νά ἀντεπιτεθοῦν, ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ νέα τοποθέτησις τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας διά τοῦ γενικοῦ γραμματέως αὐτῆς: «ὁποιαδήποτε εἰρηνευτική συμφωνία θά περιλαμβάνει συμβιβασμούς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐδάφους», δήλωσε ὁ Γένς Στόλτενμπεργκ.

Στό πολιτικό-διπλωματικό πεδίο, σέ ρόλο πρωταγωνιστοῦ ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος πιέζει γιά περισσότερα καί βαρύτερα ὅπλα, πλήν, ὅμως, Εὐρώπη καί Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἕτοιμη τήν ἀφορμή μή παραδόσεως αὐτῶν: «πρέπει νά προηγηθεῖ ἐκπαίδευσις τῶν Οὐκρανῶν στά ὁπλικά αὐτά συστήματα», εἶναι ἡ ἐπωδός τῶν Εὐρωπαίων καί τοῦ Καγκελλαρίου Σόλτς, ἐνῶ «τά ὅπλα αὐτά δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν κατά τοῦ ρωσσικοῦ ἐδάφους», ξεκαθαρίζει ἡ Κυβέρνησις Μπάϊντεν.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Πρόεδρος Ζελένσκυ πιέζει ἔτι περαιτέρω. Ὑπολογίζοντας σέ 60-100 τίς καθημερινές ἀπώλειες τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ, ζήτησε «ὅπλα τοῦ βεληνεκοῦς πού ἀπαιτεῖται, γιά νά μειώσουμε τό πλεονέκτημα τοῦ ὁπλισμοῦ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας».

Σέ ἄλλες δηλώσεις του, ὅμως, ὁ Βολοντύμυρ Ζελένσκυ προχώρησε σέ εὐθεῖα ἐπίθεση κατά τοῦ Γερμανοῦ Καγκελλαρίου: «Νά μᾶς καθησυχάσει ὅτι ἡ Γερμανία ὑποστηρίζει τήν Οὐκρανία» ζήτησε καί κατηγόρησε τό Βερολῖνο, ἀλλά καί τό Παρίσι, ὅτι ἀρχικῶς ὑπεστήριζαν τό Κίεβο μόνον πολιτικῶς καί ρητορικῶς ‒ὅπως ἐπί λέξει εἶπε‒ καί μετά ἦλθαν οἱ παραδόσεις ὅπλων.

Αἰχμές πού ἔρχονται στό «παρά ἕνα» τῆς ἐπισκέψεως Μακρόν, Σόλτς καί Ντράγκι τήν Πέμπτη στό Κίεβο, ὅπως ἀναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ὡστόσο τήν πρόκληση Ζελένσκυ δέν ἄφησε ἀναπάντητη ὁ Καγκελλάριος Σόλτς: «Θά παραδώσουμε ὅλα τά ὅπλα πού ἔχουμε ἐγκρίνει» ἀνταπάντησε, ἐπιχειρηματολογῶντας πώς, ὅμως, «πρέπει νά εἶσαι σέ θέση νά χρησιμοποιήσεις τόν βαρύ ὁπλισμό». Ἐξ ἄλλου, «ἡ Ρωσσία δέν ἐπιτρέπεται νά κερδίσει καί δέν θά κερδίσει αὐτόν τόν πόλεμο», σημείωσε ἐμφατικῶς ὁ κ. Σόλτς. Δέν μπορεῖ, πάντως, νά περάσει ἀπαρατήρητη ἡ ἐπιλογή τῶν λέξεων ἀπό τόν Καγκελλάριο, ὁ ὁποῖος προτίμησε νά πεῖ ὅτι ἡ Μόσχα δέν πρέπει νά κερδίσει τόν πόλεμο, ἀντί νά κάνει λόγο γιά ἧττα τῆς Ρωσσίας.

Οἱ δηλώσεις (τοῦ κ. Σόλτς) ἀποτυπώνουν τήν ἐσωτερική οἰκονομική καί πολιτική κατάσταση τῆς χώρας του ‒ καί τό πρῶτο ζήτημα πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσει εἶναι ἡ μείωσις κατά 40%, ἀπό χθές, τῆς ποσότητος φυσικοῦ ἀερίου, μέσω τοῦ ἀγωγοῦ Nord Stream, μέ ἀποδέκτη τήν Γερμανία (ἡ Gazprom ἐπικαλέσθηκε τήν μή παράδοση τεχνικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀπό τήν Siemens).

Τά προβλήματα δέν σταματοῦν, ὅμως, ἐδῶ γιά τήν γερμανική κυβέρνηση. Ὁ πληθωρισμός τόν Μάϊο ἔφθασε στό 7,9%, στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν, ἀνεκοίνωσε ἡ Ὁμοσπονδιακή Στατιστική Ὑπηρεσία. Ὁι αὐξήσεις στίς τιμές τῆς ἐνεργείας παραπέμπουν στήν πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Ὁ καταναλωτής στήν Γερμανία πλήρωσε τόν περασμένο μῆνα 38,8% περισσότερο γιά ἐνέργεια ἐν σχέσει μέ τόν Μάϊο τοῦ 2021. Τὁ πετρέλαιο θερμάνσεως εἶχε σχεδόν διπλάσια τιμή, τό φυσικό ἀέριο ἀκρίβυνε κατά 41% καί ἡ ἠλεκτρική ἐνέργεια κατά 21,5%. Ἐπί πλέον, στά τρόφιμα, τά λίπη καί τά ἔλαια, οἱ τιμές αὐξήθηκαν κατά 38,7%, στό κρέας καί τά προϊόντά του κατά 16,5%.

Ταυτοχρόνως, διίστανται οἱ ἀπόψεις τῶν Γερμανῶν στό ἐνδεχόμενο ἐντάξεως τῆς Οὐκρανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: 45% δηλώνουν ὑπέρ καί 42% κατά, συμφώνως μέ νέα δημοσκόπηση τοῦ ἑβδομαδιαίου περιοδικοῦ Der Spiegel.

Στό Παρίσι, ὁ Πρόεδρος Μακρόν, ἔχοντας νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀποχή τῶν Γάλλων ψηφοφόρων, πού ἄγγιξε τό 52% στόν α΄ γῦρο τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἀλλά καί τήν ἐνεργειακή κρίση, προτίμησε χθές νά κάνει διάγγελμα ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας. Διάγγελμα πού, ἐνδεχομένως, στόχευε στόν ἀντιευρωπαϊστή καί βασικό ἀντίπαλό του, πλέον, τόν Μελανσόν.

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία ἐμφανίζει σοβαρά προβλήματα, ὅπως ἀποτυπώνεται στούς χρηματιστηριακούς δεῖκτες, στά 10ετῆ ὁμόλογα καί τούς δημοσιονομικούς δεῖκτες. Καί ἡ Εὐρώπη ἐμφανίζεται ἐν τέλει τριχοτομημένη, σημείωναν ἀναλυτές, καθώς Γερμανία, Γαλλία καί Ἰταλία ἐπείγονται γιά ἄμεσο τερματισμό τῶν συγκρούσεων στήν Οὐκρανία. Ὅμως, ἡ Πολωνία, ἡ Ρουμανία καί οἱ χῶρες τῆς Βαλτικῆς προετοιμάζονται γιά τό ἀναπόφευκτο, ὅπως τό χαρακτηρίζουν, ἐνδεχόμενο νέου γύρου Ψυχροῦ Πολέμου μέ τήν Μόσχα. Τέλος, χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπως Τσεχία, Οὑγγαρία καί Σλοβακία προσπαθοῦν νά μειώσουν κατά τό δυνατόν τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τίς κυρώσεις εἰς βάρος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας.

Συμφώνως, μάλιστα, μέ τήν τελευταία δημοσκόπηση τοῦ Ἰνστιτοῦτου GLOBSEC καί στό ἐρώτημα «ποιός πιστεύετε ὅτι εἶναι ὑπεύθυνος γιά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία;», μόλις τό 51% τῶν Σλοβάκων, τό 50% τῶν Βουλγάρων καί τό 48% τῶν Οὕγγρων ἐπέρριψαν τήν εὐθύνη στήν Ρωσσία.

Ἡ κατάστασις ἐμφανίζεται ὀξυτέρα στήν Βουλγαρία, ἐκεῖ ὅπου ἡ κυβέρνησις τῶν «παιδιῶν ἀπό τό Χάρβαρντ» περνᾶ δύσκολες ὧρες. Κυβερνητική κρίσις ‒ Σκόπια ‒ φιλορωσσικό μπλόκ εἶναι οἱ κορυφές τοῦ ἐκεῖ πολιτικοῦ τριγώνου. Ἤδη τέσσερεις ὑπουργοί τοῦ κόμματος «Τέτοιος Λαός» ἔχουν ὑποβάλει τίς παραιτήσεις τους καί ἡ κυβέρνησις τοῦ Κίριλ Πέτκωφ ἀπώλεσε τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ἀφοῦ τήν στηρίζουν πλέον 109 βουλευτές ἀπό τούς ἀπαιτούμενους 121.

Μπορεῖ ὁ ἡγέτης τοῦ κόμματος, Σλάβι Τριφόνωφ, νά φέρεται ἐμπλεκόμενος σέ κυκλώματα μαφίας, τό βασικό πολιτικό πρόβλημα, ἐν τούτοις, σχετίζεται μέ τήν γειτονική χώρα τῶν Σκοπίων. Τυχόν ὑποχώρησις τῆς Σόφιας ἀπό τό βέτο θά ἰσοδυναμεῖ μέ ἐνίσχυση τοῦ ἀντιευρωπαϊκοῦ – ἀντιδυτικοῦ αἰσθήματος. Ἄλλως τε, τό ποσοστό τῶν Βουλγάρων πού ὑποστηρίζουν τήν ἀποχώρηση ἀπό τό ΝΑΤΟ ἐμφανίζεται αὐξημένο κατά 13 μονάδες ἐν σχέσει μέ τό 2020, ἀπό 25% σέ 38%, ὅταν μόλις τό 40% ὑποστηρίζει τήν παραμονή στήν Συμμαχία. Ἐξ ἄλλου, τό ἀποκαλούμενο ρωσσόφιλο μπλόκ ὑποστηρίζει σθεναρῶς τό βουλγαρικό βέτο στίς διαπραγματεύσεις μέ τά Σκόπια.

Σοβαρά προβλήματα ἀντιμετωπίζει καί ἡ ἑτέρα ἀκτή τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἡ διαφαινομένη ὕφεσις τό 2023, ὁ ὑψηλότερος πληθωρισμός τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν (8,6% τόν Μάϊο), οἱ ἐπερχόμενες αὐξήσεις ἐπιτοκίων τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Τραπέζης, ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν τῶν καυσίμων κατά 17% (ἡ βενζίνη ὑπερέβη τά πέντε δολλάρια τό γαλόνι) καί κατά 10% τῶν τιμῶν τῶν τροφίμων σέ ἕνα ἔτος, διαμορφώνουν ἕνα ἀνυπέρβλητο σκηνικό γιά τόν Πρόεδρο Μπάϊντεν, ἐν ὄψει τῶν ἐνδιαμέσων ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου, γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Κογκρέσσου.

«Ὑπάρχει κάποιος πού νά ἐμφανίζεται ὠφελημένος ἀπό τήν κατάσταση αὐτή;» εἶναι τό ἐρώτημα πού, εὐλόγως, τίθεται. Συμφώνως μέ τήν ἔκθεση τοῦ Centre For Research on Energy and Clean Air (CREA), ἡ Ρωσσία κατέγραψε ἔσοδα 97 δισ. δολλαρίων ἀπό τίς ἐξαγωγές ὀρυκτῶν καυσίμων τίς πρῶτες 100 ἡμέρες τῆς συγκρούσεως μέ τήν Οὐκρανία, ἐλάχιστα μειωμένα ἐν συγκρίσει μέ τήν προηγούμενη περίοδο, ὅταν τά ἔσοδα ὑπερέβαιναν τό ἕνα δισ. δολλάρια τήν ἡμέρα.

Τέλος, μέχρι καί τά McDonald’s δέν ἔκλεισαν, ἀλλά λειτουργοῦν ὑπό νέα, ρωσσική, διεύθυνση καί ὀνομασία «Vkusno -i tochka», πού μεταφράζεται σέ «Νόστιμο -καί τέλος».

Κεντρικό θέμα