ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Μπελέρης «καίει» τόν Ράμα

Από αριστερά: Ὁ Φρέντη Μπελέρης και ο Ἔντι Ράμα

Μάρτυρας ὁμολόγησε τόν χρηματισμό του ἀπό τήν Ἀστυνομία τῆς Ἀλβανίας γιά νά συκοφαντήσει τόν Βορειοηπειρώτη Δήμαρχο – Στό «κόλπο» καί ὁ ἀστυνομικός διευθυντής, ὁ ὁποῖος ἐπιβραβεύθηκε μέ εὐνοϊκή μετάθεση καί οἰκόπεδα – Γελοῖα ἐπιχειρήματα γιά νά γίνει ἡ κατάθεσις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, γιατί ἁπτόταν «κρατικῶν μυστικῶν»!

Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ κατά τοῦ Φρέντη Μπελέρη κατέρρευσε στό δικαστήριο τῶν Τιράνων. Παρά ταῦτα, ἡ ὑπόθεσις συνεχίζει νά κινεῖται, μέ τόν Ἔντι Ράμα νά προβάλλει δικαιολογίες, ὥστε ἡ δίωξις νά συνεχισθεῖ. Ὁ ἴδιος ὁ Μπελέρης ὑπεχρέωσε τόν βασικό μάρτυρα κατηγορίας νά ὁμολογήσει ὅτι ἔχει χρηματισθεῖ ἀπό τήν ἀλβανική ἀστυνομία, ἐνῷ καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα ἔχει ἐκθέσει τό καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα καταγγέλλοντας ὅτι ἡ δίωξις κατά Μπελέρη ἀποτελεῖ σκευωρία τήν ὁποία ἀπεργάσθηκε ἡ ἀλβανική κυβέρνησις.

Ἤδη ὁ Φρέντη Μπελέρης ἐδημοσιοποίησε ἠχητικό ντοκουμέντο στά ὁποῖο ὁ μάρτυς παραδέχεται ὅτι ἐχρηματίσθη. Στό ἠχητικό αὐτό ντοκουμέντο ἀκούγεται ἡ κατάθεσις τοῦ βασικοῦ μάρτυρος κατηγορίας, ὁ ὁποῖος στήν ἐρώτηση τοῦ δικηγόρου τοῦ Μπελέρη ἐάν ἔλαβε ἀμοιβή, ἀπαντᾶ καταφατικά: «Ναί, ἔλαβα μιά ἀνταμοιβή γι’ αὐτή τήν δουλειά ἀπό τήν κρατική ἀστυνομία».

Σημειώνεται ὅτι ὁ μάρτυς αὐτός εἶχε ζητήσει νά ἐξετασθεῖ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, κάτι πού προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ ἰδίου τοῦ Μπελέρη, ὁ ὁποῖος ἐσχολίασε: «Ἦταν ἄλλη μιά παρανομία ἀπό τήν πλευρά τῆς ἕδρας, κάτι πού δέν προβλέπεται ἀπό τήν δικονομία. Τοῦ κάνανε αὐτή τή χάρη. Ἐπικαλέστηκε ψέματα, ὅτι ἀπειλεῖται ἡ ζωή του. Τοῦ ’κανε τήν χάρη ἡ εἰσαγγελία, ὥστε νά μήν δεχθεῖ τήν πίεση ἀπό τόν κόσμο νά καταθέσει κεκλεισμένων τῶν θυρῶν».

Ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας ἐσχολίασε ἐπίσης καί τήν καθυστέρηση ἐκδόσεως ἀποφάσεως ἀπό τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἐπί τοῦ αἰτήματός του γιά χορήγηση εἰδικῆς ἀδείας γιά νά ὁρκισθεῖ.

«Ἡ τάση αὐτή δείχνει ὅτι κάθε ἄλλο μιλᾶμε παρά γιά ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη. Τό ὅτι δέν μοῦ δίνουν τήν ἄδεια καί μέ κρατοῦν ὡς προφυλακισμένο ἔχει ὡς στόχο νά μήν ἀναλάβω τά καθήκοντα.»

Σέ σχετικές ἀποκαλύψεις εἶχε προβεῖ καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Σαλί Μπερίσα, ὁ ὁποῖος μιλῶντας στόν τηλεοπτικό σταθμό syri.tv, κατηγόρησε τήν Κρατική Ἀστυνομία καί τήν Εἰδική Εἰσαγγελία (SPAK), ὅτι ὀργάνωσαν τήν σύλληψη τοῦ Φρέντη Μπελέρη καί ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ Ἔντι Ράμα ἐνορχήστρωσε ὅλη τήν ὑπόθεση, ὥστε νά παγιδεύσει τόν δήμαρχο Χειμάρρας.

Εἰδικώτερα εἶχε δηλώσει: «Ὁ Ράμα ὑποβιβάζει σέ ἀκραῖο βαθμό τό εἰσαγγελικό ὄργανο. Θέλω νά ἐνημερώσω τούς Ἀλβανούς ἀπόψε γιά κάποιες ἀλήθειες σχετικά μέ τό πρόβλημα τοῦ Μπελέρη. Ἡ ὑπόθεση εἶναι μιά στημένη πολιτική ὑπόθεση, καθοδηγούμενη ἀπό ἕνα χέρι, ὅπως φαίνεται. Ἡ παραδοχή καί τοῦ μάρτυρα καί τοῦ διευθυντῆ τῆς ἀστυνομίας ὅτι ὁ μάρτυρας χρηματίσθηκε, σέ ὁποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θά σήμαινε καί τή λήξη τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως. Τό πιό συνταρακτικό πού βγῆκε ἀπό τήν ἀκροαματική διαδικασία στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἡ εἰσαγγελία δέν γνώριζε καί αὐτήν τήν ἀμοιβή πού εἶχε δώσει ἡ ἀστυνομία». Ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας ἔκανε λόγο γιά «σκάνδαλο πού διέπραξαν ἀρχηγοί τῆς τοπικῆς καί κεντρικῆς ἀστυνομίας» καί κατωνόμασε τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή τῆς Αὐλώνας καί τόν διευθυντή τοῦ Τμήματος Ἐγκληματικῆς Ἀστυνομίας, ὅτι «ἐνήργησαν ἀντίθετα μέ τόν νόμο γιά τήν Κρατική Ἀστυνομία καί τίς ὁδηγίες τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιά τήν διαχείριση τοῦ μυστικοῦ ταμείου.» Μάλιστα, ἀνεφέρθη ὅτι ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής «ἀμείφθηκε» γιά τίς ὑπηρεσίες του μέ εὐνοϊκή μετάθεση καί μέ ἄλλα ἀνταλλάγματα, ὅπως μέ παραχώρηση οἰκοπέδων. Ὁ συγκεκριμένος πάντως μάρτυς, τόν ὁποῖο ὁ Μπερίσα κατωνόμασε ὡς Ἀρσέν Ράμα, «ἀντιμετωπίστηκε ὡς ἐμπιστευτική πηγή καί ἔλαβε αὐτή τήν ἀνταμοιβή ἀπό τό ἀστυνομικό ταμεῖο σύμφωνα μέ μιά διαδικασία πού χαρακτηρίζεται ὡς κρατικό μυστικό», ὁπότε σύμφωνα μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό «ἡ κατάθεσή του ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου εἶναι ἄκυρη καί τά στοιχεῖα αὐτά πρέπει νά κηρυχθοῦν ἀπαράδεκτα.»

«Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐνήργησε ἡ ἐμπιστευτική πηγή τῆς ἀστυνομίας, προκαλῶντας ἡ ἴδια τήν πράξη διαφθορᾶς, καί ἡ ἀμοιβή τῶν 7 ἑκατομμυρίων λέκ τοῦ προβοκάτορα πού ἔλαβε ἀπό τήν ἀστυνομία, καθιστᾶ ἄκυρη τήν κατάθεσή του ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

Ὁ Μπερίσα ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι βάσει συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας προβλέπεται ὅτι δέν πρέπει νά προκαλεῖται μία ἐγκληματική πρᾶξις μέ ὑποκινούμενες ἐνέργειες, ὠθῶντας ἕνα ἄτομο νά διαπράξει ἔγκλημα, τό ὁποῖο δέν θά τό ἔκανε ἐάν δέν ὑπῆρχε ὑποκίνησις ἀπό πλευρᾶς τῆς ἀστυνομίας μέσῳ κάποιου συνεργάτου της. «Στήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 294 τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας προβλέπονται διεγερτικές ἐνέργειες, ὅτι δέν πρέπει νά προκαλεῖται ἀξιόποινη πράξη μέ τήν ὤθηση ἑνός ἀτόμου νά διαπράξει ἕνα ἔγκλημα πού δέν θά εἶχε διαπράξει ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ὡς πρόκληση, καί τό ἀποτέλεσμά της δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ» εἶπε χαρακτηριστικῶς.

Σημειώνεται πάντως ὅτι παρά τίς ἀποκαλύψεις αὐτές ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός ἀποδεικνύεται πρωταθλητής θράσους καί διαστρεβλώσεως. Μιλῶντας σέ Ἕλληνα πολιτικό ἐπεκαλέσθη τήν… Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό αἴτημα γιά μεταρρυθμίσεις στό δικαστικό σύστημα καί ἐπικράτηση τοῦ κράτους δικαίου στήν χώρα του, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἐνδεχομένη παρέμβασίς του ὑπέρ τοῦ δημάρχου Χειμάρρας θά ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ τίς εὐρωπαϊκές ὑποχρεώσεις τῶν Τιράνων. Καί ὅμως, τό ζήτημα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Φρέντη Μπελέρη τό θέτει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, στήν ἔκθεση προόδου γιά τήν Ἀλβανία, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ ὑπόθεσις «ἐγείρει σοβαρές ἀνησυχίες» πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἔχει προκαλέσει διμερεῖς ἐντάσεις μέ τήν Ἑλλάδα.

Κεντρικό θέμα