Ὁ κύριος Σαμαρᾶς ὡς πιθανός λόγος ἐπισπεύσεως τῶν πρόωρων ἐκλογῶν

Ἐξοργισμένος καί ἠνωχλημένος ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπό τίς ἀπειλές τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ γιά τό Αἰγαῖο

Δέν ἐπιθυμεῖ νά δώσει χρόνο γιά τήν ὀργάνωση κόμματος στά δεξιά τῆς ΝΔ Καί ἐδῶ δέν ἔχουν γραφτεῖ τά βαθύτερα κίνητρα αὐτῆς του τῆς πρωτοβουλίας γιά τήν ὁποία δείχνει νά μετανιώνει σήμερα. Οὐδείς γνωρίζει ἄν ὁ πρώην Πρωθυπουργός πρίν δώσει τά χέρια μέ τόν κύριο Μητσοτάκη ἀποτάθηκε σέ ἄλλο ὑποψήφιο, ἄν τοῦ ζήτησε ἀνταλλάγματα καί ποιά εἶναι αὐτά. Εἶναι προφανές ἀπό τήν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων καί ὅσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ὅτι ἡ στήριξη τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ πρός τόν κύριο Μητσοτάκη δέν βασίστηκε σέ ἀμιγῶς πολιτικά κριτήρια, ὑπῆρχε μετά βεβαιότητας καί προσωπικό σκέλος. Ἡ στήριξη πού παρεῖχε τό κόμμα στόν κύριο Σαμαρᾶ ὅταν τοῦ ἐπιτέθηκε ὁ Σύριζα γιά τό σκάνδαλο τῆς Novartis ὑπῆρξε καταλυτική γιά τήν πολιτική του ἐπιβίωση. Ἄν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέν τόν εἶχε στηρίξει καί τόν εἶχε ἀφήσει ἀκάλυπτο, ὅποια καί ἄν ἦταν ἡ ἀλήθεια, σήμερα δέν θά μιλούσαμε. Κατά τοῦτο ὁ Πρωθυπουργός πιστεύει ὅτι ἔχει ἐξοφλήσει τά γραμμάτιά του στά βασικά!

Προφανῶς ὅμως, ὅπως διεφάνη ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ στό συνέδριο, ἡ ἄρνηση τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν νά ἀποκαλύψουν τά πρόσωπα τῶν προστατευόμενων μαρτύρων πού ἔκαναν λόγο γιά τίς τροχήλατες βαλίτσες, θεωρεῖται ἀθέτηση συμφωνίας ἀπό τόν κύριο Σαμαρᾶ. Ὅπως ἐπίσης ἀθέτηση θεωρεῖται καί ἡ ἐπιλογή τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ γιά τήν θέση τοῦ Ἐπιτρόπου καί Ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη, ἀξίωμα τό ὁποῖο λέγεται ὅτι εἶχε ὑποσχεθεῖ στόν κύριο Σαμαρᾶ ὁ Πρωθυπουργός. Ἀκόμη κι ἄν δέν ἔβαζε βέτο στόν διορισμό τοῦ κύριου Σαμαρᾶ σέ θέση ἐπιτρόπου ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ –βολική δικαιολογία γιά τόν κύριο Μητσοτάκη– τό βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός δέν θά ἤθελε τόν προκάτοχό του στά πόδια του καί μάλιστα σέ μιά θέση κομβική στήν καρδιά τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων.

Ἡ ἔκρηξη τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ στό συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας δέν ἦταν λοιπόν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Ἀναμενόταν. Τά παράπονά του ἦταν γνωστά ἀπό καιρό καί τά διαβίβαζε στό Μέγαρο Μαξίμου μέσῳ τοῦ διευθυντῆ καί γενικοῦ γραμματέα τῆς κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τακτικά γιά λόγους σεβασμοῦ καί ἁβρότητας στό πολιτικό του γραφεῖο στήν ὁδό Δημοκρίτου ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Ὁ κύριος Σαμαρᾶς ἄλλως τε ἦταν φίλος μέ τόν ἐκλιπόντα πατέρα τοῦ κυρίου Δημητριάδη.

Ὡστόσο μετά τήν ἐκφώνηση τῆς ὁμιλίας τοῦ κύριου Σαμαρᾶ στό συνέδριο σήμανε συναγερμός στό Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί αὐτήν τήν φορά, πέρα ἀπό τίς γνωστές διαμαρτυρίες πού ἔχουν εἰπωθεῖ καί στό παρελθόν, ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης μετατρέπει τήν Νέα Δημοκρατία σέ Ποτάμι (Μά αὐτό τό κόμμα δέν ἱδρύθηκε γιά νά κόψει ψήφους ἀπό τόν κύριο Τσίπρα στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014 πρός ὄφελος τῆς Νέας Δημοκρατίας;) καί ὅτι μέ τόν πειρατή Τοῦρκο δέν κάνεις διάλογο, ὁ κύριος Σαμαρᾶς ἀπηύθυνε αὐτήν τήν φορά μία πολύ συγκεκριμένη ἀπειλή πρός τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό: ὅτι δέν θά ἐπιτρέψει νά ὑπογραφεῖ συνθηκολόγηση μέ τήν Τουρκία στό Αἰγαῖο. Ὅτι θά ἀποτρέψει «Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου.» Ὅτι θά πολεμήσει τό «λόμπυ τοῦ κατευνασμοῦ» πού ἔχει διεισδύσει καί στίς τάξεις τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ὅτι δέν πρέπει ὁ κύριος Μητσοτάκης νά ὑποτιμᾶ τούς Ἕλληνες! Αὐτό εἶναι κάτι πολύ καινούργιο καί ξεπερνᾶ κατά πολύ τά παράπονα τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ γιά τήν θέση τοῦ ἐπιτρόπου, γιά τούς προστατευόμενους μάρτυρες, γιά τό Ποτάμι, γιά τίς διερευνητικές ἐπαφές. Σύμφωνα μέ κορυφαία πηγή τῆς Νέας Δημοκρατίας μέ τήν ὁποία ὁ ἴδιος συνομίλησα, ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀναστατώθηκε ἀπό τήν ἀποστροφή αὐτή τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ γιατί γνωρίζει πώς ἀκόμη κι ἄν ὑλοποιηθοῦν ὅλες του οἱ ἀπαιτήσεις γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis, εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο νά ἀποστεῖ ἀπό τήν ἀπειλή πού διατύπωσε γιά τόν συμβιβασμό στό Αἰγαῖο. Πού ἀποτελεῖ, ὅπως οἱ πιστοί ἀναγνῶστες αὐτῆς τῆς στήλης γνωρίζετε, τό μεῖζον πολιτικό διακύβευμα πού θά κληθεῖ νά διαχειριστεῖ ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση μετά τίς ἐκλογές. Πού θά ἀποτελέσει ἴσως καί ἕνα ἀπό τά θέματα συζητήσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν στή συνάντηση πού πρόκειται νά ἔχουν στόν Λευκό Οἶκο τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα.

Ἡ πρώτη ἀντίδραση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, ὅπως αὐτή ἐκφράστηκε σέ ἰδιωτικές συνομιλίες του μετά τήν ὁμιλία τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ, δείχνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός δέν θά ἤθελε, δεδομένης τῆς ὁριστικῆς διάρρηξης τῶν σχέσεών του μέ τόν Μεσσήνιο, νά δοθεῖ χρόνος στόν πρώην Πρωθυπουργό νά στήσει ἀφανῶς ἀπό τό παρασκήνιο ἰσχυρό πολιτικό κόμμα στά Δεξιά τῆς ΝΔ. Γνωρίζει, βλέπετε, ἄριστα τί μπορεῖ νά κάνει ὁ Καλαματιανός ἄν θεωρήσει ὅτι κάποιος τόν κορόιδεψε καί τόν ἐνέπαιξε, ὅπως ὄντως συνέβη στήν προκειμένη περίπτωση. Σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή, ὁ Πρωθυπουργός ἔδειξε νά ταλαντεύεται τίς πρῶτες ὧρες πού ἀκολούθησαν μετά τήν ὁμιλία τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ γιά τό ἄν θά ἔπρεπε νά προκηρύξει πρόωρες ἐκλογές στήν Ἑλλάδα τόν Ἰούνιο ἀμέσως μετά τό ταξίδι του στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί ἀμέσως μετά τήν ὁριστικοποίηση στό παρασκήνιο, τῆς ἐλλείψεως ὁμοφωνίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά ἐπιβολή πλαφόν στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Ὡραῖο τό σχέδιο γιά τήν ἐξάντληση τῆς τετραετίας καί γιά τήν προκήρυξη ἐκλογῶν μετά 12 μῆνες λοιπόν, ἀλλά οἱ ἐξελίξεις περιέχουν μία δυναμική. Δέν πέρασε ἄλλως τε ἀπαρατήρητο ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου τό γεγονός ὅτι ὁ παλιός συμμαθητής τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ Γιῶργος Κύρτσος προσεχώρησε στήν Εὐρωομάδα τοῦ Προέδρου Μακρόν, καί κανείς δέν θέλει νά σκέφτεται τί θά συνέβαινε ἐάν ὁ κύριος Κύρτσος κατήρχετο στίς ἐκλογές ὡς ἀρχηγός κόμματος μέ τήν παρασκηνιακή ὑποστήριξη τοῦ συμμαθητῆ του, κυρίου Σαμαρᾶ. Ἕως τώρα ὁ εὐρωβουλευτής ἔχει δείξει μέ τά σχόλιά του στό Twitter ὅτι εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά πονᾶ τόν κύριο Μητσοτάκη μέ σχόλια πού τόν πλήττουν στό φιλελεύθερο μαλακό πολιτικό του ὑπογάστριο.

Λέτε λοιπόν νά ἀποδεχτεῖ ὁ Ἰούνιος μήνας πρόωρων ἐκλογῶν καί ὁ κύριος Σαμαρᾶς ὁ καταλύτης τους; Ἡ πεῖρα λέει ὅτι οἱ πρωθυπουργοί ἀφοῦ διατυπώσουν ἐνθέρμως κάποιες σκέψεις, συνήθως τό ξανασκέφτονται. Πιό πιθανός μήνας εἶναι ὁ Σεπτέμβριος. Ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεων τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ, καθώς οἱ ἐπιδοτήσεις Μητσοτάκη στούς λογαριασμούς ρεύματος εἶναι σωστές μέν, ἀλλά δέν ἀρκοῦν. Καί ὅταν καταστεῖ συνείδηση ὅτι ὁ πόλεμος θά διαρκέσει καί ὅτι τά σπασμένα του θά τά πληρώσει ὁ Εὐρωπαῖος Ἕλλην πολίτης, τότε οἱ ὀρθόδοξοι Νεοδημοκράτες θά καταστοῦν καθολικῶς διαμαρτυρόμενοι. Ἀλλά ἐπειδή ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού δέν εἶναι πλέον τίποτα δεδομένο, ὅλα ἐπείγουν, οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καί ὁ κόσμος ἀποκτᾶ νέα δυναμική, θεωρῶ ὅτι καλό εἶναι νά ἔχουμε καταγράψει τήν ἔκρηξη τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου πού βοήθησε καταλυτικά στήν ἀνάδειξή του στήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος. Μπορεῖ νά σημαίνει πολλά αὐτή ἡ ἔκρηξη, μπορεῖ καί τίποτα! Ποιός ξέρει ἡ ζωή τί θά μᾶς φέρει.

Κεντρικό θέμα