Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνησυχεῖ καί προειδοποιεῖ τούς Ὑπουργούς

«Θά τούς παρακολουθῶ. Πιό πολύ θά μετρήσει τί θά κάνουν σέ αὐτές τίς ἐκλογές παρά ἡ σειρά ἐκλογῆς» – Ἀπεδοκίμασε τίς δηλώσεις Γεωργιάδη γιά τήν ἀναθεώρηση – «Παραμελημένη ἡ Βόρειος Ἑλλάς» – «Προσοχή, ἀνεβαίνει ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας μέ ὀκτακομματική Βουλή» – «Ἀπέτυχε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση»

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» κινδύνου γιά πιθανό ἐφησυχασμό στήν Νέα Δημοκρατία μετά τήν συντριπτική νίκη πού κατήγαγε τήν περασμένη Κυριακή ἔκρουσε χθές ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπευθύνοντας παραλλήλως αὐστηρή προειδοποίηση σέ ἐκείνους πού ἐξελέγησαν καί δέν δώσουν ἀγῶνα γιά νά ἐπαναληφθεῖ ἡ ἐπιτυχία στίς 25 Ἰουνίου, καί πού νοιώθουν ἀσφαλεῖς μέ τούς σταυρούς πού ἔλαβαν. Αὐτό πού προεκάλεσε ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἔδειξε ἕνα αὐστηρό πρόσωπο ἀναφερόμενος στίς ἐσωκομματικές διεργασίες καθιστῶντας σαφές ὅτι εἶναι περιορισμένη ἡ πιθανότης ὑπουργοί τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως νά ἀναλάβουν ἐκ νέου τά ἴδια καθήκοντα. Ἐπίσης ἐνεφανίσθη ἐνοχλημένος ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη πού προέβλεψε κυβέρνηση 180 ἑδρῶν ἀνοίγοντας τόν δρόμο γιά Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος.

«Ἄν νομίζουν τά στελέχη μας πώς ἱκανοποιήθηκαν ἀπό τήν ἐκλογή τους καί ἔβγαλαν τήν ὑποχρέωση, θά τούς περιμένει μιά μεγάλη ἀπογοήτευση μετά τίς ἐκλογές γιατί θά ἀξιολογήσω πολύ αὐστηρά τό τί κάνουν καί τήν πολιτική τους δράση μέχρι τίς ἑπόμενες κάλπες. Θά ὑπάρχει αὐστηρός μηχανισμός παρακολούθησης τῶν δραστηριοτήτων. Πιό πολύ θά μετρήσει τί θά κάνουν τώρα παρά τό γεγονός ὅτι κατάφεραν νά ἐκλεγοῦν στίς προηγούμενες ἐκλογές. Εἶναι μιά συλλογική προσπάθεια» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Χαρακτήρισε λανθασμένες τίς δηλώσεις στελεχῶν ὅτι ἡ ΝΔ θά λάβει 180 ἕδρες, ποσοστό πού κατά τόν ἴδιο σέ μιά ὀκτακομματική Βουλή εἶναι ἀπλησίαστος στόχος. «Τό Σύνταγμα τό προβλέπει, γιατί ἐπιδιώκει συναινέσεις γιά νά ἀλλάξει ὁ συνταγματικός χάρτης τῆς χώρας. Μακριά ἀπό μένα ὅτι θέλω νά τό ἀλλάξω μόνος μου. Κάποιοι ἐξακολουθοῦν νά μαθαίνουν ἀπό τά λάθη τους. Καί σήμερα διακινοῦν ὅτι θέλω νά ἰδιωτικοποιήσω τό νερό, νά ἀπολύσω δημοσίους ὑπαλλήλους. Δέν μαθαίνουν τίποτα» προσέθεσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀναφερόμενος στόν ἴδιο, ὑπεγράμμισε ὅτι κάθε πολίτης πού ψηφίζει τήν ΝΔ ὑπογράφει ἕνα συμβόλαιο εὐθύνης μέ ἐκεῖνον, καί ἐπειδή ἀκούει τά περί ἀλαζονείας, διεβεβαίωσε ὅτι «ὅσο πιό μεγάλο εἶναι τό εὖρος τῆς νίκης τόσο πιό σεμνός ἐπιβάλλω στόν ἑαυτό μου νά εἶμαι.»

Ἐρωτώμενος γιά τά ὑψηλά ποσοστά πού ἔλαβαν τά κόμματα Ἑλληνική Λύσις καί ΝΙΚΗ στήν Βόρεια Ἑλλάδα, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεγνώρισε ὅτι ἡ συγκεκριμένη περιοχή αἰσθάνεται παραμελημένη, καί εἶναι σέ ἕναν βαθμό δικαιολογημένο αὐτό τό αἴσθημα. «Δέν βάφτηκε τυχαῖα ὁ χάρτης γαλάζιος. Στή Βόρεια Ἑλλάδα ἔχουμε εὐκαιρία νά βελτιώσουμε τά ποσοστά μας. Στούς πολῖτες πού τοποθετοῦνται σέ κόμματα δεξιά τῆς ΝΔ, θά τούς ἔλεγα νά δοῦν ποιοί εἶναι οἱ πατριῶτες στήν πράξη καί ὄχι στά λόγια. Νά ἀναλογιστοῦν ἄν ἀξίζει νά δώσουν τή ψῆφό τους σέ κόμματα διαμαρτυρίας πού οὐσιαστικά δέν ἔχουν νά συνεισφέρουν πολλά στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας. Τά καταφέραμε ἱκανοποιητικά σέ μεταναστευτικό καί ἄμυνα. Αὐτά τά κόμματα δέν ἔχουν νά προσφέρουν κάτι στήν ἐνίσχυση τῆς πατρίδας. Καί ἐγώ θά ξαναρχίσω νά γυρνάω τήν Ἑλλάδα, καί αὐτό εἶναι ἀπαίτηση πού ἔχω ἀπό ὅλα τά στελέχη μας.»

Ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε πώς οἱ ἑπόμενες ἐκλογές θά εἶναι ἐξ ἴσου δύσκολες, καί ἀνεβαίνει ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας, γιατί μπορεῖ νά εἰσέλθουν καί ἄλλα δύο κόμματα στήν Βουλή. «Ἄν τό ζητούμενο εἶναι οἱ πολῖτες νά ἐπαναβεβαιώσουν τήν αὐτοδυναμία νά ξαναψηφίσουν τή ΝΔ. Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης λέει καί σήμερα ὅτι δέν θέλει ἐμένα πρωθυπουργό. Ἡ αὐτοδυναμία πρέπει νά ἐπαναβεβαιωθεῖ σέ συνθῆκες πού ὁ πῆχυς μπορεῖ νά ἀνέβει. Πρέπει νά κάνουν τήν ἴδια ἐπιλογή. Οἱ πολῖτες πιστεύω περισσότερο θετικά ψήφισαν. Πίστεψαν ὅτι αὐτά πού ἔχουμε νά ποῦμε γιά τό μέλλον τους ἔρχονται πιό κοντά στίς δικές τους ἀναζητήσεις» τόνισε στήν χθεσινή συνέντευξη. Στό ἐρώτημα «Τσίπρας ἤ Ἀνδρουλάκης» εἶπε ὅτι αὐτό θά τό κρίνουν οἱ πολῖτες. Ἀνέφερε ὡστόσο ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἀντιπολίτευση, ἀπέτυχε, καί σίγουρα δέν συμμετεῖχε στήν προσπάθεια γιά εὐρύτερες συναινέσεις. «Μπορεῖ τό ΠΑΣΟΚ νά παίξει αὐτό τό ρόλο; Δέν τό ξέρω. Ἐξακολουθεῖ νά μοῦ δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι θέλει νά γυρίσει πίσω στίς μεγάλες δόξες τοῦ ’80, μόνο πού εἴμαστε στό 2023. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχασε 12 μονάδες, τό ΠΑΣΟΚ κέρδισε 2, δέν τό λές καί θρίαμβο» συνέχισε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀπευθυνόμενος στά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶπε ὅτι πρέπει νά μπεῖ τέλος στήν τοξικότητα, «ὁ κόσμος δέν ἐνδιαφερόταν νά ἀκούσει τήν δική μου κριτική στήν ἀντιπολίτευση.

Ἡ κοινωνία σήμερα περιμένει ἀπό τούς πολιτικούς νά λύνουν προβλήματα. Τό ὑπόδειγμα μιᾶς πολιτικῆς δύναμης πού προσπάθησε, ἔκανε λάθη καί τά ἀναγνώρισε, ἐγώ ὁ ἴδιος τσαλακώθηκα πολλές φορές, αὐτό εἶναι τό ὑπόδειγμα ἡγεσίας τό ὁποῖο πρεσβεύω, αὐτή ἡ πολιτική τῆς βελτίωσης τῆς καθημερινότητας τῶν πολιτῶν πιστεύω ὅτι ἐπιβραβεύθηκε» κατέληξε.

Κεντρικό θέμα