ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων ἀπειλεῖ τήν κυβερνητική πλειοψηφία!

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐκλιπαρεῖ τούς βουλευτές τῆς ΝΔ σέ ἀποχή ἀπό τήν ψηφοφορία καί παρακαλεῖ τούς βουλευτές ἄλλων κομμάτων νά ψηφίσουν «ναί», γιά νά ἐγκριθεῖ μέ πλειοψηφία τῶν παρόντων! – «Εἶναι ἀξιοπρεπής στάση ἡ ἀποχή» – Νομιμοποιοῦνται τεκνοθεσίες πού ἔγιναν μέ παρένθετη μητέρα! – Θά ἐπιτρέπεται τεκνοθεσία ὁμοφύλων μέ υἱοθεσία – Γιά εὐρωπαϊκό ἀξίωμα: Δέν ἐπανέλαβε τό «Δέν θά πάω πουθενά, ἐδῶ θά μείνω» τῆς ΔΕΘ!

Δέν Εχει ὑπάρξει τέτοιο προηγούμενο. Ὁ Πρωθυπουργός νά ἐκλιπαρεῖ τούς βουλευτές του νά ἀπόσχουν τῆς ψηφοφορίας γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων, προκειμένου ἡ νομοθετική ρύθμισις πού θά φέρει, νά περάσει μέ πλειοψηφία τῶν παρόντων. Καί γιά αὐτήν τήν στάση, γιά τήν ἀποχή λέγει ὅτι εἶναι «μιά ἀξιοπρεπής στάση»! Τί θέλει νά μᾶς πεῖ, ἄραγε, ὁ κ. Μητσοτάκης; Ὅτι ἡ ἐλευθέρα ἔκφρασις τῆς διαφωνίας τῶν βουλευτῶν δέν εἶναι ἀξιοπρεπής στάσις;

Ἡ ἐρώτησις, ὅπως ἐτέθη ἀπό τόν δημοσιογράφο Γιῶργο Κουβαρᾶ στήν συνέντευξη πού παρεχώρησε ὁ Πρωθυπουργός στό ἀπογευματινό δελτίο εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ χθές, ἦταν: «Ἡ ἀποχή τῶν βουλευτῶν, τῶν δικῶν σας, μπορεῖ νά εἶναι μιά διέξοδος; Δηλαδή, μπορεῖ νά στρέψετε –νά τό πῶ ἔτσι– στήν ἀποχή ὅσους θέλουν νά διαφωνήσουν, οὕτως ὥστε νά ἔχετε μικρότερη ἀνάγκη πλειοψηφίας;»

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπήντησε: «Νομίζω ὅτι ἡ ἀποχή ἀπό τή φύση της… Ὑπάρχουν πολλές κοινοβουλευτικές ἐπιλογές. Ἡ ἀποχή εἶναι μιά ἀξιοπρεπής στάση πού μπορεῖ κάποιος νά ἐκφράσει τήν διαφωνία του, δηλαδή νά μήν ὑπερψηφίσει, χωρίς νά δημιουργήσει καί πρόβλημα στήν κυβερνητική πλειοψηφία. Εἶναι μιά ἐπιλογή τήν ὁποία μπορεῖ νά ἔχουν οἱ βουλευτές».

Ὀλίγο πρίν ὁ Πρωθυπουργός εἶχε διευκρινίσει ὅτι δέν θά τεθεῖ ζήτημα κομματικῆς πειθαρχίας στήν σχετική ψηφοφορία. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἀνοίγω τή συζήτηση καί γιά ἕναν λόγο ἀκόμα, διότι μέ ρωτήσατε γιά τούς βουλευτές μας. Εἶναι θέμα συνείδησης. Δέν θά βάλω κομματική πειθαρχία στούς βουλευτές, τό ἔχω πεῖ ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Ὅμως, πρέπει καί ἐγώ, κ. Κουβαρᾶ, καί ὅσοι πιστεύουν στό νομοσχέδιο αὐτό νά πείσουμε τούς βουλευτές μας καί, ἐνδεχομένως, νά μεταπείσουμε καί κάποιους οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἔχουν ἀρνητική στάση».

Ἠκολούθησε ὁ ἑξῆς διάλογος:

–«Δέν θά ἐπιβάλετε κομματική πειθαρχία οὔτε στούς ὑπουργούς καί τούς ὑφυπουργούς; Δηλαδή, ἔχετε μία κυβέρνηση ἡ ὁποία θά φέρει ἕνα νομοσχέδιο καί θά μπορεῖ ἕνας ὑπουργός ἤ καί ἕνας ὑφυπουργός ἤ ἀκόμα κάποιος ὁ ὁποῖος ἔχει ἕνα κοινοβουλευτικό ἀξίωμα νά πεῖ “ὄχι” σέ αὐτό τό νομοσχέδιο;»

–«Οἱ βουλευτές ψηφίζουν, ὄχι οἱ ὑπουργοί. Καί μέ τήν βουλευτική τους ἰδιότητα προσέρχονται σέ αὐτήν τήν ψηφοφορία. Ὅμως, προφανῶς, ὅταν κάποιος εἶναι ὑπουργός ὑπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σέ μία συλλογική ἀπόφαση, πού παίρνει τό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Θέλω νά θυμίσω ὅτι τά νομοσχέδια ἐγκρίνονται ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο, ἀπό τούς ὑπουργούς. Ἀλλά καί αὐτό θά σᾶς ἔλεγα εἶναι μία λεπτομέρεια, διότι ξέρω πολύ καλά ὅτι γιά νά ψηφιστεῖ αὐτό τό νομοσχέδιο, ἀπό τή στιγμή πού ἐκτιμῶ ὅτι δέν θά τό ψηφίσουν ὅλοι οἱ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας, προφανῶς εἶναι σημαντικό νά μπορέσουμε νά πείσουμε καί βουλευτές καί ἀπό ἄλλα κόμματα νά τό ψηφίσουν».

Μέ ἀποχή τῶν κυβερνητικῶν καί ψῆφο τῶν ἄλλων κομμάτων ἐπιδιώκει τελικῶς νά «περάσει» τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ὁ κ. Μητσοτάκης. Εἶναι προφανές ὅτι κατανοεῖ πώς ἐνδεχομένη προσπάθεια ἐπιβολῆς κομματικῆς πειθαρχίας θά δημιουργοῦσε τριβές μέ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις στό ἐσωτερικό τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ὅσο γιά τήν τεκνοθεσία, θά ἐπιτρέπεται γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια διά τῆς ἰσχυούσης διαδικασίας τῆς υἱοθεσίας. Οἱ τεκνοθεσίες πού ἔχουν γίνει μέ παρένθετες μητέρες θά ἀναγνωρισθοῦν, ἀλλά δέν θά προβλέπεται δυνατότης νά συνεχισθεῖ αὐτή ἡ τακτική. Εἶπε, ἐν προκειμένῳ, ὁ κ. Μητσοτάκης:

«Ἐννοῶ, παραδείγματος χάρη, ἕνας ἄντρας μόνος του νά μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει παρένθετη μητέρα γιά νά κάνει παιδί. Αὐτό δέν θά ἐπιτραπεῖ στήν Ἑλλάδα. Εἶμαι πολύ σαφής, δηλαδή, στό τί θά κάνουμε καί πολύ σαφής στό τί δέν θά κάνουμε. Δέν θά ὑπάρχει στό νομοσχέδιο “Γονέας 1”, “Γονέας 2”».

Καί ἐνῷ τό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων ἔχει προκαλέσει στήν ἑλληνική κοινωνία χάσμα, τό ὁποῖο ἀποτυπώνεται σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις, ὁ κ. Μητσοτάκης ὑποστηρίζει ὅτι θέλει νά ἀποτρέψει τόν διχασμό (!). Εἰδικώτερα εἶπε: «Νά μή διχαστοῦμε, ὡς κοινωνία νά μή διχαστοῦμε. Νά ἔχουμε τίς ἀπόψεις μας, ἀλλά ἀπό ἐκεῖ καί πέρα αὐτό τό θέμα ἀφορᾶ… Θά ὠφεληθοῦν κάποιοι, θά ὠφεληθοῦν σημαντικά, μέ τήν ἔννοια ὅτι θά τούς λύσουμε ἕνα πραγματικό πρόβλημα. Δέν θά ζημιώσουμε κάποιους ἄλλους, κανείς δέν ζημιώνεται ἀπό ἕνα τέτοιο ζήτημα. Μπορεῖ νά διαφωνεῖ κάποιος, ἀλλά δέν ζημιώνεται. Δέν παίρνουμε κάτι ἀπό κάποιον, γιά νά τό δώσουμε σέ κάποιον ἄλλον. Κάνουμε μιά κίνηση σημαντική ὡς πρός τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μιᾶς μικρῆς μερίδας συμπολιτῶν μας».

Στόν κ. Μητσοτάκη ἐτέθη τό θέμα ἐνδεχομένης ἀναλήψεως εὐρωπαϊκοῦ ἀξιώματος ἀπό τόν ἴδιο ἐπί τοῦ ὁποίου εἶπε: «Θά ἐπαναλάβω, λοιπόν, αὐτό τό ὁποῖο εἶχα πεῖ καί στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης: Ὁ ἑλληνικός λαός μέ ἐμπιστεύτηκε γιά νά κυβερνήσω, νά κυβερνήσουμε τή χώρα γιά τήν ἑπόμενη τετραετία. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη τιμή γιά ἐμένα ἀπό τό νά εἶμαι Πρωθυπουργός τῆς χώρας. Δέν εἶναι ἡ πρωθυπουργία ἕνα σκαλοπάτι γιά κάποιο εὐρωπαϊκό ἀξίωμα».

Μόνο πού στήν Θεσσαλονίκη εἶχε δηλώσει ἀπεριφράστως «Δέν πάω πουθενά, ἐδῶ θά μείνω». Καί χθές δέν τό ἐπανέλαβε.

Κεντρικό θέμα