Ὁ Χριστιανισμός στό στόχαστρο σέ Τουρκία, Κύπρο καί Πακιστάν

Ἡ ἡμισέληνος στήν Παναγία Σουμελᾶ – Ὁ πακιστανικός ὄχλος λεηλατεῖ καί καταστρέφει ἐκκλησίες

Ἔκαψαν τήν Βίβλο – Τζαμί στό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Ριζοκάρπασο

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ εὑρίσκεται εἰς τό στόχαστρον. Στήν Εὐρώπη καί γενικῶς στήν Δύση ἡ ἀδιαφορία ἤ καί ἡ ἐχθρότης πρός τήν χριστιανική πίστη ἐπιβάλλονται σάν ἀνεξιθρησκία. Σέ χῶρες ὅπως ἡ Τουρκία καί τό Πακιστάν ὅμως εὐθέως ὁ Χριστιανισμός βάλλεται. Στήν Τουρκία ἡ βεβήλωσις ἱερῶν προσκυνημάτων συνεχίζεται. Μπορεῖ –μά τά χίλια ζόρια– νά ἐδόθη ἡ ἄδεια γιά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἀλλά ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἱερούργησε κάτω ἀπό τό σύμβολο τῆς ἐρυθρᾶς σημαίας τῆς ἡμισελήνου. Ἀψευδής μάρτυς ἡ παρατιθέμενη φωτογραφία.

Προσχηματικῶς ἡ Τουρκία ἀφήνει τό Πατριαρχεῖο νά ὑπάρχει, χωρίς ὅμως νά ἀναγνωρίζει τόν οἰκουμενικό χαρακτῆρα του. Θεωρεῖ τόν Πατριάρχη ἁπλῶς πνευματικό ἡγέτη «τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλεως». Καί τοῦ κάνει τήν ζωή δύσκολη μέ ὅποιον τρόπο μπορεῖ. Τελευταῖο τέτοιο περιστατικό ἡ περίφημη ἄδεια γιά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας. Τό Πατριαρχεῖο ἀντιμετώπιζε συστηματική ἄρνηση μέχρι τήν τελευταία στιγμή. Πολύ ἁπλά, οἱ τουρκικές ἀρχές ἔκαναν «καψώνι» στόν προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀφοῦ τόν εἶχαν ἐν ἀναμονῇ, ἔδωσαν τήν ἄδεια γιά τήν Λειτουργία τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἐπιτρέποντας ὅμως νά ἀνοίξει τό ἱστορικό Μοναστήρι γιά λίγες μόνον ὧρες. Καί ὑπεχρεώθησαν οἱ πιστοί νά ἀνεχθοῦν νά περάσουν «ὑπό τόν ζυγό» τῆς ἡμισελήνου. Αὐτοί εἶναι οἱ Τοῦρκοι, καί ἔτσι συμπεριφέρονται.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Τά ἴδια ἔκαναν προσφάτως καί στήν κατεχομένη Κύπρο, ὅπου ἑτοιμάζουν τζαμί καί ἰσλαμικό κέντρο φιλοξενίας ἔξω ἀπό τό ἱερό προσκύνημα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Ριζοκάρπασο. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἀνοίγει γιά προσκύνημα, ὅπως ἀνοίγει γιά τούς μουσουλμάνους τό τέμενος Χαλᾶ Σουλτάν ἔξω ἀπό τήν Λάρνακα. Δέ πῆγε ὅμως κανείς νά κτίσει ἐκκλησία κοντά σέ αὐτό.

Ἀκόμη χειρότερα εἶναι τά πράγματα στό Πακιστάν. Ἐκεῖ ὁ μουσουλμανικός ὄχλος βανδάλισε καί πυρπόλησε ἐκκλησίες καί πολλά σπίτια σέ ἕναν χριστιανικό οἰκισμό, δύο κάτοικοι τοῦ ὁποίου κατηγορήθηκαν ὅτι βεβήλωσαν τό Κοράνι. Τά ἐπεισόδια ξέσπασαν στόν οἰκισμό Τζανουάλα τῆς βιομηχανικῆς περιφέρειας Φαϊζαλαμπάντ καί οἱ καταστροφές ἐσυνεχίζοντο γιά περισσότερες ἀπό δέκα ὧρες χωρίς νά ὑπάρξει ἐπέμβασις ἀπό τούς ἀστυνομικούς πού εὑρίσκοντο ἐκεῖ.

Οἱ ταραχοποιοί ἀπαιτοῦσαν νά τούς παραδοθοῦν οἱ δύο κατηγορούμενοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαφύγει ἀπό τά σπίτια τους. Εὐλόγως ἀντιλαμβάνεται κανείς τί θά ἐπακολουθοῦσε. Μόνον περί «δικαίας δίκης» δέν θά μπορούσαμε νά ὁμιλοῦμε. Ἡ βλασφημία τιμωρεῖται μέ θάνατο στό Πακιστάν καί μολονότι δέν ἔχει ἐκτελεσθεῖ κανείς μέχρι τώρα μέ αὐτήν τήν κατηγορία, πολλοί πού κατηγορήθηκαν ἔχουν λυντσαρισθεῖ ἀπό ἐξαγριωμένα πλήθη.

Χιλιάδες μουσουλμᾶνοι μέ ἐπί κεφαλῆς τοπικούς ἱερωμένους ὁπλισμένοι μέ σιδηρολοστούς, μπαστούνια, μαχαίρια καί στιλέτα κτυποῦσαν ἀνθρώπους καί κατέστρεφαν περιουσίες πρίν ἀναπτυχθοῦν παραστρατιωτικές δυνάμεις πού ἀπέκλεισαν τόν οἰκισμό κλείνοντας ὅλα τά σημεῖα εἰσόδου καί ἐξόδου μέ συρματοπλέγματα.

Ὁ Γιασίρ Μπάτι, ἕνας 31χρονος χριστιανός Πακιστανός, ἀφηγήθηκε πῶς διέφυγε ἀπό τό σπίτι του, τό ὁποῖο εὑρίσκεται δίπλα σέ μία ἀπό τίς ἐκκλησίες πού ἐπυρπολήθησαν.

«Ἔσπασαν τά παράθυρα, τίς πόρτες καί ἔβγαλαν τά ψυγεῖα, τούς καναπέδες, τίς καρέκλες καί ἄλλα ἔπιπλα γιά νά τά σωριάσουν μπροστά ἀπό τήν ἐκκλησία καί νά τά κάψουν. Ἔκαψαν ἐπίσης καί βεβήλωσαν Βίβλους» εἶπε μιλῶτας πρός τό Γαλλικό Πρακτορεῖο.

Ἡ δέ διεθνής κοινότης ἁπλῶς ἀνησυχεῖ. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐξέφρασαν «βαθεά ἀνησυχία γιά τή στοχοποίηση ἐκκλησιῶν καί κατοικιῶν», ἐδήλωσε ὁ ἀναπληρωτής ἐκπρόσωπος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ. Καί αὐτό ἦταν ὅλο…

Κεντρικό θέμα