ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης προειδοποιεῖ: «Ὅ,τι ἀπειλεῖται, δέν ἀποστρατιωτικοποιεῖται»

Δυναμική παρέμβασις ἀπό τόν Νῖκο Δένδια μετά τήν θολή διάψευση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη – Περίεργες δηλώσεις καί ἀπό τόν βουλευτή Ἄγγελο Συρίγο – Νέο κτύπημα ἀπό Φιντάν Ζητεῖ ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν μέ πρότυπο τήν συμφωνία Ἰσραήλ – Λιβάνου πού ἀποδέχεται τήν «εὐθυδικία»

ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΕ νά περάσουν περισσότερες ἀπό 24 ὧρες γιά νά δοθεῖ μία ξεκάθαρη ἀπάντησις στό τουρκικό δημοσίευμα περί ἀποστρατιωτικοποιήσεως 152 μικρονησίδων τοῦ Αἰγαίου. Τήν ἔδωσε ὁ κ. Νῖκος Δένδιας ἀπό τό Λοριάν τῆς Γαλλίας, ὅπου εὑρίσκετο, γιά τήν καθέλκυση τῆς φρεγάτας «Κίμων», ἡ ὁποία ναυπηγεῖται γιά τό Πολεμικό μας Ναυτικό. «Ὅ,τι ἀπειλεῖται, δέν ἀποστρατιωτικοποιεῖται» ἐδήλωσε ἀπεριφράστως ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος ἀμέσως προηγουμένως εἶχε ἀναφέρει: «Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἀλλά καί κάθε κυβέρνηση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἶναι ἀπολύτως ἀποφασισμένη νά προασπίσει τόν ἐθνικό χῶρο».

Στήν καθέλκυση τῆς φρεγάτας «Κίμων» εἶχε ἀναφερθεῖ καί ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης, προκειμένου νά διανθίσει τό θολό ἕως ἀόριστο σχόλιο πού εἶχε κάνει μιλῶντας γιά «fake news», χωρίς ὅμως ἄμεση ἀναφορά στό δημοσίευμα τῆς Γενί Σαφάκ. Ἀπό τήν σύγκριδη τῶν δηλώσεων εἶναι προφανές ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης μέ πολύ συγκεκριμένο καί εὐθύ τρόπο προσπέρασε τίς ἀοριστίες τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, ὁ ὁποῖος δέν διέψευσε τό δημοσίευμα.

Ἀνησυχία πάντως εἶχε ἐκφράσει καί ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί πρώην ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν Κύπρο ὑπεγράμμισε: «Ἔχω δηλώσει, σέ ὅλους τούς τόνους, ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα περιθώριο γιά ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν».

Αἴσθηση εἶχε προκαλέσει καί προγενέστερη δήλωσις τοῦ βουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἀγγέλου Συρίγου, ὁ ὁποῖος εἶχε μιλήσει γιά «ἐπαναστρατιωτικοποίηση» τῶν νησιῶν: «Στό τέλος αὐτῆς τῆς διαδικασίας ὁ ἑλληνικός ἐναέριος χῶρος θά ταυτισθεῖ μέ τά χωρικά ὕδατα. Αὐτό δέν σημαίνει μείωση τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου. Ὑπάρχουν περιοχές στίς ὁποῖες οἱ Τοῦρκοι ἐνδιαφέρονται γιά τά θέματα ναυσιπλοΐας. Προσωπικῶς τό θεωρῶ κάτι εὔλογο αὐτό. Σέ κάποιες περιπτώσεις μπορεῖ νά ὑπάρξουν διευκολύνσεις γιά νά μποροῦν νά πηγαίνουν στά λιμάνια τους χωρίς νά περνοῦν ἀπό τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα. Αὐτό εἶναι κάτι εὔλογο καί μποροῦμε νά τό συζητήσουμε. Ταυτοχρόνως ὅμως ἐπειδή ἀποτελεῖ καί μιά παραχώρηση ἀπό τήν πλευρά μας, ἄν ὁδηγηθοῦμε σέ μιά τέτοια κατάσταση, θά περίμενα ἀντιστοίχως ὅτι καί οἱ Τοῦρκοι θά ἀποδεχθοῦν κάποια ἄλλα πράγματα, ὅπως ρητῶς τήν ἐπαναστρατιωτικοποίηση τῶν ἀνατολικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου».

Ἀπό τήν Τουρκία, τήν ἴδια στιγμή, τά μηνύματα ἐξακολουθοῦν νά εἶναι δυσοίωνα. Ἐνῷ ἡ Ἑλλάς προετοιμάζεται γιά τήν συνάντηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μέ τήν Τουρκία στήν Θεσσαλονίκη, ὁ Χακάν Φιντάν, ὁ ὁποῖος συνηντήθη στήν Ἄγκυρα μέ τόν «ὑπουργό» Ἐξωτερικῶν τοῦ τουρκοκυπριακοῦ ψευδοκράτους Ταχσίν Ἐρτουρούλογλου, προέβη σέ δηλώσεις πού καταδεικνύουν ὅτι ἡ χώρα του δέν προτίθεται νά συζητήσει ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν μέ τούς ὅρους τούς ὁποίους ἡ Ἑλλάς θά περίμενε νά ἀποτελέσουν μία κοινή βάση ἐνάρξεως συνομιλιῶν. Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός ὁμίλησε γιά διαδικασία ὁριοθετήσεως ζωνῶν στά πρότυπα τῆς συμφωνίας μεταξύ Ἰσραήλ καί Λιβάνου, ἡ ὁποία δέν βασίζεται στά δεδομένα πού ἔχει θέσει τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης (Συμφωνία τοῦ Μοντέγκο Μπαίη) ἀλλά στήν ἀρχή τῆς εὐθυδικίας πού θέτει ζήτημα συνεκμεταλλεύσεως. Σημειώνεται ὅτι ἡ μή ἀποδοχή βασικῶν ἀρχῶν αὐτῆς τῆς Συμφωνίας ἦταν καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ὁ Λίβανος εἶναι ἡ μοναδική χώρα τῆς περιοχῆς πού ἠρνήθη νά ὑπογράψει ὁριοθέτηση ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο. Ταυτοχρόνως, ὅμως, ὁ Χακάν Φιντάν θέτει ἕνα ἀκόμη σοβαρό ζήτημα, τονίζοντας πρός τόν Τουρκοκύπριο συνομιλητή του ὅτι δέν εἶναι ἀνάγκη νά περιμένουν τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ γιά νά προβοῦν σέ συμφωνία ὁριοθετήσεως ΑΟΖ.

«Τό νά περιμένουμε τήν τελική λύση στό νησί προκειμένου νά ἐπωφεληθοῦμε ἀπό τούς ἐνεργειακούς πόρους τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου δέν εἶναι ἐπωφελές οὔτε γιά τήν περιοχή οὔτε καί γιά τόν κόσμο» ἐδήλωσε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τήν συμφωνία Ἰσραήλ-Λιβάνου. Ἐτόνισε ὅτι πρέπει νά γίνει μιά παρόμοια συμφωνία γιά τήν ἐνέργεια στήν περιοχή. Περαιτέρω κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα γιά τήν μή ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ: «Ὁ κύριος στόχος (τῆς Ἑλλάδος) ἐδῶ ἦταν μιά προσέγγιση πού, ἄν εἶναι δυνατόν, ἀγνοεῖ τά δικαιώματα καί τά συμφέροντα τῶν Τουρκοκυπρίων». Καί παρακάτω ὑπεγράμμισε ὅτι θά κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά διασφαλίσουν ὅτι τό «Τουρκοκυπριακό Κράτος» θά ἀναγνωριστεῖ στήν διεθνῆ κοινότητα.

Κεντρικό θέμα