Ὁ Ἐρντογάν χρειάζεται τό ἐπεισόδιο

Οἱ δημοσκοπήσεις τόν καθιστοῦν πολιτικῶς ἐπικίνδυνο – Δεύτερος, καί μέ ἀντίπαλο τόν Κιλιτσντάρογλου

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ἔχουμε ἐπισημάνει ὅτι οἱ ὑψηλοί τόνοι στήν ρητορική τῆς Τουρκίας κατά τῆς Ἑλλάδος δέν σημαίνουν κατ’ ἀνάγκην ὅτι θά ξεσπάσει καί στρατιωτικό ἐπεισόδιο. Τώρα ὅμως τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν εἶναι πολιτικῶς στριμωγμένος. Οἱ δημοσκοπήσεις πού δημοσιοποιοῦνται εἶναι ἡ μία χειρότερη ἀπό τήν ἄλλη. Ἤδη, καί ἀφοῦ ἔχει εὑρεθεῖ ἐκτός προεδρικῆς κούρσας ὁ δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως Ἐκρέμ Ἰμάμογλου, φαίνεται ὅτι δέν θά μποροῦσε νά κερδίσει οὔτε μέ ἀντίπαλο τόν ἡγέτη τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Τήν ἴδια στιγμή οὔτε ἡ πολιτική τοῦ «ἐπιτηδείου» μεταξύ Δύσεως καί Ρωσσίας ἀποδίδει. Ἡ δημιουργία τοῦ κόμβου διοικητικῆς μερίμνης τῶν Ἀμερικανῶν στήν Ἀλεξανδρούπολη ἔχει μειώσει δραματικά τήν ἀξία τῶν στενῶν τῶν Δαρδανελλίων καί ταυτοχρόνως καί τό κῦρος τοῦ Τούρκου Προέδρου τοὐλάχιστον γιά τούς νοήμονες πληθυσμούς τῆς ἀνατολικῆς Θράκης καί τῶν παραλίων. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ ρητορική του δέν περιορίζεται μόνον σέ ἀνθελληνικές κορῶνες, ἀλλά ἐμπεριέχει σοβαρές αἰχμές καί κατά τῶν ΗΠΑ τίς ὁποῖες κατηγορεῖ ὅτι μέ τήν ὑποστήριξή τους «κακομαθαίνουν» τήν Ἑλλάδα!

Τά δεδομένα συγκλίνουν στήν διαπίστωση, ὅτι γιά πρώτη φορά μιά ἐπιθετική ρητορική θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει καί σέ ἐπιθετικές πράξεις, σέ πρόκληση θερμοῦ στρατιωτικοῦ ἐπεισοδίου. Αὐτό θά δημιουργοῦσε στοιχειώδη συσπείρωση στό ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας, ἀπό τήν ὁποία ὁ Ἐρντογάν ἐλπίζει ὅτι θά ἀποκομίσει ἐκλογικά ὀφέλη. Ταυτοχρόνως ἄν τό ἐπεισόδιο ἐξελισσόταν στό βόρειο Αἰγαῖο θά ἐξυπηρετοῦσε καί τήν ἐπιδίωξη τῆς Ἀγκύρας νά δείξει ὅτι ἡ Ἀλεξανδρούπολις εἶναι εὐάλωτη καί χρειάζεται τήν στρατιωτική ὑποστήριξη τῆς Τουρκίας γιά νά εἶναι προστατευμένη ἀπό ἐνδεχόμενες προσβολές ἐξ ἀνατολῶν, ἀπό τήν Ρωσσία δηλαδή.

Τό κακό εἶναι ὅτι μπορεῖ ἡ Ἑλλάς νά τοῦ δώσει καί τό τρίτο στοιχεῖο πού θά καθιστοῦσε τήν πρόκληση τοῦ ἐπεισοδίου ἀναπόφευκτη: πολιτική ἀστάθεια στήν Ἀθήνα. Αὐτό τό τελευταῖο μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ ἄν τά κόμματα στήν Ἑλλάδα ἐπιδείξουν τήν ὡριμότητα πού ἀπαιτοῦν οἱ στιγμές. Αὐτό ὅμως δέν μπορεῖ ἀπό τώρα νά προδιαγραφεῖ.

Ἐν τῷ μεταξύ ἡ Τουρκία δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις τοῦ ἐπεισοδίου. Πέρα ἀπό τήν ρητορική τοῦ Ἐρντογάν τήν κατάσταση κλιμακώνει ὁ –κατευθυνόμενος– τουρκικός Τύπος. Τελευταῖο «σύμπτωμα» οἱ ἐπιθέσεις κατά τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, τίς ἐπισκέψεις τοῦ ὁποίου σέ ἀκριτικά μας νησιά τίς θεωρεῖ «πρόκληση» ἀναμασῶντας τόν ἰσχυρισμό, ὅτι εἶναι ἀποστρατιωτικοποιημένα!

«Ὁ Ἕλληνας ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος ἔκανε μία νέα προκλητική ἀνάρτηση στόν λογαριασμό του στό Twitter. Ὁ Κωνσταντῖνος Φλῶρος ἐπεσκέφθη κάποια νησιά στό Αἰγαῖο καί τήν ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ Κωνσταντῖνος Φλῶρος ἐπιθεώρησε τίς στρατιωτικές μονάδες πού σταθμεύουν στά ἀποστρατιωτικοποιημένα νησιά Κάρπαθο, Καστελλόριζο καί Γαῦδο, νότια τῆς Κρήτης» ἀναφέρουν τά τουρκικά ΜΜΕ, παραθέτοντας καί τήν σχετική ἀνάρτηση τοῦ στρατηγοῦ.

Μέχρι στιγμῆς πάντως ἡ ὅλη κλιμάκωσις δέν φαίνεται νά ἔχει φέρει τά ἀποτελέσματα πού προσδοκᾶ ὁ Ἐρντογάν. Στίς δημοκοπήσεις παραμένει πίσω. Καί αὐτό τόν καθιστᾶ ἐπικίνδυνο. Καί αὐξάνει τίς πιθανότητες νά καταφύγει σέ θερμό στρατιωτικό ἐπεισόδιο. Χαρακτηριστικά εἶναι τά εὑρήματα τελευταίας δημοσκοπήσεως Artibir Araştırma Şirketi, τά ὁποῖα δημοσιεύει ἡ “Cumhuriyet”. Στό ἐρώτημα «ποιόν ἀπό τούς ὑποψηφίους θά ψηφίζατε ἄν διεξήγοντο ἐκλογές αὐτή τήν Κυριακή», ἡ πλειοψηφία ἀπήντησε: «Τόν ἡγέτη τοῦ CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου» –τόν ὁποῖο προτιμοῦν δύο στούς τρεῖς ψηφοφόρους τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος.

Ἔτσι, στήν δημοσκόπηση μέ δεῖγμα 1.500 ἀτόμων σέ ὁλόκληρη τήν Τουρκία, ὁ Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει τήν προτίμηση τοῦ 43,6%, μπροστά ἀπό τόν Ταγίπ Ἐρντογάν (39,4%), ἐνῶ τό 17% δήλωσαν «ἀναποφάσιστοι».
Στό ἐρώτημα ἄν πρέπει ὁ Κιλιτσντάρογλου νά κατεβεῖ ὡς προεδρικός ὑποψήφιος στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου, τό 57,8% ἀπήντησε «ναί», τό 30,4% «ὄχι», καί τό 11,8% δέν ἔχει ἀποφασίσει ἀκόμη. Στό ἀντίστοιχο ἐρώτημα γιά τόν Ἐρντογάν, μόλις ἕνας στούς τρεῖς (30,2%) ἀπήντησε καταφατικῶς, ἐνῶ τό 56,3% διαφωνεῖ, καί τό 13,5% δήλωσαν ἀναποφάσιστοι.

Στήν ἴδια σφυγμομέτρηση, τό 72,6% δήλωσε ὅτι δέν ἐγκρίνει τήν ποινή πού ἐπεβλήθη πρωτοδίκως στόν δήμαρχο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τόν προερχόμενο ἀπό τό CHP Ἐκρέμ Ἰμάμογλου, ἐνῶ συμφωνεῖ μόλις τό 18,3% καί τό 9,1% δηλώνει «δέν ἔχω ἰδέα».

Στήν δημοσκόπηση ἐμετρήθησαν καί οἱ προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἀπό τούς ὁποίους τό 61,5% εἶπαν ὅτι δίδουν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στόν Κιλιτσντάρογλου, τό 24,3% στόν Ἰμάμογλου καί τό 14,2% στόν δήμαρχο τῆς Ἀγκύρας, Μανσούρ Γιαβᾶς –ὁ ὁποῖος πάντως, φαίνεται ὅτι δέν θά διεκδικήσει νά εἶναι κοινός ὑποψήφιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως καθώς θεωρεῖται πολύ συντηρητικός καί ἐθνικιστής, ὡς προερχόμενος ἀπό τό κόμμα τοῦ κυβερνητικοῦ ἑταίρου τοῦ Ἐρντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ἄν καί ἔχει ἐνταχθεῖ στό CHP. Ἐξ αἰτίας ἐνδεχομένης ὑποψηφιότητός του ὁ συνασπισμός τῆς ἀντιπολιτεύσεως πιθανῶς θά χάσει τήν κρίσιμη γιά τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση ψῆφο τῶν Κούρδων.

Τό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν στό 30%

Ὅσον ἀφορᾶ στό ἐρώτημα «ποιό κόμμα θά ψηφίζατε ἄν ἐγένοντο γενικές ἐκλογές αὐτή τήν Κυριακή», τό 30,6% ἀπήντησαν ὅτι προτιμοῦν τό κυβερνῶν κόμμα AKP τοῦ Ἐρντογάν, μόλις 2,5 ποσοστιαῖες μονάδες μπροστά ἀπό τό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα τοῦ Κιλιτσντάρογλου. Τήν ἴδια ὥρα, τό 14,3% προτιμᾶ τό «Καλό Κόμμα» (IYI PARTI) τῆς ἐθνικίστριας Μεράλ Ἀκσενέρ, τό 11,9% θά ψήφιζε τό φιλοκουρδικό ἀριστερό HDP, τό 6,1% τό ἐθνικιστικό ἀκροδεξιό κόμμα τοῦ Μπαχτσελί, τό MHP καί τό 8,9% εἶπαν ὅτι θά ψήφιζαν ἄλλα κόμματα.

Κεντρικό θέμα