Ὁ ἐκμαυλισμός τῶν νέων: Γιατί φοβόμαστε νά ποῦμε τήν ἀλήθεια;

Ὁ ὀξύς διάλογος τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΚΚΕ καί ἡ πικρή πραγματικότης, τήν ὁποία συζητοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀλλά οὐδείς τολμᾶ νά τήν ὁμολογήσει ἐντός τῆς Βουλῆς

Η ΟΞΕΙΑ ἀντιπαράθεσις στήν Βουλή μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΚΚΕ σχετικῶς πρός τά σχόλια τοῦ τελευταίου περί ἐκπορνεύσεως φοιτητριῶν, προκειμένου νά πληρώσουν τά δίδακτρα ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων, ἐξέτρεψε τήν συζήτηση ἀπό τήν οὐσία πού ἔπρεπε νά εἶναι ἡ ἀνωτάτη ἐκπαίδευσις στήν Ἑλλάδα.

Ἀνέδειξε ὅμως ἕνα κοινωνικό πρόβλημα τό ὁποῖο μαστίζει σήμερα τήν Ἑλλάδα. Ἕνα ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐθελοτυφλοῦν ὅλες οἱ πολιτικές πλευρές. Ὁ κ. Κουτσούμπας ἔθεσε ἕνα ζήτημα ὑπό τό πρῖσμα τῶν δικῶν του κομματικῶν παρωπίδων, ὁ δέ κ. Μητσοτάκης ἠρκέσθη νά ἀναφερθεῖ στίς προκαταλήψεις τοῦ ΚΚΕ, χωρίς οὔτε νά ἐμβαθύνει σέ αὐτές ἀλλά οὔτε καί νά ἐγκύψει στό πρόβλημα τῶν νέων μας.

Κακά εἶναι τά ψέματα, ἀλλά ἀκόμη χειρότερο εἶναι νά ἀρνούμεθα νά δοῦμε ἤ καί νά ποῦμε τήν ἀλήθεια. Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες νέοι σέ μεγάλο ποσοστό ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπό τήν χώρα. Τοῦτο σέ συνδυασμό μέ τόν ἀπόλυτο ὠφελιμισμό πού εἶχε καλλιεργηθεῖ στά χρόνια τῆς ἐπίπλαστης εὐημερίας τοῦ παρελθόντος, ἔχει ὁδηγήσει σέ ὑποχώρηση τῶν ἀξιῶν καί ἠθικῶν ἀρχῶν πού ἦσαν κάποτε τό θεμέλιο τῆς κοινωνίας. Ἡ κατάπτωσις ὑπάρχει, καί ἄς ἀρνεῖται νά τό παραδεχθεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἡ κατάπτωσις ὑπάρχει καί δέν ὀφείλεται στό καπιταλιστικό σύστημα πού κατά τόν κ. Κουτσούμπα ἐκμαυλίζει τούς νέους.

Ὁ ἐκμαυλισμός πράγματι ὑπάρχει, ἀλλά τά αἴτια εἶναι βαθιά. Οἱ Ἕλληνες νέοι αἰσθάνονται σήμερα ἀδικημένοι. Αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν στερηθεῖ τήν εὐημερία. Ἔχουν στερηθεῖ ὅλων ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν πού εἶχαν ἀπολαύσει οἱ προηγούμενες γενιές. Καί αἰσθάνονται ὅτι ὁ χρόνος λειτουργεῖ εἰς βάρος τους. Ὅτι σέ λίγο ἡ ἐποχή τῆς νεότητος θά ἔχει περάσει καί θά εἶναι πλέον ἀργά γιά ὁτιδήποτε.

Δέν ἐκμαυλίζονται λοιπόν προκειμένου νά πληρώσουν τά δίδακτρα ἑνός ἰδιωτικοῦ πανεπιστημίου. Ὑπάρχει ἕνα ποσοστό (20-30%, πιστεύουμε) νέων πού ἐκμαυλίζονται γιά νά βελτιώσουν τήν καθημερινότητά τους. Ἀκόμη καί γιά νά γνωρίσουν τί εἶναι ἕνα καλό ἑστιατόριο ἤ ἕνα πεντάστερο ξενοδοχεῖο. Ἐκμαυλίζονται, διότι ἀποτύχαμε νά τούς διδάξουμε τήν πνευματικότητα καί διότι εἶδαν ἐμᾶς τούς ἰδίους, τούς παλαιοτέρους, νά υἱοθετοῦμε τήν ἀρχή τῆς ἥσσονος προσπαθείας καί νά ἐγκαταλείπουμε τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων οἱ πατεράδες μας καί οἱ παπποῦδες μας ἀνοικοδόμησαν τήν Ἑλλάδα κατά τίς δεκαετίες τοῦ ’50 καί τοῦ ’60. Ἀκόμη καί σήμερα δέν συνεχίζουμε νά περιφρονοῦμε τίς ἀξίες αὐτές. Ἀπόδειξις, τά νομοσχέδια πού ἐψηφίσθησαν προσφάτως διχάζοντας τήν κοινωνία μέ συστηματική συκοφαντία τῶν δυνάμεων πού παραμένουν ὑγιεῖς, ἀλλά δυστυχῶς συνεχῶς συρρικνοῦνται.

Τήν οὐσία ὅμως τοῦ προβλήματος δέν τήν ἔπιασε κανείς ἐξ ὅσων ὁμίλησαν στήν Βουλή. Γιά «sugar daddies» ὁμίλησε ἀρχικῶς ὁ κ. Κουτσούμπας. Ἀπήντησε ὁ κ. Μητσοτάκης: «Ὑπέθεσα, κύριε ΓΓ, ὅτι ζητήσατε ἐκτάκτως τό λόγο γιά νά ζητήσετε συγγνώμη γιά τήν ἀπαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας πού ἀποδεικνύει ὅτι τό ΚΚΕ εἶναι ἡ πιό ἀναχρονιστική δύναμη ἐδῶ μέσα. Κάθε φορά πού ἀναδεικνύουμε τίς προκαταλήψεις σας, δέν ξέρω ἄν πιστεύετε πώς οἱ γυναῖκες πού δέν ἔχουν χρήματα γιά κάτι πού θέλουν ἐκδίδονται, ἴσως φαντασιώνεστε τήν Ἑλλάδα ὡς σοβιετική χώρα, ἀλλά εὐτυχῶς αὐτά τά ἔλυσε ἡ ἱστορία. Φέρεστε ἀπαράδεκτα κατά τῶν γυναικῶν καί δέν ἔχετε τό θάρρος νά πεῖτε, συγγνώμη, ἔκανα λάθος».

Ὁ κ. Κουτσούμπας σχολίασε πώς «τό νά λές ἐσύ ὅτι τό ΚΚΕ εἶναι ἀναχρονιστικό κόμμα, εἶναι τιμή γιά τό ΚΚΕ» καί συνέχισε: «Νά ντρέπεστε πού δέν λέτε τίποτα γιά τή δράση ἐμπόρων πού ἐπιδιώκουν τόν ἐκμαυλισμό φοιτητριῶν καί φοιτητῶν. Ἀποδείχθηκε σήμερα ποιός εἶναι ὁ ἐμπνευστής καί ἐνορχηστρωτής αὐτῆς τῆς γελοίας ἐπίθεσης στό ΚΚΕ καί τόν γενικό γραμματέα του, ὁ ἴδιος ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Οἱ δέ ἀναφορές του γιά τό τί γινόταν στίς χῶρες τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀποδεικνύουν ὄχι μόνο ὅτι εἶναι ἀθεράπευτος καί ἀνιστόρητος ἀντικομμουνιστής, ἀλλά καί ὅτι τό βασικό του πρόβλημα δέν εἶναι οἱ δῆθεν “σεξιστικές” δηλώσεις τοῦ ΚΚΕ, ἀλλά ὅτι αὐτές οἱ καταγγελίες ἀναδεικνύουν τή σήψη τοῦ συστήματος πού ὑπηρετεῖ».

Στό μόνο σημεῖο πού ἔχει δίκιο ὁ κ. Κουτσούμπας εἶναι ἡ σῆψις. Ὅ,τι καί νά λέγει ὅμως ἡ σῆψις αὐτή εἶναι πανομοιότυπη μέ ἐκείνην πού πρίν ἀπό 40 περίπου χρόνια ὁδήγησε σέ κατάρρευση τόν «ὑπαρκτό σοσιαλισμό». Καί, ἐν τέλει, μόνον στήν οὐσία τῆς ἀνωτάτης παιδείας δέν ἀνεφέρθη κανείς…

Κεντρικό θέμα