Ὁ ἐγωισμός καί ἡ ἀπόρριψις δέν μποροῦν νά εἶναι αἰτία ἀφαιρέσεως ἀνθρώπινης ζωῆς

Τό ἀνδρικό μειονέκτημα, πού δέν ἀντέχει νά λαμβάνει τήν ἀπόφαση γιά τόν χωρισμό ἡ γυναῖκα, λόγος τῆς φρικτῆς δολοφονίας τῆς 28χρονης, ἑκατό μέτρα ἔξω ἀπό τό Ἀστυνομικό Τμῆμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 22 ἐγκλήματα πάθους τά ἔτη 2022-2023

ΑΝΑΥΔΟΣ ἡ κοινή γνώμη, προσπαθεῖ νά συνειδητοποιήσει τό ἔγκλημα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Μιά γυναῖκα ἔπεσε νεκρή ἀπό τό μαχαίρι τοῦ πρώην συντρόφου της, ἀκριβῶς ἔξω ἀπό ἀστυνομικό τμῆμα, καί ἐνῷ μιλοῦσε μέ τό τηλεφωνικό κέντρο τῆς Ἀμέσου Δράσεως. Ἀφήνουμε γιά τήν ὥρα, κατά μέρος, τό ζήτημα τῆς ἀποτυχίας τῆς Ἀστυνομίας νά προστατεύσει τήν ζωή μιᾶς 28χρονης κοπέλλας, γιά νά ἐπισημάνουμε τήν αἰτία τοῦ κακοῦ. Πού ἦταν ἡ ζηλοτυπία καί ἡ ἀπόρριψις. Τό θῦμα ἦταν σύντροφος τοῦ δράστου, καί προσφάτως εἶχαν ὁδηγηθεῖ σέ ρήξη τῶν σχέσεών τους. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν ἀπειλοῦσε καί μάλιστα τήν εἶχε ἐξωθήσει ἀπό τότε νά προχωρήσει σέ καταγγελία καί νά ζητήσει ἀστυνομική προστασία. Ζηλοτυπία ἦταν ὁ λόγος τοῦ χωρισμοῦ, καί ἡ ἀπόρριψις, στήν ὁποία ὁδήγησε ἡ ἀρρωστημένη αὐτή κατάστασις, ἐξόργισε τόν δράστη καί τόν ὁδήγησε στό ἔγκλημα.

Χωρίς νά ἔχουμε τήν παραμικρή πρόθεση νά δικαιολογήσουμε τήν ἐγκληματική πράξη, θά πρέπει νά προβληματισθοῦμε ὡς πρός τήν κατάπτωση τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία διαμορφώνει ἀνθρώπους μειωμένης θελήσεως καί χαμηλῆς αὐτοεκτιμήσεως πού εὔκολα ὁδηγοῦνται στό ἔγκλημα ὅταν εὑρεθοῦν ἀπέναντι στήν πρώτη δυσκολία. Διότι ἁπλούστατα δέν εἶναι εἰς θέσιν νά τήν διαχειρισθοῦν. Φταίει τό οἰκογενειακό περιβάλλον πού δέν τούς προετοίμασε νά ἀντιμετωπίσουν τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς; Πού τούς προστάτευε ὑπερβολικά ἀπό τά προβλήματα; Φταίει ὁ ἄκρατος δικαιωματισμός πού ἔχει διαμορφώσει χαρακτῆρες τόσο ἐγωιστικούς πού δέν δέχονται πῶς εἶναι δυνατόν νά «μήν περάσει τό δικό τους»;

Μᾶλλον ἰσχύουν ὅλα αὐτά τά αἴτια, τά ὁποῖα λειτουργοῦν σωρευτικά καί ὁδηγοῦν στήν ἔξαρση τῶν ἀνθρωποκτονιῶν καί μάλιστα μεταξύ προσώπων πού ὑπῆρξαν σύντροφοι, σύζυγοι, φίλοι. Μόνον κατά τά ἔτη 2022-2023 ἐσημειώθησαν 22 ἐγκλήματα πάθους! Ἀπό ἄνδρες πού σκότωσαν τίς γυναῖκες τους ἐν ψυχρῷ. Πού ἐκμεταλλεύθηκαν τήν ὅποια σωματική ρώμη πού μπορεῖ νά εἶχαν, ἐπιδεικνύοντας περιφρόνηση πρός τήν ἀνθρώπινη ζωή. Σέ ποιό περιβάλλον μεγάλωσαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, καί δέν ἔμαθαν νά σέβονται… Νά σέβονται τόν ἄνθρωπο, τόν οἰκεῖό τους, τήν σύντροφό τους; Ρητορική ἡ ἐρώτησις. Τό βλέπουμε γύρω μας αὐτό τό ἀρρωστημένο κοινωνικό περιβάλλον.

Στά αἴτια πού προααναφέραμε θά πρέπει νά προστεθεῖ ἡ ἀδιαφορία ἀπέναντι στήν βία, ἡ ὁποία καταγράφεται σέ πολλές ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Μέ πρώτη τήν ἐγκληματικότητα τῶν ἀνηλίκων πού ἐκδηλώνεται καθημερινῶς στά σχολεῖα καί τήν βία στούς ἀθλητικούς χώρους νά ἀκολουθεῖ κατά πόδας, παρά τίς ὄψιμες προσπάθειες τῆς Πολιτείας νά τήν περιορίσει. Καί ἀπέναντι σέ ὅλα αὐτά ἔχουμε μιάν ἄλλη ἔκφανση τοῦ ἐγωισμοῦ. Τόν ἐγωισμό τῆς ἀδιαφορίας. Κάποτε οἱ περαστικοί προσέτρεχαν νά βοηθήσουν ἰδίως ὅταν ἔβλεπαν ἀδύναμο ἄτομο νά κινδυνεύει. Στό τελευταῖο συμβάν, τό μαχαίρωμα ἔγινε ἑκατό μέτρα ἀπό τό φυλάκιο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἁγίων Ἀναργύρων. Καί ὁ σκοπός εἴτε δέν ἀντελήφθη εἴτε δέν πρόλαβε, ἀλλά σέ κάθε περίπτωση δέν παρενέβη. Ἄφησε τό ἔγκλημα νά διαπραχθεῖ. Καί λίγα λεπτά πρίν, συνάδελφός του ἐκτελῶν χρέη ἀξιωματικοῦ ὑπηρεσίας, ἀπέπεμψε τό θῦμα πού ζητοῦσε προστασία μέ τήν σύσταση νά καλέσει τήν Ἄμεσο Δράση…

Ἀπαράδεκτη ὅμως εἶναι καί ἡ ἄρνησις τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νά ἀντιμετωπίσει τήν πραγματικότητα. Μέχρις ἀργά χθές τήν νύκτα ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως δέν εἶχε ὑπάρξει σχολιασμός. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκογενείας δέν θεώρησε ἀπαραίτητο νά ἀναφερθεῖ στό ἔγκλημα. Εἶναι τό ὑπουργεῖο αὐτό, ἡ γενική γραμματεύς τοῦ ὁποίου, κ. Ἔφη Δημαδάμα, μᾶς ἔλεγε προσφάτως ὅτι ἡ μητρότης «βλάπτει» τήν καρριέρα. Ἄν ἔχουν τέτοιες ἀντιλήψεις, καλύτερα νά μήν ὁμιλοῦν. «Καμμία ἀνοχή καί ἀδράνεια» σχολιάζει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας σχετικῶς πρός τό ἔγκλημα, ἀποδεικνύοντας ὅτι μένει στήν ἐπιφάνεια καί ἀποφεύγει νά διεισδύσει στά αἴτια τῆς καταστάσεως. Ἡ Νέα Ἀριστερά ζητεῖ νομοθέτηση τοῦ ὅρου γυναικοκτονία, λές καί ἄν ἀλλάξουμε τίς λέξεις, θά περιορισθοῦν τά ἐγκλήματα.

Ἐνδεικτικά περιοριζόμαστε σέ αὐτές τίς ἐπισημάνσεις. Ἀρκοῦν γιά νά δείξουν τήν ἀνεπάρκεια τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος νά κατανοήσει (πόσῳ μᾶλλον νά ἀντιμετωπίσει) τά φλέγοντα προβλήματα τῆς κοινωνίας.

Κεντρικό θέμα