Ὀρδές παράνομων μεταναστῶν στήν Ἐγνατία Ὁδό

Κυκλοφοροῦν εἴτε πεζοί σέ κλειστό δρόμο ταχείας κυκλοφορίας εἴτε γίνονται πρόξενοι δυστυχημάτων ὁδηγῶντας ἀντίθετα στό ρεῦμα – Διαμαρτυρία ἀπό τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως μέχρι τά σύνορα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ἔχει φθάσει στό ἀπροχώρητο! Χθές εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος πληροφορίες γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν πού ἐξήρθρωσαν ἐγκληματική ὀργάνωση διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν πρός τήν Λέσβο. Συγχαρητήρια λοιπόν γιά αὐτήν τήν ἐπιτυχία, ἀλλά δυστυχῶς τό πρόβλημα τῆς παράνομης εἰσόδου μεταναστῶν στήν χώρα δέν περιορίζεται στά νησιά. Ὁ μεγαλύτερος ὄγκος διακινεῖται διά ξηρᾶς. Διά τοῦ Ἕβρου.

Ὀρδές μεταναστῶν, μουσουλμάνων ὡς ἐπί τό πλεῖστον, διέρχονται τό φυσικό σύνορο μέ τήν Τουρκία, διαχέονται στά χωριά τοῦ Ἕβρου καί ἐν συνεχείᾳ κατευθύνονται πρός τήν Ἐγνατία Ὁδό. Καί εἶναι προφανές ὅτι τίς διαδρομές τους ὀργανώνουν ἐγκληματικά δίκτυα, ἀνάλογα μέ αὐτό τό ὁποῖο ἐξηρθρώθη στήν Λέσβο.

Καί θά ἀποτολμήσουμε τήν ἐκτίμηση, ὅτι καί πάλι, ὅπως στήν περίπτωση τῆς Λέσβου, ἐμπλέκονται ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν ἀνενόχλητες στήν Ἑλλάδα.

Οἱ κάτοικοι τῆς Θράκης ἔχουν ἐξεγερθεῖ. Διότι εἶναι οἱ πρῶτοι πού ἀντιμετωπίζουν τό πρόβλημα. Ἕνα πρόβλημα ζωῆς. Ἕνα πρόβλημα ἀσφαλείας. Ἕνα πρόβλημα ἐθνικῆς κυριαρχίας. Διότι ναί, ἐθνική κυριαρχία διακυβεύεται ὅταν τά σύνορα ἀποδεικνύονται διάτρητα. Ὅταν οἱ ὀρδές τῶν μεταναστῶν κατευθύνονται ἀνενόχλητες στήν ἐνδοχώρα. Καί ἡ εἰσβολή αὐτή ἔχει θύματα. Χθές μόλις στό χωριό Δωρικό Ἕβρου τά ἕξι μέλη μιᾶς οἰκογενείας (γονεῖς καί τέσσερα παιδιά) κατέληξαν στό νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅταν τό αὐτοκίνητό τους συγκρούσθηκε μετωπικῶς μέ ὄχημα στό ὁποῖο ἐπέβαιναν δύο Πακιστανοί καί τό ὁποῖο ἐκινεῖτο ἀντίθετα πρός τό ρεῦμα κυκλοφορίας. Δύο ἀκόμη Θρακιῶτες σκοτώθηκαν σέ ἀνάλογο δυστύχημα, ὑπαίτιοι τοῦ ὁποίου ἦσαν διακινητές.

Ἀπό θαῦμα τά θύματα δέν εἶναι περισσότερα, καθώς εἶναι καθημερινό φαινόμενο τά τροχαῖα ἀτυχήματα μέ ὀχήματα διακινητῶν, οἱ ὁποῖοι δέν διστάζουν νά εἰσέρχονται σέ μικρούς οἰκισμούς καί χωριά, ἀλλά καί νά ὁδηγοῦν ἀντίθετα στό ρεῦμα ἀκόμη καί στήν Ἐγνατία, πού εἶναι αὐτοκινητόδρομος ὑψηλῶν ταχυτήτων.

Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς καταστάσεως, οἱ Ἕλληνες τῆς Θράκης κινητοποιοῦνται. Τό ἐρχόμενο Σάββατο μιά πρωτοβουλία πολιτῶν, πού τονίζει ὅτι εἶναι ἀκομμάτιστη, κάνει τήν πρώτη διαμαρτυρία. «Τό Σάββατο 5 Αὐγούστου στίς 10π.μ., μέ ἀφετηρία τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης, πηγαίνουμε στήν Ἐγνατία ὁδό καί στά σύνορα μέ τή χώρα πού χρηματοδοτεῖ τήν εἰσβολή στόν Ἕβρο» ἀναφέρουν στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως πολῖτες πού συμμετέχουν στήν κινητοποίηση. Καί προσθέτουν: «Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν ἀδιάφορη Ἀθήνα, ἄμεση λύση γιά τό πρόβλημα ζωῆς, ἀσφάλειας καί ἐθνικῆς κυριαρχίας!»

Ὅταν οἱ ἀκρῖτες ἀπευθύνονται πρός τό ἐθνικό κέντρο, τήν Ἀθήνα, καί τήν ἀποκαλοῦν ἀδιάφορη, εἶναι προφανές ὅτι τό ποτήρι ἔχει ξεχειλίσει. Ἡ Θράκη βράζει. Ἡ χώρα δέχεται μίαν «ἤπια» εἰσβολή. Καί δέν κάνουμε τίποτε. Οἱ παράνομοι μετανάστες κυκλοφοροῦν στήν Ἐγνατία «ἀδέσποτοι». Πόσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν συλληφθεῖ; Πόσοι ἔχουν ἀπελαθεῖ; Πόσοι διακινητές ἔχουν συλληφθεῖ;

Ἐνδεικτικῶς παραθέτουμε τά περιστατικά τῶν τελευταίων ἡμερῶν:

• Τό Σάββατο 29 Ἰουλίου τόν τρόμο σκόρπισε στόν Ἕβρο διακινητής μεταναστῶν, ὁ ὁποῖος γιά νά ἀποφύγει τήν ἀστυνομία ὁδηγοῦσε στό ἀντίθετο ρεῦμα κυκλοφορίας στήν Ἐγνατία Ὁδό. Λόγῳ τοῦ περιστατικοῦ, ἔκλεισε ἡ Ἐγνατία Ὁδός στό ρεῦμα ἀπό Ἀλεξανδρούπολη πρός Κομοτηνή στά διόδια Ἀρδανίου καί Μεστῆς, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθοῦν οὐρές χιλιομέτρων. Ὁ διακινητής διέφυγε.

• Τήν ἴδια ἡμέρα ἕνας ἀλλοδαπός συνελήφθη σέ ἐπαρχιακή ὁδό τοῦ Ἕβρου, ἀπό ἀστυνομικούς τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φυλάξεως Τυχεροῦ, ἐνῷ μετέφερε παράνομα μέ τό αὐτοκίνητό του δέκα παρανόμους μετανάστες. Ὁ δράστης ἀρχικῶς δέν συμμορφώθηκε σέ σῆμα τῶν ἀστυνομικῶν καί ἀνέπτυξε ταχύτητα, ὁδηγῶντας ἐπικίνδυνα, μέ ἀποτέλεσμα τό ὄχημα νά ξεφύγει ἀπό τήν πορεία του καί νά ἀκινητοποιηθεῖ.

• Τέλος, στίς ἀρχές Ἰουλίου, στήν περιοχή τῶν Μαρασίων Ἕβρου, σέ δύο ἀμμονησῖδες τοῦ ποταμοῦ, βρέθηκαν 120 παράνομοι μετανάστες τούς ὁποίους ἔσπευσαν νά παραλάβουν μέλη ΜΚΟ.

Ἄν ἡ Ἑλλάς δέν λάβει μέτρα προστασίας τῶν συνόρων καί, κυρίως δέν ἐξαπολύσει ἐκστρατεία ἐξαρθρώσεως τῶν κέντρων πού τούς ὑποθάλπουν, τά πράγματα θά γίνουν πολύ χειρότερα. Καιρός νά ἀφυπνισθοῦμε στήν «ἀδιάφορη Ἀθήνα» καί νά ἀφουγκρασθοῦμε τήν φωνή τῶν ἀκριτῶν τοῦ Ἕβρου.

Κεντρικό θέμα