Ὀμπάμα πρός Τσίπρα: Καμμία ἐμπιστοσύνη στόν Βαρουφάκη!

Ἔλεγε στίς ΗΠΑ: «Οἱ μαρξιστές θά χορεύουμε ἄν ἐπικρατήσει χάος στούς δρόμους.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῦ κόμματος ΜέΡα25 Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε προχθές στήν ἐφημερίδα «Τό Ποντίκι» πώς τοῦ εἶναι ξένη ἡ ἔννοια «ἐθνικό συμφέρον» καί πώς προτιμᾶ τόν ὅρο «διεθνιστής πατριώτης»!

Γιά νά τήν δικαιολογήσει ἐπέμεινε στήν μή ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων ὀρυκτοῦ πλούτου καί ἐπετέθη ὀνομαστικῶς σέ δύο κορυφαίους ἐπιχειρηματικούς ὁμίλους τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δίδουν δουλειά σέ χιλιάδες οἰκογένειες ἀλλά ἔχουν κρίσιμο ρόλο στήν μεταφορά τοῦ δυτικοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Κύπρο καί τό Ἰσραήλ στά Βαλκάνια. Τούς ὁμίλους Κοπελούζου (μεταφορά LNG μέσω Ἀλεξανδρουπόλεως) καί Βαρδινογιάννη (πιθανότης εἰσόδου του στόν λιμένα Θεσσαλονίκης, προσεχῶς.)

Στήν ἴδια συνέντευξη καί μάλιστα στήν συγκεκριμένη ἐφημερίδα ὁ κ. Βαρουφάκης ἐξέφρασε τήν ἀγανάκτησή του ἐπειδή ἡ ἰταλική κυβέρνησις τοῦ… ἔκλεψε τό παράλληλο σύστημα πληρωμῶν, τήν ἐφαρμογή τοῦ ὁποίου σχεδίαζε ἐρήμην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τό 2015. Ἐπειδή ἡ παρουσία τοῦ πρώην ὑπουργοῦ στίς ἐκλογές τοῦ 2019 ξυπνά μνῆμες καί ἐπειδή τό μόλις ἐκδοθέν βιβλίο τῆς Ἑλένης Βαρβιτσιώτη καί τῆς Βικτωρίας Δενδρινοῦ Ἡ Τελευταία Μπλόφα συνεισφέρει ἀρκετές νέες πληροφορίες γιά τό πῶς ἔβλεπε τόν ἐκκεντρικό ὑπουργό τό κατεστημένο τῶν δημοκρατικῶν στίς ΗΠΑ (τό ὁποῖο ἐπικαλεῖται μέχρι καί σήμερα), ἡ «Ἑστία» θά προσθέσει σήμερα μιά ψηφῖδα στίς ἀποκαλύψεις τῶν συναδέλφων μας. Ψηφῖδα πού βοηθεῖ νά γίνει σαφές ὅτι ἡ ὑποστήριξις τῶν δημοκρατικῶν πρός τό πρόσωπό του ὅπως ἰσχυρίζεται εἶναι ἀέρας κοπανιστός. Ἀπό ἀλλοῦ ἴσως ἔχει ἐνθάρρυνση ὁ πρώην ὑπουργός. Ἀλλά ὄχι ἀπό ἐκεῖ. Τό ἐπιτελεῖο Ὀμπάμα δέν ἤθελε νά τόν βλέπει στά μάτια του. Ὑποπτεύετο πώς μέ τήν ἀφέλειά του, στήν καλύτερη περίπτωση, μετεῖχε σέ σχέδιο διαλύσεως τῆς εὐρωζώνης καί συνακόλουθα ἀποσταθεροποιήσεως τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει λοιπόν σήμερα τό περιεχόμενο τοῦ δραματικοῦ τηλεφωνήματος πού ἔκανε στίς 4 τά χαράματα, μία νύκτα τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 2015, ὁ τότε ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ Τζάκ Λιού στόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα. Τόν ξύπνησε γιά νά τοῦ πεῖ αὐτολεξεί τά ἑξῆς:

– Σοῦ μεταφέρω ἔκκληση τοῦ Προέδρου μου! Σέ παρακαλεῖ ἐφεξῆς νά μήν πιστεύεις ὅσα σοῦ λέει ὁ ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν ὑπουργός σου, Γιάνης Βαρουφάκης. Σέ παρακαλεῖ νά πιστεύεις ὅσα σοῦ λέμε ἐμεῖς!!

Ὁ Λιού εἶχε συναντήσει στίς 17 Ἀπριλίου 2015 τόν Βαρουφάκη στό γραφεῖο του στήν Οὐάσιγκτων καί τόν εἶχε προειδοποιήσει πώς διαφωνεῖ μέ τήν στρατηγική τῆς ρήξεως. Τόν ἐνημέρωσε πώς χωρίς συμφωνία μέ τήν ΕΕ νά μήν περιμένει ἡ Ἑλλάς βοήθεια ἀπό τίς ΗΠΑ καί πώς ὁ τρόπος πού διαπραγματεύεται εἶναι «προβληματικός». «Ἄν δέν ἀλλάξεις γραμμή μή μᾶς ὑπολογίζεις» ἦταν τό μήνυμα Λιού.

Ἐκεῖνος σύμφωνα μέ τίς Βαρβιτσιώτη – Μενδρινοῦ διεφώνησε καί ζήτησε ἀπό τόν Λιού νά μήν τόν …ὑπονομεύσει!

Οἱ Ἀμερικανοί εἶχαν βάλει ἀπό τήν πρώτη στιγμή στό μικροσκόπιό τους τόν ὑπουργό τοῦ Τσίπρα. Ἔστειλαν τον Φεβρουάριο τοῦ 2015 κλιμάκιο στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ γιά νά διερευνήσουν τίς προθέσεις του. Ἡ δήλωσίς του στόν Ντάισσελμπλουμ πώς δέν θά πληρώσει μονομερῶς ὁμόλογα 20 δισ. τῆς ΕΚΤ, ἡ δήλωσίς του πώς ἡ Ἑλλάς εἶναι «χρεωκοπημένη χώρα» πού δυσκόλευε τόν Ντράγκι νά χρηματοδοτήσει τίς ἑλληνικές τράπεζες βάσει τῶν κανονισμῶν, ἡ δήλωσίς του στήν Ἰταλία πώς οὔτε τό χρέος αὐτῆς εἶναι βιώσιμο (ἔκανε ἔξαλλο τόν ὁμόλογό του Παντοάν), ἔβαλε σέ ὑποψίες τούς Ἀμερικανούς. Τό γεγονός μάλιστα πώς προσέλαβε τούς θεωρητικούς τῆς διαλύσεως τοῦ εὐρώ ὡς συμβούλους του στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν Τζαίημς Γκαλμπρέιθ καί τόν Κολομβιανό Μουνεμάρ, ἐνῶ ὑπεστηρίζετο ἀπό τούς Στίγκλιτς, Σάκς, Κρούγκμαν (ἐπίσης θεωρητικούς τῆς διαλύσεως τῆς εὐρωζώνης), τούς ἔκανε πιό δύσπιστους.

Οἱ Βαρβιτσιώτη – Μενδρινοῦ γράφουν πώς στήν ΕΕ διερωτῶντο ἄν ὁ Βαρουφάκης «σαμποτάρει» μέ τήν στάση του τήν συμφωνία Ἑλλάδος – δανειστῶν, ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου παρατηροῦν πώς σύμφωνα μέ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε ἀπό τίς ἐπαφές του στήν Εὐρώπη «μισές ἀλήθειες ἤ καί ἀνακρίβειες». Τό κλιμάκιο τῶν Ἀμερικανῶν πού τόν ἐπεσκέφθη στό γραφεῖο του στήν Ἀθήνα μέ ἐντολή Λιού, ἔφυγε πιό ἀνήσυχο ἀπό ὅ,τι ἦλθε. Ὄχι μόνο γιατί ὁ ὑπουργός διεστρέβλωσε δηλώσεις τοῦ Ὀμπάμα γιά νά δικαιώσει τήν τακτική του, ἀλλά γιατί τούς εἶπε ἐπί λέξει τά ἑξῆς γιά τό ἐνδεχόμενο ρήξεως: «Εἶμαι ριζοσπάστης μαρξιστής. Ἄν ἐπικρατήσει τό χάος στούς δρόμους θά χορεύουμε! Τό χάος εἶναι εὐπρόσδεκτο!». Μετά καί τό Eurogroup τῆς Ρίγα στίς 24/4 ὅπου ὁ Βαρουφάκης ἀπείλησε μέ «ἀτύχημα» τούς συναδέλφους του, σήμανε συναγερμός. Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ State Department εἶχαν ἐντοπίσει στό διαδίκτυο πώς σέ ἄλλη χώρα τῆς Ἑνώσεως ὁμάς τεχνοκρατῶν προωθοῦσε μέ δηλώσεις της τήν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης ἔναντι ἀμοιβῆς 1,8 δισ. εὐρώ! Προσοχή ὅμως! Ἡ ὁμάς αὐτή δέν εἶχε βεβαίως καμμία σχέση μέ τόν Βαρουφάκη καί τά μέλη τῆς ὁμάδος του στήν Ἑλλάδα. Ἐκεῖνος ἁπλῶς πίστευε πώς ἡ ἀφελής μπλόφα του θά πιάσει, ἡ Εὐρώπη θά φοβηθεῖ καί πώς θά κερδίσει τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους. Αὐτή ἦταν καί μόνο ἡ εὐγενής φιλοδοξία του, βασισμένη ὅμως σέ λανθασμένα δεδομένα.

Ὡστόσο, ἡ τροπή πού ἐλάμβανε ἡ ἑλληνική διαπραγμάτευσις θορύβησε τίς ΗΠΑ. Γι’ αὐτό καί ἀνελήφθη δρᾶσις. Ὁ Τζάκ Λιού εἶχε ἀναπτύξει καλή προσωπική σχέση μέ τόν Πρωθυπουργό. Ἔτσι, ὅταν μετά καί τίς δημόσιες δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ του περί ρήξεως εἶδαν τόν κίνδυνο, ὁ Λιού –πού ἀργότερα τόν Ἰούνιο, ἐνεθάρρυνε τόν Τσίπρα να συμφωνήσει μέ τούς δανειστές– σήκωσε τό τηλέφωνο, ξύπνησε τόν Τσίπρα καί εἶπε ὅσα εἶπε. Δέν εἶναι γνωστό τί τοῦ ἀπήντησε ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ ἐγκυρότατη πληροφορία τῆς «Ἑστίας» ἔρχεται πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Γνωρίζουμε ὅμως τί ἔκανε. Ἡ Μέρκελ στίς ἑπόμενες ἐπαφές της μέ τόν Τσίπρα κατάλαβε πώς ὁ Βαρουφάκης ἔπαιζε δευτερεύοντα ρόλο. Οἱ προβλέψεις του ἄλλωστε στίς ὁποῖες βάδισε τήν μπλόφα ἦταν ἐκτός τόπου καί χρόνου. Εἶχε προβλέψει πώς ὁ Ντράγκι δέν θά κόψει ποτέ τήν ρευστότητα στίς τράπεζες. Συνέβη μετά τό δημοψήφισμα. Εἶχε προβλέψει πώς οἱ Εὐρωπαῖοι θά φοβηθοῦν τό Grexit. Ἀπό ὅσα δημοσιεύονται στό βιβλίο, φαίνεται πώς εἶχαν ὑπολογίσει ὅτι τό κόστος του σέ ἀντίθεση μέ τό 2012 θά ἦταν διαχειρίσιμο. Ἄν ἐφηρμόζετο ἡ συνταγή του, ἡ Ἑλλάς θά ἐγίνετο Βενεζουέλα, καί στούς δρόμους θά ἐγίνετο, πράγματι, τρελλός χορός. Ὅταν ὁ ἴδιος καί οἱ καθηγητές του θά ἐπιβιβάζοντο σέ ἑλικόπτερο γιά νά γλυτώσουν τήν κατακραυγή ἀπό τήν ἀποτυχία τοῦ παράλληλου συστήματος πληρωμῶν νά θρέψει ἑκατομμύρια πεινασμένους Ἕλληνες! Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ κ. Βαρουφάκης στέκεται μπροστά στούς Ἕλληνες καί ζητεῖ τήν ψῆφο τους. Κάθε σχόλιο περιττεύει!

Κεντρικό θέμα