ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ἰδού τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά αὐτονομία στήν Θράκη

Ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι πλειονότης καί δικαιοῦνται τούς θώκους

«ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πού δημοσιεύει σήμερα ἡ «Ἑστία» ἐλήφθη σέ ἐκλογικό κέντρο νομοῦ τῆς Θράκης τήν περασμένη Κυριακή. Κατά τήν διάρκεια τῆς ψηφοφορίας γιά τίς εὐρωεκλογές συγκεκριμένος ψηφοφόρος ἔρριξε τό ψηφοδέλτιό του ὑπέρ τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος DEP στήν κάλπη κάνοντας τό σῆμα τῶν Γκρίζων Λύκων. Ἡ θρασύτης του δέν εἶναι τυχαία. Ἕνα καθοδηγούμενο τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στήν περιοχή, τό ὁποῖο ἔδωσε τήν πρωτιά στό τουρκοκίνητο κόμμα DEP, δέν κρύβει τίς ἐθνικιστικές διαθέσεις του, ἀντιθέτως τίς προβάλλει ἀνοικτά. Καί ἐλλείψει πειστικῆς ἀντιδράσεως ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία στήν περιοχή, ξεφεύγει πέρα ἀπό κάθε ὅριο. Οἱ Τοῦρκοι πλέον δηλώνουν ἀνοικτά τίς προθέσεις τους γιά αὐτονομία στήν περιοχή μετά τήν ἐπιβεβαίωση τῆς πληθυσμιακῆς κυριαρχίας τους μέσα ἀπό τίς κάλπες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐκλογῶν καί τίς κάλπες τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Δέν τηροῦνται πλέον οὔτε τά προσχήματα. Τό χθεσινό κύριο ἄρθρο τῆς μειονοτικῆς ἐφημερίδος «Μπιρλίκ» γιά τήν μάχη στόν μειονοτικό δῆμο Ἰάσμου, στόν ὁποῖο ἀναμετρᾶται ὁ χριστιανός ὑποψήφιος Κυριάκος Ἀμούτζας καί ὁ μουσουλμάνος ὑποψήφιος καί ἐκλεκτός τοῦ Προξενείου Ὀντέρ Μουμίν, εἶναι ἀρκούντως ἀποκαλυπτικό. Γράφει:

«Δέν χρειάζονται πολλά λόγια. Εἶναι πλέον ὁ καιρός τοῦ συνδυασμοῦ “Ἐμπρός” τοῦ Ὀντέρ Μουμίν. Ἡ πλειονότης ἀποτελεῖται ἀπό Τούρκους πού ζοῦν στήν περιοχή. Συνεπῶς εἶναι ἀρκετά λογικό νά φανεῖ αὐτό στήν κάλπη. Ἡ ἐκλογή στήν ἐκλογική κάλπη τοῦ δικοῦ μας ἀνθρώπου, τοῦ ἀδερφοῦ μας χωρίς ρίσκο, εἶναι ὁ μόνος δρόμος. Ἐάν ἡ δημογραφική δομή τῆς περιοχῆς ἦταν ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων γειτόνων μας τότε ἡ διοίκηση τοῦ Δήμου θά ἦταν στά χέρια τους καί ὑπό τίς διαταγές τους καί ἐμεῖς θά τό σεβόμασταν ἀπολύτως αὐτό».

Παρουσιάζει συγκλονιστικό ἐνδιαφέρον ὅτι γιά πρώτη φορά ὁμολογεῖται δημοσίως πώς κριτήριο γιά τήν ἐκλογή κάποιου σέ δημόσιο ἀξίωμα δέν εἶναι ἡ ἀξιοσύνη του ἀλλά ἡ φυλετική καταγωγή του. Ὅτι κριτήριο γιά τήν ἐκλογή εἶναι οἱ ἀριθμοί, ἡ πλειοψηφία καί ἡ μειοψηφία καί ὄχι οἱ ἱκανότητες ἑνός ἑκάστου. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ τουρκοκίνητοι βρίσκουν καί τά κάνουν. Ὁ Δῆμος Ἰάσμου ἀκόμη καί ἄν ἐγίνετο ἀποδεκτή αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη τακτική ἦταν πάντα πλειοψηφικά χριστιανικός. Προκειμένου ὅμως νά σφυρηλατηθοῦν οἱ πελατειακές σχέσεις ΠΑΣΟΚ – μειονότητος τό 2010 μέ εἰσήγηση τοῦ Γραμματέως τοῦ ΠΑΣΟΚ Σωκράτη Ξυνίδη καί ἀποδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου, προσετέθησαν στό πλαίσιο τοῦ Καλλικράτη μειονοτικά χωριά στόν Δῆμο Ἰάσμου, γιά νά ἀποκτήσουν οἱ μουσουλμάνοι τεχνητά τήν πλειοψηφία στήν περιοχή.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, ἰδού τά ἐπίχειρα. Τό ἀποτελούμενο ἀποκλειστικά ἀπό μουσουλμάνους ὑποψηφίους μειονοτικό κόμμα κατεγράφη πρώτη δύναμις στούς Νομούς Ροδόπης καί Ξάνθης, ἐνῶ τό μοντέλο-προπομπός γιά τό μελλοντικό αἴτημα τῆς αὐτονομίας «εἴμαστε οἱ περισσότεροι, δέν εἴμαστε μειονότητα» ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται στήν πράξη στούς Δήμους τῆς Θράκης. Προκειμένου νά γίνει σαφές πώς τό Προξενεῖο ἤλεγξε μέ μεθόδους μεγάλου ἀδελφοῦ τήν ψῆφο 21.000 μουσουλμάνων στόν ὀρεινό ὄγκο, δημοσιεύουμε τήν ἐπιστολή πού μᾶς ἔστειλε εἰδικός συνεργάτης τῆς «Ἑστίας» στήν περιοχή. Μᾶς γράφει:

«Ὅπως εἶναι γνωστό οἱ φάκελοι ἦταν μπλέ, εἶχαν σφραγῖδα καί ὑπογραφή δικαστικοῦ ἀντιπροσώπου. Ὁ πρῶτος ψηφοφόρος πού ἔμπαινε στό ἐκλογικό τμῆμα εἶχε ἄλλο μπλέ φάκελο δικό του, μέ ἕτοιμο ψηφοδέλτιο τοῦ DEP. Κάποιος ἀπό τήν ἐφορευτική ἐπιτροπή ἤ τόν συνδυασμό τοῦ DEP ἀπασχολοῦσε τόν δικαστικό ἀντιπρόσωπο γιά νά μήν μπορέσει νά δεῖ ὅτι ἔμπαινε λάθος φάκελος, ἐνῶ αὐτός πού ἔκλεινε τήν εἴσοδο τῶν ψηφοδελτίων στήν κάλπη ἦταν “προξενικός”. Ἀφοῦ ψήφιζε κάθε μειονοτικός, ἔβγαινε ἀπό τό ἐκλογικό κέντρο μέ τόν κανονικό φάκελο κενό, τόν ὁποῖο παρέδιδε σέ ἄλλο “προξενικό” (μουσουλμάνο πού λάμβανε ἐντολές ἀπό τό Προξενεῖο). Αὐτός μέ τήν σειρά του τοποθετοῦσε τό ψηφοδέλτιο τοῦ DEP στόν πλαστό μπλέ φάκελο, τόν ἔδινε στόν ἑπόμενο ψηφοφόρο ὁ ὁποῖος ψήφιζε κανονικά».

Δηλαδή, ἡ παράδοσις τῶν κενῶν φακέλων πού ἔδιδαν οἱ δικαστικοί ἀντιπρόσωποι στούς μουσουλμάνους ψηφοφόρους μέ τήν σφραγῖδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἦταν ἡ ἀπόδειξις πώς στήν κάλπη εἶχε ριφθεῖ ὁ πλαστός προξενικός φάκελος καί ὅτι εἶχε ψηφισθεῖ τό μειονοτικό κόμμα! Πῶς δέν ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ψηφοφόροι ἔρριχναν στήν κάλπη πλαστό μπλέ φάκελο μέ τήν σφραγῖδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί ἄλλη μονογραφή, εἶναι κυριολεκτικά ἀπορίας ἄξιον. Βαλκάνια, ὄχι παῖξε γέλασε. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι πώς τό ἴδιο παιγνίδι ἐπιχείρησε νά «στήσει» ὁ Ἐρντογάν καί στήν Νότιο Βουλγαρία ὅπου ζοῦν ἀμιγεῖς μειονοτικοί πληθυσμοί τουρκικῆς καταγωγῆς. Καί ἐκεῖ κατῆλθε μειονοτικό κόμμα ὑπό τίς εὐλογίες του. Ἀλλά ἐκεῖ ὁ ἄγρυπνος φρουρός Βούλγαρος Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσωφ δέν τό ἐπέτρεψε, ἐνῶ ἐδῶ οἱ ὕπνοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ…

Κεντρικό θέμα