Ἰδού ποιόν μᾶς ἔφεραν γιά νά διδάξει πολιτισμό!

Γιά σεξουαλικές ταπεινώσεις καταγγέλλεται ὁ π. Διευθυντής τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν Γιάν Φάμπρ

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι οἱ Ἀριστεροί εἶναι οἱ πεφωτισμένοι. Πώς ἔχουν καλύτερη ἐπαφή μέ τά κοινωνικά καί πολιτιστικά ρεύματα. Πώς βλέπουν πιό μπροστά ἀπό ἐμᾶς τούς ὑπολοίπους, τούς συντηρητικούς. Πώς κάνουν νεωτερικές ἐπιλογές πού δικαιώνονται μέσα στόν χρόνο. Φεῦ! Δύο χρόνια πρίν, ὁ τότε ὑπουργός Πολιτισμοῦ Ἀριστείδης Μπαλτᾶς ἀπεφάσισε νά ἐκδιώξει τόν ἐπιτυχημένο διευθυντή τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν Δημήτρη Λοῦκο, στόν ὁποῖο μάλιστα ἔγινε προσπάθεια νά φορτωθοῦν ἀδικήματα κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος. Ὥς ἕναν βαθμό δικαίως. Ἦτο… κακούργημα πού ἀπεφάσισε νά ἐγκατασταθεῖ στήν Ἑλλάδα τό 2004 καί νά βάλει τό δικό του ἀποτύπωμα στά πολιτιστικά δρώμενά της. Πῶς τόλμησε; Ἀλλά γιά νά φανεῖ πόσο μπροστά εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἡ τότε ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἔκανε μιά μεγάλη ὑπέρβαση. Ὅρισε ὡς Διευθυντή τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν ἕναν «ἐγνωσμένης ἀξίας» ἀλλοδαπό, τόν ἀμφιλεγόμενο Βέλγο σκηνοθέτη Γιάν Φάμπρ. Ἐκεῖνον πού ἦταν εὐρύτερα γνωστός στό φιλοθέαμον κοινό ἀπό τίς εὑρηματικές παραστάσεις του –ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τό καθῶς πρέπει κοινό τῆς «Ἑστίας»– γιά τά «παλλόμενα πέη». Αὐτή ἦταν ἡ μείζων ἐπιλογή μέ τήν ὁποία ὁ ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε νά ὑπερκεράσει τόν Λοῦκο καί νά δώσει τό στίγμα του γιά τόν πολιτισμό. Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀναταραχή ὥστε γρήγορα τό Ὑπουργεῖο ἀνέκρουσε πρύμναν καί ἐδέχθη τήν παραίτηση τοῦ …παλλόμενου Βέλγου. Στήν θέση του τοποθέτησε ὀρθά ἕναν Ἕλληνα, τόν Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀναλόγως τῶν πόρων πού ἔχει παλεύει δύο χρόνια νά ἀνορθώσει τό φεστιβάλ μέ ἀξιόλογα ἀποτελέσματα.

Ἡ «Ἑστία» τόν παρατηρεῖ πῶς ἐπιβλέπει τίς παραστάσεις στό Ἡρώδειο καί τήν Ἐπίδαυρο καί χαίρεται γιά τήν αὐτοπρόσωπη παρουσία του. Ὁ χρόνος ἦρθε δυστυχῶς νά δικαιώσει αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐναντιώθηκαν στίς πρωτοποριακές παραστάσεις καί ἰδέες τοῦ παλλόμενου Βέλγου. Χθές κατηγγέλθη ἀπό χορευτές καί χορεύτριες στό Βέλγιο γιά σεξουαλικές ταπεινώσεις καί ἐκφοβισμό. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές παραθέτουμε αὐτουσίως τό τηλεγράφημα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων:

«Περίπου 20 χορεύτριες καί χορευτές, πρώην συνεργάτες τοῦ Γιάν Φάμπρ, ὑποστηρίζουν σέ ἀνοικτή ἐπιστολή τους, πού δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ὅτι ὑπέστησαν σεξουαλικές ταπεινώσεις καί σεξουαλικό ἐκφοβισμό ἀπό τήν πλευρά αὐτοῦ τοῦ βέλγου καλλιτέχνη, γνωστοῦ γιά τίς ἀμφιλεγόμενες παραστάσεις του.

Στό κείμενό τους, τό ὁποῖο ἀναρτήθηκε στόν ἱστότοπο τοῦ ὁλλανδόφωνου περιοδικοῦ τέχνης recto:verso, αὐτοί οἱ πρώην συνεργάτες καί οἱ ἀσκούμενες καταγγέλλουν συστηματικές “παρενοχλήσεις” ἀπό τήν πλευρά τοῦ φλαμανδοῦ καλλιτέχνη.

Οἱ εἴκοσι συνυπογράφοντες, στήν πλειονότητά τους γυναῖκες –ὀκτώ ἀπό τίς ὁποῖες ἀναφέρουν τό ὄνομά τους– ὑποστηρίζουν πώς “ἡ ταπείνωση ἦταν καθημερινό ψωμί” στούς κόλπους τοῦ θιάσου Troubleyn.

Ἐξηγοῦν πώς ὁ Γιάν Φάμπρ προσκαλοῦσε στό σπίτι του καλλιτέχνες μέ πρόσχημα παραστάσεις ἀναπαραστατικῆς τέχνης καί ἐπιχειροῦσε τότε μιά “σεξουαλική προσέγγιση”.

Σέ ὁρισμένους συνεργάτες προσεφέρθη ἕνα σημαντικό ποσό μετά τίς συναντήσεις αὐτές. Αὐτοί πού ἀρνοῦντο τά χρήματα, ἔβλεπαν τόν ρόλο τους νά περιορίζεται στίς παραστάσεις.

Ὁ Γιάν Φάμπρ κατηγορεῖται ἐπίσης στό ἐν λόγω κείμενο ὅτι ταπείνωσε γυναῖκες σέ πρόβες κάνοντας ἀνοικτά σεξιστικές παρατηρήσεις γιά τό σῶμα τους. Μερικοί ἀπό τούς ὑπογράφοντες ἀναφέρουν πώς ὑπῆρξαν θύματα καί ἄλλοι μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορῶν.».

Δέν ἔχουμε νά σχολιάσουμε πολλά γιά τά ταπεινά ἔνστικτα τοῦ Φάμπρ. Γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ ὅμως ἔχουμε: Ταυτισμένος μέ τήν πρόοδο!

Κεντρικό θέμα