Ἤθελαν νά ρίξουν τόν Μητσοτάκη καί νά προκαλέσουν ἐκλογές

Μεθόδευαν ἀποσταθεροποίηση μέσω ἀναλογικῆς καί ἐπεισόδιο στήν ΑΟΖ Κρήτης

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ νόμιζαν ὅτι τά εἶχαν ὑπολογίσει ὅλα. Τό τριήμερο τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας συνήθως χαλαρώνουν τά ἀνακλαστικά στήν Ἑλλάδα. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν στό μυαλό τους τήν ἔξοδο ἀπό τό κλεινόν ἄστυ, τίς Ἀπόκριες καί τόν χαρταετό. Ὁ κρατικός μηχανισμός ὑπολειτουργεῖ ἀπό τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς. Οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις δέν εὑρίσκονται στό μέγιστο σημεῖο ἑτοιμότητος. Καί πάντως ὄχι στόν Ἕβρο πού δέν ἐθεωρεῖτο μέχρι τίς 29/2/2020 σημεῖο τριβῆς. Ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ ὑπουργοί ἔχουν ἀλλοῦ τήν προσοχή τους. Νόμιζαν ἐπίσης ὅτι μετά τά ἐπεισόδια μεταξύ κατοίκων – ΜΑΤ στήν Χίο καί τήν Λέσβο ἡ Κυβέρνησις ἔχει χάσει τόν ἔλεγχο.

Καί τό κυριώτερο ἀπό ὅλα: οἱ Τοῦρκοι νόμιζαν, ὅπως εἶχε πεῖ ἀλαζονικά ὁ πρέσβυς τους στήν Ἀθήνα σέ κλειστή συνάντηση τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὅτι ἐμεῖς, ἡ Ἑλλάς, παρά τό γεγονός ὅτι εἴμαστε γείτονές τους δεκαετίες, «δέν μποροῦμε νά τούς διαβάσουμε». Τό δυστύχημα γι’ αὐτούς ἀπεδείχθη, ὅπως εἴχαμε ἐγκαίρως προειδοποιήσει τόν πρέσβυ τους ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση, ὅτι καί ἐκεῖνοι δέν μᾶς διάβαζαν σωστά. Νόμιζαν ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ ὕπουλη διάβρωσις τῆς κοινωνίας μέ τήν φράση τῆς πεφωτισμένης –καί ἴσως ξεπουλημένης διανοήσεως «καί τί θέλετε, πόλεμο νά κάνουμε;», εἶχε κατακυριεύσει τήν βαθειά, τήν μέσα, τήν ἀκατέργαστη Ἑλλάδα. Θεωροῦσαν ὅτι οἱ λεονταρισμοί τους ὅτι «θά μᾶς πετάξουν στήν θάλασσα» τρομάζουν τούς ἀκρῖτες. Τελικῶς, τούς πέταξαν ἐκεῖνοι στόν ποταμό Ἕβρο. Οἱ ἀκρῖτες τούς μετανάστες. Τήν πέμπτη φάλαγγα τοῦ Ἐρντογάν. Τό τουρκικό σχέδιο νά καταστεῖ ὁ Ἕβρος τά Ἴμια τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη ἐβασίσθη κατ’ ἀρχάς στήν βαθειά ὑποτίμηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Ἐρντογάν χλεύαζε μέ κάθε εὐκαιρία καί θεωροῦσε ὑποχωρητικό. Ὀπαδό τοῦ κατευνασμοῦ. Ἐβασίσθη στήν ὑποτίμηση τοῦ λαοῦ τοῦ Ἕβρου, πού ὄρθωσε τό ἀνάστημά του καί δημιούργησε μέ τήν ἀποφασιστικότητά του μία νέα λαϊκή ἐθνική ἑνότητα. Ποῦ νά ἤξεραν ποιοί τούς ἐξευτέλισαν ἐκείνη τήν βραδυά στό ποτάμι καί ἐξουδετέρωσαν τίς σφεντόνες τους, τίς μολότωφ τους, τά δακρυγόνα τους. Θά μάθουν κάποτε.

Ἐβασίσθη, τέλος, σέ ἐλλιπῆ δεδομένα καθώς ὁ ἡμέτερος κρατικός μηχανισμός πού οἱ Τοῦρκοι θεωροῦσαν κοιμώμενο ἦταν σέ ἐγρήγορση, μέ ἀφορμή τήν ἐπέλαση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πρώτη συζήτησις γιά λουκέτο στά σύνορα ἔγινε τήν Τετάρτη, σέ μυστική σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου, δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τό διάγγελμα Ἐρντογάν γιά… ἄνοιγμα τῶν συνόρων.

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τό μυστικό σχέδιο τῶν Τούρκων ἀλλά καί μέρος ἀπό τό ἑλληνικό παρασκήνιο τῶν ἡμερῶν στό ὁποῖο ἐμπλέκονται ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ (τέως) Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν, Ἀμύνης καί Ναυτιλίας Νῖκος Δένδιας, Νῖκος Παναγιωτόπουλος καί Γιάννης Πλακιωτάκης, ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος, ὁ ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Θεόδωρος Κλιάρης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Πρωθυπουργοῦ Γρηγόρης Δημητριάδης κ.ἄ.

Τό τουρκικό σχέδιο γιά Ἴμια στόν Ἕβρο εἶχε τέσσερεις βασικούς ἄξονες:

1. Κατάρρευσις τῶν ἑλληνικῶν συνόρων μέ αἰφνιδιαστική ἔφοδο ἀπό 50.000 παρανόμους μετανάστες στούς ὁποίους ἀνετέθη ἡ ἀποστολή νά εἰσβάλουν βαθιά μέσα στό ἑλληνικό ἔδαφος. Ὁ στόχος ἦταν ἡ ἐγκατάστασις 140.000 μεταναστῶν –οἱ ὁποῖοι στήν μεγάλη πλειονότητά τους ὁμιλοῦσαν τήν Τουρκική γλῶσσα– στήν Θράκη. Στόχος ἦταν ἡ ἅλωση τῆς Θράκης.

2. Πτῶσις τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Οἱ Τοῦρκοι θεωροῦσαν ὅτι ὁ νέος Πρωθυπουργός δέν θά ἄντεχε τίς ἐσωκομματικές ἀντιδράσεις ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτυχίας τοῦ προσφυγικοῦ καί εἴτε μέ δική του πρωτοβουλία εἴτε μέ πρωτοβουλία τῶν γνωστῶν ἀγνώστων τῆς ΝΔ θά ἠναγκάζετο τελικῶς νά παραιτηθεῖ καί μέσα σέ κλῖμα ἐθνικῆς τραγωδίας νά προκαλέσει πρόωρες ἐκλογές.

3. Οἱ Τοῦρκοι θεωροῦσαν ὅτι ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική μέσα σέ συνθῆκες ἐθνικῆς τραγωδίας καί πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως θά ἔφερναν χάος στήν Ἑλλάδα. Καί ὅτι ἡ πολιτική σταθερότης θά διελύετο εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη.

4. Οἱ Τοῦρκοι ἐσκέπτοντο ὅτι ἡ διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν τήν ὁποία θά ἐκαλεῖτο νά φέρει εἰς πέρας μία νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας χωρίς πολιτική ἐμπειρία θά ἦταν τό ἰδανικό χρονικό σημεῖο γιά νά στείλουν ἐρευνητικό σκάφος στήν Κρήτη, νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο καί νά καταλάβουν κατοικημένη νῆσο ἤ βραχονησῖδα. Ὅλα αὐτά ἀνετράπησαν καί ἀπεδείχθησαν ὄνειρα ἐαρινῆς νυκτός ἐπειδή:

• Πρῶτον, ἀπό τόν Ὀκτώβριο Ἔνοπλες Δυνάμεις-Ἀστυνομία-Ἐθνοφύλακες καί κάτοικοι τοῦ Ἕβρου προετοιμάζοντο γιά κάθε ἐνδεχόμενο παρατηροῦντες τήν αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπό τόν Βορρᾶ (24% τοῦ συνόλου). Ἡ αὔξησις τῆς ἐγκληματικότητος τούς ἀνησυχοῦσε. Τούς περίμεναν, λοιπόν, τούς Τούρκους. Ἁπλῶς οἱ Τοῦρκοι δέν τό ἤξεραν. Θά θυμοῦνται σέ ὅλη τους τήν ζωή τήν φωσφοριζέ μπογιά πού τούς ἔρριξαν οἱ ἀγρότες γιά νά τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τά σύνορα!

• Δεύτερον, ὁ Πρωθυπουργός συνεκάλεσε σύσκεψη δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τήν στιγμή τῆς κρίσεως καί μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό ζήτησε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νομική θεμελίωση γιά τήν ἀναστολή τῆς Συνθήκης τῆς Γενεύης τοῦ 1951 (περί προσφύγων) καί σφράγισμα τῶν συνόρων. Τήν εἰσήγηση αὐτή ἔγραψε μέ τά χέρια του ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ἡ προϊσταμένη τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΥΠΕΞ, ἡ ὁποία διεφώνησε μέ τήν θεμελίωση, ἀπεπέμφθη ἀπό τόν ὑπουργό μετά ἀπό συνάντηση μαζί του στό γραφεῖο του. Ὁ μεταξύ τους διάλογος ἔγινε κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο πορτραῖτο τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ πού εἶναι τοποθετημένο ἐκεῖ. Ἐάν ζοῦσε θά τόν χειροκροτοῦσε. Στήν ἴδια σύσκεψη ὁ Πρωθυπουργός ζήτησε ἀπό τόν Ἀρχηγό τοῦ Λιμενικοῦ νά ἀλλάξει τό δόγμα καί νά προχωρεῖ ἐφ’ ἑξῆς εἰς ἀνάσχεσιν τῶν βαρκῶν πού μετέφεραν παρανόμους μετανάστες. «Μάλιστα!» ἦταν ἡ μονολεκτική ἀπάντησις τοῦ αἰφνιδιασθέντος ἀρχηγοῦ, ὁ ὁποῖος πρώτη φορά λάμβανε τέτοιες ἐντολές. Συνήθως τό σῶμα του ἔκανε ἔρευνα καί διάσωση, ὄχι ἀποτροπή.

• Τρίτον, ὁ Πρωθυπουργός τηλεφώνησε πάνω ἀπό τρεῖς-τέσσερεις φορές στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο μεταξύ Τετάρτης καί Παρασκευῆς. Ὁ Πρόεδρος τοῦ πρότεινε νά ζητήσει τήν ἐφαρμογή τῶν ἄρθρων 77 καί ἐπέκεινα τῆς Συνθήκης ΕΕ γιά τήν προστασία τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων, πρᾶγμα τό ὁποῖο καί ἔπραξε. Μαξίμου καί Προεδρία ἀντήλλαξαν κείμενα καί συνεργάσθηκαν ἀγαστά ἐκεῖνες τίς ἡμέρες. Παραλλήλως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπικοινώνησε μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος λειτουργῶν μέ ὑπευθυνότητα συγκριτικῶς πρός τήν ἀνώριμο ἐθνικά νεολαία του συνεφώνησε μέ τόν κ. Παυλόπουλο ὅτι δέν θά ἀντιτεθεῖ στήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά λουκέτο στά σύνορα.

Διαπιστώνει κανείς μετά ταῦτα ὅτι τά πάντα λειτούργησαν ἐξαιρετικά. Ὁ λαός ξύπνησε τήν ἡγεσία. Ἀπό τόν κατευνασμό ὁδηγηθήκαμε στήν ἀποτροπή. Ὁ Πρωθυπουργός καί ἡ Κυβέρνησις τό ξέρουν βεβαίως. Καλό εἶναι νά τό καταλάβουμε ὅλοι μας: ὁ λαός τοῦ Ἕβρου ἔσωσε τήν χώρα, τήν Κυβέρνηση καί τόν Πρωθυπουργό στό πρῶτο ἡμίχρονο τῆς μάχης μέ τούς ἀφηνιασμένους Τούρκους. Ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θά καταγράψει τήν ἧττα τοῦ Ἐρντογάν στίς Καστανιές τόν Μάρτιο τοῦ 2020. Δέν τελειώσαμε ὅμως ἀκόμη. Τώρα ἀρχίζουμε. Ἡ Τουρκία παραμένει ἐπικίνδυνη. Ἐμεῖς ὅμως συνετάχθημεν, ἀποδείξαμε ὅτι ὑπάρχει φρόνημα, δέν εἴμαστε σκορποχώρι καί ἀπαντήσαμε. Πρέπει νά τό ξανακάνουμε. Ἄς μήν ἐφησυχάζουμε!

Κεντρικό θέμα