Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀπαξιώνει τίς κατοχυρωμένες Ἀνεξάρτητες Ἀρχές

Ἠρνήθη νά συγκαλέσει τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν τοῦ Κοινοβουλίου ὁ Πρόεδρος, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ γιά τίς ὑποκλοπές ἀπό τήν ΑΔΑΕ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ κατοχυρωμένες Ἀνεξάρτητες Ἀρχές ἀπαξιώνονται, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις καί οἱ βουλευτές της εἶχαν ψηφίσει τό νομοθετικό πλαίσιο γιά τήν λειτουργία τους. Παρά τόν θόρυβο γιά τίς ὑποκλοπές καί τά πολλά ἐρωτήματα πού ἔχουν δημιουργηθεῖ σχετικά μέ τήν λειτουργία τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας ἀρνεῖται νά συγκαλέσει τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Διασφαλίσεως τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν γιά τό φλέγον αὐτό ζήτημα.

Ἔτσι, μετά τήν ἐπίκληση τοῦ ἀπορρήτου ἀπό βασικούς μάρτυρες τοῦ σκανδάλου τῶν ὑποκλοπῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν νά ἐνημερώσουν τό Κοινοβούλιο καί τόν ἑλληνικό λαό γιά τίς ἐνέργειες τῆς ΕΥΠ, ἦλθε καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Προεδρείου τῆς Βουλῆς νά ἀπαγορεύσει στόν πρόεδρο τῆς ΑΔΑΕ νά προσέλθει στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή. Κατά τόν τρόπο αὐτό, ἀπερρίφθη τό αἴτημα τοῦ Χρήστου Ράμμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπευθύνει ἐπιστολή στό προεδρεῖο τῆς Ἐπιτροπῆς, προκειμένου νά παρουσιάσει στοιχεῖα ἀπό τήν ἕως τώρα ἔρευνα πού ἔχει πραγματοποιήσει κλιμάκιο τῆς Ἀρχῆς.

Πάντως, μετά τά ὅσα συνέβησαν τούς προηγούμενους μῆνες, δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ ἄρνησις τοῦ προεδρείου τῆς Ἐπιτροπῆς νά ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν κ. Ράμμο. Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κωνσταντῖνος Τασούλας ἐδέχθη ἀρχικῶς τηλεφώνημα ἀπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος τοῦ ζήτησε νά κάνει δεκτό τό αἴτημα τοῦ κ. Ράμμου. Ἀμέσως μετά δήλωσε ἐνώπιον δημοσιογράφων ὅτι «ἡ Ἐπιτροπή καλεῖ, δέν αὐτοπροτάσσεται κάποιος.» «Δέν ὑπάρχουν αὐτόκλητοι καλεσμένοι. Δέν εἶναι παραξενιά ἤ πεῖσμα, ὑπάρχει θεσμική διαδικασία» ἰσχυρίσθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι προχθές ὁ κ. Ράμμος εἶχε στείλει στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας ἐπιστολή, ζητῶν νά προγραμματισθεῖ ἔκτακτη συνεδρίασις γιά νά ἐνημερώσει τά μέλη της γιά τά δεδομένα πού ἔχει συγκεντρώσει ἀπό τούς παρόχους τηλεπικοινωνίας. Ἡ ΝΔ ἀπήντησε ἀμέσως ἀρνητικῶς. Ὁ δέ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσε ὅτι «μετά ἀπό ἕξι μῆνες συσκότισης καί συγκάλυψης ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας γιά τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν ἔφτασε. Μετά τήν ἐπιστολή τοῦ Προέδρου τῆς ΑΔΑΕ πού ζητᾶ νά ἐνημερώσει τή Βουλή γιά τά εὑρήματα τῶν ἐρευνῶν της, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ὀφείλει ἄμεσα καί χωρίς καθυστερήσεις νά ὁρίσει συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν.» Στήν ἐπικοινωνία πού εἶχαν οἱ κ. Τασούλας καί Τσίπρας, ὁ τελευταῖος ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκη ἡ Βουλή νά ἀνταποκριθεῖ ἄμεσα στό αἴτημα τοῦ κ. Ράμμου, διότι ἡ ἐνημέρωσις τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποτελεῖ ζήτημα μείζονος θεσμικῆς σημασίας. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐξέφρασε τήν ἄποψη, ὅτι ἡ κλῆσις τοῦ κ. Ράμμου ὀφείλει νά γίνει μέ τήν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν κομμάτων.

Σημειώνεται πώς θά μποροῦσε νά γίνει καί μέ τίς διαδικασίες πού ὁ Κανονισμός προβλέπει γιά τά 2/5 τῆς Ἐπιτροπῆς, δηλαδή τῆς κοινοβουλευτικῆς μειοψηφίας, ἀλλά ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο θά ἀποτελοῦσε πλῆγμα στό κῦρος τοῦ Κοινοβουλίου καί θά ὑποτιμοῦσε τήν θεσμική διάσταση τοῦ ζητήματος, καθώς θά ἐνεφάνιζε τά κόμματα νά ἐρίζουν ἀκόμη καί γιά ὅσα ὁρίζει τό Σύνταγμα. Κάλεσε τόν κ. Τασούλα νά ἐπανεξετάσει τήν στάση του.

Ἀφοῦ ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι ὁ κ. Ράμμος εἶναι persona non grata γιά τήν Νέα Δημοκρατία, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπεχώρησε ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις τῆς ΝΔ νά μήν ἐνημερωθεῖ ἡ Ἐπιτροπή γιά τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης. Συμφώνως πρός τόν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθανάσιο Μπούρα, προκειμένου νά κληθεῖ ὁ κ. Ράμμος, ἀπαιτεῖται νά κατατεθεῖ σχετικό αἴτημα πού θά ὑπογράφεται ἀπό τά 2/5 τῶν μελῶν της, ὥστε ὁ κ. Ράμμος νά ἐμφανισθεῖ στήν Ἐπιτροπή. Αὐτό ὅμως μπορεῖ νά γίνει τό νωρίτερο σέ ἕνα μῆνα, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ἀρκετός χρόνος λόγῳ τῶν διαδικαστικῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, στήν Διάσκεψη τῶν Προέδρων τῆς Βουλῆς, ἡ γραμματεύς τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ὄλγα Γεροβασίλη χαρακτήρισε «πρωτοφανῆ» τήν «ἄρνηση τοῦ Κοινοβουλίου» νά παραστεῖ ὁ κ. Ράμμος, καί κάλεσε τόν κ. Τασούλα νά ἐνημερώσει τήν Διάσκεψη γιά τίς προθέσεις τους. Ὁ τελευταῖος ἐπεφυλάχθη νά ἀπαντήσει. Ἡ κ. Γεροβασίλη δήλωσε ὅτι βάσει νόμου ὁ κ. Ράμμος μπορεῖ νά προσέλθει σέ ἀκρόαση, νά μιλήσει μέ ἀρχηγούς κομμάτων, μέ τόν εἰσαγγελέα ἀλλά καί μέ τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς. «Ὁ κ. Ράμμος στέκεται στό ὕψος του καί δέν ἀφήνει νά εὐτελίσουν τήν ΑΔΑΕ. Ὁ κ. Ράμμος δρᾶ ἐντός τῶν ἁρμοδιοτήτων καί ἐντός τῶν καθηκόντων του» εἶπε ἡ γραμματεύς τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Κεντρικό θέμα