ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ πρώτη καταδίκη τῆς Ἑλλάδος στό Εὐρωκοινοβούλιο μετά 44 χρόνια στήν ΕΕ!

Βολές κατά τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιά «πολιτική μεροληψία» στά Τέμπη – Ὑποκλοπές, καί ἐλευθερία Τύπου ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στήν εὐρωομάδα τοῦ Μακρόν νά συνασπισθεῖ μέ τούς Σοσιαλιστές, τούς Πράσινους τήν Ἀριστερά, καί ἕξι δεξιούς ευρωβουλευτές – Πρώτη φορά καταδίκη γιά κυβέρνηση πού ἀνήκει στό ΕΛΚ!

ΕΝΩΠΙΟΝ ὀδυνηρῆς ἐκπλήξεως εὑρέθη τό Μέγαρο Μαξίμου χθές τό μεσημέρι, ὅταν ἐπληροφορήθη πώς ἡ πρώτη καταδίκη τῆς Ἑλλάδος σέ ἐπίπεδο Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, στά 44 χρόνια τῆς συμμετοχῆς της στό εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα, εἶναι γεγονός. Καμμία ἄλλη κεντροδεξιά κυβέρνησις τῆς Εὐρώπης δέν κατάφερε νά συσπειρώσει ἐναντίον της τόσο ἑτερόκλητες πολιτικές ὁμάδες, καί γιά πρώτη φορά ἀπό τήν μεταπολίτευση, τό κοινοβούλιο τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τίθεται στό στόχαστρο ἑνός ἄλλου ἀντιπροσωπευτικοῦ σώματος, τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου! Ἡ εὐρωομάς Renew, ἡ ὁποία πρόσκειται στόν Γάλλο Πρόεδρο Ἐμμανυέλ Μακρόν, συμμάχησε μέ τούς Σοσιαλιστές, τήν Ἀριστερά καί τούς Πράσινους, ἐκφράζοντας τίς ἀνησυχίες τους γιά τίς παραβάσεις τοῦ κράτους Δικαίου στήν χώρα μας καί τήν παραβίαση σειρᾶς δικαιωμάτων. Εἶναι, ἄλλως τε, χαρακτηριστικό τό γεγονός πώς τό «En Marche» τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν βρέθηκε γιά τούς σκοπούς τοῦ ψηφίσματος στό ἴδιο «στρατόπεδο» μέ τό γερμανικό Die Linke.

Πρόκειται περί μίας βαρειᾶς ἥττας ἐντυπώσεων. Ὑπέρ τοῦ καταδικαστικοῦ κειμένου ψήφισαν ἀκόμη καί ἕξι εὐρωβουλευτές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐνῷ ἄλλοι ἑπτά προτίμησαν νά ψηφίσουν λευκό καί ὄχι νά καταψηφίσουν. «Ναί» στό ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου εἶπαν οἱ εὐρωβουλευτές τοῦ ΕΛΚ Νταβίντ Κάζα, Μπρίς Ὀρτεφέ, Μαριάν-Ζάν Μαρινέσκου, Σίρπα Μαρία Πιετικάινεν, Λοῦντεκ Νιντερμάγιερ καί Περνίλε Βάις. Ἡ κυβέρνησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἔγινε ἡ πρώτη κυβέρνησις πού καταδικάζεται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οὖσα μέλος τῆς ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Ἡ Νέα Δημοκρατία, τό κόμμα τῆς Εὐρώπης στήν χώρα μας, κατηγορεῖται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιά ὀπισθοδρόμηση τοῦ κράτους Δικαίου στήν Ἑλλάδα καί ἡ Ἀθήνα ἀπειλεῖται μέ διακοπή τῆς ἀπαραίτητης εὐρωπαϊκῆς χρηματοδοτήσεως.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν στάση πού τήρησαν οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές, ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἦταν ἀπών ἀπό τήν ψηφοφορία, καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἀντετέθη στό ψήφισμα. Ἀπόντες ἀπό τήν ψηφοφορία ἦταν οἱ εὐρωβουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης καί Στέλιος Κούλογλου. Κατά τοῦ ψηφίσματος ἐτάχθη ἡ Εὔα Καϊλῆ καί ὁ εὐρωβουλευτής τῆς Ἑλληνικῆς Λύσεως Μανώλης Φράγκος, ἐνῷ παρόντες δήλωσαν οἱ Εὐρωβουλευτές τοῦ ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης καί Λευτέρης Νικολάου – Ἀλαβᾶνος. Ἡ ὑπόθεσις τῆς σιδηροδρομικῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν καί ὁ τρόπος διερευνήσεως πολιτικῶν ἤ ποινικῶν εὐθυνῶν μέσῳ ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς στήν Βουλή εἶναι μία ἀπό τίς βασικές αἰτίες καταδίκης τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό ὁποῖο σημειώνει στό ψήφισμά του πώς πρέπει νά ἐξετασθοῦν «ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι φορεῖς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων.» Ἡ ὑπόθεσις τῶν ὑποκλοπῶν, τό ζήτημα τῆς ἐλευθερίας τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως καί ὁ ρόλος τῶν ὀλιγαρχῶν σέ αὐτά, καθώς καί ὁ ἀδιαφανής τρόπος χορηγήσεως κρατικῶν ἐπιδοτήσεων, ὁδήγησαν τούς Εὐρωβουλευτές νά ἐκφράσουν τίς ἀνησυχίες τους γιά τήν κατάσταση τοῦ κράτους Δικαίου καί τῆς Δημοκρατίας στήν χώρα μας καί σέ ἔγκριση τοῦ σχετικοῦ ψηφίσματος μέ 330 ψήφους ὑπέρ, 254 ψήφους κατά καί 26 ἀποχές.

Κόλαφος εἶναι τό ψήφισμα τῆς Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν. Ἀναφέρεται ὅτι εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά γίνει «γρήγορα καί ὁλοκληρωμένα» ἡ δικαστική ἔρευνα, «καλύπτοντας ὅλους τούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων», ὅπως σημειώνεται χαρακτηριστικῶς. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο «δέν εἶναι ἱκανοποιημένο μέ τόν τρόπο πού διεξάγεται ἡ διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται νά στερεῖται πολιτικῆς ἀμεροληψίας καί νά εἶναι ἀπρόθυμη νά καλέσει βασικούς πραγματογνώμονες γιά κατάθεση.» Προστίθεται, ἐπίσης, πώς τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο εἶναι «βαθιά ἀνήσυχο ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου νά διεξάγει μία ἔρευνα ὅπως ζητήθηκε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία, σχετικῶς μέ δύο πρώην ὑπουργούς Μεταφορῶν.»

Τό Εὐρωκοινοβούλιο ὑπενθυμίζει, ἐπίσης, πώς ἡ Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία κίνησε ἔρευνα στίς 28 Νοεμβρίου 2022 σχετικῶς μέ τήν κατάχρηση ἐπιδοτήσεων ὕψους 700 ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά ἕνα σύστημα ἀσφαλείας τῶν σιδηροδρόμων. Τονίζει πώς ἀπό τότε ἔχουν συλληφθεῖ 23 ἄτομα σέ σχέση μέ τό σκάνδαλο, μέ ἐξαίρεση τούς (πρώην) ὑπουργούς τῆς Κυβερνήσεως, οἱ ὁποῖοι προστατεύονται ἀπό τήν δίωξη μέ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, γιά τήν ὁποία ἔγινε ἐπίκληση τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Εἰδική μνεία γίνεται στήν προσφάτως δημοσιευθεῖσα ἐτήσια ἔκθεση τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ), ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε χιλιάδες ὑποθέσεις εἰσαγγελικῶν ἐντολῶν γιά τήν ἀπόκτηση προσβάσεως σέ ἐπικοινωνίες γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Ὅπως ἐπισημαίνεται, δέν εἶχαν ἀναφερθεῖ ἐγκαίρως στήν ΑΔΑΕ ἀπό τήν ἑλληνική Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ΕΥΠ) καί τήν Διεύθυνση Ἀντιμετωπίσεως Εἰδικῶν Ἐγκλημάτων Βίας τῆς Ἀστυνομίας. Σημειώνεται, ἐπίσης, ὅτι ἀνεξάρτητες ἀρχές, ὅπως ἡ ΑΔΑΕ καί ἡ ἑλληνική Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ), ὑφίστανται αὐξανόμενη πίεση λόγῳ τοῦ ἔργου τους ἀναφορικῶς μέ τήν παράνομη παρακολούθηση τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων ἀπό τήν ΕΥΠ, ἐνῷ καταγγέλλεται ἡ χρῆσις κακόβουλου λογισμικοῦ γιά τήν παρακολούθηση ἰδιωτικῶν συνομιλιῶν πολιτικῶν προσώπων καί δημοσιογράφων. Ἐκτενεῖς εἶναι οἱ ἀναφορές τοῦ ψηφίσματος στήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στά ἑλληνικά μέσα ἐνημερώσεως. Ἀρχικῶς, γίνεται λόγος γιά τήν «λίστα Πέτσα» καί τά 20 ἑκατομμύρια εὐρώ κρατικῶν κονδυλίων, τά ὁποῖα διενεμήθησαν σέ μέσα ἐνημερώσεως γιά ἐπικοινωνιακές ἐκστρατεῖες στόν τομέα τῆς δημόσιας ὑγείας, συμπεριλαμβανομένων ἀνύπαρκτων ἱστοτόπων καί προσωπικῶν ἱστολογίων, ἐνῷ ὁρισμένα μέσα ἐνημερώσεως ἀπεκλείσθησαν ἐντελῶς χωρίς καμμία αἰτιολόγηση καί μέ ἀδιαφανῆ κριτήρια. Ὅπως σημειώνεται, σύμφωνα μέ προκαταρκτική ἔρευνα τοῦ ἑλληνικοῦ Σώματος Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, τοὐλάχιστον 270 χρηματοδοτούμενα μέσα ἐνημερώσεως δέν εἶχαν καταχωρισθεῖ ὀρθῶς καί νομίμως, μέ τήν ἀπώλεια δημόσιων πόρων νά ὑπερβαίνει τά 3 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Ἡ χώρα μας ἐντάσσεται στήν «μαύρη λίστα» τῶν κρατῶν πού καταδικάζονται ἀπό τό κοινοβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά καταπάτηση τοῦ κράτους Δικαίου. Προηγήθηκε τό 2020 ἡ καταδίκη τῆς Πολωνίας ἐπί πρωθυπουργίας Ματέους Μοραβιέτσκι, ὅμως τό τότε κυβερνῶν κόμμα «Νόμος καί Δικαιοσύνη» ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν Εὐρωπαίων Συντηρητικῶν καί Μεταρρυθμιστῶν. Τό καλοκαίρι τοῦ 2023 τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο υἱοθέτησε ψήφισμα μέ τό ὁποῖο κατεδίκασε τήν παραβίαση τοῦ κράτους Δικαίου καί στήν Οὑγγαρία, ὑπό τό πρῖσμα τῆς ἐπικείμενης Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπό τήν Βουδαπέστη. Εἶχαν προηγηθεῖ προειδοποιήσεις τοῦ σώματος πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας, Βίκτωρ Ὀρμπάν, καί τήν κυβέρνησή του, ἰδίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν κατάχρηση εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων.

Ἡ υἱοθέτησις τοῦ ψηφίσματος ἀποτελεῖ προϊόν συμβιβασμοῦ ἀνάμεσα στίς τόσο διαφορετικές πολιτικές ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Γι’ αὐτόν τόν λόγο, στό ψήφισμα συμπεριλαμβάνονται ζητήματα ὅπως ἡ δολοφονία τοῦ Ζάκ Κωστόπουλου, ἡ ὑπόθεσις τοῦ Παναγιώτη Δημητρᾶ, ὁ γάμος τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί ἡ ἀναφορά σέ «ἐθνικές μειονότητες» μέ τά ὁποῖα ἡ ἐφημερίς μας ἐκφράζει τήν ριζική διαφωνία της.

Κεντρικό θέμα