«Ἡ πορνεία εἶναι ἐργασία»!

Αριστερά: Ἡ αφισα το Gay Pride. Δεξιά: Ἡ αναρτησις την οποια μελος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος εχαρακτρισε «ελεεινό ομοφοβικό ξεβρασμα».

Τό ἐφετινό Gay Pride τῶν Ἀθηνῶν ἔχει ὡς κεντρικό σύνθημα «Ἕνας νόμος δέν ἀρκεῖ» καί ζητεῖ ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη νά ἀναγνωρισθεῖ ἡ «σεξ-εργασία» ὡς ἀπασχόλησις – Μετά τό «ναί» τῆς ΝΔ στήν σύσταση Ἐπιτρόπου ΛΟΑΤΚΙ στήν νέα Κομμισσιόν, τώρα ἐγείρονται καί νέα αἰτήματα – Τό «τρίτο φῦλο» στό τραπέζι

ΟΤΑΝ πρό ὀλίγων ἑβδομάδων ἐκυκλοφόρησε στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ἡ εἰκόνα ἑνός κανονικοῦ ζευγαριοῦ μέ τήν προτροπή «Supporting heterosexuality while it’s still legal-Ἐνισχύστε τήν ἑτεροφυλοφιλία ὅσο εἶναι ἀκόμη νόμιμη», ἀντέδρασε ἐξέχον μέλος τῆς ἑλληνικῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος μέ τά σχόλια: «Π…ς. Δέν σᾶς ἀπειλεῖ κανείς», γιά νά ἐπανέλθει παρακάτω σχολιάζοντας ὅτι πρόκειται γιά «ἐλεεινό ὁμοφοβικό ξέβρασμα.» Ἀφήνουμε στήν κρίση τῶν ἀναγνωστῶν μας καί τό λεξιλόγιο τῆς ἀναρτήσεως (δέν μᾶς ἔχουν συνηθίσει ἄλλως τε σέ εὐπρεπῆ ἐκφορά λόγου ὁρισμένα μέλη τῆς ἐν λόγῳ κοινότητος) καί κρατᾶμε τήν ἀμετροέπεια καί τήν παντελῆ ἔλλειψη μέτρου πού ἀναδεικνύεται ἀπό αὐτήν.

Πράγματι, ἡ συμπεριφορά τῶν προσώπων αὐτῶν ἔχει ξεφύγει ἀπό κάθε ὅριο. Ἦταν ἡ ἐμμονή τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά κάνει τά «ἀδύνατα δυνατά» γιά νά ψηφισθεῖ ὁ νόμος γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων; Ἦταν τό γεγονός ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πανηγύρισε μαζί τους τήν ψήφιση τοῦ νόμου αὐτοῦ; Νά σημειωθεῖ ὅτι προηγούμενο δέν ἔχει ὑπάρξει. Ποτέ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας δέν συμμετεῖχε σέ τέτοιες ἐκδηλώσεις. Γιά κανένα νομοθέτημα. Οὔτε κἄν γιά τήν –πράγματι ἱστορική– ψήφιση τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στήν τότε ΕΟΚ.

Τό ἀποτέλεσμα πάντως εἶναι ἁπτό καί συγκεκριμένο. Καί ἀποτυπώνεται κατά τόν πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στήν ἀφίσα τοῦ ἐφετινοῦ «Athens Pride» πού πλέον ἀπό «παρέλασις» ἑνός ἀπογεύματος ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ ὁλόκληρη ἑβδομάδα δράσεων! «Ἕνας νόμος δέν εἶναι ἀρκετός» εἶναι τό κεντρικό σύνθημα τῆς σχετικῆς ἀφίσας πού «κατακλύζει» τά πάννελ τῶν διαφημιστικῶν καταχωρήσεων στούς σταθμούς τοῦ μετρό καί σέ ἄλλα σημεῖα τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τόν Πρωθυπουργό, ὁ ψηφισθείς νόμος τοῦ ἐξησφάλισε ἰσότητα. Ἐκεῖνοι τί παραπάνω θέλουν;

Προνόμια; Δέν τούς ἔφθασε τό «ναί» τῆς ΝΔ σέ ψήφισμα τῆς ΕΕ ὑπέρ τῆς συστάσεως θέσεως Ἐπιτρόπου ΛΟΑΤΚΙ στήν νέα Κομμισσιόν;

Διαβάζουμε ὅμως καί τά ἕτερα συνθήματα τῆς ἀφίσας πέρα ἀπό τό κεντρικό καί ἀρχίζουμε ἀπό τήν κορυφή: «Ἡ σεξεργασία εἶναι ἐργασία»! Διερωτώμεθα γιατί δέν χρησιμοποιοῦν τήν καθιερωμένη λέξη γιά τήν συγκεκριμένη δραστηριότητα: Πορνεία. Μήπως πρόκειται γιά κάτι διαφορετικό; Καί συνεχίζουμε: «Ὄχι ἄλλη βία καί ρητορική μίσους». Ἄς κοιταχθοῦν στόν καθρέφτη. Ἄν δέν εἶναι ρητορική μίσους ἡ ἔκφρασις «ἐλεεινό ξέβρασμα», διερωτώμεθα τί εἶναι. Καί τήν ἐχρησιμοποίησε δημοσίᾳ μέλος τῆς κοινότητος. Ὄχι κάποιος …«ὁμοφοβικός».

Καί στήν συνέχεια: «Τρίτη καταχώριση φύλου», «Πλήρης συμπερίληψη στά τράνς ἄτομα» καί «Συμπεριληπτική ἐκπαίδευση». Τήν ἐκπαίδευση γιατί τήν ἐμπλέκουν; Θέλουν νά «ἐπεκταθοῦν» καί ἐκεῖ; Γράφουν καί πολλά ἄλλα ἐν πολλοῖς ἀνυπόστατα, τά ὁποῖα ὅμως δεικνύουν προθέσεις καί μία κατεύθυνση. Νά συνεχίσουν νά ἀμφισβητοῦν τά θεμέλια τῆς οἰκογενείας καί τῆς κοινωνίας μας. Κάτι πού διαταράσσει τήν σταθερότητα ἡ διασφάλισις τῆς ὁποίας ἔπρεπε νά εἶναι πρωταρχικός σκοπός, κάθε κόμματος, ὀργανώσεως καί κοινωνικοῦ φορέως.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τοῦ ποιός μπορεῖ νά πιστεύει ὅτι συμβάλλουν στήν κοινωνική σταθερότητα καθημερινές δράσεις (ἑπτά μετρήσαμε στόν σχετικό δικτυακό τόπο) ἐπί μίαν ὁλόκληρη ἑβδομάδα καί μάλιστα σέ ἐμβληματικούς χώρους ὅπως ἡ Τεχνόπολις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί τό Δημοτικό Θέατρο τοῦ Πειραιῶς. Ὡς πρός τό τί ἀκριβῶς εἶναι οἱ δράσεις αὐτές, παραθέτουμε τήν περιγραφή τῆς ταινίας πού θά προβληθεῖ στήν Τεχνόπολη: «Ἡ Πάολα, ἡ Μπέτι καί ἡ Εὔα, τρεῖς τράνς γυναῖκες στά 60 τους σέ μιά νυχτερινή βόλτα στήν Ἀθήνα, ἐπισκέπτονται ξανά τούς δρόμους καί τά μέρη ὅπου ξεκίνησαν τή σεξεργασία, ὅπου διασκέδασαν καί βρῆκαν τόν ἔρωτα, ἀγωνίστηκαν, ὑπῆρξαν καί ἀντιστάθηκαν ἔνδοξα». Προφανῶς καί δέν ὁμιλοῦν γιά τήν παραδοσιακή πορνεία, ἀλλά μᾶς εἶναι παντελῶς ἀκατανόητο τί ἔναντι τίνος «ἀγωνίστηκαν» οἱ ἐν λόγῳ καί τί τό ἔνδοξο ὑπάρχει σέ αὐτό! Μήπως θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν νά ξεχάσουμε καί τήν γλῶσσά μας;

Κεντρικό θέμα