Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΜΑΣ, προμαχών τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου, ἀλλά καί ὁ ὅμιλός μας ἀσκοῦν αὐστηρῶς θεσμική κριτική στόν κύριο Πρωθυπουργό στά τρία χρόνια τῆς θητείας του, χωρίς ποτέ νά υἱοθετεῖ ἀκρότητες. Μέ ἔμφαση στά ἐθνικά θέματα καί στήν πιστή τήρηση τῶν ἀρχῶν τῆς ΝΔ ὅπως αὐτές περιγράφονται στήν ἱδρυτική της διακήρυξη. Ἔννοια μας εἶναι πάντοτε ἡ πατρίδα καί ἡ παράταξις. Ἡ κριτική αὐτή δέν ἄρεσε στόν κύριο Πρωθυπουργό, μέ συνέπεια νά τιμωρηθοῦμε μέ ἀποκλεισμό ἀπό τήν κατανομή τῶν κονδυλίων τῆς περίφημης λίστας Πέτσα (τιμή μας, εἶναι πειστήριο τῆς ἀνεξαρτησίας μας) ἀλλά καί νά ἀπειληθεῖ ὁ ἐκδότης μας μέ παραπομπή στό εἰδικό δικαστήριο μέ τήν γελοία κατηγορία τῆς συμμετοχῆς σέ ἐγκληματική ὀργάνωση. Κατηγορία ἡ ὁποία κατέπεσε πανηγυρικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ἀνώτατου δικαστικοῦ συμβουλίου. Ὡστόσο παρατηρῶντας τό πῶς συμπεριφέρονται στόν κύριο Μητσοτάκη αὐτές τίς μέρες συγκροτήματα τά ὁποῖα εὐνοήθηκαν σκανδαλωδῶς κατά τή διάρκεια τῶν ἡμερῶν του στήν ἐξουσία, δυστυχῶς ἀνακαλοῦμε στή μνήμη μας τήν περίφημη φράση «δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται». Ἤ τήν ἄλλη διάσημη φράση «οὐδείς ἀσφαλέστερος ἐχθρός τοῦ εὐεργετηθέντος».

Συγκροτήματα τά ὁποῖα δόξαζαν τόν Πρωθυπουργό πρίν ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες ἀκριβῶς, πανηγύριζαν γιά τήν διανομή τοῦ νέου πλούτου καί γιά τήν αὔξηση τοῦ ἀκαθάριστου ἐθνικοῦ προϊόντος κατά 5% ἕως τά τέλη τοῦ ἔτους, σήμερα πρωταγωνιστοῦν στήν ἐκστρατεία ἀποδομήσεως τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Συμπεριφερόμενα ὡς οἱ πολιτικοί «Βροῦτοι» τοῦ συστήματος τῆς διαπλοκῆς.

Εἶναι ἐντυπωσιακό: τό πλέον φιλικό συγκρότημα πρός τόν κύριο Μητσοτάκη στά φύλλα τοῦ Σαββατοκύριακου τόν ἀντιμετώπισε ὡς …παρελθόν χρησιμοποιῶντας διαρκῶς ὅταν ἀνεφέρετο σέ αὐτόν ρήματα σέ χρόνο ἀόριστο!!! Προαναγγέλλοντας ὅτι ἔχει ἀρχίσει «νέο παιχνίδι στήν πόλη» γιά τόν ἑπόμενο ἡγέτη πού θά ἐκπροσωπήσει πειστικά τόν κεντρῶο χῶρο. Χαρακτηρίζοντας τίς ὑποκλοπές ὡς τήν «Novartis τοῦ κυρίου Μητσοτάκη». Ὡς «κηλῖδα πού θά σφραγίσει τήν διακυβέρνησή του καί θά τόν ἀκολουθήσει ἕως τίς ἐκλογές». Δέν εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοί πού χρησιμοποιοῦμε αὐτούς τούς χαρακτηρισμούς. Εἶναι οἱ χθεσινοί φίλοι τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ καί κατά τά φαινόμενα αὐριανοί του ἐχθροί. Εἶναι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους δεχόταν στό Μαξίμου πρό δύο ἑβδομάδων νά τούς ἐξηγήσει τίς μύχιες σκέψεις του γιά τίς ἐκλογές. Αὐτοί τόν διασύρουν καί τόν διαπομπεύουν σήμερα. Αὐτοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ἐκτός ἀπό τόν κύριο Ἀνδρουλάκη παρακολούθησε καί ὀκτώ ἀκόμη πολιτικά πρόσωπα. Ὁ ἀκούσιος αὐτός συντονισμός τῶν συγκροτημάτων ΜΜΕ πού δείχνει σέ πρώτη φάση τήν διάρρηξη τοῦ μετώπου τῶν μέσων ἐνημερώσεως πού ὁδήγησε τόν κύριο Μητσοτάκη στήν ἐξουσία (προηγήθηκε ἡ διάρρηξις τοῦ πολιτικοῦ μετώπου μέ τήν ἀποχώρηση τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου ἀπό τό ἀντί ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο), προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῆς ἐνοχλημένης Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὁποία μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωσή της ὑποστήριξε ὅτι «σύντομα θά διαψευστοῦν διάφορα εὐφάνταστα σενάρια πού ἀφοροῦν πληροφορίες χωρίς στοιχεῖα γιά παρακολούθηση προσώπων εἴτε τήν χρήση λογισμικοῦ ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές παρά τίς ἐπανειλημμένες διαψεύσεις».

Ἡ ἐπίθεσις αὐτή τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπευθύνεται στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά ἄν ἀναγνώσει κανείς τίς ἀνακοινώσεις τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως δέν θά βρεῖ τέτοιους χαρακτηρισμούς καί τέτοιους ἰσχυρισμούς γιά ἐπί πλέον παρακολουθήσεις. Ἐάν ἀντιθέτως μελετήσει μέ προσοχή τά πρωτοσέλιδα καί τά ρεπορτάζ τῶν συγκροτημάτων στά ὁποῖα ἔδιδε μῆνα παρά μῆνα ὁ κύριος Μητσοτάκης συνεντεύξεις καί τῶν ὁποίων ἦταν προνομιακός συνομιλητής, θά διαπιστώσει ὅτι αὐτοί οἱ ἰσχυρισμοί πού εἶναι βεβαίως πρός ἀπόδειξη δημοσιεύονται σέ αὐτά!

«Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ἀποκαλύψεις καί περιστατικά γιά τά ὁποῖα ἀποκλειστικά ὑπεύθυνη εἶναι ἡ ἴδια. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἐκτιμᾶται καί διαφαίνεται ὅτι θά βρίσκεται ἀπολογούμενη ἐπί μακρόν» ἐκτιμᾶ ἡ ἔγκυρη τοῦ λιμένος. Ἡ ὁποία μάλιστα στό κύριο ἄρθρο της χρησιμοποιῶντας χρόνο ἀόριστο τοποθετεῖ τόν κύριο Μητσοτάκη στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας προώρως μέ τήν φράση «ἔδειχνε πρόσωπο μέ πεποιθήσεις καί δυνατότητες» καί μέ τήν προσθήκη ὅτι «ἄν κάτι ὀφείλει, εἶναι νά πεῖ ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τό σκάνδαλο καί νά ἐπιμείνει ἔστω πληγωμένος καί ὑπονομευμένος, μέ ὅποιο κόστος, στήν θεσμική θωράκιση τῆς Δημοκρατίας μας».

Ποιό εἶναι τό «ὅποιο κόστος» γιά τόν Πρωθυπουργό τό ὑποδεικνύουν δικές του δυνάμεις σέ ἄλλο σημείωμα, στό ἴδιο συγκρότημα, τό ὁποῖο ἀποφαίνεται μέ βεβαιότητα τό ἑξῆς: «κρίσιμα κομμάτια τοῦ πολιτικοῦ πάζλ θά μετακινηθοῦν προσεχῶς. Ἀκόμη κι ἄν τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν μέ διάφορους τρόπους πιεστεῖ πρός τά κάτω στή λίστα τῆς ἐπικαιρότητας. Οἱ περίφημοι κεντρῶοι ψηφοφόροι θεωροῦνται περιζήτητοι ἀκριβῶς λόγῳ τῆς προσοχῆς πού ἀποδίδουν σέ θέματα Δημοκρατίας. Ἡ ἰσχύς τοῦ ἀντί ΣΥΡΙΖΑ μετώπου κάποια στιγμή θά ἐξέπνεε, καί τό ἐρώτημα εἶναι ποιός μπορεῖ νά πλησιάσει αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐφόσον ἡ ἐν λόγῳ σχέση ἴσως διαρραγεῖ μόνιμα. Ὅπως θά ἔλεγαν καί οἱ Ἀμερικᾶνοι, ἔχουμε νέο παιχνίδι στήν πόλη».

Τό ἴδιο συγκρότημα χαρακτηρίζει τό γραφεῖο τοῦ τέως γενικοῦ γραμματέως τῆς κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη τό ὁποῖο βρίσκεται πέντε μέτρα μακριά ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου «ἄτυπο κέντρο διακυβέρνησης τῆς χώρας». Ἄλλη μεγάλη ἔγκυρη ἐφημερίς τοῦ παραλιακοῦ μετώπου ἐπιτίθεται μέ πιό κομψό τρόπο στήν Κυβέρνηση ἀφήνοντας ὑπονοούμενα γιά παρακολούθηση ἀκόμη ὀκτώ πολιτικῶν προσώπων, γιά συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν μέ παράκεντρα πού εἶχαν στήν κατοχή τους τό κακόβουλο λογισμικό predator, ἀκόμη καί γιά ὑποκλοπές γραπτῶν μηνυμάτων παρακολουθούμενων στόχων. Οἱ Βροῦτοι λοιπόν πού συμπορεύτηκαν σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τήν Kυβέρνηση ἐπί τρία ὁλόκληρα χρόνια καί ὑποβάθμισαν πλεῖστες ὅσες φορές εἰδήσεις πού θά μποροῦσαν νά τήν πλήξουν, τίθενται τώρα ἐπί κεφαλῆς ἑνός νέου μετώπου ἐντός τοῦ συστήματος, πού σύμφωνα μέ πληροφορίες ἔχει ὡς στόχο τήν συγκρότηση μίας κυβέρνησης ἀνδρεικέλων Βρυξελλῶν μέ μαριονέττα πρωθυπουργό. Πού δῆθεν θά ἀρέσει στούς κεντρώους.

Πράγματι! Ἔχουμε «νέο παιχνίδι στήν πόλη». Καιρός νά τό ἀποκαλύψουμε. Παρά τίς τεράστιες διαφωνίες πού ἔχουμε μέ τόν κύριο Μητσοτάκη. Τό φῶς στά παράκεντρα τῆς ἐξουσίας εἶναι πράγματι ζήτημα δημοκρατίας. Ὅσο γιά τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν, θά τό παρακολουθήσουμε ἀμφότερα καί θά τό φωτίσουμε. Χωρίς προκατάληψη γιά τό παρόν καί τό μέλλον!

Κεντρικό θέμα