Ἡ ΝΔ αὐτοδύναμη στήν Κυβέρνηση ἡ Δεξιά στήν ἀντιπολίτευση

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «ΕτΚ» στίς 25-06-2023

Μεγάλη πολιτική νίκη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ ποσοστό 40,52% – Συντριβή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ 17,8%, στασιμότης τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ 11,97% – Ἀμφότεροι ἐπιστρέφουν σέ ποσοστά 2012 – Πολυκομματική βουλή μέ ὀκτώ κόμματα – Γιά πρώτη φορά μεταπολιτευτικῶς τρία κόμματα στά νῶτα τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως

Η «ΕΣΤΙΑ» τό εἶχε προβλέψει, καί ἤδη ἀπό χθές ἀποτελοῦσε κεντρικό θέμα στήν κυριακάτικη ἔκδοσή της. Ἡ νέα Βουλή εἶναι πολυκομματική. Αὐτό πού δέν ἔγινε μέ τήν ἁπλή ἀναλογική, ἐπετεύχθη μέ τήν ἐνισχυμένη. Ἡ ἐφαρμογή τῆς ὁποίας πάντως ἐξασφαλίζει γιά τήν χώρα ἰσχυρή κυβέρνηση καί σταθερότητα, σέ καιρούς πού ἡ διεθνής ἀστάθεια χαρακτηρίζει ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς Γῆς. Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι αὐτήν τήν φορά τρία τοὐλάχιστον κόμματα εὑρίσκονται στά δεξιά τῆς Νέας Δημοκρατίας. Μπορεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ νά εἶναι τό δεύτερο κόμμα, ἀλλά μέσα σέ ἕναν μῆνα ὑπεχώρησε ἀπό τό 20,7% στό 17,8%. Καθώς λοιπόν εὑρίσκεται σέ ἀποδρομή, δέν θά μπορέσει νά ἀσκήσει τά καθήκοντα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Πέφτει πλέον στά δεξιά κόμματα ὁ ρόλος αὐτός. Πέφτει στά κόμματα, τά ὁποῖα εἶχε στοχοποιήσει προεκλογικῶς ὁ ἴδιος ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορῶντας τα ὅτι εἶναι «ντεμέκ πιστοί» καί «ντεμέκ πατριῶτες». Αὐτοί οἱ «ντεμέκ» ὅμως συγκεντρώνουν ἀθροιστικῶς περίπου 12%. Καί μπορεῖ ἡ Ἀριστερά νά ἐξανίσταται καί νά σπεύδει νά ἐλεεινολογεῖ συλλήβδην Ἕλληνες πολῖτες ἁπλῶς καί μόνον διότι δέν ψηφίζουν ὅπως αὐτοί θά ἤθελαν. Θά πρέπει κάποτε οἱ ἀριστεροί πολιτικοί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι δέν ἔχουν οὔτε τό μονοπώλιο τῆς δημοκρατικότητος οὔτε τό δικαίωμα νά ἀποδίδουν σέ ὅλους τούς ἄλλους χαρακτηρισμούς πού ὑπάρχουν μόνον στήν δική τους τεταραγμένη φαντασία.

Ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀπό τήν πλευρά της, ἀφοῦ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ ἀπουσία ἐθνικοῦ λόγου ἀπό τά προγράμματά της ἔχει κόστος, θά πρέπει νά ἀναθεωρήσει πολλούς σχεδιασμούς της. Ἀκόμη καί τίς ἀνακατανομές θέσεων καί ὑπουργείων θά πρέπει νά ξανασκεφθεῖ τό ἐπιτελεῖο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἐάν συνεχίσει νά πολιτεύεται μέ τήν λογική πού ἠκολούθησε μέχρι σήμερα, ἀντιμετωπίζει σοβαρό ἐνδεχόμενο νά δεῖ περισσότερους ψηφοφόρους της νά μετακινοῦνται πρός τά δεξιά κόμματα.

Γιά τήν δεξιά παράταξη ἔχουμε ἐπανάκτηση τῶν ποσοστῶν τοῦ 1977. Τότε πού ἡ Νέα Δημοκρατία εἶχε ποσοστό 42% καί ἡ δεξιώτερον αὐτῆς Ἐθνική Παράταξις 7%. Σύνολον δηλαδή 49%. Μία βασική διαφορά ὅμως τήν ὁποία βλέπουμε σήμερα εἶναι ἡ ἑξῆς: Τό 1977 τό ΠΑΣΟΚ ἦταν ἀνερχόμενο. Ἀπό τό 12% τοῦ 1974 εἶχε φθάσει στό 25% καί ἔβλεπε ἤδη τήν προοπτική τοῦ 48% τό ὁποῖο ἐπέτυχε ἐν τέλει τό 1981. Σήμερα ἡ Ἀριστερά εἶναι σέ ἀποδρομή.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ὑποχωρήσει στό 20,7% τόν περασμένο Μάιο, ἔχασε μέσα σέ ἕναν μῆνα σχεδόν 3%, ἐνῷ τό ΠΑΣΟΚ παραμένει στατικό στό 12% περίπου. Ἡ πτῶσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ στασιμότης τοῦ ΠΑΣΟΚ δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις μιᾶς μεταξύ τους ρήξεως γιά τήν κυριαρχία στόν χῶρο τῆς Κεντροαριστερᾶς. Αὐτό σημαίνει πώς οὔτε τό ἕνα κόμμα οὔτε τό ἄλλο θά εἶναι εἰς θέσιν νά διεκδικήσουν τήν πρώτη θέση στίς ἑπόμενες ἐκλογές. Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι θά πρέπει ἐν τῷ μεταξύ νά περάσουν καί τόν σκόπελο τῶν εὐρωπαϊκῶν καί αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν.

Οἱ ἐκλογές αὐτές ὅμως εἶναι σκόπελος καί γιά τήν Νέα Δημοκρατία. Ἡ ψῆφος στίς ἐκλογές αὐτές εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως «χαλαρή», ὁπότε δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ περαιτέρω ἄνοδος τῶν δεξιῶν κομμάτων ἀκόμη καί τιμωρητικῶς. Ἄν ὁ κ. Μητσοτάκης θέλει νά διατηρήσει τίς δυνάμεις του, θά πρέπει νά υἱοθετήσει τόν ἐθνικό λόγο καί νά στραφεῖ πρό τίς παραδοσιακές ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀποτελεῖ κοινό τόπο γιά πολλούς δεξιούς ψηφοφόρους ὅτι ἡ ψῆφος στήν ΝΔ εἶναι κατά κάποιον τρόπο «ψῆφος ἀνάγκης» πρός ἀποτροπήν τῆς ἀνόδου τῆς Ἀριστερᾶς. Ὅσο ἡ πρωτιά τῆς ΝΔ καθίσταται βεβαιότης τόσο αὐξάνονται οἱ πιθανότητες κάποιοι πού ἐψήφισαν χθές τήν ΝΔ νά σκεφθοῦν νά κινηθοῦν στό μέλλον δεξιώτερα. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὁμίλησε γιά σεβασμό «πολιτικῶν συμπεριφορῶν πού δικαίωσε ἡ κάλπη.» Ἡ κάλπη δικαίωσε τήν Δεξιά. Δικαίωσε αὐτούς τούς ὁποίους ὁ κ. Μητσοτάκης, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, ἐχαρακτήριζε «ντεμέκ πιστούς» καί «ντεμέκ πατριῶτες».

Θά σεβασθεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης αὐτό τό ἀποτέλεσμα; Οἱ συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς θά τό δείξουν.

Κεντρικό θέμα