Ἡ κρίσις μετακομίζει στόν Νότο: Τρίτο θῦμα ὁ Ντράγκι

Μετά τόν Μακρόν καί τόν Τζόνσον – Παρῃτήθη ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός, ἀφοῦ τό κόμμα τῶν Πέντε Ἀστέρων ἀρνεῖται τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης

Μετά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις στόν Βορρᾶ, μετά τήν ἀδυναμία τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν νά νομοθετεῖ, μετά τήν κατάρρευση τοῦ Μπόρις Τζόνσον στήν Βρεταννία, ἔρχεται ἡ σειρά τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου νά πληγεῖ ἀπό τήν ἀστάθεια. Ἐδῶ πρῶτο θῦμα εἶναι ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Μάριο Ντράγκι, στόν ὁποῖο ἡ γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν εἶχε ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες της, γιά νά κρατηθεῖ ἡ Ἰταλία ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ΕΕ. Μετά μία κρίσιμη ψηφοφορία στήν Γερουσία καί μετά μακρά συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο Σέρτζιο Ματταρέλλα, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά τόν μεταπείσει, ὁ Ντράγκι ἀνεκοίνωσε τήν παραίτησή του. Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς ΕΚΤ δήλωσε ὅτι δέν ὑφίστανται πλέον οἱ συνθῆκες πού θά τοῦ ἐπέτρεπαν νά παραμείνει στήν θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Στήν σχετική δήλωσή του πρός τό ὑπουργικό συμβούλιο, ἐτόνισε ὅτι ὁ συνασπισμός ἐθνικῆς ἑνότητος, πού στήριζε τήν κυβέρνησή του, δέν ὑπάρχει πιά, καθώς «ἡ μή συμμετοχή τοῦ Κινήματος τῶν Πέντε Ἀστέρων στήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἦταν πολύ σημαντική ἀπό πολιτική ἄποψη».

«Θέλω νά σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ἀπόψε πρόκειται νά ὑποβάλω τήν παραίτησή μου στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Οἱ σημερινές ψηφοφορίες στό κοινοβούλιο εἶναι πολύ σημαντικό γεγονός ἀπό πολιτικῆς ἀπόψεως. Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ σχέσις ἐμπιστοσύνης, πού ἀποτελεῖ βάση τῆς κυβερνητικῆς δράσεως. Ἡ πλειοψηφία ἐθνικῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία στήριξε αὐτήν τήν κυβέρνηση ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας της, δέν ὑφίσταται πλέον.» Εἰδικώτερα ἀνέφερε: «Τίς ἡμέρες αὐτές ἀπό μέρους μου κατεβλήθη ἡ μεγίστη προσπάθεια γιά νά συνεχισθεῖ ἡ κοινή πορεία, προσπαθῶντας νά ἱκανοποιήσω τά αἰτήματα πού μοῦ ἔθεσαν οἱ πολιτικές δυνάμεις. Εἶναι, ὅμως, σαφές ἀπό τήν πολιτική συζήτηση καί ἀπό τή σημερινή ψηφοφορία στό Κοινοβούλιο, ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια δέν ἦταν ἀρκετή». Ὁ Ντράγκι ὑπενθύμισε ὅτι θά συνέχιζε ὡς Πρωθυπουργός «μόνο ἄν ὑφίστατο ἡ προοπτική ἐφαρμογῆς τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος, γιά τό ὁποῖο εἶχε λάβει τήν ἀρχική ψῆφο ἐμπιστοσύνης».

Στήν ψηφοφορία στήν Γερουσία, πού ἀφοροῦσε στό διάταγμα γιά τήν βοήθεια πρός τούς πληττομένους ἀπό τήν κρίση, τό κόμμα τῶν Πέντε Ἀστέρων ἀπεῖχε. Ἄν ὁ κυβερνητικός αὐτός ἑταῖρος παρέμενε στήν αἴθουσα κατά τήν ψηφοφορία, αὐτομάτως ἡ ἰταλική κυβέρνησις θά εἶχε πέσει. Τό κόμμα τῶν Πέντε Ἀστέρων εἶχε καταστήσει σαφῆ τήν ἀντίθεσή του πρός τήν συγκεκριμένη διάταξη, ἐνῷ ἀντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μέ τήν δημοτικότητά του νά μειώνεται συνεχῶς. Πρόκειται, ὅμως, γιά τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ὁ Ντράγκι πληρώνει καί αὐτός τά ἐπίχειρα τῶν ἀποφάσεων πού ἔφεραν τήν Εὐρώπη στά πρόθυρα τῆς ἐνεργειακῆς ἔνδειας. Πολιτικοί σχολιαστές ἐτόνιζαν πώς εἶναι προφανές, ὅτι ὅταν ἐλαμβάνοντο οἱ ἀποφάσεις γιά ἐπιβολή κυρώσεων πρός τήν Ρωσσία, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες εἶχαν τήν ψευδαίσθηση ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις θά ἦσαν καταλυτικές γιά τήν Μόσχα καί ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία θά τερματιζόταν σύντομα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ὅσο ὁ πόλεμος συνεχίζεται, ἔχουν βρεθεῖ παγιδευμένες ἀπό τίς δικές τους ἀποφάσεις. Καί καθώς ἡ Ρωσσία ἀποδεικνύεται καί στήν Οὐκρανία «δρομέας ἀντοχῆς», τό σημερινό ἀδιέξοδο παρατείνεται ἐπ’ ἀόριστον.

Ὁ ἴδιος, ἀμέσως μετά τήν ψηφοφορία στήν Γερουσία, ὅπου διεφάνη ὅτι ὁ κυβερνητικός συνασπισμός εὑρίσκεται στά πρόθυρα τῆς διαλύσεως, ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρο Σέρτζιο Ματταρέλλα, μέ σαφῆ πρόθεση νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του. Περισσότερο ἀπό μία ὥρα διήρκεσε ἡ συνάντησις, κατά τήν ὁποία ὁ Ματταρέλλα προσπαθοῦσε ἀνεπιτυχῶς νά πείσει τόν Ντράγκι νά παραμείνει στήν θέση του μέχρι τήν ἄνοιξη, πού λήγει ἡ θητεία τῆς σημερινῆς Βουλῆς. Μετά τήν παραίτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅμως, οἱ πρόωρες ἐκλογές εἶναι πολύ πιθανόν νά γίνουν τόν Ὀκτώβριο.

Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ ἀντιδράσεις διογκοῦνται. Τήν ἀποχώρηση τῶν Πέντε Ἀστέρων ἀπό τόν κυβερνητικό συνασπισμό θά εἶχε ἀκολουθήσει καί ἡ Λέγκα τοῦ Ματτέο Σαλβίνι, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκφράσει τήν βεβαιότητα ὅτι ἦταν μόλις ἡ πρώτη πρᾶξις τῆς καταρρεύσεως. Τόσο οἱ Πέντε Ἀστέρες ὅσο καί ἡ Λέγκα εἶδαν τήν ἀπόφασή τους νά στηρίξουν τόν Ντράγκι νά γυρίζει «μπούμερανγκ». Τά ποσοστά τους συνεχῶς συρρικνώνονται. Ἐλπίζουν, λοιπόν, ὅτι ἀποσύροντας τήν ἐμπιστοσύνη τους, θά ἀποκαταστήσουν μέρος τοῦ «ἀντισυστημικοῦ» προφίλ τους καί θά περιορίσουν τήν πτώση τους.

Πολλοί πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀργά. Ἤδη τό κόμμα «Ἀδέλφια Ἰταλοί» (τίτλος πού παραπέμπει στόν ἐθνικό ὕμνο τῆς χώρας) τῆς Τζώρτζια Μελόνι, τούς ἔχει ὑπερκεράσει καί εἶναι πρῶτο στήν πρόθεση ψήφου, μέ ποσοστό 23,5% ἔναντι 21,7% τοῦ κεντροαριστεροῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, ἐνῶ ἡ Λέγκα τοῦ Σαλβίνι δέν ξεπερνᾶ τό 14,5%.

Κεντρικό θέμα