Ἡ κ. Ἑλένη Ἀρβελέρ ἀποδοκιμάζει τό «ὀλίσθημα» τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ

«Ἡ κατάργηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ θά ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στήν διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί στήν διάδοση τῆς ἑλληνογλωσσίας»

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ κόσμος τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκεται σέ ἀναταραχή ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως γιά κλείσιμο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, τήν ὁποία ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία». Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη περί ἄλλα τυρβάζει ταξιδεύοντας στήν Ἰταλία καί ἀνταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο. Βεβαίως, ἡ συνάντησις εἶχε νά κάνει μέ τά θραύσματα γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος πού ὁ Ποντίφιξ ἐδώρησε στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, δεικνύει ὡστόσο ὅτι τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ προσκολλᾶται στό παρελθόν καί ἐλάχιστα προσβλέπει στό μέλλον. Καί ὅμως ὁ Ἑλληνικός Πολιτισμός πρέπει νά ἔχει συνέχεια. Δέν μπορεῖ ἡ χώρα νά ἐπαναπαύεται στά δημιουργήματα τῶν Ἀρχαίων καί νά ἀδρανεῖ ὡς πρός τήν συνέχεια. Γιατί πυλῶνας γιά τήν συνέχεια τῶν πολιτιστικῶν ἔργων τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ. Τό ὁποῖο, μέ εἰσήγηση τοῦ ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ Νικόλα Γιατρομανωλάκη, κλείνει καί ὑποβιβάζεται σέ «Κέντρο Βιβλίου».

Ἡ κορυφαία Ἑλληνίς Ἀκαδημαϊκός, ἡ καθηγήτρια Ἑλένη Αρβελέρ, προέβη, μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» τοῦ Σαββάτου, ἀμέσως σέ δήλωση ἐκφράζοντας τίς ἀνησυχίες πού διακατέχουν ὄχι μόνον τόν πνευματικό κόσμο ἀλλά καί τόν κάθε σκεπτόμενο Ἕλληνα. Εἶπε ἡ κ. Ἀρβελέρ:

«Μέ ἀνησυχία πληροφοροῦμαι ἀπό τόν Τύπο, ὅτι τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ πρόκειται νά κλείσει. Μέ ἱστορία 30 χρόνων, μέ παραρτήματα σέ πόλεις πού ὁ ἑλληνισμός ὑπῆρξε κραταιός, στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν Ὀδησσό, στό Βελιγράδι, στήν Τεργέστη, στό Βερολῖνο, στό Βουκουρέστι, καί τήν εὐθύνη δύο Μουσείων, τοῦ Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια, πού ἤδη ἀνακαινίζεται, καί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στήν Ὀδησσό, εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος στόν κόσμο, μέ μεγάλο ἀριθμό μαθητῶν τῆς γλώσσας μας. Ἡ κατάργησή του θά ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στή διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τή διάδοση τῆς ἑλληνογνωσίας στό ἐξωτερικό, καί θά ἀποτελέσει σοβαρό πνευματικό ὀλίσθημα. Ἑλένη Ἀρβελέρ».

«Ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα» λέγει ἡ κ. Ἀρβελέρ. Πνευματικό ὀλίσθημα. Ἀλλά τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ κωφεύει. Ἐκλείπει ἡ παρουσία τῆς χώρας ἀπό πόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ στίς ὁποῖες ὁ ἑλληνισμός ὑπῆρξε κραταιός. Ἀλλά τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀδιαφορεῖ. Ποιός θά ἀναλάβει τώρα τήν εὐθύνη τῶν σημαντικῶν μουσείων τά ὁποῖα ἐπόπτευε τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ; Τό «Κέντρο Βιβλίου»;

Τό ζήτημα εἶναι ἰδιαιτέρας σοβαρότητος, καί ἄς μήν τό ἀντιλαμβάνεται οὔτε τό Ὑπουργεῖο (κατ’ ὄνομα ὅπως ἀποδεικνύεται) Πολιτισμοῦ οὔτε κάποιος ἄλλος στήν Κυβέρνηση. Διότι, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ὅταν ἔγινε στό ὑπουργικό συμβούλιο ἡ εἰσήγησις γιά νά μπεῖ λουκέτο στό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ, δέν σηκώθηκε κανείς νά διαφωνήσει. Συνεφώνησαν ἅπαντες!!!

Κεντρικό θέμα