Ἡ εὐθύνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἀναρχία στά ΑΕΙ

Γιατί σιωποῦν οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ στήν Θεσσαλονίκη καί δέν στηρίζουν τόν Πρύτανι Νῖκο Παπαϊωάννου;

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ εἶναι μοναδική. Τά ΜΑΤ συμπλέκονται μέ φοιτητές (ἤ καί ὑποτιθεμένους φοιτητές) μέ «μῆλον τῆς ἔριδος» μιά βιβλιοθήκη. Τό πρωτοφανές εἶναι ὅτι οἱ φοιτητές (καί οἱ ποικιλώνυμοι «συμπαραστάτες» τους) κινοῦνται κατά τῆς βιβλιοθήκης. Θέλουν νά ἀποτρέψουν τήν δημιουργία της. Καί ἡ Ἀστυνομία ἔχει στείλει τά ΜΑΤ νά προστατεύσουν τούς ἐργάτες πού ἔχουν ἀναλάβει τήν ἀνέγερσή της σέ χῶρο τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἄν διάβαζε τήν εἴδηση κάποιος νεοφερμένος στήν χώρα, δέν θά τήν ἐπίστευε. Θά ἐνόμιζε πώς κάτι ἔχει μεταφερθεῖ λάθος. Βεβαίως ἄν συνεχίζοντας διάβαζε ὅτι τήν εὐθύνη γιά τά ἐπεισόδια τήν φέρει ἡ Ἀριστερά, κάθε ἀπορία του θά ἐλύετο. Οὐδέποτε ἡ Ἀριστερά τά πήγαινε καλά μέ τήν παιδεία καί τήν πρόοδο.

Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο ἡ πρυτανεία τοῦ ΑΠΘ θέλει νά ἐγκαταστήσει βιβλιοθήκη, ἐπί δεκαετίες εἶχε «καταληφθεῖ» ἀπό ταραξίες οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκαταστήσει ἐκεῖ «στέκι» ὅπου ἐπεδίδοντο σέ ἔργα ἀλλότρια πρός τό Πανεπιστήμιο καί τήν ἐκπαιδευτική ἐν γένει διαδικασία. Ἠνωχλήθησαν πού τό Κράτος ἀπεφάσισε νά τούς ἀποβάλει ἀπό τόν χῶρο τόν ὁποῖο παρανόμως κατεῖχαν καί νά τόν ἀποδώσει πάλι στό Πανεπιστήμιο. Καί τί τό καλύτερο ἀπό τήν δημιουργία βιβλιοθήκης. Ὅμως διαφωνεῖ ἡ Ἀριστερά ἡ ὁποία οὐδέποτε τά πήγαινε καλά μέ τήν παιδεία καί τήν πρόοδο. Καί ἐδῶ τίθεται τό ἐρώτημα. Ἡ Ἀριστερά μαίνεται, καί ἡ Νέα Δημοκρατία ὑπνώτει. Ἐνεφανίσθη ἕνας βουλευτής, ἕνα στέλεχος τῆς κυβερνητικῆς παρατάξεως στήν Θεσσαλονίκη νά στηρίξει τόν φιλελεύθερο, οὕτως ἤ ἄλλως, πρύτανι τοῦ ΑΠΘ Νῖκο Παπαϊωάννου. Γιατί; Μήπως ὑπάρχουν ζητήματα ἐσωτερικῶν διαμαχῶν καί ἐγωιστικῶν ἀντιπαραθέσεων;

Ὅπως καί νά ἔχει, τώρα ἐκδηλώνεται ἡ ἀντίδρασις τῆς Ἀριστερᾶς μέ κουκουλοφόρους πού ἐπετέθησαν μέ μανία κατά τῶν ἀστυνομικῶν. «Μᾶς ἔρριξαν μολότωφ, φωτοβολίδες, πυρσούς, μάρμαρα καί πέτρες καί λόγῳ ἐπαγγελματισμοῦ τῶν συναδέλφων δέν εἴχαμε τραυματίες πολῖτες» ἀνέφερε ἀστυνομικός πού ἦταν παρών.

Ἕνας ἀστυνομικός καί ἕνας διαδηλωτής ἐτραυματίσθησαν, ἠκολούθησαν δέ ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης ὅπου τόν πετροπόλεμο τῶν διαδηλωτῶν οἱ ἀστυνομικοί ἀντιμετώπισαν μέ τήν ρίψη χημικῶν.

Ἐν τέλει τρία μόνον ἄτομα ὁδηγήθησαν στήν εἰσαγγελία καί ἐναντίον τους ἠσκήθη ποινική δίωξις γιά διατάραξη κοινῆς εἰρήνης, ἀπείθεια, ἀπόπειρα προκλήσεως σωματικῆς βλάβης, φθορές, ὁπλοκατοχή, παράβαση τῶν νόμων περί διαδηλώσεων καί ναρκωτικῶν. Καί αὐτά ἀφέθησαν ἐλεύθερα.

Τά ἐπεισόδια ἐπανελήφθησαν καί χθές. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικῶν παρατάξεων ζητῶντας τήν ἀποχώρηση τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἀπό τόν χῶρο τοῦ ΑΠΘ. Παριστάμενοι βουλευτές τοῦ ΚΚΕ ὑπεστήριζαν ὅτι «αὐτή τή στιγμή παρεμποδίζεται ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία καί εἶναι οἱ περισσότεροι φοιτητές, οἱ ὁποῖοι δέν ἔρχονται ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας τῆς ἀστυνομίας»! Δηλαδή οἱ ἀναρχικοί πού εἶχαν στήσει τό «στέκι» τους δέν παρημπόδιζαν τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία! Ἡ δημιουργία τῆς βιβλιοθήκης τήν παρεμποδίζει! Αὐτά τοὐλάχιστον μᾶς λέγει ἡ Ἀριστερά.

Ἡ κατάστασις δυστυχῶς δέν περιορίσθηκε στήν Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἀριστερά δίδει εἰκόνα ἀναταραχῆς σέ ὅσα Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα μπορεῖ. Ἔτσι στίς φλόγες παρεδόθη τό ὑπηρεσιακό ὄχημα πού χρησιμοποιεῖ ὁ πρύτανις τοῦ ΕΜΠ Ἀνδρέας Μπουντουβῆς γιά τίς ἐσωτερικές μετακινήσεις του στόν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου. Τήν εὐθύνη ἀνέλαβε μέ μακροσκελῆ ἀνάρτησή του σέ γνωστή ἱστοσελίδα ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου ἡ ὁμάς «Κοινότητα Ἀνατρεπτικῆς Ἔκφρασης».

Ἐπιπροσθέτως χθές τό πρωί ὁμάς ἀγνώστων μέ ὁρμητήριο τήν ΑΣΟΕΕ (Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο) ἔσπασε τήν τζαμαρία καί τό ΑΤΜ τῆς τραπέζης πού εἶναι δίπλα στό πανεπιστημιακό ἵδρυμα καί ἀμέσως μετά μπῆκε καί κρύφτηκε πάλι στό Πανεπιστήμιο.

Τό ζήτημα ἔφθασε στήν Βουλή, ὅπου κατά τήν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ψηφιοποίηση τῶν ἐπιδόσεων δικαστικῶν ἐγγράφων, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπέκρινε μέ δριμύτητα τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι καλύπτει τούς «μπαχαλάκηδες» καί προειδοποίησε ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι ἀποφασισμένη νά μήν ἐπιτρέψει τήν βία καί τήν ἐγκληματικότητα στά πανεπιστήμια. «Ἐν ὀνόματι τῆς κοινῆς λογικῆς» ἐκάλεσε τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση «ἔστω καί τώρα, νά ἀναθεωρήσει τή στάση της, νά σταματήσει τήν προκλητική πολιτική κάλυψη τέτοιων βιαιοτήτων.»

Κεντρικό θέμα