Ἡ ἑλληνική ἱστορία πονάει τόν Ἐρντογάν!

Ἐπικαλεῖται διαρκῶς τήν Σμύρνη, τήν ναυμαχία τῆς Πρεβέζης, τήν μάχη τῆς Τριπολιτσᾶς καί τοῦ Μαντζικέρτ, ἀλλά δέν ἀντέχει νά ἀκούει τόν Α/ΓΕΕΘΑ νά ὁμιλεῖ γιά «Νέο Μαραθῶνα», «Νέα Σαλαμῖνα» καί «νέο 731»

Ηνωχλήθη ἐχθές τό σύνολο τοῦ τουρκικοῦ Τύπου ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, ἐπ’ ἀφορμῇ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Ἔν πρώτοις, ὅμως, τί εἶπε ὁ Στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος καί προεκάλεσε ἀντιδράσεις; Ἡ Ἑλλάς ἐπιθυμεῖ καί ἐργάζεται γιά τήν εἰρήνη, ἐσημείωσε, ἀλλά προειδοποίησε «ὅποιος κάνει τό μοιραῖο λάθος “νά ἔρθει”, νά τό ξέρει ἀπό πρίν ὅτι θά βρεῖ μπροστά του νέο Μαραθῶνα, νέα Σαλαμῖνα καί νέο 731. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι τά Ἑλληνικά Ὅπλα θά δοξασθοῦν ἀκόμη μία φορά, δίνοντας τόν ἀγῶνα τόν καλό, ὅπως τόσες καί τόσες φορές στό παρελθόν.»

Τήν ἀναφορά αὐτή τά τουρκικά μέσα ἐνημερώσεως ἐξέλαβαν ὡς «πρόκληση» καί «ἀπειλή», συνδέοντάς την, μάλιστα, μέ τήν ἐν ἐξελίξει πολεμική ἐπιχείρηση τῆς Ἀγκύρας στήν Βόρειο Συρία καί τό Βόρειο Ἰράκ. Εἶναι ἐξ ἄλλου χαρακτηριστικό ὅτι οἱ τουρκικές ἐφημερίδες ἐκυκλοφόρησαν, στό σύνολό τους, μέ κοινή… γραμμή.

Ἀναλυτικῶς, συμφώνως μέ τήν ἐφημερίδα Sabah, «ὁ Φλῶρος ἀνεφέρθη καί σέ πόλεμο πρίν ἀπό χιλιάδες χρόνια. […] Προκαλεῖ τήν Τουρκία.» Ἐπίσης, «ἀπείλησε τήν Τουρκία ὁ Α/ΓΕΕΘΑ τῆς Ἑλλάδος», εἶναι ὁ τίτλος σχετικοῦ δημοσιεύματος τῆς ἐφημερίδος Sozcu. «Προεκάλεσε τήν Τουρκία: “Ὅποιος κάνει τό μοιραῖο λάθος νά ἔρθει”», εἶναι ἡ προσέγγισις τῆς “Milliyet”, ἐνῶ κατά τό δίκτυο TGRT Haber, «ἡ ἐπιχείρησις “Γαμψό Ξίφος” ταρεκούνησε τήν Ἀθήνα: Σκανδαλώδεις δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος Ἐπιτελάρχου Φλώρου.» Ἐπιθετική καί ἡ “Aksam”: «Ξεπέρασε τά ὅριά του ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἑλλάδος Στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος», γράφει, ὑπό τόν τίτλο, «ὁ γείτονας παίζει μέ τήν φωτιά.» Κατά τό TRT, τέλος, «Ἡ Ἀθήνα παίζει μέ τήν φωτιά! Σκανδαλώδης ἀπειλή γιά τήν Τουρκία ἀπό τόν Ἕλληνα Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Φλῶρο.»

Ἡ ἐνόχλησις, συνεπῶς, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό προφανής. Γιατί, ὅμως, ἐνοχλοῦνται τά τουρκικά μέσα ἐνημερώσεως ἀπό τίς ἱστορικές ἀναφορές τοῦ Α/ΓΕΕΘΑ; Εἶναι, μήπως, ὁ μόνος πού τό πράττει; Δέν ὑπάρχει πρόσωπο τοῦ τουρκικοῦ δημοσίου βίου πού νά μήν κάνει, ἐπίσης, ἱστορικές ἀναφορές;

Καί, γιά νά γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι, ἀλλεπάλληλες, σέ ἐτήσια, μάλιστα, βάση, εἶναι οἱ ἀναφορές τοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν σέ πολεμικά γεγονότα τοῦ παρελθόντος (ἐνίοτε τοῦ ἀπωτέρου παρελθόντος).

Ἐνδεικτικῶς, παραθέτουμε μερικές μόνον (!) ἀναφορές τοῦ Τούρκου Προέδρου, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό τό τρέχον ἔτος. Κατά τήν διάρκεια Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, τόν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐσημείωσε ἀπευθυνόμενος πρός τήν χώρα μας: «Ἑλλάδα, κοιτάξτε τήν ἱστορία, γυρίστε τόν χρόνο πίσω. Ἄν πᾶτε πολύ μακριά, τό τίμημα θά εἶναι βαρύ. Ἕνα ἔχουμε νά ποῦμε στήν Ἑλλάδα: Θυμηθεῖτε τήν Σμύρνη» εἶχε δηλώσει ἐπί λέξει.

Ἕνα μῆνα ἐνωρίτερα, καί σέ ἐκδήλωση γιά τήν 951η ἐπέτειο τῆς Μάχης τοῦ Ματζικέρτ κατά τοῦ Βυζαντίου, ὁ Ρ. Τ. Ἐρντογάν ὑπεγράμμιζε: «Ἐνῶ ὑπάρχουν πολλές νῖκες στήν τουρκική ἱστορία, ὑπάρχει ἕνας λόγος πού στεκόμαστε τόσο πολύ στό Ματζικέρτ καί προσπαθοῦμε νά ποῦμε στούς νέους μας γιά αὐτή τή νίκη. Γιατί τό Ματζικέρτ εἶναι μιά νίκη γιά τούς μουσουλμάνους ὅλου τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου, καθώς καί γιά τό ἔθνος μας».
Σπανιότερα ὁμιλεῖ καί γιά τήν ναυμαχία τῆς Πρεβέζης τοῦ 1538, ὅταν, «ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασᾶ, τό πολεμικό μας ναυτικό κατέστησε τήν Μεσόγειο τουρκική λίμνη. Μετέφερε τήν ἐπιτυχία τῶν χερσαίων ἐπιχειρήσεων στίς θάλασσές μας καί κατέδειξε τήν δύναμη τοῦ στόλου μας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο» ἐτόνιζε, σέ γραπτό μήνυμά του, πρό τριετίας.

Κάθε χρόνο, τέλος, θυμᾶται καί τήν Μάχη τῆς Τριπολιτσᾶς τό 1821: «Δέν ἔχουμε ξεχάσει καί δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τήν Σφαγή τῆς Τριπολιτσᾶς, πού ἔγινε στίς 23 Σεπτεμβρίου 1821 καί στήν ὁποία χιλιάδες Τοῦρκοι μουσουλμάνοι, τά ἀδέρφια μας, οἱ Ἀλβανοί καί Ἑβραῖοι, ἐδολοφονήθησαν ἄγρια» ἔγραψε ὁ Ρετζέτ Ταγίπ Ἐρντογάν σέ tweet του.

Γιατί, τότε, ἐνοχλοῦνται τά τουρκικά μέσα ἐνημερώσεως;

Κεντρικό θέμα