Ἡ Ἑλλάς σέ ἄμυνα

Μετά τά Δωδεκάνησα, πού εἶναι στόχος ἀποστρατιωτικοποιήσεως, ἡ πύρινη λαῖλαψ καταστρέφει ἀποθῆκες πυρομαχικῶν κοντά στήν ἀεροπορική βάση ὅπου ἑδρεύουν μαχητικά F-16

Τρόμος, ἀγωνία καί φόβος ἐπικρατοῦν ἀπό χθές τό ἀπόγευμα στήν Νέα Ἀγχίαλο Μαγνησίας, μετά τήν μεγάλη ἀναζωπύρωση πού ἐξεδηλώθη ξαφνικῶς σέ μικρά ἀπόσταση ἀπό τό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο τῆς 111 Πτέρυγας Μάχης καί τίς ἀποθῆκες πυρομαχικῶν τῶν ὅπλων, πού εἶναι ἀνεπτυγμένα περιμετρικῶς γιά τήν προστασία της.

Ἐντύπωση καί πολλά ἐρωτήματα προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι, ἐνῷ χθές τό μεσημέρι ἡ κατάστασις σέ ὅλη τήν Μαγνησία ἦταν ὑπό ἔλεγχο, ξαφνικῶς φλόγες ἐνεφανίσθηκαν στούς λόφους πάνω ἀπό τήν πόλη τῆς Νέας Ἀγχιάλου δίπλα στά σπίτια καί κοντά στό ἀεροδρόμιο. Καί ἐνῷ πυροσβεστική καί ἐθελοντές ἤρχισαν νά «καθαρίζουν» τήν περιοχή δίπλα ἀπό τό ἀεροδρόμιο καί τήν ἀποθήκη –πέντε χιλιόμετρα μακρυά του, ὅπου ὑπάρχουν βαρέα ὅπλα καί πυρομαχικά γιά τήν ἄμυνά του– γιά νά στήσουν ἀναχώματα καί νά περιορίσουν τό πύρινο μέτωπο, ἡ ἀποθήκη περιεκυκλώθη ἀπό τήν πυρκαϊά! Οἱ ἐκρήξεις ἦταν ἐκκωφαντικές, συνεχόμενες καί ἐτρομοκράτησαν κατοίκους καί τουρίστες, πού ἤρχισαν νά τρέχουν πρός τό λιμάνι. Οἱ εἰκόνες ἦταν ἴδιες μέ ἐκεῖνες στήν Ρόδο, ὅπου βάρκες καί σκάφη διέσωσαν χιλιάδες ξένους τουρίστες. Ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας, κ. Μάκης Βορίδης, εἶχε ἀφήσει σαφεῖς αἰχμές ὅτι ἡ Ρόδος δέχεται ἀσύμμετρο ἐπίθεση καί εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι ἡ ΕΥΠ ἔχει ἀναλάβει τίς σχετικές ἔρευνες.

Εὐλόγως θά διερωτηθεῖ κανείς ἐάν εἶναι τυχαία ἡ φωτιά στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ὅπου ἑδρεύουν τά ἑλληνικά F-16 καί πολύ κοντά στό στρατόπεδο τοῦ Στεφανοδικείου, ὅπου μετασταθμεύουν ἀμερικανικά μαχητικά ἑλικόπτερα. Ἡ χώρα τίς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες εὑρίσκεται σέ διαρκῆ ἄμυνα, μέ ἑκατοντάδες σπίτια νά ἔχουν καεῖ, ἑκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικῆς ἐκτάσεως καί καλλιεργειῶν νά ἔχουν γίνει στάχτη, μέ δυσθεώρητες ζημίες σέ ὑποδομές καί, κυρίως, μέ ἀνθρώπινα θύματα. Ἀπό προχθές, ὅμως, δέχονται ἐπίθεση στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις καί ἀπό θαῦμα δέν ἐθρηνήσαμε θύματα. Ἦταν τέτοια ἡ ἔκτασις τῆς πυρκαϊᾶς πού τό ΓΕΑ διέταξε τά F-16 πού ἦταν σταθμευμένα ἐκτός τῶν θωρακισμένων ὑποστέγων τοῦ ἀεροδρομίου Ἀγχιάλου νά μετασταθμεύσουν στά ἀεροδρόμια Λαρίσης καί Τανάγρας.

Οἱ εἰκόνες ἀπό τήν Νέα Ἀγχίαλο εἶναι συγκλονιστικές, καθώς καταστήματα καί σπίτια ἔχουν ὑποστεῖ ζημίες ἀπό τό ὠστικό κῦμα τῶν ἐκρήξεων. Σκηνές μέ τούς κατοίκους νά τρέχουν πανικόβλητοι στό λιμάνι γιά νά βάλουν στά δεκάδες φουσκωτά ἡλικιωμένους καί παιδιά, θυμίζουν ἐμπόλεμο κατάσταση. Αὐτοί πού ἔβαλαν τίς φωτιές, ἤξεραν πολύ καλά τί θά προκληθεῖ, ἤθελαν νά ὑπάρξουν θύματα καί νά ἀμαυρωθεῖ ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στό ἐξωτερικό, μεσούσης τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ὁ ἦχος ἀπό τίς καμπάνες πού ἠχοῦσαν ἐπί ὥρα στήν πόλη, θυμίζει ἄλλες ἐποχές.

Ὁ ἀριθμός ἀποστολῆς μηνυμάτων στό «112» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταδεικνύοντας πόσο ἐκινδύνευσαν οἱ κάτοικοι. Κόμβοι ὀχημάτων ἐσχηματίσθησαν στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Βόλο ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες, πού ἔφευγαν ἆρον ἆρον γιά νά σωθοῦν. Ὁ δήμαρχος Βόλου, κ. Ἀχιλλέας Μπέος, ἐδήλωσε ὅτι περισσότεροι ἀπό τό 80% τῶν κατοίκων ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ.

Ἡ ἀναζωπύρωσις τῆς πυρκαϊᾶς εἶναι μεγάλη καί στό μέτωπο τῆς Μεγάλης Βελανιδιᾶς, παρά τήν μάχη πού δίδουν στήν περιοχή ἐπίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ἀλλά καί στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φερρῶν οἱ φλόγες κατηυθύνθησαν πρός Καστράκι καί Μικροθῆβες, ὅπου ἐπίσης ἀνεπτύχθησαν ἰσχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στό Σέσκλο, ἐνῷ χθές τό πρωΐ ἐφαίνετο ὅτι ἡ πυρκαϊά θά ἐτίθετο ὑπό ἔλεγχο, ξαφνικῶς ἔλαβε καί ἐκεῖ διαστάσεις καί λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν ἀνέμων ἐπλησίασε ἐκ νέου τόν οἰκισμό.

Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἀντιπύραρχος Ἰωάννης Ἀρτοποιός, ἐδήλωσε ὅτι χθεσινές συνθῆκες ἦταν «ἀκραῖα ἐπικίνδυνες». Συνολικῶς μόνον ἐχθές ἐξεδηλώθησαν 83 νέες δασικές, οἱ περισσότερες τήν ἐφετινή ἀντιπυρική περίοδο, ἐνῷ ἐσημείωσε ὅτι σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια οἱ πυροσβεστικές δυνάμεις ἀντιμετωπίζουν συνολικῶς 124 πυρκαϊές.

Στήν Λαμία, ἡ κατάστασις ἦταν ἐξ ἴσου δραματική, καθώς ἐσημειώθη μεγάλη ἀναζωπύρωσις τοῦ μετώπου στά βόρεια τῆς πόλεως καί ἐκινήθη ἀπειλητικῶς πρός τίς περιοχές Ἀμφιθέα καί Πουρναράκι. Γιά τόν λόγο αὐτό, οἱ κάτοικοι τῆς Ἀμφιθέας εἰδοποιήθησαν μέσῳ τοῦ «112» νά ἐκκενώσουν τόν οἰκισμό καί νά κατευθυνθοῦν πρός Δομοκό. Ἀντίστοιχο μήνυμα ἐδέχθησαν καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ἀχαρνῶν, πού καί αὐτοί ἠναγκάσθησαν νά ἐγκαταλείψουν την περιοχή καί να μεταβοῦν πρός τόν Δομοκό. Τέλος, στήν ΜΕΘ νοσηλεύεται ἕνας 67χρονος, πού ὑπέστη ἐγκαύματα στήν φωτιά πού ἔκαψε μεγάλη ἔκταση στήν Κάτω Τιθορέα.

Κεντρικό θέμα