Ἡ ἀτιμωρησία ἐξοργίζει

Καί πριμοδοτεῖ τήν ἀντισυστημική ψῆφο – Ἀθῶοι ὁ κ. Χριστοφοράκος καί ὅλα τά κορυφαῖα στελέχη τῆς Siemens γιά τά «μαῦρα ταμεῖα» λόγῳ… παραγραφῆς

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ εἶναι ἔγκλημα στρεφόμενο κατά τοῦ Κράτους καί κατά τῆς κοινωνίας. Γιά αὐτόν τόν λόγο οἱ πολῖτες ἐπιδεικνύουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία στά ζητήματα αὐτά. Φαίνεται ὅμως πώς οἱ κυβερνήσεις ἔχουν διαφορετική προσέγγιση. Ἀφήνουν τά πράγματα νά ὁδηγοῦνται σέ ἀτιμωρησίες. Σέ παραγραφές. Εἰκοσαετία παρῆλθε ἀπό τό 2002. Συνεπληρώθη ὁ χρόνος παραγραφῆς γιά ἀδικήματα σχετιζόμενα μέ τά «μαῦρα ταμεῖα» τῆς Siemens. Νόμιμη λοιπόν ἡ παῦσις κάθε διώξεως γιά ἀδικήματα πού ἐτελέσθησαν ἀπό τότε. Ἀλλά ἐπί 20 χρόνια τί συνέβαινε; Γιατί εἶναι ἡ ἀπόδοσις τῆς Δικαιοσύνης τόσο βραδεῖα; Κάποτε δέν ἦταν ἔτσι. Κάποτε στήν Ἑλλάδα ἡ σπάθη τῆς Δικαιοσύνης ἐπέπιπτε ταχέως ἐπί τῶν παρανομούντων. Ὑπῆρξαν καί μέλη τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου πού κατέληξαν στήν φυλακή γιά ἥσσονος σημασίας ζητήματα. Ἐλάχιστοι τά ἐνθυμοῦνται αὐτά, καθώς ἡ ἐπικρατήσασα τάσις, αὐτή τῆς ἀτιμωρησίας, ἔχει ἐξοργίσει τό σύνολον. Καί ἡ ὀργή ἐκφράζεται διά τῆς ψήφου. Ἄς μήν δηλώνουν λοιπόν κατάπληκτοι πού βλέπουν τούς ψηφοφόρους νά ἀπέχουν ἤ νά κατευθύνονται πρός κόμματα ἀντισυστημικά. Ὅταν τό «σύστημα» τούς ἀπογοητεύει, ποῦ ἀλλοῦ θά στραφοῦν;

Ἄς τά σκεφθοῦν λοιπόν αὐτά τά λεγόμενα «συστημικά» κόμματα, ἄν θέλουν νά περισώσουν κάτι ἀπό τήν ἀξιοπρέπειά τους.

Δυστυχῶς οἱ ἀποφάσεις πού ἀνεκοινώθησαν χθές δέν ἱκανοποιοῦν τό κοινό αἴσθημα. Μέ τήν ἀθώωση τῶν κατηγορουμένων πού ἐνεπλάκησαν στήν σύμβαση 8002 πού ὑπεγράφη τό 1997 μεταξύ τοῦ ΟΤΕ καί τῆς Siemens γιά τήν ψηφιοποίηση τῶν κέντρων τοῦ Ὀργανισμοῦ, κλείνει ἀπό τό Πενταμελές Ἐφετεῖο Κακουργημάτων ἡ πιό σημαντική ὑπόθεσις τοῦ ἀποκαλούμενου σκανδάλου τῶν «μαύρων ταμείων» γιά δωροδοκίες γιά νά ἐξασφαλίζει ἀναθέσεις ἔργων. Κάποιοι μάλιστα πρωτοδίκως εἶχαν καταδικασθεῖ σέ πολυετεῖς καθείρξεις. Ἀλλά τώρα «ἀποδίδονται» ἀθῶοι. Καί ὅμως ὁ Τάσος Μαντέλης εἶχε καταδικασθεῖ γιά χρήματα πού εἰσέπραξε ἀπό τό «μαύρο ταμεῖο» τῆς Siemens. Ὁμοίως καί ὁ Θεόδωρος Τσουκᾶτος μέ τό γνωστό ἑκατομμύριο πού κατά δήλωσίν του προορίζετο γιά τό κομματικό ταμεῖο.

Ἄν νομίζουν κάποιοι ὅτι ὁ χρόνος πού παρῆλθε διέγραψε τίς ἱστορίες αὐτές ἀπό τήν μνήμη τῶν ἀνθρώπων, ἀπατῶνται.

Χθές, 16 χρόνια μετά τήν εἰσαγωγή τοῦ «σκανδάλου Siemens» στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη, τό δικαστήριο ἀνεκοίνωσε ὅτι οἱ 20 ἀπό τούς 22 συνολικά κατηγορουμένους, κρίνονται ἀθῶοι, εἴτε κατά πλειοψηφία εἴτε ὁμοφώνως, γιά τήν κατηγορία τῆς νομιμοποιήσεως παράνομων ἐσόδων, ἐνῶ γιά τούς περισσοτέρους ἐκρίθη ὅτι ἔπρεπε νά παυθεῖ ὁριστικῶς ἡ ποινική δίωξις γιά τίς πράξεις πού ἔχουν τελεσθεῖ ἕως τό 2002, καθώς ἔχει παρέλθει 20ετία καί ἔχουν παραγραφεῖ τά ἀδικήματα.

Τό δικαστήριο δέν ἐξήτασε τήν ποινική μεταχείριση τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν φυγόδικου πρώην στελέχους τῆς ἑλληνικῆς Siemens, Χρήστου Καραβέλα, ὁ ὁποῖος σέ πρῶτο βαθμό ἔχει καταδικασθεῖ σέ κάθειρξη 15 ἐτῶν. Ἡ ποινή τοῦ κατηγορουμένου παραμένει, καθώς δέν ἠσκήθη ἔφεσις γιά τήν καταδίκη του. Τό δικαστήριο ἐπίσης δέν ἐξεφώνησε ἀπόφαση γιά ἄλλον ἕναν κατηγορούμενο καθώς ἔχει ἀποβιώσει. Συμφώνως πάντως μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Πενταμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων, γιά τόν θεωρούμενο ὡς ἐκ τῶν βασικῶν κατηγορουμένων σέ διακίνηση παράνομων χρημάτων Μιχαήλ Χριστοφοράκο, ἀπών ἀλλά ἐκπροσωπούμενο στήν δίκη, παύει ὁριστικῶς τήν ποινική δίωξη γιά πράξεις πού τοῦ καταλογίζονται μέ χρόνο τελέσεως ἕως τό 2002 λόγῳ παραγραφῆς. Γιά ἄλλες πράξεις πού ἀφοροῦν τό ἑπόμενο διάστημα ἐκρίθη ἀθῶος μέ πλειοψηφία 4 πρός 1, μέ τό μέλος πού μειοψήφισε νά θεωρεῖ ὅτι πρέπει νά κηρυχθεῖ ἀπαράδεκτη ἡ ποινική δίωξις λόγῳ δεδικασμένου ἀπό τήν γερμανική δικαιοσύνη. Πρωτοδίκως ὁ κ. Χριστοφοράκος εἶχε καταδικασθεῖ σέ 15ετῆ κάθειρξη.

Ἀντίστοιχη εἶναι ἡ ἀπόφασις τοῦ Πενταμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων γιά τά πρώην ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς Siemens, μητρικῆς καί ἑλληνικῆς, Πρόδρομο Μαυρίδη καί Ἀλέξανδρο Ἀθανασιάδη, καταδικασμένων σέ 15ετῆ κάθειρξη ὁ πρῶτος καί 10 ἐτῶν ὁ δεύτερος στό πρωτόδικο δικαστήριο. Γιά τόν κ. Ἀθανασιάδη ἡ ἀπόφασις γιά ἀθώωση ὅσον ἀφορᾶ τίς μή παραγεγραμμένες πράξεις εἶναι ὁμόφωνος. Ἐπίσης, παύει ἡ ποινική δίωξις λόγῳ παραγραφῆς καί κρίνονται ἀθῶοι οἱ Ἔντουαρντ Πίρερ, πρωτοδίκως σέ κάθειρξη 13 ἐτῶν, Τόμας Γκάνσουιντ (10 ἔτη) καί οἱ Μίκαελ Κουτσενρόιτερ, Ράιχαρντ Σίκατσεκ, Βόλφγκανγκ Ροῦντολφ, Χάνς Γιάγκερμαν καί Φράνς Ρίχτερ. Γιά τά πρώην στελέχη τοῦ ΟΤΕ οἱ δικαστές ἔκριναν ὅτι παύει ἡ δίωξις λόγῳ παραγραφῆς, καί κηρύσσονται ἀθῶοι γιά ἄλλες πράξεις οἱ Γιῶργος Σκαρπέλης (15 ἔτη πρωτοδίκως), Νικόλαος Νίντος (10 ἔτη), Γιῶργος Ἀργυρόπουλος (14 ἔτη), Δημήτριος Κουβάτσος (14 ἔτη), Παναγιώτης Νικάκης (13 ἔτη).

Ἀντίστοιχη εἶναι εἶναι ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου ὅσον ἀφορᾶ τούς ἐπιχειρηματίες Γιῶργο Καλδῆ καί Ἀπόστολο Λέτσα πού ἐνεπλάκησαν ὡς παρένθετα πρόσωπα σέ διακίνηση χρημάτων, σύμφωνα μέ τήν δικογραφία.

Γιά τά δύο ἄλλοτε τραπεζικά στελέχη πού ἐνεπλάκησαν σέ μεταφορές χρημάτων, τόν Φάνη Λυγινό (πρωτοδίκως 12 ἔτη) καί Ζάν Κλώντ Ὄσβλαντ (14 ἔτη), ἡ ἀπόφασις τῶν δικαστῶν εἶναι ἀνάλογη μέ τῶν ὑπόλοιπων κατηγορουμένων: Παῦσις διώξεως γιά πράξεις ἕως τό 2002 καί ἀθώωσις γιά τίς λοιπές πράξεις. Τέλος, γιά τήν σύζυγο τοῦ Χρήστου Καραβέλα (πρωτοδίκως 13 ἔτη), ἡ ἀπόφασις τῶν δικαστῶν ἦταν ἐπίσης ἀθωωτική.

Δέν γνωρίζουμε ποιούς θά ψηφίσουν οἱ ἀθωωθέντες, γνωρίζουμε ὅμως ποιούς δέν θά ψηφίσουν οἱ ἐξοργισμένοι πολῖτες…

Κεντρικό θέμα