Ἕτοιμος γιά ἀπόδραση στίς Βρυξέλλες ἄν χάσει ἡ φόν ντέρ Λάυεν

Πῶς ὁ Πρωθυπουργός ἀξιοποίησε τό συνέδριο τοῦ «Ἐκόνομιστ» γιά νά κάνει ἀθόρυβες ἐπαφές μέ Προέδρους χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ γιά τήν ὑποψηφιότητά του – Στάσις ἀναμονῆς ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη ἐν ὄψει τῆς ψηφοφορίας τῆς 18ης Ἰουλίου – 50/50 οἱ πιθανότητες γιά τήν Οὔρσουλα – Τό μοντέλο Τσένυ Τήν ὑποψηφιότητα Χατζηδάκη γιά τήν πρωθυπουργία προωθεῖ ὁ Νέζης

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2000, τίς ὁποῖες ὁ Πρόεδρος Μπούς ὁ νεώτερος κέρδισε μέ δραματικό τρόπο ἀπέναντι στόν ὑποψήφιο τῶν δημοκρατικῶν Ἄλ Γκόρ, στό Ρεπουμπλικανικό κόμμα ὑπῆρχε ἰσχυρός προβληματισμός γιά τό ποιός πρέπει νά ὁριστεῖ ὑποψήφιος ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Ὁ Τζώρτζ Μπούς εἶχε ἀναθέσει τότε αὐτή τήν ἁρμοδιότητα σέ κομματική ἐπιτροπή, τῆς ὁποίας ἡγεῖτο τό γεράκι τοῦ κόμματος, ὁ τέως Ὑπουργός Ἄμυνας Ντίκ Τσένυ. Στήν κρίσιμη στιγμή τῆς ἐπιλογῆς συνέβη τό ἑξῆς ἐκπληκτικό πού ἔφερε τά πάνω κάτω: ὁ Τσένυ πρότεινε στόν Μπούς ὡς ἑπόμενο ἀντιπρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τόν ἑαυτό του! Καί τό πέτυχε. Αὐτό τό μοντέλο φαίνεται ὅτι ἐπιχειρεῖ νά ἀντιγράψει –ἐπιτυχῶς ἤ ἀνεπιτυχῶς τό μέλλον θά δείξει, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος πού θά ὑποδείξει τούς ὑποψηφίους γιά τά εὐρωπαϊκά ἀξιώματα καί θά διαπραγματευθεῖ μέ τούς σοσιαλιστές καί τούς κεντρώους τοῦ Μακρόν καθώς καί μέ τήν Μελόνι ποιά θά εἶναι ἡ σύνθεση τοῦ νέου εὐρωπαϊκοῦ ἱερατείου. Ὁ Πρωθυπουργός κινούμενος μέ μεθοδικότητα τήν τελευταία βδομάδα, κάτω ἀπό τά ραντάρ, ἐργάζεται γιά νά ὑποδείξει τόν …ἑαυτό του! Εἴτε γιά πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν, εἴτε γιά πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου, εἴτε γιά ὕπατο ἁρμοστή γιά τήν Ἄμυνα. Γνωρίζοντας ὅτι οἱ πιθανότητες ἐπανεκλογῆς τῆς προέδρου τῆς Κομμισσιόν στό ἀξίωμά της εἶναι 50/50 καί ἐντελῶς ὁριακές, –καθώς τήν προηγούμενη φορά μέ μεγαλύτερη πλειοψηφία τοῦ ΕΛΚ ἡ φόν ντέρ Λάυεν ἐξελέγη μέ μόλις ὀκτώ ψήφους παραπάνω ἀπό τό προβλεπόμενο ὅριο– γνωρίζοντας ὅτι ὁ ἡγέτης τοῦ CDU Μέρτς τῆς τήν ἔχει «στημένη» στήν μυστική ψηφοφορία, ὁ Πρωθυπουργός ἀξιοποίησε τό συνέδριο τοῦ «Ἐκόνομιστ» τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, γιά νά συναντήσει στό Μαξίμου δεκάδες Εὐρωπαίους ἀξιωματοῦχους καί Προέδρους χωρῶν (Λεττονίας, Βουλγαρίας, Μολδαβίας, Πρόεδρο Eurogoup), ἀπό τούς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ ἀνάρρησή του στό ἀξίωμα πού ἐπιδιώκει.

Τό μεγάλο μυστικό εἶναι ὅτι ἡ ψηφοφορία στίς Βρυξέλλες εἶναι μυστική, καί ὅσο περνοῦν οἱ μέρες, ἡ ὑποψηφιότητα τῆς Γερμανίδας πρώην Ὑπουργοῦ Ἄμυνας ἀντιμετωπίζει πολύ μεγάλες πιέσεις καί ὑποχωρεῖ. Σέ σημεῖο πού ἡ ἴδια ἡ φόν ντέρ Λάυεν νά ἔχει ὑποστεῖ πρόσφατα στό γραφεῖο της κρίση πανικοῦ, νά ἔχει δύσπνοια, νά φωνάζει, καί νά ἔχει ἀναστατώσει τό κτήριο τοῦ Μπελεμόντ μέ ὑστερικές φωνές. Ἦταν ἡ ἡμέρα πού ὁ Τσέχος λαϊκιστής Μπάμπιτς ἀπέσυρε τούς 7 εὐρωβουλευτές του ἀπό τό κόμμα τοῦ Μακρόν καί προσεχώρησε στήν παράταξη τοῦ Ὀρμπάν! Ἡ φιλοδοξία τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ἑπτασφράγιστο μυστικό μέχρι τώρα, ὡστόσο στούς παροικοῦντες τήν Νέα Δημοκρατία δέν ἔχει διαφύγει τήν προσοχή, ὅτι ὁ στενότερός του σύμβουλος καί ἐξ ἀπόρρητων του Θανάσης Νέζης ἐργάζεται μεθοδικά στό παρασκήνιο γιά τήν τυχόν ἐκλογή τοῦ Κωστῆ Χατζηδάκη στήν πρωθυπουργία μέσῳ τῆς Κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας τῆς Νέας Δημοκρατίας. Σέ περίπτωση πού ὁ κύριος Μητσοτάκης προαχθεῖ σέ εὐρωπαϊκό ἀξίωμα, εἶναι προφανές ὅτι στήν ΝΔ θά γίνει ἕνα μεγάλο ἐσωτερικό ντημπαίητ γιά τό ἄν ὁ νέος πρωθυπουργός καί πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας θά ἐκλεγεῖ ἀπό τό κλειστό ἐκλεκτορικό σῶμα τῶν βουλευτῶν ἤ ἀπ’ εὐθείας ἀπό τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, θά ζήσουμε ἕνα συναρπαστικό πολιτικό καλοκαίρι. Τήν Πέμπτη 18 Ἰουλίου θά ξέρουμε.

Κεντρικό θέμα