Ἕνα βῆμα ἐμπρός μέ τά 12 μίλια-ΑΟΖ δύο πίσω μέ τήν ἀναβολή τῶν κυρώσεων

«Spiegel»: Ὁ Πρωθυπουργός δέν πιέζει νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις ἀμέσως – τοῦ ἀρκεῖ νά σταματήσουν οἱ γεωτρήσεις

Η ΧΘΕΣΙΝΗ συνεδρίασις τῆς Βουλῆς γιά τίς συμφωνίες ὁριοθετήσεως ΑΟΖ μεταξύ Ἑλλάδος – Αἰγύπτου καί Ἑλλάδος – Ἰταλίας ἐχαρακτηρίσθη ἀπό ἐννέα γεγονότα.

1. Τήν ἀπόφαση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά 6 στά 12 μίλια στό Ἰόνιο ἐπιφυλασσόμενος γιά τό μέλλον καί γιά τό Αἰγαῖο ὅπως εἶπε, σημειώνοντας ὅτι θά δεχθεῖ τήν μέση γραμμή «ὅπου οἱ ἀκτές ἀπέχουν λιγώτερο ἀπό 24 μίλια».

Ἡ Ἑλλάς μέ τήν ἐπέκταση τῆς ΑΟΖ της σέ Ἰόνιο καί Λιβυκό Πέλαγος αὐξάνει τήν ἐπικράτειά της κατά 108.000 τετραγωνικά μέτρα καί σύμφωνα μέ τόν Πρωθυπουργό ἀναδεικνύεται σέ «ἐγγυητή τῶν ἀνατολικῶν συνόρων» τῆς ΕΕ μετά καί τήν δήλωση Μακρόν γιά «εὐρωπαϊκή κυριαρχία τῆς Μεσογείου».

2. Τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν εἰσηγήσεων ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν τόν λαϊκισμό καί τήν πλειοδοσία καί διετύπωσαν τίς ἀντιρρήσεις τους σέ ἤπιους τόνους. Κοινό σημεῖο τό αἴτημά τους γιά σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἀρχηγῶν.

3. Τό αἰφνιδιαστικό-παράδοξο αἴτημα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά ζητήσει ὀνομαστική ψηφοφορία ἐπί τῶν δύο συμφωνιῶν (ἐλπίζων σέ ἠχηρές ἀπουσίες ἀπό τήν ΝΔ), γεγονός πού μᾶλλον δέν ἄρεσε στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε νά ἀναθεωρήσει, γιατί πρῶτον πρέπει νά μεταβεῖ ὁ Νῖκος Δένδιας στό ἄτυπο συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν μέ ψηφισμένη τήν συμφωνία μέ τήν Αἴγυπτο καί δεύτερον, διότι Βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ –ὅπως εἰρωνεύθηκε τόν κύριο Τσίπρα ὁ κύριος Μητσοτάκης– νά ὑπερψηφίσουν τήν συμφωνία.

4. Τήν ἐρώτηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως στόν Πρωθυπουργό γιατί ἡ Ἑλλάς δέν ἐπεξέτεινε αὐτήν τήν στιγμή τά χωρικά ὕδατά της νοτίως ἀλλά καί ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης καί περιορίσθηκε στό Ἰόνιο.

5. Τήν ἀξιοπρόσεκτη τοποθέτηση τῆς Ντόρας Μπακογιάννη ὅτι ἡ λύσις στίς ἑλληνοτουρκικές διαφορές θά δοθεῖ σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη θά συμφωνηθεῖ ὅ,τι εἶναι δυνατόν νά συμφωνηθεῖ μέσα ἀπό τόν διάλογο καί μετά ἀπό τήν ὁλοκλήρωσή της ὅποια διαφωνία ἀπομείνει μεταξύ τῶν μερῶν θά παραπεμφθεῖ στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Μία ἄποψις πού ἀπέχει κάπως ἀπό τήν θέση Μητσοτάκη, ὅτι ἔχουμε μία καί μόνη διαφορά, τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν, καί ἄν διαφωνήσουμε, αὐτή θά κριθεῖ ἀπό τήν Χάγη. Ἡ κυρία Μπακογιάννη ὁμίλησε μέ βεβαιότητα γιά διαπραγματεύσεις δύο φάσεων, τεμαχισμό τῆς διαφορᾶς καί μεικτή λύση. Ἡ πρότασή της μοιάζει μέ ἑλιγμό.

6. Ἀπό τήν ἐρώτηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Λύσεως Κυριάκου Βελόπουλου ὁ ὁποῖος ἐπικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα τοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ Spiegel ρώτησε τόν Πρωθυπουργό ἄν ἰσχύει ἡ πληροφορία ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν θά ἐπιμείνει στίς κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας στήν ΕΕ. Ἐρώτηση ἡ ὁποία δέν ἀπηντήθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό.

7. Ἀπό τήν θετική ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός στήν πρόταση Βαρουφάκη γιά πολυμερῆ συνδιάσκεψη τῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου γιά τήν διανομή τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου, ὑπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι ὁ Ἐρντογάν θά ἀναγνωρίσει τήν ὑπόσταση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

8. Ἀπό τό ρετρό στίς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν οἱ ὁποῖες διανθίσθηκαν μέ ἀναφορές στόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο –ὁ Πρωθυπουργός τοῦ ἐπέρριψε εὐθύνες γιά τόν ἐθνικό διχασμό– στήν παράταξη τῶν Ἐθνικοφρόνων, τό «Οἴκαδε» καί τό Ἀφιόν Καραχισάρ (ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) ἀλλά καί στόν …πρώην Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Πέτρο Μολυβιάτη στόν ὁποῖο ἐπιτέθηκε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιά τό δόγμα τῆς ἀκινησίας (ἀξιοποιώντας ἀόριστες ἀναφορές τοῦ Πρωθυπουργού περί ἀδρανείας.)

9. Ἀπό τήν ὑποβάθμιση τοῦ πρωτοφανοῦς περιστατικοῦ πού συνέβη δυτικῶς τῆς Χάλκης πρίν τόν 28ο μεσημβρινό, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἡ Τουρκία προσπάθησε νά ἐγείρει ζητήματα ἐρεύνης καί διασώσεως ἀκόμη καί σέ περιοχή πού καλύπτεται ἀπό τήν ἑλληνο-αιγυπτιακή συμφωνία.

Ἡ τελική γεύσις πού ἐδόθη στούς πολῖτες ἦταν καλή, καθώς οἱ βασικές πολιτικές δυνάμεις ὁμονόησαν. Ὡστόσο ἡ συζήτησις ἄφησε μεγάλες πολιτικές «οὐρές» γιά τό μέλλον. Τί σημαίνει ὁ «Κλάδος Ἐλαίας» πρός τήν Τουρκία γιά τόν ὁποῖο ὁμίλησε ὁ κύριος Μητσοτάκης θυμίζοντας διάσημη ἀτάκα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου πρός τόν Ὀζάλ τό 1987; Τί σημαίνει ἡ πρότασις τῆς Ντόρας γιά σπαστή διαπραγμάτευση; Θά «πέσουν» καί ἄλλα θέματα στό τραπέζι; Καί, τέλος, εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού γράφει τό «Spiegel», ὅτι «ὁ κύριος Χάας ἔλαβε τό μήνυμα στίς συναντήσεις του μέ τόν κύριο Μητσοτάκη, ὅτι ἡ Ἀθήνα δέν πιέζει ὥστε νά ἐπιβληθοῦν ἀμέσως κυρώσεις στήν Τουρκία» καί ὅτι «θά τῆς ἀρκοῦσε νά σταματήσουν οἱ δοκιμαστικές γεωτρήσεις»;

Κεντρικό θέμα