ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἕλληνες δύο ταχυτήτων ἐπί πανδημίας: ἐλευθέρας οἱ μέν – ὑπό περιορισμό οἱ δέ

ΑΛΛΑΖΕΙ ἄρδην ἡ ζωή ἑκατομμυρίων πολιτῶν, πού ἀκόμη δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ, ἀπό τίς 13 Σεπτεμβρίου.

Ἡ κοινωνία ταυτοχρόνως μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς θά εἶναι χωρισμένη στά δύο: ἐμβολιασμένοι καί ἀνεμβολίαστοι. Σχεδόν ὅλα ἐκεῖνα πού ἀφοροῦν τήν καθημερινότητα θά ἐπηρεασθοῦν καί ἐλάχιστα πλέον θά μποροῦν νά κάνουν ἐλεύθερα ἤ χωρίς οἰκονομικό κόστος οἱ ἀνεμβολίαστοι. Τά μέτρα πού ἀνεκοίνωσε χθές ὁ ὑπουργός Ὑγείας εἶναι σκληρά, κάτι πού εἶχε προαναγγείλει ὁ Πρωθυπουργός καί ἁρμόδιοι ὑπουργοί. Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζόμενοι σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα θά κληθοῦν νά πληρώσουν οἱ ἴδιοι ἕως καί 80 εὐρώ μηνιαίως γιά νά κάνουν τέστ, ἕνα ποσόν ἀρκετά σημαντικό, πού θά ἐπιβαρύνει τήν ἐπιβίωσή τους. Ἡ χώρα δέν πρόκειται νά μπεῖ σέ νέα καραντίνα καί ἑπομένως τό βάρος πέφτει στό 40% τῶν πολιτῶν πού δέν ἔχει κάνει ἀκόμη τό ἐμβόλιο. «Τά μέτρα δέν ἔχουν τιμωρητικό χαρακτῆρα» δήλωσε ὁ κ. Κικίλιας, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε ὅτι ἀκόμη χρειαζόμεθα ἕνα ἑκατομμύριο ἐμβολιασμένους γιά νά κτισθεῖ ἡ περιβόητη ἀνοσία, πού ἀγγίζει τό 80%, ὅπως ἔχει συμβεῖ σέ πολλές ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπως ἡ Πορτογαλία. Ἐντύπωση ὅμως προεκάλεσε τό γεγονός ὅτι δέν ἀνεφέρθη στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά στήν «πανδημία τῶν ἀνεμβολίαστων» καταδεικνύοντας περίτρανα ὅτι ἡ συγκεκριμένη ὁμάς ἀποτελεῖ πλέον «κόκκινο πανί» γιά τήν Κυβέρνηση. «Δέν θά μετατρέψουμε τά νοσοκομεῖα σέ νοσοκομεῖα γιά ἀσθενεῖς covid-19» εἶπε κατά τήν παρουσίαση τῶν μέτρων. Ἐπεσήμανε ὅτι τά νοσοκομεῖα θά συνεχίσουν νά ἐξυπηρετοῦν ὅλα τά περιστατικά, καθώς τό ἀντίθετο θά ἦταν ἄδικο γιά ὅσους ἔχουν ἐμβολιασθεῖ «ἀλλά καί ἀνήθικο γιά ὅλους ὅσοι νοσοῦν ἀπό ἄλλα νοσήματα καί χρειάζονται νοσηλεία σέ αὐτά».Ὅπως εἶχε ἤδη ἐξαγγείλει ἡ Κυβέρνησις τίς προηγούμενες ἑβδομάδες, ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου

ἀναστέλλεται ἡ ἐργασία γιά τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα πού δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ ἤ δέν ἔχουν πιστοποιητικό νοσήσεως (τῶν τελευταίων 6 μηνῶν). Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἰδιῶτες ἰατρούς καί φαρμακοποιούς, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί θά ὑποστοῦν κυρώσεις ἐάν δέν τό πράξουν. Ἀπό τίς 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες ἡμέρες μετά τίς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ, ὅλοι οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐργαζόμενοι σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα πρέπει νά κάνουν ἕνα rapid test σέ ἰδιωτική κλινική ἤ ἐργαστήριο μέ τό κόστος νά ἐπιβαρύνει τούς ἰδίους. Τό τέστ θά γίνεται ἀνά ἑβδομάδα καί θά κοστίζει 10 εὐρώ. Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη θά πρέπει νά κάνουν ὑποχρεωτικῶς δύο rapid test τήν ἑβδομάδα οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὁποῖοι βάσει τῶν στοιχείων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνέρχονται σέ 20-25% ἐπί τοῦ συνόλου.

Οἱ μαθητές πού δέν ἔχουν νοσήσει ἤ δέν ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο θά κάνουν self test τά ὁποῖα θά παρέχονται δωρεάν. Οἱ γονεῖς ὡστόσο ὑποχρεοῦνται νά δηλώνουν τό ἀποτέλεσμα στήν εἰδική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Πιό δύσκολα ὅμως θά εἶναι γιά τούς φοιτητές, καθώς καλοῦνται νά κάνουν καί ἐκεῖνοι δύο ἐργαστηριακά rapid tests τήν ἑβδομάδα, ὄχι ὅμως σέ δημόσιες δομές ἀλλά σέ ἰδιωτικά ἐργαστήρια. Τό κόστος καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά εἶναι 10 εὐρώ γιά κάθε τέστ πού θά πληρώνει ὁ φοιτητής.
Ὁ κ. Κικίλιας ὑπενθύμισε ὅτι ἐκτός ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς καί οἱ ἀκαδημαϊκοί, οἱ ἐργαζόμενοι σέ τουρισμό, ἑστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές καί χορευτικές παραγωγές, πού δέν ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο, θά ὑποχρεοῦνται νά προσκομίζουν στήν ἐργασία τους δύο ἀρνητικά τέστ τήν ἑβδομάδα, τά ὁποῖα θά ἔχουν πληρώσει οἱ ἴδιοι. Πιό δύσκολα θά εἶναι καί τά ταξίδια. Ὅσοι ἀποφασίσουν νά ταξιδέψουν μέ ὁποιοδήποτε μέσο μέσα στήν χώρα θά πρέπει νά προσκομίζουν ἀρνητικό rapid test πού ἔχει γίνει τοὐλάχιστον 48 ὧρες πρίν ἀπό τήν μετακίνησή τους. Γιά νά μήν ὑποστεῖ τό κράτος τό κόστος τῶν τέστ, ἀπό τίς 13 Σεπτεμβρίου δέν θά μποροῦν νά προσέρχονται σέ δημόσιες δομές γιά νά πραγματοποιοῦν δωρεάν τέστ Covid πρίν ταξιδέψουν οἱ ἀνεμβολίαστοι!

Καί σέ αὐτή τήν περίπτωση, τά τέστ θά διενεργοῦνται σέ ἰδιωτικές δομές ὑγείας, ἀποκλειστικώς! Σέ κλειστούς χώρους ἑστιάσεως (καφέ, μπάρ, ἑστιατόρια, ταβέρνες, κλάμπ, κέντρα διασκεδάσεως) θά μποροῦν νά εἰσέρχονται μόνον ἐμβολιασμένοι καί νοσήσαντες (ἕως 6 μῆνες ἀπό τήν διάγνωση). Ἡ δυσκολία ἔγκειται στό γεγονός ὅτι τόν ἔλεγχο τῆς βεβαιώσεως τοῦ ἐμβολιασμοῦ στήν εἴσοδο κάθε ἐπιχειρήσεως θά ἀναλάβει ἡ ἴδια ἡ ἐπιχείρησις, πού στίς περισσότερες περιπτώσεις φαντάζει πολύ δύσκολο, καθώς θά χρειάζεται νά ὑπάρχουν ὑπάλληλοι μόνο γιά αὐτόν τόν σκοπό. Πλέον ὁ ἐργοδότης θά μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση στά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἐργαζομένου καθώς τοῦ παρέχεται ἡ δυνατότης, βάσει νόμου, νά γνωρίζει ἀκριβῶς ποιοί ὑπάλληλοί του ἔχουν ἐμβολιασθεῖ καί ποιοί ὄχι!

Μόνον οἱ ἐμβολιασμένοι θά μποροῦν νά παρακολουθοῦν τίς ἀγαπημένες ὁμάδες τους ἤ τούς ἀγαπημένους ἀθλητές τους εἴτε αὐτοί ἀγωνίζονται σέ κλειστό εἴτε σέ ἀνοικτό χῶρο (στάδια ἤ γήπεδα). Στούς κλειστούς χώρους θεάτρων, κινηματογράφων, μουσείων καί ἀρχαιολογικῶν χώρων θά ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος σέ ἐμβολιασμένους, νοσήσαντες ἀλλά καί ἀνεμβολίαστους ἀρκεῖ νά ἔχουν κάνει τό rapid test ἕως 48 ὧρες ἐνωρίτερα.

Χωρίς γυμναστική θά μείνουν οἱ ἀνεμβολίαστοι, ἀφοῦ μόνον ὑπό προϋποθέσεις θά μποροῦν νά μπαίνουν στά γυμναστήρια. Οἱ ἀνεμβολίαστοι θά εἰσέρχονται ἀφοῦ θά ἔχουν πραγματοποιήσει ἐργαστηριακό rapid test ἀντιγόνου ἕως 48 ὧρες πρίν. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά πρέπει νά γίνεται ἔλεγχος βεβαιώσεως ἐμβολιασμοῦ, νοσήσεως, ἀρνητικοῦ τέστ καί ἔλεγχος ταυτοπροσωπίας στήν εἴσοδο τῆς ἐπιχειρήσεως μέ τήν ἐφαρμογή covid free app. Τό κόστος ὅμως γιά τήν γυμναστική θά εἶναι ἐξωφρενικό ἐάν κάποιος ἐπιλέξει νά γυμνάζεται τρεῖς φορές ἀνά ἑβδομάδα. Ἀπό τά μέσα Σεπτεμβρίου ἐπιστρέφει ἡ ὑποχρεωτική χρῆσις τῆς μάσκας σέ ὅλους τούς ἐξωτερικούς χώρους ὅπου ὑπάρχει συνάθροισις, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἐσωτερικούς χώρους.

Κεντρικό θέμα