ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ἕλλην πρωθυπουργός «παρέδωσε» στόν ΟΗΕ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας!

Βαρειές καταγγελίες Κοτζιᾶ γιά μυστικές συμφωνίες μέ 5 μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας

ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ «φάουλ» πού ὁμολόγησε πώς διέπραξε κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων μέ τά Σκόπια ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς (μέ τή συνέντευξή του στήν δημοσία τηλεόραση προχθές τό βράδυ) εἶναι ἀρκετά καί ἡ «Ἑστία» θά τά καταγράψει σέ ἑπόμενα σημειώματά της .

Ὡστόσο ἡ καταγγελία πού ἔκανε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς χωρίς ὅμως νά τολμήσει νά ἀναφέρει ὀνόματα καί διευθύνσεις (σέ μιά προφανῆ ἐπίδειξη μεροληψίας ὑπέρ συγκεκριμένου πολιτικοῦ χώρου) εἶναι τόσο τρομακτική καί συγκλονιστική, ὥστε ὅλα τά ὑπόλοιπα νά περνοῦν σέ δεύτερη μοῖρα. Καί τοῦτο διότι ἄλλο νά διαπραγματεύεται μία κυβέρνησις, ἕνας πρωθυπουργός καί ἕνας ὑπουργός μία λύση γιά τό Σκοπιανό, ἔστω καί κακή, (ἀλλά νά ἔχει τό βάρος τῆς εὐθύνης ἐκείνης), καί ἄλλο νά καταγγέλλεται ἑλληνική κυβέρνησις τοῦ παρελθόντος ὅτι ἐξεχώρησε ἐν λευκῶ τήν ἐξουσία της γιά τήν τελική ὀνομασία τῶν Σκοπίων σέ πέντε ξένα κράτη, τά μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ: ΗΠΑ, Γαλλία, Ρωσσία, Κίνα, Μεγάλη Βρεταννία. Ἡ ἴδια ἁπλῶς θά ἐπεκύρωνε τήν ἀπόφαση μέ τήν ὁποία θά «ξεπουλοῦσε» τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα!

Συγκεκριμένως: Ὅταν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐρωτήθη στήν ΕΡΤ γιά τόν ἀριθμό τῶν σελίδων τῆς συμφωνίας μέ τά Σκόπια, ἀπήντησε ὅτι αὐτές φθάνουν τίς 20 σελίδες καί προσέθεσε χλευαστικά: «Οἱ συμφωνίες πού ἔφτιαχναν οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις ἦταν μέχρι δύο σελίδες. Καί μάλιστα νά σᾶς πῶ κι ἕνα μυστικό: ὑπῆρχαν κυβερνήσεις πού ἔλεγαν στόν διεθνῆ παράγοντα νά μήν κάνουμε συμφωνία, ἀλλά βρεῖτε ἕνα τρόπο νά ληφθεῖ ἀπόφαση στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ὑλοποιήσουμε μετά. Οὔτε κἄν σχέδιο συμφωνίας δέν ὑπῆρχε. Καί τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας στήν περίπτωση αὐτή θά ἔπαιρνε μιά ἀπόφαση γιά τήν 817 καί 845 πού εἶναι οἱ δύο ἀποφάσεις πού ἔχει λάβει ὁ ΟΗΕ ὅσον ἀφορᾶ τό ὀνοματολογικό καί θά ἔπαιρνε μιά ἀπόφαση ὅτι τό ὀνοματολογικό θά λυθεῖ μέ αὐτό τό ὄνομα».

Ἀκολούθησε ὁ ἑξῆς διάλογος τοῦ κ. Κοτζιᾶ μέ τόν δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρῶτσο:

Δ: Καί θά ἐρχόταν νά υἱοθετήσει ἡ Ἑλλάδα τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας;

Κ: Αὐτό καί ἄν εἶναι μυστική διπλωματία.

Δ: Ὑπάρχει τέτοια ἐπικοινωνία ΟΗΕ, διαπραγματευτῶν μέ ἑλληνική κυβέρνηση;

Κ: Μέχρι ἐδῶ καί ὄχι παρακάτω… Πιό σεμνά λέω σέ ὅλους. Νά κρίνουν τήν συμφωνία. […] Αὐτά τά βρῆκα στά ἀρχεῖα τοῦ ΟΗΕ. Δέν τά ἔχουν στά ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου.

Ὁ κ. Κοτζιᾶς ἀρνήθηκε νά πεῖ ὀνόματα. Ἴσως ἐπειδή προσδοκᾶ στήν πολιτική στήριξη τῆς συμφωνίας πού θά κάνει ἀπό αὐτούς πού καταγγέλλει καί προειδοποιεῖ. Ὡστόσο τό θέμα παραμένει καί εἶναι μέγα. Ποιός εἶναι ὁ πρωθυπουργός καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν πού φωτογράφησε ὁ κ. Κοτζιᾶς χωρίς νά ὀνοματίσει στήν συνέντευξή του; Δεδομένου ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καί οἱ Ἀντώνης Σαμαρᾶς – Μιχάλης Παπακωνσταντίνου ἔχουν δώσει πλήρη ἀναφορά μέσω συνεντεύξεων καί βιβλίων γιά τούς χειρισμούς τήν περίοδο 1990-1993, αὐτομάτως ἀποκλείονται ἀπό τόν κατάλογο. Ὁμοίως καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὁ ὁποῖος ἔκανε συμφωνία μέ τόν ΟΗΕ, τήν Ἐνδιάμεση τό 1995. Ὁμοίως καί ὁ Κώστας Καραμανλῆς ὁ ὁποῖος συγκρούσθηκε μέ βέτο γιά τό θέμα τῶν Σκοπίων μέ τούς συμμάχους. Τό ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι σαφές καί συγκεκριμένο: ποιόν πρωθυπουργό καί ποιόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ καλύπτει ὁ κ. Κοτζιᾶς; Τόν Κώστα Σημίτη; Τόν Θεόδωρο Πάγκαλο; Τόν Γιῶργο Παπανδρέου; Ποιόν;

Εἶναι πρωτοφανές γιά τήν νεώτερη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος νά ὁμολογεῖται ὅτι κυβέρνησις, πρωθυπουργός καί ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐξεχώρησαν τήν ἐξουσία, μέ τήν ὁποία τούς προίκισε ὁ ἑλληνικός λαός, στήν ἡγεσία κρατῶν διεθνοῦς ὀργανισμοῦ μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά ἐπικυρώσει ὅ,τι ἀποφασίσουν οἱ ἄλλοι. Σέ κάθε περίπτωση: ἡ ΝΔ σέ κορυφαῖα στελέχη τῆς ὁποίας ἐπετέθη ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὀνομαστικῶς (τομεάρχες) ὀφείλει νά ζητήσει τά ἀπόρρητα αὐτά ἀρχεῖα τοῦ ΟΗΕ μέ τήν ἐπίσημη κοινοβουλευτική διαδικασία τῆς αἰτήσεως καταθέσεως ἐγγράφων. Ὅλα στό φῶς!

Κεντρικό θέμα

Ὁ κύριος Μπουτάρης ζητεῖ συγγνώμη ἀπό τούς Ποντίους καί τούς Βορειοηπειρῶτες!

Εφημερίς Εστία
«Πλήγωσα τό θυμικό τους, τούς προκάλεσε ἀποστροφή καί πίκρα» / «Μέ ἐνοχλεῖ πού πιστεύουν τόν Κυριάκο Βελόπουλο καί ἀπεχθάνονται ἐμένα»

Ὁ Δένδιας «καίει» χωρικά-εὐθυδικία

Μανώλης Κοττάκης
Η ΤΟΥΡΚΙΑ εἶναι πάντοτε προβλέψιμη

Σύγκρουσις Τουρκίας Ἱερωνύμου γιά τό Ἰσλάμ

Εφημερίς Εστία
Η ΔΗΛΩΣΙΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου, ὅτι…

Νά διαφυλάξουμε τό κῦρος τῆς Ἱστιοπλοΐας

Δημήτρης Καπράνος
Τό σπίτι μας ἀπέχει διακόσια μέτρα ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τῶν μεγαλύτερων Ἱστιοπλοϊκῶν Ὁμίλων τῆς χώρας

Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ