Ἕλλην ἀξιωματοῦχος στήν Θράκη ἀναγνωρίζει «τουρκική κοινότητα»!

Συγχαρητήρια ἀπό τήν «Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία Τούρκων» πού χρηματοδοτεῖ ἡ Ἄγκυρα

ΜΕΧΡΙ τήν Γερμανία ταξίδευσε ἡ χάρις τοῦ νέου δημάρχου Ξάνθης Ἐμμανουήλ Τσέπελη, ὁ ὁποῖος προσφάτως παρέστη σέ ἐκδήλωση τοπικῶν μειονοτικῶν συλλόγων πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «τουρκικοί». Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ὁ κ. δήμαρχος κέρδισε τά εὔσημα τῆς αὐτοποκαλουμένης «Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἔμβλημά της τούς νομούς τῆς Θράκης, βαμμένους σέ πράσινα χρώματα. Στά χρώματα τῆς σημαίας τοῦ βραχυβίου ἀνεξαρτήτου κράτους τῆς Θράκης. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Χαλίτ Χαμπίμπογλου ἀποδίδει τά εὔσημα στόν δήμαρχο, γιατί εἶναι ὁ πρῶτος μετά πολλά χρόνια πού νομιμοποίησε μέ τήν παρουσία του τούς ἀπαγορευμένους ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο «τουρκοσυλλόγους», ἐνῶ χρησιμοποιεῖ κατά σύστημα τόν ὅρο «τουρκική κοινότητα» –οὔτε κἄν μειονότητα, κατά τά πρότυπα τῆς φρασεολογίας τοῦ Ραούφ Ντενκτάς. Τέτοια δικαιώματα ἔδωσε μέ τήν παρουσία του στίς ἐκδηλώσεις ὁ δήμαρχος, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶ ὅτι εἶναι τοπικός ἀξιωματοῦχος ἐν τῆ εὐρεία ἐννοία. Ὅλη ἡ εὐχαριστήρια ἀνακοίνωσις τοῦ Συλλόγου, διατηρηθείσης τῆς συντάξεως τοῦ κειμένου, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες,

Ἡ τελετή τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης γιά τήν ἔναρξη παραρτήματός του στήν Ξάνθη πραγματοποιήθηκε στίς 16 Ὀκτωβρίου 2019. Ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Τουρκικῆς κοινότητας Δυτικῆς Θράκης ἦταν παροῦσα στήν τελετή. Ὁ Γενικός Πρόξενος μητέρας πατρίδας Τουρκίας, τῆς Κομοτηνῆς, παρέστη ἐπίσης στήν τελετή ἔναρξης.
Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων στήν τελετή αὐτή τή φορά ἦταν ὁ Μανώλης Τσέπελης, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἐξελέγη Δήμαρχος Ξάνθης καί Ἕλληνας πολιτικός ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Αὐτό δέν εἶναι μιά συνηθισμένη κατάσταση γιά ἐμᾶς.

Ὁ Δήμαρχος Τσέπελης ἔκανε μιά ὁμιλία στήν τελετή καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν πρόσκλησή του στήν τελετή.

Μπορεῖ νά ἀναρωτιέστε γιατί εἶναι σημαντικό νά παρευρεθεῖ στή τελετή ὁ Τσέπελης.

Εἶναι σημαντικό γιατί μετά ἀπό πολύ καιρό ἕνας Ἕλληνας δήμαρχος παρακολούθησε μιά ἐκδήλωση πού διοργάνωσε μιά ἕνωση τῆς τουρκικῆς κοινότητας Δυτικῆς Θράκης.

Εἶναι ἐπίσης σημαντικό, ἀπό τότε πού ὁ Τσέπελης συμμετεῖχε σέ ἐκδήλωση ὅπου οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἑνώσεων πού ἔκλεισαν ἀπό ἑλληνικές ἀρχές ἐπειδή στά ὄνοματά τους ὑπάρχει τήν λέξη “Τουρκική”, ὅπως ἡ Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης, ἡ Ἕνωση Τούρκων Νεολαίας Κομοτηνῆς καί ἡ Ἕνωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης καθώς καί ὁ Μουφτῆς τῆς Ξάνθης πού ἐκλέχθηκε ἀπό τούς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης. Εἶναι σημαντικό ἐπειδή κάθισαν μαζί δίπλα-δίπλα. Αὐτό πού εἶναι φυσικό γιά ἐμᾶς, αὐτό πού πρέπει νά γίνει ὅτι τελικά ἔγινε πραγματικότητα.

Ὁ Δήμαρχος τῆς Ξάνθης, ὅπου ἀπαρτίζουμε τό μισό πληθυσμό, παρακολούθησε μιά ἐκδήλωση ἑνός ἀπό τούς σημαντικότερούς μας συλλόγους.

Ἐντούτοις, τά μέλη τῆς ἀντιπολίτευσης στό δημοτικό συμβούλιο δέν σκέφτονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπό τότε πού διατύπωσαν δηλώσεις, ἐπικρίνοντας τόν Τσέπελη γιά τήν παρουσία του στήν ἐκδήλωση. Τόν ἀποκαλοῦσαν σχεδόν προδότη.

Ὁ Σύλλογος Ἐπιστημόνων Μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀπευθυνόταν μαζί μέ τόν Τσέπελη. Ἐξέφρασαν τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης ἀποτελεῖ μεγάλη ἀπειλή καί κίνδυνο γιά τήν Ἑλλάδα.

Ὅσοι ἔκαναν αὐτές τίς μισητές καί διακριτικές δηλώσεις δέν εἶναι οὔτε ἀπό τήν Ἀθήνα οὔτε ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Εἶναι πρόεδροι τῶν ἀντιπολιτευτικῶν ὁμάδων τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς Ξάνθης, ὅπου ζεῖ ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης…

Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τολμοῦν νά κάνουν αὐτές τίς δηλώσεις παρόλο πού ὑπῆρχαν ὑποψήφιοι ἀπό τούς Τούρκους στόν κατάλογο τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης γιά τίς δημοτικές ἐκλογές. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ κλίκες κάνουν πολιτική στήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης σάν νά μήν ἔχει ἄλλα προβλήματα στήν πόλη.

Ἐξάλλου, ὁ Χαράλαμπος Ἀθανασίου, βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τή Λέσβο, δήλωσε ὅτι «ἡ Λέσβος σύντομα θά γίνει ἡ δεύτερη Ροδόπη ἄν συνεχιστεῖ αὐτή ἡ κατάσταση» ἀναφερόμενος στόν αὐξανόμενο ἀριθμό μεταναστῶν καί καταφυγίων στό νησί.

Ὁ Χαράλαμπος Ἀθανασίου, πού σήμερα εἶναι ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί στό παρελθόν ἐργάστηκε ὡς Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀπευθύνεται σέ μέλη τῆς Τουρκικῆς Κοινότητας Δυτικῆς Θράκης, πού εἶναι Ἕλληνες πολῖτες καθώς καί μετανάστες καί πρόσφυγες. Θεωρεῖ τούς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης ὡς “ἀπειλή” καί “κίνδυνο”.

Πότε θά σταματήσετε νά μᾶς θεωρεῖτε “ἄλλο” ἤ “ἐπικίνδυνο” καί νά σταματήσετε νά μᾶς διακρίνετε;

Τά μέλη τῆς Τουρκικῆς κοινότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης ἔχασαν τή ζωή τους λέγοντας “ὄχι” στήν Ἰταλική κατοχή τῆς Ἑλλάδας κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, ἐργαζόμαστε σκληρά γιά νά ἀναπτύξουμε τή χώρα μας τήν Ἑλλάδα.

Ζοῦμε ἐδῶ καί αἰῶνες καί εἴμαστε μέρος τῆς κοινωνίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ λαϊκιστική πολιτική στήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης πρέπει νά σταματήσει.

Τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας εἶναι τά προβλήματά μας καί μποροῦμε νά βροῦμε λύσεις γιά αὐτά τά προβλήματα μόνο ἐάν συνεργαστοῦμε.

Ὡς τελικό σημεῖο θά ἤθελα νά συγχαρῶ τόν Σύλλογο Ἐπιστημόνων Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης γιά τό ἄνοιγμα νέου παραρτήματος στήν Ξάνθη.

Θά ἤθελα ἐπίσης νά συγχαρῶ τόν κ. Μανώλη Τσέπελη, Δήμαρχο τῆς Ξάνθης γιά τήν παρουσία του στήν τελετή ἔναρξης τοῦ νέου παραρτήματος καί ἐπιθυμῶ αὐτό νά ἀποτελέσει παράδειγμα γιά ἄλλους πολιτικούς.

Μέ ἐκτίμηση,
Χαλίτ Χαμπίπογλου Πρόεδρος τῆς ABTTF.»

Κεντρικό θέμα