Ἔθνος ἡττημένων πρίν πέσει κανονιά!

Ἡ ὑπόδουλος πολιτική-πνευματική ἐλίτ ἀνάξια τῶν περιστάσεων

τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ο τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὑπεδέχθη τό ἑλληνικό πολιτικό καί μηντιακό σύστημα τό διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Μπιναλῆ Γιλντιρίμ γιά τήν ὑποτιθεμένη πτώση τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας στήν νησῖδα Μικροί Ἀνθρωποφάγοι πιστοποιεῖ τήν πλήρη κατάπτωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τήν υἱοθέτηση τοῦ δόγματος τοῦ μικροελλαδισμοῦ στίς ἐξωτερικές μας σχέσεις. Ἀντί τῆς καταγγελίας τῶν Τούρκων οἱ ὁποῖοι φέρονται νά κατέλαβαν ἐθνικό ἔδαφος λόγῳ (στά ψέματα) ἤ ἔργῳ, τό πρώτιστο καί βασικό μέλημα κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀριστερᾶς ἀλλά καί τῆς Δεξιᾶς (ἀντιπρόεδρος ΝΔ) ἦταν ἡ κατά μέτωπον ἐπίθεσις στούς νέους πού τοποθέτησαν τήν ἑλληνική Σημαία στίς πέντε μικρές νησῖδες!

Ἔχει διαποτίσει τόσο τό μεδούλι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καί πνευματικῆς μας τάξεως ἡ ἡττοπάθεια, ὁ κατευνασμός, ὁ συμβιβασμός, ἔχει ὑποδουλωθεῖ τόσο τό πνεῦμα τό ἐλεύθερο καί ἑλληνικό, ὥστε αὐτομάτως σέ κάθε σοβαρή κρίση σάν καί αὐτή ἡ πρώτη ἐνστικτώδης ἀντίδρασίς μας εἶναι νά καταγγέλλουμε τούς ἑαυτούς μας καί ὄχι αὐτούς πού ἀμφισβητοῦν ἐθνικό ἔδαφος! Ἀντί τοῦ Γιλντιρίμ στήν προκειμένη «καθίσαμε» στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου τούς νεαρούς. Ἔκαναν τό σωστό οἱ νεαροί; Ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὡς βάση συζητήσεως τήν ἀριστερόστροφη λογική ὅτι ἰδιῶτες δέν κάνουν ἐξωτερική πολιτική, πρῶτα σέ αὐτή τήν περίπτωση καταγγέλλεις τόν Τοῦρκο πού κομπάζει ὅτι σοῦ «κατέβασε» τήν Σημαία καί μετά τόν Ἕλληνα πού τήν ἀνέβασε.

Ὡστόσο, ἐδῶ καί χρόνια, τό πνεῦμα τῆς Ἀριστερᾶς πού δυστυχῶς διαπότισε μέρος καί τῆς Δεξιᾶς εἶναι κυρίαρχο στόν δημόσιο λόγο.

• Ξεκίνησε στούς εὔκολους καιρούς ἀπό τήν Θράκη. Ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου καταγγέλθηκε ἀπό τίς ἐλίτ ἐπειδή ἀποτόλμησε νά ἑορτάζει μέ τούς μουσουλμάνους μαθητές της τίς ἐθνικές μας ἐπετείους. Ἀσκοῦσε τάχα ἐξωτερική πολιτική. Καταγγείλαμε αὐτή καί ὄχι αὐτούς πού ἔκαναν ὠμή παρέμβαση στά ἐσωτερικά μας.

• Συνεχίσθηκε μέ τό Μακεδονικό. Διαγωνισμός γίνεται καθημερινῶς ἀπό τούς ἐπισκέπτες τῶν πρεσβειῶν ποιός θά «πρωτοπουλήσει» τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Καί κορυφώνεται μέ ὅσα συμβαίνουν ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως στό Αἰγαῖο.

• Ὅταν ἐμβολίσθηκε ἡ ἀκταιωρός «Γαῦδος» ἀκούσθηκαν ὑπαινιγμοί, ἑλληνικοί ὑπαινιγμοί, γιά τήν «θρασύτητα» τῆς παρουσίας μας στά Ἴμια.

• Ὅταν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης τόλμησε νά ρίξει στεφάνι ἐντός τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό σημεῖο πού ἔπεσε τό ἑλικόπτερο τήν βραδυά τῶν Ἰμίων, κατηγγέλθη ἀπό ἐκπρόσωπο Τύπου κόμματος ὅτι προκαλεῖ τούς Τούρκους.

• Ὅταν συνελήφθησαν οἱ δύο στρατιωτικοί μας στόν Ἕβρο ὁ ψίθυρος τῆς ὑπόδουλης ἐλίτ πού θέλει νά ἔχει τό κεφάλι της ἥσυχο «διέδωσε» ὅτι τά παιδιά ἔκαναν τραγικά λάθη.

• Ὅταν ἔκανε ὑπερ-πτήση ἐπάνω ἀπό τήν Ρῶ τό τουρκικό ἑλικόπτερο ἡ φρουρά πού ἔρριξε προειδοποιητικές βολές χαρακτηρίσθηκε φαντασιόπληκτη, τό Μαξίμου ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ὅτι δέν παρεβιάσθη ὁ ἐναέριος χῶρος, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευσις θεώρησε σοβαρά ὅτι τό Πεντάγωνο ἔστησε πολιτικό παιχνίδι γύρω ἀπό «ἀνύπαρκτο γεγονός».

• Ὅταν ἔπεσε τό μαχητικό ἀεροσκάφος προχθές στήν Σκύρο, πρίν καλά-καλά ταφεῖ ὁ ἡρωικός πιλότος Μπαλταδῶρος, τά κανάλια ἔπαιζαν ρεπορτάζ μέ ὑπαινιγμούς γιά τό «βέρτιγκο» καί τίς παραισθήσεις του.

Τήν ἴδια ὥρα κάποιοι ψυχοπαθεῖς εἰρωνεύοντο τόν νεκρό στό Twitter καί τό Facebook κάνοντας λόγο γιά «ἐργατικό ἀτύχημα». Κοινός τόπος γιά τούς «ἀντικειμενικούς Ἕλληνες»; Γιά ὅλα φταῖμε ἐμεῖς!

Δυστυχῶς, τό αἴσθημα τοῦ ραγιᾶ μᾶς κατακυρίευσε ὅλους. Γιά νά καταλήξουμε ποῦ ἄραγε ὅμως; Γιά νά καταλήξουμε νά ἀκοῦμε προχθές τήν «περιστερά» ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἀμύνης πού τίς πρῶτες μέρες εἰρωνεύετο τόν προϊστάμενό του ὑπουργό (γιά τήν δήλωσή του περί ὁμηρείας τῶν στρατιωτικῶν), νά ὁμολογεῖ στά social media ὅτι εἴμαστε σέ «ἀκήρυκτο πόλεμο μέ τήν Τουρκία». Γιά νά τόν ἀκούσουμε χθές νά παραδέχεται ὅτι ναί, ἔγινε ὑπερ-πτήση ἑλικοπτέρου ἐπάνω ἀπό τήν Ρῶ, δέν παρεφρόνησαν οἱ ἄνδρες στήν φρουρά. Γιά νά τόν ἀκούσουμε νά ὁμολογεῖ ὅτι τό Μαξίμου καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔλεγαν ψέματα ὅταν ἐξέδιδαν ἀνακοινώσεις ὅτι δέν παρεβιάσθη τάχα ὁ ἐναέριος χῶρος μας.

Δυστυχῶς ὅλο αὐτό τό διάστημα ἡ ὑπόδουλος ἐλίτ τῶν Ἀθηνῶν μᾶς ἔχει κάνει νά φαινόμαστε ὡς Ἔθνος ἡττημένων πρίν καλά-καλά πέσει κανονιά. Κορυφαία διπλωματική πηγή μέ καλοῦσε χθές νά παρατηρήσω τήν τακτική τῶν Τούρκων σέ σύγκριση μέ τήν δική μας. Δέν κλιμακώνουν τήν ἔνταση σέ μιά περιοχή, Ἴμια λόγου χάρη. Τήν ἁπλώνουν. Τήν διευρύνουν. Στά Ἴμια, στό Καστελλόριζο, στήν Ρῶ, στήν Στρογγυλή, στούς Μικρούς Ἀνθρωποφάγους, στήν Σκύρο, παντοῦ. Τήν διευρύνουν καί μᾶς δοκιμάζουν: Καί ἀπό ἀπόψεως ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητος καί μέ ἀσκήσεις ψυχολογικοῦ πολέμου.

Καί τί ἀποδεικνύεται; Ἀπό τήν μία ἔχουμε ἕνα στράτευμα ψυχωμένο πού δέν ἀφήνει «κουνούπι» νά περάσει. Καί ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία ψοφοδεῆ ἐλίτ πού σπεύδει νά γκριζάρει μόνη της μέ τίς δειλίες της περιοχές ἀναμφισβήτητης ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Διότι τί ἄλλο κάνουμε παρά γκριζάρουμε μόνοι μας περιοχές ὅταν μαλώνουμε νέους πού πάτησαν σέ ἑλληνικό ἔδαφος καί τούς λέμε νά μήν ξαναπᾶνε; Τί ἄλλο κάνουμε παρά γκριζάρουμε ὅταν ἐπιχειροῦμε νά βγάλουμε τρελούς ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πού ἄκουσαν τό κροτάλισμα τῶν ἑλίκων τοῦ ἑλικοπτέρου στήν Ρῶ; Ἐάν συνεχίσουμε ἔτσι εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μας.

Οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νά μᾶς νικήσουν μόνο μέ τίς φῆμες. Μποροῦν νά διεκδικήσουν ἔδαφος μέ τά ψέματα. Χωρίς νά ρισκάρουν τήν ζωή οὔτε ἑνός στρατιώτη τους. Τώρα πού εἰσέρχονται σέ προεκλογική περίοδο –τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» τῆς Μεγάλης Τετάρτης περί πρόωρων ἐκλογῶν τό καλοκαίρι ἐπιβεβαιώνεται– ἄς εἴμαστε σέ ἐγρήγορση καί ἄς φερθοῦμε περισσότερο ἔξυπνα. Ἄς μήν γίνουμε χορηγοί ἐπικοινωνίας τοῦ Ἐρντογάν καί τῶν Γκρίζων Λύκων ἀμφισβητώντας μόνοι μας τά 18 νησιά πού ἡ ἴδια ἡ τουρκική ἀντιπολίτευσις ὁμολογεῖ ὅτι μᾶς ἀνήκουν.

Κεντρικό θέμα