Ἔρευνα γιά μαῦρο χρῆμα στά ταμεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος

Ἔφοδος τῆς Βελγικῆς Ἀστυνομίας στήν «αὐλή» τοῦ Προέδρου του Μάνφρεντ Βέμπερ. Στό μικροσκόπιο τῶν ἀρχῶν ὁ στενός συνεργάτης του καί ὑπεύθυνος γιά τήν καμπάνια τοῦ κόμματος στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019 σέ ὅλες τίς χῶρες, Μάριο Βόιγκτ

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ προβλήματα καί τήν, ἐδῶ καί καιρό, ὑποβόσκουσα ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεσίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στίς Βρυξέλλες φέρνει στήν ἐπιφάνεια ἡ ἔφοδος τῆς Βελγικῆς Ἀστυνομίας στά κεντρικά γραφεῖα τοῦ ΕΛΚ. Ἡ ἔρευνα ἀφορᾶ σέ διακίνηση μαύρου χρήματος, καί στό «μάτι τοῦ κυκλῶνος» εὑρίσκεται ὁ Πρόεδρος Μάνφρεντ Βέμπερ. Πρόκειται γιά ποσά, τά ὁποῖα κατά τίς κατηγορίες διοχετεύθηκαν σέ ὅλα τά εὐρωπαϊκά κόμματα πού ἀνήκουν στό ΕΛΚ γιά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019, τήν καμπάνια τῶν ὁποίων συνετόνιζε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Βέμπερ, Μάριο Βόιγκτ, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ἐπί κεφαλῆς τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος στήν Θουριγγία. Ὁ Βόιγκτ ἦταν ἐπίσης ὁ ὑπεύθυνος τῆς ψηφιακῆς ἐκστρατείας τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκστρατείας γιά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019, καί οἱ ἔρευνες ἐπικεντρώνονται στήν ἀνάθεση τῆς συμβάσεως γιά τήν ψηφιακή ἐκστρατεία σέ ἑταιρεία στήν Θουριγγία.

Συμφώνως πρός τίς πρῶτες πληροφορίες, ἡ Ἀστυνομία κατέσχε ὑπολογιστές πού σχετίζονται μέ τήν ἔρευνα, τά στοιχεῖα τῶν ὁποίων ἐξετάζονται διεξοδικῶς.

Τά πράγματα ὅμως δέν εἶναι τόσο ἁπλά! Ὑπάρχει παρασκήνιο. Συμφώνως πρός πληροφορίες καλά ἐνημερωμένων κύκλων, τά συμβαίνοντα στίς Βρυξέλλες εἶναι μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ὑποβόσκει ἀμφισβήτησις τῆς ἡγεσίας τοῦ ΕΛΚ καί συγκεκριμένως τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ κόμματος Θανάση Μπακόλα, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν θέση αὐτή, ὡς συνεργάτης τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ κ. Μπακόλας, ὁ ὁποῖος πάντως αὐτήν τήν στιγμή δέν ἐλέγχεται γιά τίποτε, εἶναι πρόσωπο ἐπιλογῆς τοῦ κ. Μητσοτάκη, πού δέν προέρχεται ἀπό τόν κομματικό μηχανισμό τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ κ. Βέμπερ ξεκινᾶ, συμφώνως πρός πληροφορίες ἀπό τήν ἴδια τήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, ἡ ὁποία ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚ ἐποφθαλμιᾶ τήν θέση της.

«Προειδοποιητική βολή» ἀπό τήν πλευρά τῆς φόν ντέρ Λάυεν θεωρεῖται τό γεγονός ὅτι πρό ἔτους τό Euroactiv εἶχε θέσει θέμα διαφανείας ὅσον ἀφορᾶ στούς μισθούς τόσο τοῦ κ. Βέμπερ ὅσο καί τοῦ κ. Μπακόλα. Τό σχετικό, μάλιστα, δημοσίευμα ἀναπαρήγετο στήν Γερμανία, ἐπί μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα, ἀπό τό κατ’ ἐξοχήν συστημικό “Der Spiegel”.

Νέα ὄξυνση ἔφερε ἡ πρόσφατος μονομερής ἀπόφασις τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ νά ἐντάξει στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τούς «Ἀδελφούς τῆς Ἰταλίας» τῆς Τζώρτζια Μελόνι, χωρίς νά προηγηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες διαβουλεύσεις στό ἐσωτερικό τοῦ ΕΛΚ. Ἡ φόν ντέρ Λάυεν καί ἄλλα στελέχη στίς Βρυξέλλες θεωροῦν ὅτι ἡ ἐσπευσμένη αὐτή ἀποδοχή εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ Βέμπερ νά οἰκοδομήσει συμμαχίες μέ ἀρχηγούς Κρατῶν καί Προέδρους Κυβερνήσεων, προκειμένου νά στηρίξουν τήν προσπάθειά του νά ἀναρριχηθεῖ στήν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Καλά ἐνημερωμένες πηγές ἀνέφεραν ὅτι αὐτή ἦταν «ἡ σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτῆρι» καί πού ἔχει ὁδηγήσει τά στελέχη τοῦ ΕΛΚ νά συζητοῦν ἀνοικτά ὅτι εἶναι πλέον ἡ ὥρα «νά τελειώνουμε μέ τόν Βέμπερ.» Εἶχαν, ὅμως, συμφωνήσει τό ζήτημα νά ἀνακινηθεῖ μετά τίς ἑλληνικές ἐκλογές. Γιά λόγους πού δέν ἔχουν ἀκόμη διευκρινισθεῖ, ἡ διαδικασία γιά τήν ἀποπομπή τῆς ἡγεσίας τοῦ ΕΛΚ, δηλαδή τῶν κ.κ. Βέμπερ καί Μπακόλα, ἄρχισε ἐνωρίτερα.

Καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται, οἱ καταγγελίες πού ἔφεραν τήν Βελγική Ἀστυνομία στήν «αὐλή» τοῦ Προέδρου τοῦ ΕΛΚ, προῆλθαν μέσα ἀπό τό κόμμα…

Κεντρικό θέμα