Ἔλα, νά κάνουμε ἕναν Ἕλληνα ἀκόμα!

Δραματικά ἐπίκαιρη ἡ Χαρούλα Ἀλεξίου μετά τά νέα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τόν ρυθμό μειώσεως τῶν γεννήσεων τό 2022 76.541 γεννήσεις ἔναντι 140.801 θανάτων – Προβολή στό μέλλον: 7,5 ἑκατ. οἱ Ἕλληνες καί 2,5 ἑκατ. οἱ μετανάστες τό 2050

ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ σέ τοῖχο τῆς Λευκωσίας ἐνέπνευσε τήν Χάρι Ἀλεξίου νά γράψει μαζί μέ τόν Θᾶνο Μικρούτσικο τούς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ «Ἔλα νά κάνουμε ἕναν Ἕλληνα ἀκόμα»:

«Ἀφοῦ ἀκόμα ἀγαπᾶς τίς γκρίζες θάλασσες
ἀφοῦ μπορεῖς καμένα δάση ν’ ἀντικρίζεις
ἀφοῦ ἀκόμα ἀκοῦς Τσιτσάνη καί ραγίζεις
αὐτό σημαίνει ὅτι ἀκόμα ἐσύ δέν ἀλλάζεις
Ἀφοῦ ἀπ’ τήν μοναξιά σου δέν νικήθηκες,
ἀφοῦ δέν ντρέπεσαι μπροστά μου
νά δακρύζεις,
ἀφοῦ ἀκόμα ἀκοῦς κλαρῖνο καί ραγίζεις,
αὐτό σημαίνει ὅτι ἀκόμα ἐσύ δέν ἀλλάζεις
Ἔλα ἀγάπη μου ἔλα
νά κάνουμε ἕναν Ἕλληνα ἀκόμα».

Τραγικά ἐπίκαιροι αὐτοί οἱ στίχοι. Σάν νά εἶναι μιά κραυγή ἀγωνίας ἀπό τά μύχια τοῦ Ἔθνους. Μιά πρόσκλησις γιά τό μέλλον. Γιά ἕνα καλύτερο μέλλον. Διότι σήμερα ἡ Ἑλλάς συρρικνοῦται. Οὔτε χάνει ἔδαφος οὔτε ἔχει ὑποχωρήσει σέ θάλασσα καί ἀέρα. Ὅμως ὁ πληθυσμός μειώνεται. Κάθε χρόνο γεννιοῦνται λιγώτεροι Ἕλληνες ἀπό ὅσους πεθαίνουν. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ τό 2022 πού ἐδόθησαν χθές στήν δημοσιότητα, οἱ γεννήσεις παρουσίασαν μείωση καί περιορίσθηκαν σέ 76.541 (39.558 ἀγόρια καί 36.983 κορίτσια), 10,3% ὀλιγώτερες σέ σχέση μέ τό 2021 πού ἦταν 85.346 (43.998 ἀγόρια καί 41.348 κορίτσια). Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ θάνατοι τό 2022 ἀνῆλθαν σέ 140.801 (70.802 ἄνδρες καί 69.999 γυναῖκες), καταγράφοντας μείωση 2,2% σέ σχέση μέ τό 2021 πού ἦταν 143.923 (73.420 ἄνδρες καί 70.503 γυναῖκες). Τό τονίζουμε: 75.541 γεννήσεις ἔναντι 140.801 θανάτων. Διπλάσιοι σχεδόν οἱ θάνατοι ἀπό τίς γεννήσεις. Ἡ κατάστασις διαγράφεται ἐφιαλτική.

Εὑρισκόμεθα σέ φθίνουσα πορεία, καί τοῦτο δίδει τήν δυνατότητα σέ κάποιους νά ὁμιλοῦν γιά τήν ἀνάγκη «ἐνσωματώσεως» μεταναστῶν, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ βραχυπροθέσμως τό δημογραφικό πρόβλημα. Καί ὅμως, ἔτσι, περί τό 2050, οἱ Ἕλληνες θά εἶναι λιγώτεροι ἀπό 7.500.000 καί οἱ μετανάστες περί τά 2.500.000. Τό ἄν θά ἔχουν «ἐνσωματωθεῖ», εὐκόλως τεκμαίρεται ἀπό τό ποσοστό «ἐνσωματώσεως» τῶν ὅσων ἔχουν μέχρι σήμερα φθάσει στήν χώρα. Μουσουλμᾶνοι ὡς ἐπί τό πλεῖστον πού δέν ὑπάρχει περίπτωσις νά ἀποδεχθοῦν τήν ἑλληνική κουλτούρα καί τήν ἑλληνική παιδεία, πόσῳ δέ μᾶλλον τήν ἑλληνική θρησκεία. Καί ἄς μήν δυσανασχετεῖ κανείς. Ἡ θρησκεία εἶναι δομικό στοιχεῖο τοῦ ἐθνικοῦ μας χαρακτῆρος. Δέν συμβιβάζεται ἡ Ἑλλάς μέ τόν ἰσλαμικό σκοταδισμό. Ἡ Θράκη εἶναι ἐξαίρεσις.

Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὁ κατήφορος στόν ὁποῖο ἔχουμε εὑρεθεῖ ἦταν προβλέψιμος καί ἀναμενόμενος. Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’90 κάποιοι ἔκρουον τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εἶχε προσπαθήσει νά λάβει τά πρῶτα μέτρα γιά ἐνίσχυση τῆς οἰκογενείας καί τήν αὔξηση τῶν γεννήσεων. Ναί μέν δέν εἶχε δημιουργήσει Ὑπουργεῖο Οἰκογενείας, ἀλλά εἶχε δρομολογήσει μέτρα τά ὁποῖα ἀνέκοψε ἡ σέ σύντομο χρόνο ἐπάνοδος στήν Κυβέρνηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ νομοθέτησε εὐρεῖα γκάμα μέτρων γιά τούς τριτέκνους, τήν ὁποία κατήργησε ἡ τρόικα.

Δέν εἶναι τό θέμα κομματικό. Τό ἐπισημαίνουμε, διότι ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα οἱ Κυβερνήσεις ἠρκοῦντο στήν ἐπισήμανση τοῦ προβλήματος χωρίς νά κάνουν τίποτε γιά τήν ἀντιμετώπισή του. Ἐσχάτως δέ μᾶς λέγουν ὅτι θά «νομιμοποιήσουν» μετανάστες. Δέν λύνεται ἔτσι τό πρόβλημα.

Ἀπαιτοῦνται μέτρα στηρίξεως τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Τῶν πραγματικῶν οἰκογενειῶν. Ὄχι τῶν «ἀνδρῶν μέ σκύλους». Ἀπαιτοῦνται μέτρα τέτοια, πού νά δημιουργοῦν πάλι οἰκογένειες ὅπως ἐκεῖνες τῶν δεκαετιῶν τοῦ ’50 καί τοῦ ’60 οἱ ὁποῖες μεγάλωναν παιδιά, μεγάλωναν καλούς Ἕλληνες, μέ μέσα λιγοστά, ἀλλά μέ ἐθνικό φρόνημα τεράστιο.

Πῶς θά γίνει αὐτό; Σίγουρα ὄχι μέ δικαιωματισμούς καί ἕωλες θεωρίες περί πολυπολιτισμικότητος. Ἀπαιτεῖται ἐπάνοδος στίς παραδοσιακές μας ἀξίες, διαπαιδαγώγησις τῶν νέων Ἑλλήνων σέ ἕνα πλαίσιο πού καθιστᾶ ἀπαραίτητη καί τήν ἔπαρση τῆς σημαίας καί τήν ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου στά σχολεῖα. Καί ὄχι μόνον μίαν ἡμέρα τόν μῆνα. Ἔτσι ὥστε νά συναισθανθοῦμε ὅλοι τήν κληρονομιά τῶν 3.000 ἐτῶν ἱστορίας καί τήν ἀπαίτηση πού δημιουργεῖ γιά συνέχιση. Γιά διαμόρφωση τοῦ αὔριο. Καί αὐτό τό αὔριο εἶναι στά χέρια μας. Γιά αὐτό τό αὔριο πρέπει νά φροντίσουμε νά γεννιοῦνται νέοι Ἕλληνες. Καί νά φτιάξουμε τήν κοινωνία πού θά τούς δημιουργεῖ προοπτικές ἐδῶ, στήν χώρα. Πού δέν θά τούς διώχνει στό ἐξωτερικό…

Κεντρικό θέμα