Ἔξαρσις φιλοτουρκισμοῦ ἀπό τόν Γιάνη Βαρουφάκη

Ζητεῖ συνεκμετάλλευση ὑδρογονανθράκων μέ Ἄγκυρα – «Μακεδόνες» οἱ Σκοπιανοί

ΑΡΘΡΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

Η «ΕΣΤΙΑ», παρά τίς ἰδεολογικές διαφορές πού ἔχει σέ ἐπί μέρους θέματα μαζί του, ἀξιολογεῖ ὡς ἐξόχως ἐνδιαφέρον τό ἄρθρο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ πού μᾶς ἐστάλη πρός δημοσίευση. Ἀντικείμενό του εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ φιλοδοξοῦντα νά εἰσέλθει στήν ἑλληνική Βουλή Γιάνη Βαρουφάκη μέ τό κόμμα «ΜέΡΑ 25» γιά τά μείζονα ἐθνικά θέματα. Καί τοῦτο διότι, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἀναλυτική σταχυολόγησή τους, ὁ ἰδιόρρυθμος ὑπουργός πού ὑπέκλεπτε μυστικά τίς συνομιλίες του μέ ξένους ἀξιωματούχους στά Εurogroup, δηλώνει περίπου θαυμαστής τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἰράν ὡς κρατῶν πού «διατηροῦν τήν δυνατότητα νά παρεμβαίνουν στήν περιοχή», διαμαρτύρεται γιά τόν ἀποκλεισμό τῆς Τουρκίας ἀπό τήν συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου στήν Μεσόγειο, εἰρωνεύεται μερίδα τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων ὅτι διακατέχονται ἀπό «αἴσθηση ἀνωτερότητας καί δέν θέλουν νά μοιραστοῦν τήν ἐξουσία», υἱοθετεῖ πλήρως τήν τουρκική θέση γιά ἐκλεγμένους μουφτῆδες στήν Θράκη, ἐνῶ χαρακτηρίζει συλλήβδην «Μακεδόνες» τούς κατοίκους τῶν Σκοπίων, τοῦ Τετόβου καί πόλεων τῆς Βουλγαρίας. Ὅλο τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο Καραμπελιᾶ στήν «Ἑστία», τό ὁποῖο ἔχει τίτλο «Ἡ στρατηγική τοῦ Βαρουφάκη γιά τά ἐθνικά θέματα», ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Γιά ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἀπογοητευμένων ὀπαδῶν τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ Γιάννης Βαρουφάκης ἐμφανίζεται ὡς μιά πιθανή ἐκλογική διέξοδος, δεδομένης τῆς βέβαιης κατάρρευσης τοῦ Σύριζα καί τῆς ἐξαέρωσης τῆς ΛΑΕ. Καί, δυστυχῶς, ἐκδηλώνεται καί ἕνα φαινόμενο προσχωρήσεων στό κόμμα του, πού δέν ἀφορᾶ μόνο γυρολόγους τῆς πολιτικῆς καί καλλιτεχνικῆς ζωῆς, ἀλλά καί κατά τεκμήριο σοβαρότερους ἀνθρώπους.

Οἱ θέσεις τοῦ Βαρουφάκη ἀποπνέουν ἕναν γενικευμένο ἐθνομηδενισμό. Θαυμάζει τήν Τουρκία ὡς παράγοντα σταθερότητας, μᾶς καλεῖ νά καταργήσουμε τά σύνορα καί ὑποστηρίζει πώς εὐθυνόμαστε καί ἐμεῖς γιά τήν ἔνταση μιά καί “ἡ συμφωνία γιά συνεκμετάλλευση τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου μέ τό Ἰσραήλ…, ἀποκλείοντας τήν Τουρκία, δίνει τό δικαίωμα στόν Ἐρντογάν νά παρουσιάζει τήν Ἑλλάδα στόν τουρκικό λαό ὡς ἐχθρό του, ἐνισχύοντας ἔτσι τήν ἔνταση στό Αἰγαῖο”. “Τό ΜέΡΑ25 θεωρεῖ παράλογο κι ἐπικίνδυνο τό δέσιμο τῆς χώρας στό ἅρμα τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἀμερικανικῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου, ἀφήνοντας παράλληλα τήν Τουρκία καί ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἔξω ἀπό τίς συμφωνίες συνεκμετάλλευσης.” (ΜέΡΑ25, Θέσεις, κεφ. «Διεθνεῖς σχέσεις – Ἄμυνα», https://mera25.gr/diethneis-sxeseis-amyna/. Τά ἀποσπάσματα πού ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπό τό ἴδιο κείμενο).

Ἔτσι, δικαιολογεῖ τήν τουρκική ἀμφισβήτηση σέ ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα, σέ μιά στιγμή πού ἡ Τουρκία μᾶς ἀπειλεῖ μέ πόλεμο. Καί τό φῦλο συκῆς πού παρασύρει ἀρκετούς, εἶναι ἡ ἀντιισραηλινή, ἀντιτράμπ, ἀκόμα καί φιλοϊρανική φρασεολογία του. Διαβάζουμε:

“Ἡ κυβέρνηση Τράμπ βάζει στόχο τήν κατάρρευση τοῦ ἰρανικοῦ καθεστῶτος, τήν ὥρα πού, δυστυχῶς, τά μόνα κράτη τά ὁποῖα παραμένουν ἐν λειτουργία καί διατηροῦν τή δυνατότητα νά παρεμβαίνουν στήν περιοχή…, εἶναι τό Ἰράν καί ἡ Τουρκία”.

Θά μπορούσαμε νά ὑποθέσουμε πώς ὁ Βαρουφάκης ἀκολουθεῖ τή ρωσική γραμμή τῆς στήριξης στό Ἰράν καί τήν Τουρκία. Ὡστόσο, “ὁ κ. Βαρουφάκης, στή διάρκεια τῆς προεκλογικῆς του ἐκστρατείας στή Γερμανία…, ἀπεκάλεσε μεταξύ ἄλλων ‘ἐγκληματία πολέμου’ τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσσίας!” (Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, «Οἱ ἐξωφρενικές δηλώσεις Βαρουφάκη γιά Πούτιν-Ρωσσία κι ὁ «ἀμερικανικός ΣΥΡΙΖΑ», 25 Μαΐου 2019. http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/05/blog-post_814.html.)

Ἄν, λοιπόν, καί ὁ Πούτιν εἶναι “ἐγκληματίας πολέμου”, τότε πῶς ἐξηγοῦνται οἱ τοποθετήσεις τοῦ Βαρουφάκη ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ Τράμπ καί τῶν πετρελαϊκῶν πολυεθνικῶν; Καί ὅμως, εἶναι γνωστοί οἱ δεσμοί του μέ τούς δημοκρατικούς τῶν ΗΠΑ, Γκαλμπραίηθ, Στίγκλιτς, Ὀμπάμα, καί μέ τό πολυεθνικό κεφάλαιο τῆς πληροφορικῆς καί τοῦ διαδικτύου καί εἶναι ἐνάντιο στούς πετρελαιᾶδες, τόν Τράμπ, τόν Νετανιάχου καί τόν… Πούτιν, αὐτό εἶναι ἀντίθετο μέ τήν πολιτική Τράμπ στό Ἰράν, καί θέλει τήν διατήρηση τῆς Τουρκίας στό ἐσωτερικό τοῦ δυτικοῦ συστήματος. Ὁ δέ Τζώρτζ Σόρος, παρότι Ἑβραῖος, συγκρούεται μέ τόν Νετανιάχου καί εἶναι persona non grata στό Ἰσραήλ.

Ὅσο γιά τό Κυπριακό, ὑπεύθυνη γιά τό ἀδιέξοδο ἐκτός ἀπό τό «Τουρκικό Βαθύ Κράτος» εἶναι καί “ἡ ἐκτεταμένη αἴσθηση ἀνωτερότητας μιᾶς ἰσχυρῆς μειοψηφίας ἑλληνοκυπρίων πού, ἐνδόμυχα, δέν θέλουν πραγματικά νά μοιραστοῦν τήν ἐξουσία μέ τουρκοκύπριους. Τό ΜέΡΑ25 τάσσεται ὑπέρ τῆς ὁμοσπονδοποίησης στή βάση τῆς πολιτικῆς ἕνωσης ἑλληνοκυπρίων καί τουρκοκυπρίων…”!

Ὅσο γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, σέ ἄρθρο στήν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν, ὑπό τόν τίτλο “Πατριωτικό καθῆκον ἡ ὑπέρβαση τοῦ ‘Μακεδονικοῦ’”, στίς 13.01.2018 ὑποστηρίζει πώς “τό δικαίωμα… στόν αὐτοπροσδιορισμό ‘Μακεδόνας’ τό ἔχουν ὅσοι ζοῦν ἤ μεγάλωσαν στήν περιοχή τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας… καί οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων, τοῦ Τετόβου, χωριῶν καί πόλεων τῆς Βουλγαρίας” (Γιάννης Βαρουφάκης, “Πατριωτικό καθῆκον ἡ ὑπέρβαση τοῦ ‘Μακεδονικοῦ’”, 13.01.2018, www.efsyn.gr/stiles/apopseis/136620_patriotiko-kathikon-i-yperbasi-toy-makedonikoy).

Ὁ συγγραφέας ἀγνοεῖ ἤ παρασιωπᾶ τό γεγονός πώς ἡ περιοχή τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας ἀνήκει κατά 90% στήν Ἑλλάδα καί ἐπικρίνει γιά “ρατσισμό” καί “ὑστερία” τή συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων: “Τα καμώματα τῶν ‘Σκοπιανών’… τά ἔβλεπα –καί τά βλέπω– μέ ἀποστροφή καί εἰρωνεία. Τό ἴδιο ἀκριβῶς ὅμως ἔνιωθα βλέποντας τά δικά μας καμώματα καί τίς ὑστερίες” (Γιάννης Βαρουφάκης , ὅ.π., “Πατριωτικό καθῆκον…”).

Καί πάλι, ὁ Τζώρτζ Σόρος ὑπῆρξε, ἐπί δεκαετίες, ὁ βασικός ὑποστηρικτής τοῦ κρατικοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἔχει ἀνοικτά τά σύνορά της, διότι “ξέρει ὅτι τά τείχη, τά συρματοπλέγματα καί οἱ φράκτες στά σύνορα δέν ταιριάζουν σέ περήφανους λαούς”, ἐνῶ πρέπει νά προχωρήσει στήν διάλυση τῆς ἐθνικῆς της συνοχῆς στή λογική τοῦ “αὐτo-προσδιορισμοῦ ἀτόμων καί ὁμάδων”. Ἔτσι “δεσμεύεται (γ) ὡς πρός τή μειονότητα τῆς Θράκης, τή δημιουργία συστήματος ἐκλογῆς/ἐπιλογῆς τῶν μουφτήδων ἀπό ἐκλεκτορικό Σῶμα τῆς ἴδιας τῆς μειονότητας”. Αὐτό πού δέν ὁλοκλήρωσε ἡ κυβέρνηση Τσίπρα, δηλαδή νά μεταβάλει τή μειονότητα σέ χωριστή κοινότητα, μέσω τῆς ἐκλογῆς τῶν μουφτήδων, πρῶτο βῆμα γιά τήν διεκδίκηση τῆς ἀπόσχισής της, θά τό κάνει τό ΜέΡΑ25.

Τέλος, γιά τήν ἐθνική ἄμυνα ὑποστηρίζει ὅτι ἡ κατάσταση τῆς οἰκονομίας “δέν ἐπιτρέπει τήν διατήρηση τῆς ἐτήσιας δαπάνης τοῦ 2% τοῦ ΑΕΠ”, ἡ δέ Ἑλλάδα θά πρέπει νά μείνει καί ἀμυντικά ἀπροστάτευτη καί νά καταργηθεῖ ἡ στρατιωτική θητεία.

Ἡ ἰσχυρή προβολή τῆς κίνησης Βαρουφάκη, πέρα ἀπό τό συγκυριακό ἐνδιαφέρον κάποιων μηντιακῶν συγκροτημάτων νά “κόψει ψήφους ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ”, ἀποτελεῖ καί μιά προσπάθεια νά προωθηθεῖ μιά πολιτική κίνηση, πού θά μπορέσει νά ἐλέγξει καί νά ἀποπροσανατολίσει δυνάμεις πού ἀναπόφευκτα θά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τήν ἀποδρομή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα, ἀποτελεῖ τήν πιό ὁλοκληρωμένη προσπάθεια νά δημιουργηθεῖ στήν Ἑλλάδα ἕνα κόμμα πού θά ἐκφράζει τίς ἀντιλήψεις τῆς πιό παγκοσμιοποιημένης πτέρυγας τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου, πού προωθεῖ τήν ἀποσύνθεση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, ἰδεολογικός ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναδειχθεῖ κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες ὁ Τζώρτζ Σόρος.»

Κεντρικό θέμα