Ἔκρηξις ἐγκληματικότητος μεταναστῶν στά νησιά τοῦ Αἰγαίου

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Λέσβου

Η ΡΑΓΔΑΙΑ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου ἔχει συμπαρασύρει καί τούς δεῖκτες ἐγκληματικότητος στίς περιοχές αὐτές. Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Λέσβου πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐγκληματικότης πλήττει βάναυσα τήν ζωή τῶν νησιωτῶν καί πλέον ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια κυριαρχοῦν στήν καθημερινότητά τους. Οἱ ἀριθμοί ἀποδεικνύουν ὅτι μέσα σέ ὀλίγους μῆνες ὁ ἀριθμός ἐγκλημάτων πού σχετίζονται μέ τήν ἔλευση δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν ἀπό τά τουρκικά παράλια, ἔχει ἐκτοξευθεῖ. Πρίν ἀκριβῶς ἀπό ἕναν χρόνο (Φεβρουάριος 2019) οἱ συλλήψεις γιά διάφορα ἀδικήματα ἦσαν 82, ἐνῶ τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ξεπέρασαν τά 250. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ οἱ συλλήψεις πλέον κυμαίνονται – ανά μήνα- σέ τριψήφιο ἀριθμό σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν χειμῶνα καί τήν ἄνοιξη τοῦ 2019 πού μετά βίας ἔφθαναν τίς 90 (συλλήψεις Φεβρουαρίου 82, Μαρτίου 63 καί Μαΐου 61)! Συνολικῶς οἱ συλληφθέντες τό 2019 στά νησιά τοῦ Β. Αἰγαίου ἀνῆλθαν σέ 1.325.

Ἀλλά καί τά ἴδια τά ἀδικήματα συνδέονται μέ τό μεταναστευτικό. Στήν πρώτη θέση τῶν συλλήψεων εὑρίσκεται η πλαστογραφία (350 συλλήψεις) καί ἀκολουθοῦν τά ἐγκλήματα περί ἀλλοδαπῶν (254), τά ἀδικήματα παραβιάσεως περιορισμῶν διαμονῆς – βίας κατά ὑπαλλήλων, στάσεως καί ἀπειθείας (235), τά ἐγκλήματα κατά τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητος (212), κατά τῆς ἰδιοκτησίας (κλοπή, φθορά ξένης ἰδιοκτησίας) (209 συλλήψεις). Ἄκρως ἀνησυχητική εἶναι ἡ αὔξησις τῶν συλλήψεων περί κατοχῆς ὅπλων (181) καθώς μεγάλος ἀριθμός μεταναστῶν, κυρίως στήν Μόρια, ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα πού σχετίζονται μέ τήν χρήση αὐτῶν. Δυστυχώς σημαντικός εἶναι και ὁ ἀριθμός τῶν συλλήψεων (125) πού σχετίζονται μέ ἐγκλήματα κατά τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας (ἀπειλή-διατάραξις οἰκιακῆς εἰρήνης). Ἐπίσης, τό 2019 κατεγράφησαν ἕξι ἀνθρωποκτονίες καί ἔγιναν ἄλλες τέσσερεις ἀπόπειρες ἀνθρωποκτονίας.

Στήν Λέσβο, παρά τίς ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως, ἡ κατάστασις ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχει ξεφύγει ἀπό τόν ἔλεγχο, ἀφοῦ οἱ μετανάστες πού διαμένουν στήν Μόρια ἀπέδειξαν ὅτι μποροῦν νά φθάσουν στό κέντρο τῆς Μυτιλήνης ἀνεξαρτήτως τῶν ἀστυνομικῶν μέτρων. Χθές ἐσημειώθησαν πολύ σοβαρά ἐπεισόδια ἔξω ἀπό τήν Μόρια ἀλλά καί στά περίχωρα τῆς πόλεως τῆς Μυτιλήνης, ὅταν περίπου 2.000 Ἀφγανοί πού διαμαρτύρονται γιά τήν μή ἀπόδοση ἀσύλου συγκρούσθηκαν μέ τά ΜΑΤ καί ἔφθασαν στό σημεῖο νά στήσουν ἀντίσκηνα στήν κεντρική πλατεῖα τῆς πόλεως. Οἱ μετανάστες φαίνεται ὅτι ἐκινήθησαν βάσει σχεδίου, καθώς ὅταν ἀπεκλείσθησαν ἀπό τά ΜΑΤ, ἔξω ἀπό τήν Μυτιλήνη, μεγάλη ὁμάς ἐξ αὐτῶν ἀπεσπάσθη καί μέσω ἀγροκτημάτων καί ρεματιῶν πλησίασε τήν πόλη. Περίπου 300 Ἀφγανοί ἐκινήθησαν ἀπό τήν παραλία, πολιορκῶντας τήν Μυτιλήνη, μέ ἀποτέλεσμα νά συγκεντρωθοῦν στήν προκυμαία μπροστά ἀπό τό Δημοτικό Θέατρο. Ἐκεῖ παρέμειναν γιά λίγες ὧρες καί ἀπεμακρύνθησαν εἰρηνικῶς. Δέν συνέβη τό ἴδιο μέ τούς ὑπολοίπους πού εἶχαν παραμείνει στόν κεντρικό δρόμο ἔξω ἀπό τήν Μόρια. Ἔβαλαν φωτιές σέ κάδους ἀπορριμμάτων καί στόν χῶρο δίπλα στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΔΕΗ, ἐνῶ τά ΜΑΤ ἔκαναν ἐκτεταμένη χρήση δακρυγόνων γιά νά τούς ἀπομακρύνουν.

Ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Νότης Μηταράκης δήλωσε ὅτι οἱ Ἀρχές ἐρευνοῦν τό ἐνδεχόμενο τά χθεσινά ἐπεισόδια νά ὑπεκινήθησαν ἀπό κάποιους, στούς ὁποίους ἔστειλε τό μήνυμα: «Μπορεῖ κάποιοι νά δυσφοροῦν, ἀλλά ἄς τό καταλάβουν. Ἡ πολιτική ἄλλαξε». Χθές τό ἀπόγευμα κατετέθη στήν Βουλή ἡ τροπολογία γιά τήν δημιουργία ἠλεκτρονικοῦ μητρώου καταγραφῆς προσώπων τά ὁποῖα ἐμπλέκονται μέ τίς ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν χώρα. Ἡ τροπολογία περιλαμβάνεται στό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου γιά τήν Πολιτική Προστασία καί προβλέπει, μεταξύ ἄλλων, ὅπως εἶχε προαναγγείλει ὁ κ. Μηταράκης, τόν ὁρισμό ἐθνικοῦ συντονιστοῦ γιά τόν ἔλεγχο τῶν ΜΚΟ. Ἐπί πλέον, ἡ τροπολογία προβλέπει ὅτι θά ἐνισχυθοῦν μέ 50 ἑκατομμύρια εὐρώ οἱ Δῆμοι πού θά ὑποδεχθοῦν πρόσφυγες ἀπό τά νησιά.

Τήν ἀποκλειστική εὐθύνη στήν Κυβέρνηση ἀπέδωσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τά ἐπεισόδια στήν Μόρια. «Ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νά ἀποκαταστήσει τίς συνθῆκες διαβίωσης στά προσφυγικά κέντρα καί νά προχωρήσει στήν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν» ἀνέφερε ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις. Χαρακτηριστικῶς ἡ Κουμουνδούρου τόνισε ὅτι ἡ Κυβέρνησις «ὁδήγησε τό προσφυγικό σέ ἀδιέξοδο μέ τήν ψηφοθηρική ἐκμετάλλευση τοῦ προσφυγικοῦ προεκλογικά, τίς ἀνεύθυνες ἐξαγγελίες γιά ἄμεση λύση, τήν διολίσθηση σέ μία μισαλλόδοξη καί ρατσιστική ρητορική πού δηλητηρίασε τίς τοπικές κοινωνίες. Τήν κατάργηση καί ἐπανίδρυση τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργείου καί τή συνεχῆ ἐναλλαγή συντονιστῶν. Τήν ἐξάντληση τελικά τῆς πολιτικῆς της σέ ἐπικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

Κεντρικό θέμα