Ἔγκλημα στοῦ Φιλοπάππου ἐφιάλτης στήν Ἀκρόπολη

Δεύτερη ζώνη ἀνομίας μετά τά Ἐξάρχεια – Μαζικές προσαγωγές ἀλλοδαπῶν

ΕΝΑ Ἑλληνόπουλο, πού σπούδαζε καί εἰργάζετο στό ἐξωτερικό, εἶναι δυστυχῶς ὁ πρῶτος νεκρός, θῦμα τῶν συμμοριῶν πού λυμαίνονται τήν περιοχή τῆς Ἀκροπόλεως καί δέν διστάζουν νά μαχαιρώνουν ὅποιον τούς ἀντισταθεῖ. Ὁ 25χρονος Νῖκος Μουστάκας μαζί μέ τήν 23χρονη φίλη του ἀπό τήν Πορτογαλία ἐπέλεξαν νά περάσουν τό βράδυ τοῦ Δεκαπενταυγούστου θαυμάζοντας τήν μαγευτική θέα τῆς Ἀκροπόλεως καί τῶν φώτων τῆς Ἀθήνας. Ἀλλά δέν εἶχαν σκεφθεῖ ὅτι στόν λόφο τοῦ Φιλοπάππου τούς τελευταίους μῆνες ὁ νόμος ἔχει περάσει στά χέρια κακοποιῶν στοιχείων, κυρίως Πακιστανῶν, πού λόγω τῆς ἐλλιποῦς ἀστυνομεύσεως ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ, κλέβοντας καί μαχαιρώνοντας δεκάδες τουρίστες. Τό λίκνο τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ ἔχει γίνει ἄντρο ἀνομίας τριτοκοσμικῶν συμμοριῶν πού ἔχουν ἐπεκτείνει τήν δράση τους καί σέ ἄλλες συνοικίες τοῦ Κέντρου, πέριξ τῶν Ἐξαρχείων.

Κάτοικοι καί οἱ δύο τῆς Γλασκώβης δέν θά μποροῦσαν νά βροῦν καλύτερο σημεῖο νά περάσουν μιά ἥσυχη καλοκαιρινή νύκτα κάτω ἀπό τόν ξάστερο οὐρανό. Ἡ ἐπίθεσις περίπου πέντε ἀλλοδαπῶν, μελαψῶν ὅπως τούς περιέγραψε ἡ φίλη τοῦ ἄτυχου νέου, εἶχε μοιραία κατάληξη, ἀφοῦ τό σῶμα τοῦ Νίκου εὑρέθη ἀπό τήν μιά στιγμή στήν ἄλλη στά βράχια, κάτω ἀπό τό σημεῖο ὅπου εἶχαν καθίσει.

Ὁ 25χρονος Νῖκος, ὁ ὁποῖος εἰργάζετο στό ξενοδοχεῖο «Χίλτον» τῆς Γλασκώβης, ὅταν κατάλαβε ὅτι ἡ ὁμάς τῶν ἀλλοδαπῶν πῆρε τήν τσάντα τῆς φίλης του, τό κινητό τηλέφωνο, τό διαβατήριο, τίς πιστωτικές κάρτες καί λίγα χρήματα, ἦλθε σέ ἔντονη ἀντιπαράθεση μέ τούς ληστές. Ἡ 23χρονη φίλη του ὑπό τήν ἐπήρεια σόκ δέν μπορεῖ ἀκόμη νά καταθέσει ἐάν ὁ 25χρονος φίλος της σπρώχθηκε ἀπό τούς ἀδίστακτους δρᾶστες τῆς αἱματηροῦς ἐπιθέσεως ἤ ἔπεσε στήν προσπάθειά του νά τούς ξεφύγει. Ἡ ἀστυνομία ἐντόπισε ἐπάνω στά βράχια μπουκάλια μπύρας καί σπασμένα γυαλιά, γεγονός πού δέν ἀποκλείει νά εἶχε προηγηθεῖ τῆς πτώσεως μάχη. Ἡ ἀστυνομία ἀμέσως μετά τό συμβάν προσήγαγε ὀκτώ ἀλλοδαπούς, ἀλλά κανείς τους δέν ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τήν 23χρονη.

Ἡ κατάστασις τούς τελευταίους μῆνες ἔχει ξεφύγει ἀπό κάθε ἔλεγχο, κάτι πού ἀποδεικνύεται ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀστυνομίας. Μόνο τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Αὐγούστου οἱ ἀστυνομικοί πού περιπολοῦν στό Κέντρο καί στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως προσήγαγαν 890 ὑπόπτους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 69 συνελήφθησαν. Μόνο κάτω ἀπό τόν Ἱερό Βράχο ἔγιναν 20 συλλήψεις, δύο δέ γιά ὁπλοκατοχή! Ἄλλα τρία ἄτομα συνελήφθησαν γιά ληστεία καί τέσσερα γιά κλοπές καί διαρρήξεις. Ἀλλά καί τόν Ἰούλιο ἡ παραβατικότης «κτύπησε κόκκινο» στήν Ἀκρόπολη. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς ΕΛ.ΑΣ. τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἰουλίου ἐλέγχθησαν 746 ἄτομα, προσήχθησαν 31 καί συνελήφθησαν ὀκτώ, ἐκ τῶν ὁποίων δύο γιά ναρκωτικά, ἕνας γιά ληστεία, ἕνας γιά καταδικαστική ἀπόφαση καί ἕνας γιά ὁπλοκατοχή.

Τό Ἐπιχειρησιακό Σχέδιο Ἀστυνομεύσεως τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Ἀκροπόλεως πού ἐγκαινιάσθηκε τήν περασμένη ἄνοιξη, λόγω τῶν συχνῶν ἐπιθέσεων κατά τουριστῶν, ἀπεδείχθη στήν πράξη ὅτι δέν μπορεῖ νά περιορίσει τήν αἱματηρή δράση τῶν συμμοριῶν, πού ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπό ἀνηλίκους μετανάστες. Τό σχέδιο πού εἶχε ἐξαγγελθεῖ προέβλεπε ἀνάπτυξη πεζῶν καί ἐποχούμενων περιπολιῶν τάξεως καί ἀσφαλείας, ἐπιχειρήσεις στοχευμένου χαρακτῆρος καί ἐντατικές ἀστυνομικές δραστηριότητες ὅλο τό 24ωρο. Βάσει τοῦ Σχεδίου προβλέπεται ἡ παραμονή στήν περιοχή Ὁμάδος Προλήψεως καί Καταστολῆς τῆς Ἐγκληματικότητος μέ ἐντολή νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό ἐκεῖ ἐκτός ἐπειγουσῶν περιπτώσεων. Ἀπεδείχθη ὅμως ὅτι ὁ λόφος τοῦ Φιλοπάππου, λόγω τῆς ἰδιομορφίας του, ὅπως καί τῶν Ἐξαρχείων, μετετράπη σέ ἄβατο κακοποιῶν καί ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Πρόκειται γιά μία ἔκταση 700 στρεμμάτων γεμάτη ἀπό κόσμο, πού δέν μπορεῖ νά φαντασθεῖ ὅτι δίπλα τους κινοῦνται ἀδίστακτοι ἐγκληματίες. Οἱ τελευταῖοι γνωρίζουν ὅλους τούς δρόμους διαφυγῆς, ἐνῶ οἱ ἀστυνομικοί μετά τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Λουμπαρδιάρη περιπολοῦν πεζῆ. Ὁ φωτισμός τοῦ λόφου τοῦ Φιλοπάππου εἶναι ἀνύπαρκτος ἐνῶ ἡ βλάστησις λειτουργεῖ ὑπέρ τῶν κακοποιῶν. Περίφραξις δέν ἔχει τοποθετηθεῖ, λόγω ἀντιδράσεων τῶν κατοίκων πού θέλουν νά εἶναι σέ 24ωρη βάση ἐλεύθερη καί δωρεάν ἡ εἴσοδος στόν λόφο. Δυστυχῶς, ὅμως, ἔτσι τό ὀμορφότερο σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν πού κάθε τουριστικός ὁδηγός φιλοξενεῖ φωτογραφίες του μετατρέπεται τό βράδυ σέ χῶρο συναθροίσεως ἐγκληματιῶν, ἕτοιμων γιά ὅλα.

Ἀλλά πολλά προβλήματα ἀντιμετωπίζουν καί οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἀκροπόλεως, τόσο οἱ Ἕλληνες ὅσο καί οἱ ξένοι, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται ἀπό ὅλον τόν κόσμο γιά νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἀκρόπολη, πού ἀποτελεῖ μνημεῖο παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ Ἀκρόπολις εἶναι ἀπρόβλεπτη. Κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι σίγουρος πότε θά τήν βρεῖ ἀνοικτή καί πότε κλειστή, καθώς οἱ ἀπεργίες τῶν ἀρχαιοφυλάκων εἶναι ὅλο καί συχνότερες. Καί τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀντί νά φροντίζει ἐγκαίρως νά λύνει τά προβλήματα, κωλυσιεργεῖ μέ ἀποτέλεσμα ἀρχαιολογικοί χῶροι νά μένουν κλειστοί καί τά προβλήματα νά συσσωρεύονται.

Ποιός δέν θυμᾶται ὅτι πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες, στίς 22 Ἰουλίου, ὁ Ἱερός Βράχος ἔκλεισε στίς 2 τό μεσημέρι ἀντί στίς 8 τό βράδυ λόγω καύσωνος –ὁ ὁποῖος ποτέ δέν ἦλθε– μέ συνέπεια οἱ τουρίστες νά βιώσουν μεγάλη ταλαιπωρία καί νά στηθοῦν σέ ἀτέλειωτες οὐρές. Μετά, δέ, τήν θύελλα ἀντιδράσεων, τό ΥΠΠΟΑ ἀναδιπλώθηκε καί τήν ἑπομένη «λόγω τῆς εὐνοϊκῆς ἐξέλιξης τοῦ καιροῦ» ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Ἀκροπόλεως καί τοῦ Διονυσιακοῦ Θεάτρου ἄνοιξαν καί πάλι ἀπό τίς 17.00 ἕως τίς 20.00, καί μάλιστα μέ ἐλεύθερη εἴσοδο γιά τό κοινό.

Ὅσο γιά τό ἠλεκτρονικό εἰσιτήριο τό ὁποῖο ἐτέθη ἐν λειτουργία ἀπό τά μέσα Ἰουλίου –ἄν καί θά ἔπρεπε νά ἔχει λειτουργήσει πολύ νωρίτερα– θά ἀποτελοῦσε μεγάλη ἐπιτυχία ἐάν λειτουργοῦσε σωστά. Δυστυχῶς, ὅμως, συχνά δημιουργοῦνται προβλήματα καί καθυστερήσεις καθώς τό σύστημα δέν τό ἀποδέχεται!

Κεντρικό θέμα