Ἐθνική ἧττα: Οἱ ΗΠΑ πωλοῦν F-16 στήν Τουρκία χωρίς ὅρους γιά τίς παραβιάσεις

Ἐνῷ τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παρακολουθεῖ ἀπαθές τήν διπλή παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στήν Θράκη μέ προκλητικές διακηρύξεις τοῦ ΚΙΕΦ γιά «Τούρκους» καί «Μακεδόνες»

ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ καί Τουρκίας γιά τήν πώληση στήν δεύτερη ἑνός ἀριθμοῦ μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τύπου F-16, τῆς πλέον προηγμένης διαμορφώσεως «Block 70-Viper», χαιρέτισαν ἀπό κοινοῦ ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία στήν Ἄγκυρα, τό τουρκικό ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἀλλά καί τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ στήν Οὐάσιγκτων. Πρόκειται γιά μίαν ἐθνική ἧττα γιά τήν Ἑλλάδα. Καί τοῦτο, διότι, συμφώνως πρός τίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν, οὐδεμία δέσμευσις ἀνελήφθη ὡς πρός τήν χρήση τῶν μαχητικῶν ἀπό τήν τουρκική Ἀεροπορία στό Αἰγαῖο.

Δηλαδή, εἰς πεῖσμα τῶν ὅσων ἐλέγοντο καί διεδίδοντο, δέν προκύπτει νά ἔχουν τεθεῖ ὅροι πού θά περιόριζαν τήν διενέργεια παραβάσεων τοῦ FIR Ἀθηνῶν καί τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου στό Αἰγαῖο ἀπό τά μαχητικά αὐτά. Ἀπ’ ἐναντίας, οἱ θριαμβευτικοί τόνοι τῶν ἑκατέρωθεν διακηρύξεων ἤ καί «διαρροῶν» δεικνύουν ὅτι δέν ὑφίσταται πρόβλεψις πού θά ἀπέτρεπε τούς Τούρκους ἀπό τοῦ νά ἐπαναλάβουν τήν τακτική τῶν παραβιάσεων.

Συγκεκριμένα, πρῶτος ἀνεκοίνωσε τό γεγονός ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς στήν Ἄγκυρα Τζέφφ Φλαίηκ, ὁ ὁποῖος προέβη σέ ἀνάρτηση στήν ὁποία ἀναφέρει: «Ἕνα σημαντικό βῆμα προόδου ἔγινε σήμερα (χθές) γιά τήν ἀπόκτηση ἀπό τήν Τουρκία τελευταίας γενιᾶς μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16 Block 70 καί τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ ὑφιστάμενου στόλου F-16. Αὐτό εἶναι καλό γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ, τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας καί τή διαλειτουργικότητα τοῦ ΝΑΤΟ».

Παραλλήλως, τό Γραφεῖο Πολιτικῶν-Στρατιωτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀνέφερε, ἐπίσης, μέ ἀνάρτηση ὅτι: «Οἱ ΗΠΑ εἶναι ὑπερήφανες πού ἀνακοινώνουν ἕνα σημαντικό βῆμα προόδου στήν ἀγορά ἀπό τήν Τουρκία νέων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16 Block 70 –τά πιό προηγμένα F-16 πού κατασκευάστηκαν ποτέ καί τά ὁποῖα εἶναι διαθέσιμα μόνο στούς στενότερους συμμάχους καί ἑταίρους. Αὐτό εἶναι ἁπλῶς τό πιό πρόσφατο παράδειγμα τῆς διαρκοῦς δεσμεύσεως τῶν ΗΠΑ γιά ἑταιρική σχέση ἀσφαλείας μέ τήν Τουρκία».

Ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς ἐξ ἄλλου, πηγές τοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης ἀνέφεραν ὅτι ἡ διαδικασία τῆς πωλήσεως καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν F-16 προχωρεῖ κανονικῶς καί συμφώνως πρός τό συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Συνέχισαν δέ ὅτι συμφώνως πρός τήν συμφωνία, ἡ Τουρκία θά παραλάβει 40 νέα F-16 καί συλλογές ἐκσυγχρονισμοῦ γιά ἄλλα 79 πού εἶναι ἤδη ἐντεταγμένα στήν Ἀεροπορία της.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό ὕψος τῆς συμφωνίας ἀνέρχεται σέ 23 δισ. δολλάρια, ἤδη δέ ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κογκρέσσο.

Τό τραγικό εἶναι ὅτι ἀφ’ ὅτου ἀπεμακρύνθη ὁ Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ δέν ὑπῆρξε οὐσιαστική ἀντίδρασις στίς προσπάθειες τῆς Τουρκίας. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις παρακολουθοῦσε τίς ἐξελίξεις ἀπαθῶς.

Δυστυχῶς, ὅμως, δέν πρόκειται γιά τήν μοναδική ἐθνική ἧττα τῆς χθεσινῆς ἡμέρας. Μέ τήν ἴδια ἀπάθεια πού βλέπαμε τά πράγματα νά ἐξελίσσονται στίς ΗΠΑ, φαίνεται ὅτι ἀντιμετωπίζει τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τίς κλιμακούμενες προκλήσεις τῶν ἐνεργουμένων τῆς Ἀγκύρας στήν Θράκη, ὅπου τό μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ, ἀφοῦ σέ κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει τήν μειονότητα «τουρκική», τώρα ὁμιλεῖ καί γιά «μακεδονική» μειονότητα.

Δέν φθάνει δηλαδή πού ἔχουμε ἀνεχθεῖ τά –καθοδηγούμενα ἀπό τήν Ἄγκυρα– μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος τῆς Θράκης νά ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι Τοῦρκοι. Δέν φθάνει πού τό κόμμα ΚΙΕΦ (Κόμμα Ἰσότητος Εἰρήνης καί Φιλίας) κατέρχεται στίς εὐρωεκλογές διακηρύσσοντας ὅτι εἶναι «τουρκικό», τώρα παρουσιάζει καί ὑποψηφία ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἐδέσσης γιά τήν ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι μέλος τῆς «μακεδονικῆς μειονότητος» πού ὑποτίθεται ὅτι ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιά πολλαπλή παραβίαση συνθηκῶν καί συμφωνιῶν, τήν ὁποία τό ἑλληνικό Κράτος ἀνέχεται. Καί αὐτό εἶναι τό χειρότερο.

Ἡ παραδοχή ἀπό τήν ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΚΙΕΦ Τσιγδέμ Ἀσάφογλου ὅτι τό κόμμα ἐκπροσωπεῖ τήν «τουρκική μειονότητα» ἀντίκειται στήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης διά τῆς ὁποίας ὁρίζεται σαφῶς ὅτι ἡ μειονότης εἶναι μουσουλμανική. Καί ἀφοῦ ἐπετράπη στό κόμμα αὐτό νά μετάσχει στίς εὐρωεκλογές, οἱ ἐκπρόσωποί του ἀποθρασύνθηκαν. Ἔτσι ἡ κ. Ἀσάφογλου παρουσίασε τήν ὑποψηφία Εὐγενία Νατσουρλίδου διακηρύσσοντας ὅτι ἀνήκει στήν «μακεδονική μειονότητα» καί ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι «μιά γυναῖκα πολιτικός πού θά κάνει τή φωνή τῆς “μακεδονικῆς μειονότητας” νά ἀκουστεῖ.»

Τί ἀκόμη πρέπει νά γίνει γιά νά «ξυπνήσει» ἡ Ἀθήνα;

Κεντρικό θέμα