Ἐπιθετική ἐνέργεια τῶν Τούρκων φοβᾶται ἡ Ντόρα Μπακογιάννη

Λίγο πρίν ἀπό τίς προεδρικές τοῦ 2023 – Ἀναθεωρεῖ τίς ἀπόψεις τοῦ μπλόκ τῆς ἐπαναπροσεγγίσεως μέ τήν Ἄγκυρα – Ἀπέτυχε ὁ κατευνασμός

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ οἱ ὑπέρμαχοι τῆς προσεγγίσεως μέ τήν Τουρκία ἀναγνωρίζουν πλέον ὅτι τό ἐνδεχόμενο θερμῆς ἐμπλοκῆς, μετατροπῆς τῆς ἐπιθετικῆς ρητορικῆς τοῦ Ἐρντογάν καί τῶν σύν αὐτῷ σέ πράξεις, εἶναι πιθανόν. Τό τοποθετοῦν μάλιστα σέ χρόνο κοντά στήν διεξαγωγή τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς γείτονος. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ τοποθέτησις τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, σέ ραδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, κατά τήν ὁποία ἠρωτήθη ἄν φοβεῖται ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μπορεῖ νά περάσει «ἀπό τά λόγια στήν πράξη.» Διατηρῶντας τήν ἐπιφύλαξή του, ὅτι «μόνο σέ μιά ἔσχατη περίσταση» θά μποροῦσε νά γίνει αὐτό, παραδέχεται ὅτι «λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές του, μέ τελείως διαφορετικά κριτήρια, τό ἐνδεχόμενο θά ἦταν ἀνοιχτό.» Ἡ παραδοχή αὐτή θά ἦταν μέχρι πρό τινος ἀδιανόητη, εἰδικῶς ἀπό τήν Ντόρα Μπακογιάννη πού ἀκόμη καί σέ αὐτήν τήν ἐκπομπή ἐπέμενε ὅτι δέν πρέπει νά ἀπορριφθεῖ ἡ προοπτική διαλόγου μέ τήν Τουρκία, ἐνῶ ἐτόνιζε ὅτι ὀρθῶς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κρατεῖ «ἀνοιχτούς διαύλους ἐπικοινωνίας» μέ τήν Ἄγκυρα. Δέν μποροῦσε ὅμως νά μήν ἀναγνωρίσει ὅτι ἄν ἐπαναρχίσει αὐτός ὁ διάλογος θά γίνει «μέ πολύ χειρότερους οἰωνούς» ἀπό αὐτούς πού ἴσχυαν πρίν.

Ὑπάρχει μία ἀντίφασις σέ αὐτές τίς τοποθετήσεις, ὅπως εἶναι ἀντιφατικό καί τό νά θεωρεῖ κανείς ὑπαρκτό ἐνδεχόμενο τό νά περάσουν οἱ Τοῦρκοι «ἀπό τά λόγια στίς πράξεις» ὑποστηρίζοντας ταυτοχρόνως ὅτι «πρέπει νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά νά ἀποκλιμακώσουμε τήν ἔνταση» ἐνῶ ἀναγνωρίζει κιόλας ὅτι ἡ ἀποκλιμάκωσις αὐτή «δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Ἑλλάδα.»

Εἶναι χαρακτηριστική ὅμως αὐτή ἡ παραδοχή, τῆς θέσεως στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει πρόσωπα πού εἶχαν ἐπενδύσει πολιτικῶς στήν προσέγγιση μέ τήν Τουρκία καί τά ὁποῖα βλέπουν νά καταρρέει κάθε προοπτική νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα πρός τήν κατεύθυνση πού θά ἐπιθυμοῦσαν.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλῶντας σέ ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, στάθηκε στήν ἐπιθετική πολιτική τῆς Ἀγκύρας καί τήν ρητορική τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, τονίζοντας ὅμως ὅτι ἡ Ἑλλάς στηρίζεται στούς συμμάχους της γιά τήν ἀντιμετώπισή τους. «Ἡ Ἑλλάδα θά πορευτεῖ μέ ἀσπίδα τή διπλωματία, τῶν ἰσχυρῶν συμμαχιῶν της καί τό ἀποτρεπτικό δόρυ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τήν ἀδιάκοπη πορεία της πρός τήν πρόοδο» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

Τήν ἀνησυχία του ὅμως γιά τήν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί γιά τήν τροπή πού ἔχουν πάρει αὐτές λόγῳ τῆς βερμπαλιστικῆς ὀξύνσεως στήν ὁποία ἐπιδίδεται ἡ γειτονική χώρα, ἐξέφρασε καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Χαρακτήρισε «στενάχωρο» τό γεγονός τῆς τουρκικῆς ρητορικῆς, καθώς προσθέτει θέματα ὅπως αὐτά τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν, πού δέν ἔβαζε μέχρι πρό τινος στό τραπέζι. Ξεκαθάρισε δέ πώς ἀπό τό τουρκολιβυκό μνημόνιο καί μετά ἡ ἡγεσία τῆς γείτονος ἔχει κάνει ἐπιλογές πού «δέν ἀφήνουν κανένα ἐπίπεδο συνεννόησης.»

Ἐπεσήμανε ὅμως ὅτι ἡ συνάντησις Μητσοτάκη-Ἐρντογάν στόν Βόσπορο πού ἐθεωρήθη ὅτι δημιουργοῦσε θετικές προοπτικές, ἐξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, παραδεχόμενος ὅτι «τοῦ εἶναι ἀδύνατον νά ἰχνηλατήσει τί συνέβη ἀπό τήν πλευρά τῆς Τουρκίας μετά τή συνάντηση.» Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ κ. Δένδιας χαρακτήρισε «ὄχι καλή ἐξέλιξη» τό γεγονός ὅτι οἱ ἐκλογές σέ Ἑλλάδα καί Τουρκία σχεδόν συμπίπτουν. Πέρα ἀπό τό ὅτι αὐτό ἑρμηνεύεται ὡς τοποθέτησις ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς προώρων ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα, εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ τήν παραδοχή τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, ὅτι ἄν ὑπάρχει μετάπτωσις ἀπό τούς λόγους στά ἔργα, σέ μιά θερμή κρίση δηλαδή, αὐτό θά γίνει κοντά στόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν…

Κεντρικό θέμα