Ἐπίκειται ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια!

Βόμβα: Ηὐξημένη πιθανότης θερμοῦ ἐπεισοδίου λόγῳ τῆς συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης γιά ἔρευνες στήν ΑΟΖ της Ράπισμα ΟΗΕ στήν Ἄγκυρα γιά τήν νομιμότητα τῆς συμφωνίας

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων «ἐνδέχεται νά εἶναι ἐπικείμενη», δηλώνουν ἐμφατικῶς ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν σέ χθεσινό δημοσίευμα τῆς ἐπιθεωρήσεως “Politico”. Καί προσδιορίζουν τήν ἐν λόγῳ ἐνέργεια τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες, ἤ, ὅπως ἐπί λέξει ἀναφέρουν, «τό ἀπαραίτητο τεχνικό ἔργο πού ἀπαιτεῖται, θά μποροῦσε νά εἶναι ἕτοιμο ἐντός ἑβδομάδων.»

Ἀφορμή, ὅμως, γιά τό ἀναλυτικό δημοσίευμα τῆς ἐπιθεωρήσεως εἶναι τό σενάριο θερμοῦ ἐπεισοδίου λόγῳ τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ «μνημονίου». Ὅπως ἀναφέρεται, «ἡ ἐνεργειακή “συμφωνία” τῆς Τουρκίας μέ τήν Τρίπολη αὐτόν τόν μῆνα ἐντείνει τούς κινδύνους ἀνοιχτῆς συγκρούσεως μεταξύ Ἀγκύρας καί Ἀθήνας.»

Στήν ἴδια ἀνταπόκριση ἀπό τήν Ἀθήνα ὑπενθυμίζεται ὅτι στίς 3 Ὀκτωβρίου ἡ Τουρκία ὑπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία μέ τήν Κυβέρνηση τῆς Τριπόλεως γιά ἔρευνες πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου στά ἀνοιχτά τῆς λιβυκῆς ἀκτῆς, χωρίς νά διευκρινίζεται ἐάν οἱ ἔρευνες θά πραγματοποιηθοῦν σέ ὕδατα νοτίως τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἡ Ἀθήνα ἐπισημαίνει ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν ἔχουν δικαίωμα νά εὑρίσκονται.

Παραλλήλως γίνεται μνεία σέ δηλώσεις τοῦ Νῖκου Δένδια, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τήν Τουρκία ὅτι ἐκμεταλλεύεται «τήν ταραγμένη κατάσταση στή Λιβύη γιά νά ἀποσταθεροποιήσει περαιτέρω τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή τῆς Μεσογείου καί νά δημιουργήσει μιά περιφερειακή ἡγεμονία.»

Κατά τό περιοδικό, τό ψευδο-σύμφωνο Ἀγκύρας καί Τριπόλεως ἔρχεται σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, ἡ ὁποία ἐπιδεινώνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι Ἑλλάς, Τουρκία καί Κύπρος θά ἔχουν ἐκλογές στήν διάρκεια τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅπως σημειώνει τό “Politico”, στό ρεπορτάζ πού ὑπογράφει ἡ Νεκταρία Σταμούλη, ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε νά προχωρήσει ἀμέσως ἡ χώρα μας στήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων της στά 12 ναυτικά μίλια νοτίως καί ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης προληπτικῶς, καί στήν συνέχεια νά ξεκινήσει συνομιλίες ὁριοθετήσεως μέ ὅλους τούς παράκτιους γείτονες στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης τῆς Λιβύης καί τῆς Τουρκίας. «Θά πρέπει νά ἐπεκτείνουμε τά χωρικά μας ὕδατα, ὅπως ἔχουμε τό δικαίωμα νά κάνουμε, καί νά ἐπιδιώξουμε ἕναν διάλογο ὁριοθέτησης στήν Ἀνατολική Μεσόγειο μέ σαφεῖς κόκκινες γραμμές» εἶχε δηλώσει ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας. Πρόσκληση στήν ὁποίαν ἔρχονται νά ἀπαντήσουν οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ τήν διαρροή του γιά ἐπικείμενη ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων.

Ἡ Τουρκία ἔχει ἀπειλήσει τήν Ἑλλάδα μέ στρατιωτική δράση, ἐάν ἀσκήσει τά δικαιώματά της συμφώνως μέ τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης τοῦ ΟΗΕ (UNCLOS) καί ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στά 12 ναυτικά μίλια στό Αἰγαῖο, σημειώνεται στό ἴδιο δημοσίευμα.

Ἡ Ἑλλάς καί ἡ Αἴγυπτος προσπάθησαν νά ἀνακτήσουν τήν πρωτοβουλία τό 2020 μέ ἕνα σύμφωνο νά ὁρίσουν τήν δική τους ἀποκλειστική οἰκονομική ζώνη (ΑΟΖ) στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἕλληνες διπλωμάτες ἔλεγαν ὅτι αὐτό οὐσιαστικά ἀκύρωνε τήν συμφωνία τοῦ 2019 καί, μετά τήν συμφωνία τῆς 3ης Ὀκτωβρίου, ἡ Ἑλλάς καί ἡ Αἴγυπτος δήλωσαν ὅτι θά ἀντετάσσοντο σέ ὁποιαδήποτε δραστηριότητα σέ ἀμφισβητούμενες περιοχές τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

«Ἡ Τουρκία θέλει νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία συζήτηση γιά ὅλα τά θέματα, ὄχι μόνο γιά τήν ὁριοθέτηση» ἐδήλωσε ἀπό τήν πλευρά του ὁ ὑφυπουργός Ἄγγελος Συρίγος. «Καμμία Κυβέρνηση στήν Ἑλλάδα δέν θά μποροῦσε ποτέ νά τό δεχτεῖ αὐτό, θά ἔπεφτε τήν ἑπόμενη μέρα» ἀνέφερε χαρακτηριστικῶς.

Ράπισμα ΟΗΕ στήν Τουρκία

Ἰκανοποιημένη εἶναι ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις μετά τήν ἀπόφαση τοῦ ΟΗΕ νά ἀνανεώσει τό κείμενο τῆς ἀποστολῆς τῶν κυανοκράνων στήν Λιβύη, χωρίς νά ὑποκύψει στίς πιέσεις τῆς Τουρκίας ὥστε νά «ἐγκρίνει» τό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μέσῳ πλαγίας ὁδοῦ. Τοὐλάχι φιλοδοξίες του νά κυριαρχήσει στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἡ κίνησις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νά μήν διαγράψει ἕνα μικρό ἄρθρο στό κείμενο πού θά ἄνοιγε διάπλατα τήν πόρτα στόν Ἐρντογάν νά ἀρχίσει ἔρευνες ἀνοικτά τῆς Κρήτης καί ὄχι μόνο. Συγκεκριμένα τήν περασμένη Παρασκευή ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ἀπό τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἡ θητεία τῆς UNSMIL μέχρι τίς 31 Ὀκτωβρίου 2023 χωρίς καμμία ἀλλαγή. Λίγο πρίν ἀπό τήν ἀπόφαση, ἡ Τουρκία, διά τοῦ πρέσβεως στόν ΟΗΕ Φεριντούν Χάντι Σινιρλίογλου, ζήτησε νά διαγραφεῖ συγκεκριμένη ἀναφορά ἀπό τό κείμενο γιά τήν UNSMIL. Εἶναι τό ἄρθρο 6, βάσει τοῦ ὁποίου δέν ἐπιτρέπεται στήν προσωρινή Κυβέρνηση τῆς Τριπόλεως νά συνάπτει διεθνεῖς συμβάσεις, ὅπως τό δῆθεν «μνημόνιο» μέ τήν Τουρκία πού βάφει τό μισό Αἰγαῖο τουρκικό. Συμφώνως πρός λιβυκά ΜΜΕ, «ἡ Τουρκία ἀπέτυχε νά διαγράψει τό ἄρθρο 6 τῆς Πολιτικῆς Συμφωνίας πού ἀπαγορεύει στήν Κυβέρνηση τῆς Τριπόλεως νά συνάπτει νέες διεθνεῖς συμφωνίες…» καί «αὐτό θά μποροῦσε νά βλάψει τίς φιλοδοξίες τῆς Ἄγκυρας νά ἀναπτύξει ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες στά λιβυκά ὕδατα.»

Αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι ἄκυρη ἡ συμφωνία πού ὑπέγραψαν τόν περασμένο μῆνα οἱ μισοί Τοῦρκοι ὑπουργοί μέ τούς ἀντίστοιχους «ὑπουργούς» τῆς προσωρινῆς Κυβερνήσεως τοῦ Ἀμπντούλ Χαμίντ ἀλ Ντμπεϊμπά. Στήν Πολιτική Συμφωνία γιά τήν Λιβύη, ὅπου περιλαμβάνεται καί τό ἐπίμαχο ἄρθρο, ἔχει ἀναφερθεῖ καί τό ἀμερικανικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν: «Ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ὑποχρεοῦται μέ βάση τό Φόρουμ γιά τόν Πολιτικό Διάλογο στή Λιβύη (LPDF) νά μήν ὑπογράφει νέες συμφωνίες, πού διαταράσσουν τίς ἐξωτερικές σχέσεις τῆς χώρας ἤ ἐπιφέρουν μακροπρόθεσμες ὑποχρεώσεις».

Ὅπως ἐπισημαίνουν ἑλληνικές διπλωματικές πηγές, ἡ ὁμόφωνος υἱοθέτησις ἀπό τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ τῆς ἀποφάσεως γιά τήν ἀνανέωση τῆς Ἀποστολῆς τοῦ ΟΗΕ στήν Λιβύη γιά ἕνα χρόνο ἀποτελεῖ μία ἰδιαίτερα σημαντική ἐξέλιξη, τήν ὁποία χαιρετίζει ἡ Ἑλλάς. «Ἰδιαίτερα συγκρατεῖται ὅτι στό κείμενο τῆς ἀπόφασης, γίνεται, γιά πρώτη φορά, ρητή ἀναφορά στό ἄρθρο 6 τῆς Συμφωνίας τοῦ φόρουμ πολιτικοῦ διαλόγου τῆς Λιβύης, ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά συνάπτει συμφωνίες πού θά δεσμεύουν τή χώρα στό μέλλον καί μπορεῖ νά εἶναι ἐπιβλαβεῖς γιά τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας» ἐξηγοῦν οἱ ἴδιες πηγές: «Ἡ ὑπογραφή μεταξύ τῆς κυβέρνησης τῆς Τρίπολης καί τῆς Τουρκίας τοῦ “memorandum” γιά τούς ὑδρογονάνθρακες ἐμπίπτει ἀκριβῶς σέ αὐτή τήν κατηγορία» ἀνέφεραν οἱ ἴδιες πηγές.

Κεντρικό θέμα