Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ μέ σωρεία λαθῶν καί παραλείψεων στήν ὑποβολή φορολογικῶν δηλώσεων, ἰδιαίτερα τῶν προσυμπληρωμένων πού ὑποβάλλουν αὐτομάτως ἀπό φέτος μισθωτοί καί συνταξιοῦχοι, εὑρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι, μέ ἀποτέλεσμα νά καθυστερεῖ δραματικῶς ἡ διαδικασία. Ὡς ἀποτέλεσμα καί, καθώς τήν κατάσταση ἔχουν καταγγείλει οἱ φοροτεχνικοί, ξέσπασε ἕνας πόλεμος ἀνακοινώσεων, ὁ ὁποῖος ἐπιτείνει τήν σύγχυση πού ἔχει προκληθεῖ στούς πολῖτες.

Χαρακτηριστικό τοῦ οὐσιαστικοῦ προβλήματος τῆς καθυστερήσεως εἶναι ὅτι μέχρι χθές τό μεσημέρι εἶχαν ὑποβληθεῖ 411.874 δηλώσεις, ὅταν τό ἀντίστοιχο περυσινό διάστημα εἶχαν ὑποβληθεῖ πάνω ἀπό 1.250.000 δηλώσεις. Ἐπί τῆς οὐσίας, μένουν περίπου 70 ἡμέρες μέχρι τήν καταληκτική ἡμερομηνία, πού εἶναι ἡ 26η Ἰουλίου καί τήν ὁποία –πρᾶγμα ἀνέφικτο μέ τά σημερινά δεδομένα– τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δέν θέλει νά παρατείνει φέτος.

Ἡ δημοσιοποίησις σωρείας προβλημάτων πού, ὅπως ἔγραψε χθές ἡ «Ἑστία», ἔγινε ἀπό τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Φοροτεχνικῶν Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν, προεκάλεσε …κόντρα καί ἀνταλλαγή ἐντόνων ἀνακοινώσεων μεταξύ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆ Χατζηδάκη, τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλῆ καί τῶν φοροτεχνικῶν. Καί οἱ δύο ἀποφεύγουν νά ἀναφερθοῦν στήν οὐσία τῶν προβλημάτων καί στρέφουν τά πυρά τους κατά τῶν φοροτεχνικῶν, τούς ὁποίους κατηγοροῦν γιά συντεχνιακή συμπεριφορά.

Ὁ κ. Χατζηδάκης ἄφησε αἰχμές κατά τῶν λογιστῶν-φοροτεχνικῶν ὑποστηρίζοντας ἐμμέσως ὅτι ἀπεκάλυψαν τά προβλήματα ἐπειδή χάνουν πελατεία ἀπό τήν αὐτόματη ὑποβολή τῶν φορολογικῶν δηλώσεων. Ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν ἀπορία του «γιατί πέρσι δέν ὑπῆρξαν τέτοιο εἴδους ἀνακοινώσεις ἤ πρόπερσι ἤ παρά-πρόπερσι καί ὑπάρχουν εἰδικῶς φέτος» καί ἀναρωτιέται «μήπως αὐτό σχετίζεται μέ τό ὅτι δέν ἀπαιτεῖται πιά ὑπογραφή τῶν φορολογουμένων καί θεωρεῖται ὅτι ἡ δήλωση εἶναι ἔγκυρη, καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἕνας ἐπί πλέον λόγος γιά νά μήν προσφεύγουν οἱ φορολογούμενοι στούς λογιστές.»

Ἀλλά καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ σέ ἀνακοίνωσή του, ἀφοῦ ἀνέφερε ὅτι ἠκολουθήθη καί φέτος ἡ διαδικασία πού ἀκολουθεῖται κάθε χρόνο καί ἡ ὁποία εἶναι γνωστή στούς λογιστές-φοροτεχνικούς, ὑπεγράμμισε ὅτι «καθῆκον ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στή διαδικασία ὑποβολῆς τῶν δηλώσεων εἶναι ἡ ἔγκαιρη, μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα, ἀντιμετώπιση ὅποιων ζητημάτων ἀνακύπτουν, μέ σκοπό τήν ἐμπρόθεσμη ὑποβολή τῶν δηλώσεων, καί ὄχι ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων γιά τήν ἐξυπηρέτηση συντεχνιακῶν σκοπιμοτήτων.»

Σημειώνεται ὅτι τά λάθη καί οἱ παραλείψεις πού ἐνετόπισαν οἱ λογιστές στά προσυμπληρωμένα ἔντυπα Ε1 καί Ε3 καί τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἐπιλυθεῖ εἶναι τά ἀκόλουθα:

Ἡ ἐπιστρεπτέα προκαταβολή στόν κωδικό 727 δέν ἔχει προσυμπληρωθεῖ.

Δέν ἔχουν ἀναρτηθεῖ τά ἔκτακτα ἐπιδόματα συνταξιούχων.

Διάφορα ὑπουργεῖα (π.χ. ὅπως τό Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως), ὑγειονομικές περιφέρειες καί κάποιοι δῆμοι δέν ἔχουν ἀνεβάσει ἀκόμη βεβαιώσεις ἀποδοχῶν.

Δέν ἀνηρτήθη τό κοινωνικό εἰσόδημα ἀλληλεγγύης.

Λανθασμένοι εἶναι οἱ τόκοι καταθέσεων καί δανείων ἀπό ὅλες τίς τράπεζες.

Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τίς παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν.

Ὁ κωδικός 781 κατά τήν ἐκκαθάριση δέν καλύπτει τεκμήρια –λανθασμένος ὑπολογισμός ἐκκαθαρίσεως. Πρόκειται γιά τά ποσά πού δέν ἀποτελοῦν εἰσόδημα (δάνεια, δωρεές κ.λπ.) καί ἀναγράφονται στούς κωδικούς 781-782 τοῦ πίνακος 6 μέ σκοπό τήν κάλυψη τεκμηρίων, κατά τήν ἐκκαθάριση τῶν δηλώσεων, ἀλλά τό σύστημα δέν τίς ἀναγνωρίζει, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται λανθασμένος ὑπολογισμός τῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ φόρου εἰσοδήματος.

Αὐτοκίνητα πού ἦταν σέ κυκλοφορία τό 2023, δέν φαίνονται στό Ε1.

Ἐνετοπίσθησαν λάθη στήν μεταφορά ζημίας προηγούμενων ἐτῶν, κάτι πού ἀφορᾶ σέ γεωργικές ἐπιχειρήσεις.

Σημειώνεται ὅτι φέτος στά ἔντυπα τῶν φορολογικῶν δηλώσεων πού εἶναι ἀνηρτημένα στό Taxisnet, ἔχουν προσυμπληρωθεῖ ἀπό τήν ΑΑΔΕ οἱ περισσότεροι κωδικοί, μέ βάση τά στοιχεῖα πού ἔχει συγκεντρώσει ἡ ΑΑΔΕ ἀπό τούς ἐργοδοτικούς φορεῖς (ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις, δημόσιο, ΕΦΚΑ) τράπεζες, καί ἄλλες ἐπιχειρήσεις μέ τίς ὁποῖες συναλλάσσονται οἱ φορολογούμενοι. Γιά τόν λόγο αὐτό θά πρέπει οἱ φορολογούμενοι καί κυρίως οἱ 1,3 ἑκατ. μισθωτοί καί συνταξιοῦχοι μέ τίς προσυμπληρωμένες δηλώσεις πού θά ὑποβληθοῦν αὐτόματα ἀπό τήν ΑΑΔΕ στίς 2 Ἰουλίου 2024 νά ἐλέγξουν ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔχουν πρό συμπληρωθεῖ στό ἔντυπο Ε1. Ἀπό «κόσκινο» θά πρέπει νά περάσουν τά ποσά τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων, τά ἐπιδόματα, τά στοιχεῖα τῶν κατοικιῶν καί τῶν αὐτοκινήτων ἀλλά καί τά ποσά γιά ἀποπληρωμή καρτῶν καί δανείων.

Πάντως, τόσο τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο ὅσο καί ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Φοροτεχνικῶν ἐπικαλοῦνται σημαντικούς λόγους γιά τούς ὁποίους δέν προχωρεῖ ταχύτερα ἡ διαδικασία. Ἐντοπίζουν λάθη στά στοιχεῖα πού ἔχουν ὑποβάλει φορεῖς τοῦ δημοσίου καί τράπεζες –κάτι πού ἐμποδίζει τήν ὁριστική ὑποβολή τῶν δηλώσεων– ἐνῷ ὑποστηρίζουν ὅτι καί οἱ ἑταιρεῖες πού προσαρμόζουν κάθε χρόνο τά λογισμικά στίς ἀλλαγές τῶν ἐντύπων καί τῆς φορολογικῆς νομοθεσίας ἀκόμη δέν ἔχουν προλάβει νά παραδώσουν τίς προσαρμογές.

Ἡ προθεσμία ὑποβολῆς τῶν δηλώσεων ἐκπνέει στίς 26 Ἰουλίου 2024, ἐνῷ οἱ μισθωτοί καί οἱ συνταξιοῦχοι πού μέ βάση τά στοιχεῖα τους ἔχουν ἐπιλεγεῖ γιά τήν αὐτόματη ὑποβολή τῶν δηλώσεων ἔχουν λάβει εἰδοποίηση ἀπό τήν ΑΑΔΕ στό e-mail τους, ἐνῷ ἡ ΑΑΔΕ ἔχει ἤδη ἐκδώσει τό ἐκκαθαριστικό σημείωμα πρίν ἀπό τήν ὑποβολή τῆς δηλώσεως.

Ὅσοι ἀπό τούς φορολογουμένους δέν διαπιστώσουν λάθη, κενά ἤ παραλείψεις στά προσυμπληρωμένα στοιχεῖα, δέν χρειάζεται νά κάνουν κάποια ἐνέργεια γιά τήν ὑποβολή τῆς δηλώσεώς τους, καθώς αὐτή θά ὁριστικοποιηθεῖ αὐτόματα ἀπό τήν ΑΑΔΕ τήν Τρίτη 2 Ἰουλίου 2024. Σέ κάθε περίπτωση, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νά πατήσουν ἐνωρίτερα τό «κουμπί». Ἐφ’ ὅσον τά στοιχεῖα δέν εἶναι ἀκριβῆ ἤ λείπουν δεδομένα, οἱ φορολογούμενοι αὐτοί ὑποχρεοῦνται νά τροποποιήσουν ἤ καί νά συμπληρώσουν τά ὀρθά στοιχεῖα καί νά ὑποβάλουν τήν δήλωσή τους μέχρι τήν λήξη τῆς προθεσμίας.

Κεντρικό θέμα