Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Ὁ Σταῦρος Παπασταύρου & Ἡ Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ πού ἔχει ξεσπάσει μεταξύ τοῦ Μεγάρου Μαξίμου καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν δέν δικαιολογεῖ τήν ἐκκωφαντική ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο καί τήν ἐγκατάλειψη τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη, πού βρίσκεται τρεῖς μῆνες τώρα στίς φυλακές τῶν Τιράνων. Αὐτή ὅμως ἡ διαμάχη ἀποτελεῖ τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου τῶν δυσλειτουργιῶν καί τῆς ἀπωλείας προσανατολισμοῦ ἑνός Κράτους, τό ὁποῖο ἀδυνατεῖ νά προστατεύσει τά μέλη μιᾶς ἀναγνωρισμένης ἐθνικῆς μειονότητος σέ μιά γειτονική χώρα, ἡ ὁποία μέ θράσος καταπατᾶ τά δικαιώματά της. Τήν προσεχῆ Τετάρτη, στίς 27 Σεπτεμβρίου, θά ἐκδικασθεῖ ἄλλη μία αἴτησις τοῦ Φρέντη Μπελέρη γιά ἀποφυλάκισή του. Ὅλα δείχνουν ὅτι θά ἔχουμε καί πάλι μιά παρωδία, καί ἡ ἀπόφασις νά παραμείνει στήν φυλακή ὁ ἡγέτης τῆς Βορειοηπειρωτικῆς μειονότητος θεωρεῖται δεδομένη.

Στίς φωνές ἀπό ὁλόκληρο τό πολιτικό πατριωτικό φάσμα, πού ἀπαιτοῦν νά κινητοποιηθεῖ, ἐπί τέλους, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, προσετέθη ἐσχάτως καί αὐτή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, ὁ ὁποῖος ζητεῖ νά κλιμακώσει ἡ Ἑλλάς τήν στάση της ἐξαντλῶντας τά περιθώρια πού ἔχει γιά ἄσκηση πιέσεων στήν Ἀλβανία, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ λογική καί νά ὑπάρξει δικαία μεταχείρισις τοῦ Φρέντη Μπελέρη.

Διαφωνίες ὅμως ὑπάρχουν στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ ὁποίου –σημειωτέον– δέν ὑπάρχει κανένας ἐκλεγμένος, κανένα μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ διορισμένη λοιπόν ὑφυπουργός κ. Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ἡ ἐπιλεγομένη «σιδηρᾶ κυρία» τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἔχει διαφορετική ἀντίληψη. Προφανῶς ἑδραζομένη στά ὅσα ἔχει μάθει ὡς πρέσβυς, ἀλλά τελείως ξένη πρός τό λαϊκό αἴσθημα καί τίς προσδοκίες τῶν Ἑλλήνων καί κυρίως τῶν ψηφοφόρων τῆς Νέας Δημοκρατίας. Γιά αὐτό καί σέ τέτοια ζητήματα ἡ γνώμη της δέν ἔπρεπε νά εἶναι καθοριστική. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ γνώμη αὐτή ἔχει διαμορφώσει μιά κατάσταση κατά τήν ὁποία τούς τρεῖς μῆνες πού παραμένει ὁ Μπελέρης φυλακισμένος, οἱ ἀντιδράσεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι χλιαρές καί περιορίζονται σέ δηλώσεις καί προειδοποιήσεις, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ. Προειδοποιήσεις, τίς ὁποῖες μέχρι στιγμῆς ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα περιφρονεῖ ἐπιδεικτικῶς, καθώς οἰκοδομεῖ τίς δικές του συμμαχίες ἐντός τῆς Εὐρώπης.

Ἡ ἄποψις τῆς κ. Παπαδοπούλου εἶναι ὅτι θά ἦταν ἄκαιρο νά ὀξύνει ἡ Ἀθήνα τήν κατάσταση ἀπέναντι στήν Ἀλβανία, καθώς –ὅπως ὑποστηρίζει– ὑπάρχει ἕνα ρῆγμα μεταξύ Τιράνων καί Ἀγκύρας τό ὁποῖο διαφαίνεται ἀπό γεγονότα ὅπως ἡ ἄρνησις τοῦ Ράμα νά ἐκδώσει στήν Τουρκία καταζητουμένους γκιουλενιστές καί ἡ μή πρόσκλησις τοῦ Ἐρντογάν στά ἐγκαίνια τοῦ νέου μεγάλου τζαμιοῦ τῶν Τιράνων. Κατά τήν ἄποψη τῆς κ. Παπαδοπούλου, ἡ στιγμή ἐνδείκνυται γιά προσέγγιση μέ τήν κυβέρνηση Ράμα, ἀκόμη καί ἐάν αὐτό σημαίνει θυσία τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς βορειοηπειρωτικῆς μειονότητος.

Τώρα, ποιά ἀκριβῶς θά εἶναι τά ὀφέλη πού μπορεῖ νά ἀποκομίσουμε ὡς Ἑλλάς, ἀπεμπολῶντας τά δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας, εἶναι ἕνα ἐρώτημα στό ὁποῖο δέν ἔχει δοθεῖ ἀπάντησις. Καί πῶς ἐκδηλώνεται ἐνδεχομένη προσέγγισις μέ τήν Ἀθήνα, ἄν ἡ Ἀλβανία ἐμμένει στήν παραβίαση βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν; Νά θυμίσουμε κιόλας ὅτι ἡ ὑπόθεσις τῆς δολοφονίας τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα στά μπουντρούμια τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας δέν ἔχει ἀκόμη διαλευκανθεῖ! Θά περιμένουμε δηλαδή νά συμβοῦν τά χειρότερα καί στόν Μπελέρη γιά νά ξυπνήσουμε;

Κεντρικό θέμα